landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Affiche Pajotse Klimaatsofa

Vanaf dit najaar trekt de Pajotse Klimaatsofa door de regio. Elke maand vleien gepassioneerde experten zich neer op deze sofa. In een ongedwongen en knus Pajots sfeertje geniet je van zes boeiende lezingen over onderwerpen die onze wereld nóg mooier kunnen maken. De Pajotse Klimaatsofa houdt halt op inspirerende plaatsen waar informatie en verbinding centraal staan. Uiteraard is er ook ruimte om je eigen zegje te doen.

Dit gevarieerde programma staat er op het programma:

 • Ons verplaatsen in de toekomst? Volle Gaas en duurzaam! Donderdag 28 oktober 2021 in het Baljuwhuis in Galmaarden. Spreker: Angelo Meuleman (Mpact)
 • Weg van water? Iedereen mee in bad! Donderdag 25 november 2021 in het Dominicanessenklooster in Herne. Spreker: Lieven Symons (Waterland vzw)
 • Mijn dorp? Een dorp vol power! Donderdag 16 december 2021 in Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch in Roosdaal (Pamel). Spreker: Tom Schaeken (Innovatiesteunpunt)
 • Iedereen elektrisch? Zo kan het! Woensdag 26 januari 2022 in Plattelandscentrum Paddenbroek in Gooik. Spreker: Pieter Boussemaere (Hogeschol VIVES)
 • Voeding van eigen kweek? Maak kennis met de boer om de hoek. Donderdag 24 februari 2022 in Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch in Roosdaal (Pamel). Spreker: Anne-Marie Van Geenberghen (Innovatiesteunpunt)
 • Mijn tuin? Een natuurlijk paradijs! Donderdag 31 maart 2022 in het Dominicanessenklooster in Herne. Spreker: Bart Backaert (stad Aalst)

Meer info en inschrijvingen via www.pajot-zenne.be

De Lijn - blijvende coronamaatregelen

Dankzij de hoge vaccinatiegraad werden vanaf 1 oktober 2021 in Vlaanderen opnieuw coronaregels afgeschaft of versoepeld. Daardoor mag het mondmasker af op bepaalde plekken. Dit geldt echter niet voor het openbaar vervoer.

De mondmaskerplicht blijft bestaan in de voertuigen en in binnenruimtes zoals (premetro)stations en gesloten wachtzalen. Dit geldt voor personen vanaf 13 jaar. Aan de haltes in open lucht daarentegen is een mondmasker niet meer verplicht.

De autocars die sinds oktober vorig jaar tijdens de schoolspits op drukbezette lijnen de voertuigen van De Lijn versterkten waarvan alle reizigers gebruik konden maken, rijden niet langer vanaf 1 oktober 2021. Deze autocars waren een initiatief van Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters tijdens het hoogtepunt van de corona-epidemie. Doordat de Vlaamse vaccinatiegraad vrij hoog ligt werd er beslist dat deze versterkingsritten niet meer rijden vanaf 1 oktober.

Wat ongewijzigd blijft, is de inzet van de volledige vloot bussen en trams van De Lijn. Ook de vertrouwde versterkingsritten op spitsmomenten en op de belangrijkste assen, evenals de inzet van extra en grotere voertuigen, blijft behouden.

Maximaal inzetten op vlot en veilig


Het blijft uiteraard belangrijk dat de hygiënemaatregelen gerespecteerd blijven. De voertuigen van De Lijn worden frequent gepoetst. De voordeur blijft gesloten om de chauffeur te beschermen. Reizigers kunnen dus op- en afstappen via de midden- en achterdeur.

Ook ventilering blijft prioriteit. Door goed te ventileren wordt een gezond binnenklimaat gecreëerd waardoor het coronavirus zich minder kan verspreiden. Er hangen stickers in onze voertuigen die wijzen op het belang van open raampjes en verluchting.

