landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Seniorenraad

De seniorenraad is een gemeentelijke adviesraad die alle senioren van Roosdaal vertegenwoordigt.
Dit wil zeggen dat de seniorenraad advies geeft op vragen van de gemeente en daarnaast ook zelf ideeën aanbrengt. Met deze adviezen werkt de seniorenraad mee aan het ouderenbeleid en maakt ze de behoeftes van senioren bekend.

Bovendien is de seniorenraad ook een aanspreekpunt voor elke senior van Roosdaal. Als senior kan je bij de seniorenraad terecht met jouw vraag of bezorgdheid over alles wat ouderen binnen onze gemeente interesseert en aanbelangt. Dankzij jouw inbreng kan de seniorenraad wensen en behoeftes beter in kaart brengen en gebruiken in haar adviezen.

Samen met de leden van de seniorenraad zal het dagelijks bestuur haar adviezen aan de gemeenteraad formuleren. De seniorenraad is niet godsdienstig of politiek gebonden en heeft geen beslissingsrecht.

In de Welzijnsgids 2016 - 2018 is heel wat nuttige informatie opgenomen die specifiek voor de senioren interessant is.

 

krul contactDienst Welzijn en Vrije Tijd
Senioren

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 53
senioren@roosdaal.be