landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Identiteitsbewijs

Identiteitsbewijzen

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een EID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

Vanaf 15 jaar ben je verplicht om je identiteitskaart altijd bij je te hebben.

Sinds 1 maart 2014 is de geldigheidsduur van een EID 10 jaar (oudere kaarten blijven nog 5 jaar geldig). U vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van uw kaart.

Uitzondering is de EID voor jongeren van 12 tot 18 jaar, die maar 6 jaar geldig is. De EID voor personen vanaf 75 jaar blijft dan weer 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

Als de geldigheidsperiode van je EID verloopt, ontvang je automatisch een oproepingskaart om een nieuwe EID aan te vragen.

In een aantal gevallen kan je ook op eigen initiatief een EID aanvragen bij:

 • als je EID verloren, gestolen of beschadigd is
 • als je pasfoto niet meer gelijkend is
 • als je van naam of geslacht verandert
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
 • als je een kaart aanvraagt in een andere landstaal.

Elektronische identiteitskaart (EID)

Bij de aanvraag van je EID brengt je volgende zaken mee:

 • je oproepingskaart
 • een recente pasfoto die aan de voorwaarden, vermeld op de oproepingskaart, voldoet (opgelet: deze voorwaarden werden met ingang van 16 januari 2017 aanzienlijk verstrengd)
 • je huidige identiteitskaart of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal).

Een identiteitsdocument moet altijd persoonlijk aangevraagd te worden op het gemeentehuis.

Bij het afhalen van je eID breng je mee:

 • je oude identiteitskaart
 • de brief die je thuis kreeg met de vraag je identiteitskaart af te halen en waarop ook je pin- en pukcode vermeld staan.

Kids-ID: identiteits- en reisdocument

De uitreiking van een kids-ID gebeurt op vraag van de persoon of personen die het ouderlijk gezag over het betrokken kind uitoefenen. Dit identiteitsbewijs geldt ook als verplicht reisdocument binnen Europa.

Bij de aanvraag van de kids-ID brengt je volgende zaken mee:

 • een recente pasfoto van het kind die aan de voorwaarden , vermeld op de oproepingskaart, voldoet ((opgelet: deze voorwaarden werden met ingang van 16 januari 2017 aanzienlijk verstrengd)
 • indien van toepassing, de huidige kids-ID of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal).

Een identiteitsdocument moet altijd persoonlijk aangevraagd te worden op het gemeentehuis.

Bij het afhalen van de kids-ID breng je mee:

 • indien van toepassing, het oude kids-ID
 • de brief die je thuis kreeg met de vraag je identiteitskaart af te halen en waarop ook je pin- en pukcode vermeld staan.

Afhalen van een identiteitsdocument kan door derden.

Kostprijs identiteitsdocumenten (vanaf 1/1/2024)

Elektronische identiteitskaart 21 euro
Vreemdelingenkaart (F, F+, N, M, EU en EU+ - kaart) 21 euro
Vreemdelingenkaart (A, B, H, K, L– kaart) 21 euro
Kids ID 9 euro
Kids ID duplicaat 13 euro
 Vreemdelingenkaart Kids 12 euro
Duplicaat Elektronische identiteitskaart (na verlies of diefstal) 25 euro
   
Spoedprocedure met afhaling in Brussel
Elektronische identiteitskaart 157 euro
Kids Id 145 euro
   
Spoedprocedure met afhaling op gemeentehuis Roosdaal
Elektronische identiteitskaart 120 euro
Vreemdelingenkaart 120 euro
Kids Id 108 euro

Verlies of diefstal identiteitskaart/kids-ID

Bij verlies: Blokkeer onmiddellijk je identiteitskaart

De eerste stap is je identiteitskaart te blokkeren via:

 • DOC STOP op het gratis nummer 00800 2123 2123. DOC STOP is 24u/24u en 7 dagen per week bereikbaar, zelfs vanuit het buitenland. Ook de Belgische paspoorten en de nieuwe elektronische kaarten voor vreemdelingen kunnen met DOC STOP worden geblokkeerd.
 • De dichtstbijzijnde politie
 • Dienst bevolking op het gemeentehuis (Brusselstraat 15 – 1760 Roosdaal)

Je identiteitskaart wordt dan onmiddellijk geannuleerd om te voorkomen dat iemand jouw identiteit misbruikt door bijvoorbeeld een lening aan te gaan of een wagen te huren op jouw naam.

Na aangifte krijg je van de bevolkingsdienst of van de politie een bewijs dat jouw tijdelijke identiteitskaart vervangt.

Bij diefstal: Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie

Bij diefstal moet je aangifte doen bij de politie. Ook indien je niet de Belgische nationaliteit hebt en je jouw elektronische vreemdelingenkaart kwijt bent, moet je naar de politie gaan.

Na aangifte krijg je van de politie een bewijs dat jouw tijdelijke identiteitskaart vervangt.

Een nieuwe identiteitskaart aanvragen

Na de aangifte moet je onmiddellijk een nieuwe kaart aanvragen bij de dienst bevolking op het gemeentehuis (Brusselstraat 15).

Breng mee naar dienst bevolking:

 • je bewijs van aangifte van verlies/diefstal
 • één goede, recente pasfoto (met witte achtergrond)
 • 22 euro

Je kan de nieuwe kaart ophalen wanneer je de persoonlijke codes hebt ontvangen. Dit is meestal 2 tot 3 weken na de aanvraag van de kaart.

Verlies PIN/PUKcode

Als je driemaal na elkaar een foute pincode intikt, dan blokkeert de microchip. Als dat gebeurt, of je bent je gewijzigde pincode vergeten, ga langs bij de dienst Bevolking, samen met het originele document met je pukcode. Met de pukcode kan je bij de dienst Bevolking je pincode deblokkeren of wijzigen.

Zowel pin- als pukcode vergeten?

Ben je je pin- én pukcode vergeten? Dan kan je nieuwe codes bekomen via:

Je codes worden dan binnen de drie weken verstuurd naar de gemeente, die je verwittigt zodra ze beschikbaar zijn.

Let wel: om de codes opnieuw te kunnen aanvragen, mag er geen procedure van adreswijziging of aanvraag van een nieuwe eID lopende zijn. Als er een adreswijziging lopende is, dan kun je pas codes aanvragen bij de inschrijving in je nieuwe gemeente. Bij een lopende aanvraag voor een nieuwe eID worden de nieuwe pin- en pukcode automatisch naar je hoofdverblijfplaats opgestuurd.

Meer info op de website van de federale overheid

 

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be