landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

ILV Sportregio Pajottenland

In 1997 werd Sportregio Pajottenland opgestart met 10 gemeenten: Affligem, Liedekerke, Ternat, Roosdaal, Gooik, Lennik, Pepingen, Galmaarden, Herne en Bever.

Na jarenlange ondersteuning door de provincie Vlaams-Brabant, werd de sportregio op 1 januari 2018 de interlokale vereniging Sportregio Pajottenland. Gesterkt door hun schepenen van sport, blijven de tien sportdiensten die zich in 1997 engageerden in het samenwerkingsverband, enthousiast nauw met elkaar samenwerken. Deze nieuwe structuur wordt gedragen door de tien gemeentelijke sportdiensten en krijgt steun van Sport Vlaanderen.

Wat doet deze interlokale vereniging, oftewel ILV, juist? Dit gaat van groepsaankopen op vlak van sportmateriaal, over samenwerken aan een regionaal subsidiereglement tot de organisatie van gemeenschappelijke activiteiten. Enkele voorbeelden zijn:

  • voorzien van een laagdrempelig sportaanbod in teken van het Bewegen op Verwijzing project
  • organisatie G-sportkamp
  • organisatie Kijk! Ik fiets!
  • organisatie Personeelsportdag
  • organisatie kleuterhappenings
  • organisatie Sporteldag

Voorzitter van de ILV Sportregio Pajottenland is Gunther Dewilde (Sportschepen Gooik), de ondervoorzitter is An Van den Spiegel (Sportschepen Roosdaal).