landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Braakliggende gronden

In de gemeente Roosdaal zijn de eigenaars van braakliggende gronden en de eigenaars, huurders of gebruikers van bebouwde percelen verplicht deze te onderhouden, te maaien en rein te houden.

Het is bijvoorbeeld verboden vuilnis, puin of gelijkaardige stoffen op de braakgronden neer te leggen of te bewaren.

De verantwoordelijke is ook verplicht zijn terrein vrij te houden van ruigtekruiden, zoals netels, bramen, enz., tenzij een hogere wetgeving dat beperkt.

De meest doeltreffende en milieuvriendelijke manier om ruigtekruiden te bestrijden is het met de hand uittrekken net vóór de bloeiperiode. Hierbij tracht u zoveel mogelijk van de wortelstokken mee te verwijderen. Wanneer een regenrijke periode volgt, rot de rest van de wortels gewoon weg. Deze methode is vanzelfsprekend enkel toepasbaar op kleine oppervlakten (bijvoorbeeld in tuinen).

De beste manier om ruigten tegen te gaan op grotere oppervlakken, gebeurt door uw perceel twee keer per jaar te maaien en het maaisel zeer grondig af te voeren. Ruigtekruiden houden niet van maaien en verschraling en zullen snel afnemen. Specifiek voor distels: deze kunnen nog zaad vormen na het afmaaien, afvoeren is dus de boodschap! Door te weinig te maaien wordt de bloeiwijze wel weggehaald, maar wordt de plant geprikkeld om zich vegetatief uit te breiden.

Distels kunnen op 3 jaar tijd volledig manueel uitgeroeid worden. De distel is een tweejarige plant, uitgezonderd de akkerdistel. Het eerste jaar vormt de plant alleen een rozet, pas het tweede jaar zal de plant bloemen en zaad vormen. Slaagt men er dus in drie jaar achter elkaar alle rozetten te vernietigen, dan krijgt de distel geen kans te bloeien en zich voort te planten.

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is sterk af te raden omdat ze schadelijk zijn voor mens en dier en het milieu. Niet selectieve sproeimiddelen worden zeker afgeraden. Ze doden meestal onvoldoende de ruigtekruiden maar vooral andere begroeiing zoals grassen. Distels en brandnetels worden bij pesticidengebruik ook vaak bevoordeeld. Er ontstaat een ruimtevoordeel voor de ruigtekruiden, waardoor het risico groot is dat er op termijn alleen nog maar ruigtekruiden zullen groeien en de haarden dus verergeren in plaats van afnemen.

Het is ook sterk af te raden de bodem af te dekken met maaisel van afgereden gazon of ander plantenmateriaal zoals schors. Het maaisel zorgt wel tijdelijk voor bodembedekking maar van zodra een gedeelte van het gazon verteert, zullen ruigtekruiden als eerste de kans krijgen om zich op deze plaatsen te vestigen. Bovendien is het verstikkende gazonmaaisel de ideale voedselbron voor het vormen van nieuwe netelhaarden.

Onvoldoende onderhouden terreinen kan je melden aan het gemeentebestuur.

Laat de verantwoordelijke na verwittiging toch nog na zijn terrein degelijk te onderhouden dan riskeert deze een geldboete.

 

krul contactDienst Milieu

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 32
milieu@roosdaal.be