landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Logo On Wheels

In het kader van het 10-puntenprogramma rond toegankelijke gemeente werd er een lijst opgemaakt met informatie over al de gescreende parkeerplaatsen in de gemeente.
Je kan deze lijst ook bekijken door op de volgende link te klikken: www.onwheelsapp.com/app

Bord werken

update 19/05/2021:

Op 25/05/2021 wordt de Abeelstraat nogmaals afgesloten (tijdens de dag) door werken aan een nieuwbouwwoning ter hoogte van huisnummer 57. Verdere details in het bericht hieronder.

update 27/04/2021:

Op 30/04/2021 wordt de Abeelstraat nogmaals afgesloten (tijdens de dag) door werken aan een nieuwbouwwoning ter hoogte van huisnummer 57. Verdere details in het bericht hieronder.

30/03/2021:

Van 31/03 t.e.m. 03/04/2021 wordt de Abeelstraat afgesloten (tijdens de dag) door werken aan een nieuwbouwwoning ter hoogte van huisnummer 57.
Ter hoogte van Abeelstraat 57 heeft het verkeer geen doorgang.
In de Abeelstraat, wegvak tussen het kruispunt met de Populierstraat en het kruispunt met de Monnikveldstraat, wordt plaatselijk verkeer wel toegelaten. Doorgaand verkeer wordt omgelegd via de Monnikveldstraat en de Monnikbosstraat.
Na de werkuren wordt de rijbaan telkens weer vrijgegeven. De duur van de hinder wordt zo kort als mogelijk gehouden.

Plan Abeelstraat

Klik op afbeelding voor groot formaat.

Bord politie

In april controleren de politiediensten in Vlaams-Brabant extra op rijden onder invloed en op onaangepaste of overdreven snelheid. Deze controles maken deel uit van het ‘Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur’. De bedoeling is om het aantal verkeersongevallen en verkeersslachtoffers te verminderen.

“Rijden onder invloed blijft in Vlaams-Brabant een belangrijke ongevalsoorzaak”, zegt gouverneur Jan Spooren. “In ongeveer een op tien verkeersongevallen met lichamelijk letsel die in 2019 in Vlaams-Brabant gebeurden reed de chauffeur onder invloed van alcohol. Bestuurders die gedronken hebben, lopen een sterk verhoogd risico op een ongeval. Inname van alcohol leidt bij chauffeurs tot verminderde concentratie, een tragere reactiesnelheid en kan slaperigheid veroorzaken. Vaak overschatten chauffeurs die rijden onder invloed zichzelf en denken ze dat ze nog goed kunnen rijden”.

Overdreven of onaangepaste snelheid leidt tot een hoger aantal ongevallen en tot meer ernstige ongevallen. Een te hoge snelheid zorgt bij de chauffeur voor een vernauwing van het gezichtsveld, voor een grotere remafstand en minder tijd om te reageren bij een onverwachte gebeurtenis.

In 2020 stelden de politiediensten in Vlaams-Brabant in totaal 440.161 verkeersinbreuken vast wegens overtreding van de snelheidslimiet.

Composteren

Begint het bij jou ook te kriebelen om in de tuin aan de slag te gaan bij de eerste zonnestralen? Wist je dat compost krachtvoedsel is voor de bloemen, planten en bomen in je tuin? En dat je compost zelf kunt produceren door uw groente,- fruit- en tuinafval thuis te composteren? Je tuin krijgt niet enkel een vitaminekuur maar je bespaart er zelfs geld en afval mee. En bovendien houd je de duurzame kringloop in stand.
Weet je niet hoe je eraan begint? Wat wel en niet te composteren? Of welk systeem je best gebruikt? Tijdens deze infosessie bekijken we de verschillende composteersystemen.

Door de pandemie geven we geen fysieke workshops. Tot en met juni kan je nu wel 1 maal per maand van achter je computer de infosessie volgen.

Hoe? Je schrijf je in via de website van Intradura en geeft daarbij je mailadres op. Je krijgt via een mail een link toegestuurd. Iets voor de infosessie begint, klik je op die link en dan kom je automatisch op de Zoom of Teams-omgeving. Je klikt op deelnemen en de organisator zal jou ‘binnenlaten’.

Tot op een van de sessies?