Als het wat drukker is op de voertuigen dan voelt dat voor reizigers, ondanks de mondmaskerplicht en ventilatie, soms iets minder comfortabel. Daarom kan men gebruik maken van de druktebarometer. Dat is een tool in de bestaande app van De Lijn waarmee men de drukte kan raadplegen. Een groen, geel of rood icoontje geeft aan hoe druk een specifieke rit is op een bepaald tijdstip.

Eind september starten asfalteringswerken op verschillende locaties in Roosdaal (afschreven oude asfalt en vervolgens nieuwe asfalt aanbrengen).

 • Kattemkets (kruispunt Kattemkets/Profetenstraat tot Kattemkets nr. 23): 27 september en 28 september
 • Blijenbergstraat (kruispunt Zavelstraat/Bloemhofstraat tot Blijenbergstraat nr. 3): 27 september en 28 september
 • Rotstraat (kruispunt Mansborrestraat/Rustheuvel tot aan de grens Lennik): 28 september en 29 september
 • Mansborrestraat: 28 september en 29 september
 • Reigersbaan (t.h.v. huisnummer 6 tot het kruispunt Heidestraat): 29 september en 30 september
 • Lostraat (t.h.v. huisnummer 180): 29 september en 30 september
 • Grotstraat (kruispunt Omloopstraat tot aan het kruispunt Berchemstraat): 30 september en 1 oktober
 • Vossenbunderstraat (t.h.v. huisnummer 2): 30 september en 1 oktober
 • Hulsbroekweg (t.h.v. huisnummer 16): 4 oktober en 5 oktober
 • Hofmeerstraat (doodlopend gedeelte): 4 oktober en 5 oktober
 • Omer De Vidtslaan (kruispunt Groenenboomgaard): 4 oktober
 • Eikauterstraat (t.h.v. huisnummer 35 tot aan de grens Ternat): 5 oktober

De exacte startdatum en de vordering van de werken is onderhevig aan de weersomstandigheden, indien afgeweken moet worden van deze planning zal dit gecommuniceerd worden op deze pagina.

Betrokken bewoners krijgen een infobrief in de bus.

In maart 2020 startte Roosdaal met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan: zacht mobiliteitsplan Roosdaal (of ZMR). De opmaak van dit plan doorloopt verschillende stappen en fasen. Meer info via www.roosdaal.be/zmr.

Studiebureau A2Bmobility begeleidt de gemeente bij de opmaak van dit plan en organiseert samen met de gemeente drie participatieavonden voor de bevolking.

Per participatieavond wordt het in opmaak zijnde mobiliteitsplan gekaderd en toegelicht (eerste deel avond) én is er ruimte voor participatie met de bevolking per deelgebied (tweede deel avond).
De participatieavonden gaan door in het Koetshuis te Strijtem. Inschrijven is verplicht.
Opgelet:

 • kijk bij het inschrijven goed na voor welk deelgebied je inschrijft
 • het aantal inschrijvingen is beperkt, wees er dus snel bij en schrijf alleen in als je zeker bent dat je aanwezig kan zijn
 • Covidmaatregelen van toepassing (mondmasker meebrengen)

Inschrijvingen afgesloten - Donderdag 23 september 2021 – 19.30 uur – Het Koetshuis (Kristus Koninglaan): participatieavond Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek en Strijtem centrum


Inschrijvingen afgesloten - Woensdag 13 oktober 2021 – 19.30 uur – Het Koetshuis (Kristus Koninglaan): participatieavond Borchtlombeek – Kattem (inclusief schoolomgevingen Sint-Amandus en Sint-Franciscus)


Inschrijvingen afgesloten - Woensdag 17 november 2021 – 19.30 uur – Het Koetshuis (Kristus Koninglaan): participatieavond Pamel - Ledeberg - Poelk (inschrijven kan tot 16/11/2021 om 12 uur)

 

Glas naast glascontainers ... geen goed idee!

Mogelijks heb je zelf al eens glas naast een glascontainer (of 'de glasbol') geplaatst. Je deed dit uiteraard met de juiste intentie. Zo staat het glas toch in de buurt van de glascontainer.

Doe het niet, want het is een vorm van sluikstort.

