landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Voornaam of familienaam volwassene veranderen

Je kan je naam officieel laten veranderen op identiteitsdocumenten.

Voorwaarden om voor- of achternaam te wijzigen

 • Je bent Belg.
 • Of erkende vluchteling.
 • Of erkende staatloze.
 • Je woont in Roosdaal.
 • Of je woont in het buitenland en je laatste woonplaats in België was Roosdaal.
 • Je bent 18 jaar of ouder.

Vanaf 1 juli 2024 kan je jouw familienaam 1 keer wijzigen naar:

 • de familienaam van je moeder
 • de familienaam van je vader of meemoeder
 • een combinatie van de namen van je ouders

Dit is dus eenmalig.

Je kan enkel de naam kiezen van je huidige wettelijke ouders.

Je naamsverandering heeft gevolgen voor je kinderen:

 • Je kinderen jonger dan 12 jaar krijgen automatisch jouw nieuwe naam als zij jouw naam hebben.
 • Je kinderen ouder dan 12 jaar krijgen jouw nieuwe naam alleen als zij akkoord gaan. Daarom moet je samen met hen én hun andere ouder naar de afspraak komen.
 • Je kan geen andere naam kiezen voor je kinderen.
 • Je kinderen van 18 jaar of ouder krijgen niet automatisch jouw nieuwe naam. Zij kunnen zelf een aanvraag doen.

Breng mee naar de afspraak:

 • Je kinderen ouder dan 12 jaar.
 • De andere ouder van je kinderen ouder dan 12 jaar.
 • Je identiteitskaart.
 • Je geboorteakte als je niet in België bent geboren.

Als je aanvraag wordt goedgekeurd

=> Maximaal 3 maanden later krijg je een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen. 

Prijs

De aanvraag is gratis. Je betaalt wel je nieuwe identiteitsdocumenten en die van je kinderen als hun naam verandert.