landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Een grond of woning kopen

Wil je graag een bouwgrond of een bestaande woning kopen in Roosdaal, dan wil je natuurlijk niet over 1 nacht ijs gaan. Het wordt wellicht één van je belangrijkste aankopen ooit, dus wil je ook absolute zekerheid.

De mogelijkheden tot het bouwen op een grond of het verbouwen van een woning worden bepaald door de ligging ervan. Het gewestplan, een bijzonder plan van aanleg (BPA), een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), een bestaande verkavelingsvergunning, ... : op verschillende manieren kunnen voorwaarden vastgelegd zijn die een invloed kunnen hebben op jouw plannen. De "Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen en verkavelen" legt eveneens een aantal algemene stedenbouwkundige regels vast. Bij de dienst Ruimtelijke Ordening (technische dienst) kan je hierover alle nodige inlichtingen bekomen.

Zijn er voor een perceel geen stedenbouwkundige voorschriften, dan kan je bij het gemeentebestuur altijd een voorontwerpschets van de geplande werken voorleggen. Die documenten kunnen ter advies worden voorgelegd aan de gemachtigde ambtenaar. Op die manier kan deze groen of rood licht geven voor het verder uitwerken van een ontwerp. Wens je nog meer zekerheid, bijvoorbeeld om de grond te kunnen verkopen, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen.

Je hebt plannen: een bouwgrond kopen, je bestaande woning verbouwen, een veranda aanbouwen, een tuinhuis plaatsen, en zwembad aanleggen, bomen rooien?

Als je een concreet project hebt kan je een afspraak maken met een medewerker van de dienst Ruimtelijke Ordening. Je krijgt er advies betreffende de stedenbouwkundige voorwaarden voor jouw plannen, de bouwvoorschriften van jouw perceel of woning.

In sommige gevallen is er een vrijstelling van vergunning, dit hangt ervan af welke bouwwerken je gaat uitvoeren en waar het goed gelegen is.

Klik hier voor meer informatie over werken vrijgesteld van vergunning op de website www.omgevingsloketvlaanderen.be

 

krul contactDienst Ruimtelijke Ordening

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 30
ruimtelijkeordening@roosdaal.be