Inschrijven:

De inschrijving is gratis. Het aantal deelnemers is beperkt. Inschrijven is verplicht en kan via www.intradura.be (blokje activiteiten) of via telefoon 02 334 17 55. Gelieve alle gegevens correct te vermelden (zeker je mailadres). Deze les wordt georganiseerd in samenwerking met Intradura en Vlaco.

Verkeersbord zone 30

In de Gasthuisstraat, wegvak tussen het kruispunt met de Brusselstraat en het kruispunt met de Molenstraat, wordt een maximaal toegelaten snelheid ingesteld van 30 km/u (voorheen 50 km/u). De aanpassing werd besproken op de gemeenteraad van november 2020 en komt er door de slechte staat van het wegdek in afwachting van de vernieuwing van de straat.


De bestaande zone 30 van Pamel centrum wordt uitgebreid. De aanpassing van de signalisatie wordt opgenomen in de planning van de wegenploeg.
De betrokken bewoners krijgen een infobrief in de bus.

 

Gasthuisstraat zone 30

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Dikketruiendag 2021

Het is voor iedereen een rare tijd. Wij kijken hoopvol uit naar het coronavaccin. Maar voor de klimaatopwarming is er geen vaccin. De remedie voor het klimaatvirus, dat zijn onze klimaatacties. Daarom is onze slogan voor de 17e editie van Dikketruiendag: OP VOLLE KRACHT voor het klimaat. Als we elke dag trainen voor het klimaat, dan kunnen we samen veel bereiken. Frank Deboosere geeft het voorbeeld!

Meer informatie op www.dikketruiendag.be 

Verkeersbord werken

Update 17/02/2021:

De Watergroep bedeelt vandaag een aangepaste infobrief ter herinnering bij de bewoners (werken in de week van 22/02/2021).

 

Update 08/02/2021:

Nieuwe startdatum. Werken uitgesteld ten gevolge van de weersomstandigheden.

Startdatum: 22/02/2021

Einddatum: 26/02/2021

https://cm.dewatergroep.be/nl-be/storingen-en-werken/roosdaal-omer-de-vidstlaan---kapellestraat

De koppelwerken op het drinkwaternet zullen dinsdagavond 23/02/2021 starten vanaf 22.00u en vermoedelijk woensdagochtend beëindigd worden. De daarop volgende dagen zal het staatherstel uitgevoerd worden.


Origineel bericht:

In de week van 8 tot 12/02/2021 voert De Watergroep met aannemer G.K.W. enkele belangrijke koppelingen uit in de Kapellestraat en in de Omer De Vidtslaan. Om de waterbevoorrading in Roosdaal zo weinig mogelijk in het gedrang te brengen, wordt ook ’s nachts gewerkt (dinsdag op woensdag). Er is onvermijdelijk (lawaai)hinder voor de aangelande bewoners. De Watergroep engageert zich om de hinder tot een minimum te beperken.
De koppelwerken situeren zich ter hoogte van:

Er is hinder voor het verkeer:

  • De Kapellestraat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer van 08/02 t.e.m. 12/02/2021. Er wordt een omlegging voorzien via de Omer De Vidtslaan en de Lombeekstraat. Bewoners en lokaal verkeer hebben toegang via de Lombeekstraat, Groenenboomgaard of Omer De Vidtslaan maar moeten rekening houden met de afgesloten rijbaan ter hoogte van huisnummer 13. Het voetpad (achter haagje) blijft er vrij toegankelijk (voetgangers en afstappende fietsers).
  • In de Omer De Vidtslaan blijft doorgaand verkeer mogelijk. Er wordt gewerkt in het voetpad maar om veiligheidsredenen wordt één rijstrook afgesloten. Er is doorgang via beurtelings verkeer.

Alvast dank voor uw begrip en aangepast rijgedrag ter plaatse.

De bewoners van de Kapellestraat en het betrokken deel van de Omer De Vidtslaan krijgen via de Watergroep een infobrief in de week van 01/02/2021.

De Watergroep plaats de informatie over de werken ook op haar website.

Logo energiehuis 3Wplus

Energiehuis 3Wplus stuurt voortaan aan het einde van iedere maand een digitale nieuwsbrief uit om de inwoners van de regio Halle-Vilvoorde op de hoogte te houden van veranderingen in het energielandschap. Dat kan gaan over nieuwe/verhoogde premies en subsidies, aangepaste wetgeving, tips over duurzaam wonen, projecten waar burgers aan kunnen deelnemen, …

Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via 3wplus.be/nieuwsbrief door het vakje ‘Energie’ aan te duiden.