landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Bord transitverbod op zwaar vervoer

Zwaar vervoer en transitverbod

“In Roosdaal is er een transitverbod op zwaar vervoer (+3,5 ton). Toch rijdt er zwaar vervoer door mijn straat. Hoe kan dat?” Misschien herken je deze vraag wel. Een woordje uitleg:

In Roosdaal (en veel andere Vlaamse gemeenten) is er een transitverbod +3,5 ton op de gemeentewegen. Dit verbod wordt gesignaleerd via zonale borden en conform de wettelijke voorschriften van de wegcode.

Dit verbod geldt in Roosdaal op alle gemeentewegen. Het geldt niet op de gewestwegen Ninoofsesteenweg (N8) en de Assesteenweg (N285). Het betekent letterlijk een verbod op transit voor “voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton”. Het is dus verboden voor deze voertuigen dóór Roosdaal te rijden als ze Roosdaal als doorgangsroute gebruiken via de gemeentewegen. In de praktijk gaat het vooral over vrachtwagens (+3,5 ton).

Toch stel je zwaar vervoer vast op Roosdaalse gemeentewegen? Dat kan:

  • het transitverbod geldt alleen voor vrachtwagens + 3,5 ton, er zijn ook lichtere vrachtwagens, voor deze laatsten geldt het verbod niet
  • voor vrachtwagens (+3,5 ton) die Roosdaal als eindbestemming hebben of te Roosdaal vertrekken, geldt dit verbod niet  (er zijn in Roosdaal bedrijven, er wordt gebouwd, er zijn wegenwerken, ... lokaal zwaar vervoer is dus niet  te vermijden)

(Hoe) Wordt dit opgevolgd?

De politie voert frequent controles uit en controleert aan de hand van de boorddocumenten de bestemming en herkomst van vrachtwagens. Bestuurders van vrachtwagens die in overtreding zijn, worden beboet.

Als je hierover vragen hebt (of meent een overtreding te zien), kan je dit steeds melden bij de lokale politie van Roosdaal. Bij een melding, noteer je best de nummerplaat, de locatie en het tijdstip.

Controles:

 Datum   Locatie   Aantal voortuigen   Aantal overtredingen 
21/09/2023   Koning Albertstraat
08/06/2023   Kleemstraat
13/06/2022   Tenzuivenestraat
12/05/2022   Koning Albertstraat
 30/03/2022   Koning Albertstraat
 29/04/2021   Jozef De Schepperstraat
 28/04/2021   Kerkstraat
 01/04/2021   Ramerstraat
 24/03/2021   Gasthuisstraat (kant Poelk) 
 25/02/2021   Jozef De Schepperstraat  10 
 25/02/2021   Ijzerenkruisstraat
 21/01/2021   Jozef De Schepperstraat 
 21/01/2021   Ramerstraat
 25/11/2020   Jozef De Schepperstraat 
 25/11/2020   Kerkstraat 
 22/10/2020   Kraanstraat 
 11/03/2020   Donkerstraat 
 11/03/2020   Jozef De Schepperstraat 
 13/02/2020   Koning Albertstraat 
 13/02/2020   Kerkstraat 
 22/01/2020   Koning Albertstraat 
 11/12/2019   Koning Albertstraat 
 11/12/2019   Kraanstraat 
 13/11/2019   Jozef De Schepperstraat 

Vermelding van controlecijfers op deze pagina sinds november 2019.