landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Erfrechtverklaring

Bij een overlijden worden de bankrekeningen van de overledene geblokkeerd. Om delen van van een erfenis vrij te maken zal de bankinstelling een attest van erfopvolging of een akte van erfopvolging vragen. Hiervoor kan je terecht bij het bevoegde registratiekantoor of een notaris.

Attest van erfopvolging

Ga naar het bevoegde registratiekantoor van de woonplaats van de overledene, voor de gemeente Roosdaal is dit:

  • het registratiekantoor (Rechtszekerheid) op de 5de verdieping van de Regentschapsstraat 54 in 1000-Brussel

(opgelet: sinds begin 2018 is deze dienst niet meer te bereiken op het oude adres, Mollestraat in Asse)

Akte van erfopvolging

Deze akte levert een notaris af.

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be