landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Inname openbaar domein

Om verschillende redenen kan het nodig zijn om tijdelijk een deel van het “openbaar domein” (rijweg, voetpad, openbare parking, …) in te nemen om er goederen en materialen op te stallen: plaatsen van een container bij afbraak- of tuinwerken, plaatsen van een bouwkraan of werfkeet, plaatsen van stellingen aan een gevel, een verhuislift … Meestal dient hiervoor ook verkeerssignalisatie te worden geplaatst en heeft u een signalisatievergunning nodig (zelfs bij een eenvoudig parkeerverbod).

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de openbare veiligheid, de rust en de reinheid van het openbaar domein en doet er dan ook alles aan om de tijdelijk ingebruikname van het openbaar domein zo goed mogelijk te organiseren. Hiertoe is het belangrijk dat elke tijdelijke ingebruikname – zelfs voor 1 dag – ruim op tijd en uiterlijk 14 kalenderdagen op voorhand wordt aangevraagd via dit formulier.

Organiseer je een evemenent (al dan niet op het openbaar domein)? Dan kan je voor je aanvraag terecht op het evenementenloket.

 

Wat kost het?

Tot en met 5 kalenderdagen is de ingebruikname gratis, vanaf de 6e kalenderdag wordt een gemeentelijke retributie van 12,50 euro aangerekend per kalenderdag (in toepassing van het “gemeentelijk retributiereglement voor het in gebruik nemen van het openbaar domein” goedgekeurd door de Roosdaalse gemeenteraad op 24 november 2016)

Signalisatie

 Start je aanvraag hier

Gebruik bij voorkeur webbrowser Chrome.

Opmerking: de gemeente gebruikt hiervoor de het platform EagleBe. U dient zicht hiervoor eenmalig te registreren.

Hoe werkt het?

  1. Via de link hierboven dien je een aanvraag in (uiterlijk 14 kalenderdagen op voorhand).
  2. Na het indienen wordt je aanvraag behandeld.
  3. Je aanvraag wordt geweigerd of goedgekeurd. Je krijgt hiervan automatisch bericht via e-mail.
  4. Bij goedkeuring
    • van een gratis inname krijg je automatisch via e-mail ook je vergunning toegestuurd.
    • van een betalende inname krijg je via e-mail een betalingsverzoek. Na (online) betaling wordt je vergunning automatisch via e-mail toegestuurd.

Heb je geen pc of internet? Dan kan je terecht aan het loket van de technische dienst tijdens de openingsuren.

Gewestwegen

Bij de inname van het openbaar domein op de gewestwegen (in Roosdaal is dat de Ninoofsesteenweg (N8) en de Assesteenweg (N285)) dient de vergunning eveneens aangevraagd te worden bij agentschap wegen en verkeer via https://wegenenverkeer.be/adviezen-vergunningen

Meer info?

Veel gestelde vragen