Hier enkele redenen waarom je het beter niet doet:

 • De belangrijkste reden is eigenlijk vrij logisch: vuil trekt vuil aan. Het start met één of twee flessen naast de container, die er dan gemakkelijk tien worden. Dan nog een vuilniszak erbij en voor je het weet, eindig je met een kleine stortplaats.
 • Glas langs de container trekt ongedierte aan (zeker als er nog wat drank of etensresten zijn achtergebleven).
 • Het zorgt voor extra werklast. De glascontainers worden namelijk machinaal leeggemaakt. Al het glas dat naast de containers belandt, moet manueel worden opgeruimd door de arbeiders van de gemeente.
 • Wanneer er afval naast de container gedumpt wordt, moet dit apart worden opgeruimd. Al het glas dat naast de container staat, wordt dan dikwijls mee opgeruimd, waardoor het niet meer kan gerecycleerd worden.

Zet je glas dus niet naast een container als die vol is, maar zoek een andere container of breng het glas naar het recyclagepark.

Of - nog beter - meld dat de container vol is (de gegevens vind je meestal gemakkelijk terug op de containers), neem je leeggoed weer mee naar huis en kom later even terug.


Kleine daad, groot resultaat!

Landschapsvisie 2040 voor het Pajottenland

Ook Roosdaal werkt mee aan een Landschapsvisie 2040 voor het Pajottenland. Wil je met ons meedenken? Bezoek op 24 augustus 2021 in het gemeentehuis van Liederkerke de expo over de Landschapsvisie 2040 (van 13.00 tot 19.00 uur) of neem deel aan de Opgewekte Babbel (van 17.00 tot 19.00 uur).

In theorie kan het Pajottenland op jaarbasis 100% energieneutraal worden. Dit door in te zetten op 18% energiebesparing, een verdrievoudiging van de elektrificatie, en lokale hernieuwbare energieproductie op maat van het landschap. Maar hoe zetten we die visie ook om in effectief beleid?

Geïnspireerd door de Landschapsstudie ging een aantal lokale beleidsmakers samen aan de slag met het landschappelijke kader en de bouwstenen hernieuwbare energie. Het resultaat is een haalbare energiemix op maat van het Pajottenland. 

En die mix mag er zijn!

We komen aan 100 % lokale hernieuwbare energie. Met iets meer zon (73%) en biomassa (6%) en iets minder wind (21%) komen we dicht in de buurt van de samenstelling van de theoretische ideale mix van de Landschapsstudie.

Nieuwe functionaliteiten in reservatieportaal voor recyclageparken

Afspraak voor recyclagepark kan vanaf nu makkelijker met account

Sinds juni 2020 kan je op het recyclagepark terecht op afspraak. Een afspraak die je makkelijk zelf kan maken via het afsprakensysteem van Intradura: intradura.mijnrecyclagepark.be/reservations/nl

Eén van de elementen die gebruikers af en toe signaleerden, was dat je telkens opnieuw al je gegevens moest invullen.

Maar daar komt nu verandering in. In de loop van augustus 2021 kan je voor jezelf een account aanmaken, wat heel wat voordelen met zich meebrengt:

 • Je gegevens worden automatisch aangevuld bij het maken van een afspraak.
 • Je hebt steeds een overzicht van je lopende afspraken én je historiek.
 • Een afspraak annuleren kan nu ook heel makkelijk.

Je maakt éénmalig je account aan, en geniet van alle voordelen hierboven.

Zie je het niet zitten om een account aan te maken, dan is dat geen probleem. Ook zonder account kan je gewoon een afspraak in het afsprakensysteem blijven maken.

Intradura ophalen restafvalzakken

De overgangsperiode voor gemeentelijke afvalzakken loopt DEFINITIEF af op 31 juli.

Vanaf 1 augustus 2021 neem je enkel de restafvalzakken en gft-zakken van Intradura mee.

De oude (gemeentelijke) zakken die vanaf 1 augustus buiten gezet worden, zullen onherroepelijk blijven staan en kunnen als sluikstort aanzien worden.