landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Mobiliteitsplan

  • In 2020 werd mobiliteitsbureau A2BMobility aangesteld voor de opmaak van een zacht mobiliteitsplan Roosdaal (zmr). De focus van dit plan ligt bij 'stappers en trappers'. Lees meer over het zacht mobiliteitsplan Roosdaal via www.roosdaal.be/zmr

  • In 2019 wijzigde Vlaanderen het mobiliteitsbeleid met een ambitieuze visie op ‘basisbereikbaarheid’ en o.a. de oprichting van vervoerregio’s. Mobiliteit is immers een thema dat vaak de gemeentegrenzen overschrijdt. Lees meer over de Vlaamse mobiliteitsvisie ‘basisbereikbaarheid’ (www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid). De gemeente Roosdaal onderzocht (marktverkenning) hoe het beste vorm kon gegeven worden aan een nieuw mobiliteitsplan.

  • In de periode vanaf 2012 werden enkele thema’s verder uitgediept (bijvoorbeeld het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk).

  • In 2009 werd dit via een sneltoets bevestigd (spoor 2, enkele thema’s verder uit te diepen)

  • In 2004 werd het gemeentelijk mobiliteitsplan opgemaakt voor Roosdaal. Download het mobiliteitsplan 2004 (35,3 MB). Een goed gemeentelijk mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid waarvoor de gemeente autonoom bevoegd is. (Lees meer over de opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan op de website Vlaanderen, departement mobiliteit en openbare werken.)