landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Foto bladeren

Individueel Bezoldigd Personenvervoer

Individueel Bezoldigd Personenvervoer (IBP) is vervoer van personen die een vergoeding betalen die hoger is dan de vervoersonkosten. Wil je een taxi exploiteren dan moet je in het bezit zijn van:

 • Vergunning voor diensten Individueel Bezoldigd Personenvervoer
 • een machtiging van de gemeente Roosdaal als je op een standplaats wil stationeren
 • een bestuurderspas (vanaf 1 juli 2020)

Vergunning 

De vergunning is geldig voor de duur van maximaal 5 jaar:

 • 1 vergunning per exploitant
 • Alle exploitaties samen op 1 vergunning
 • Aanvraag: bij gemeente waar exploitatiezetel gevestigd is
 • Exploitatie mag over het gehele Vlaamse Gewest

Voorwaarden waaraan een exploitant moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vergunning:

 • Geen criminele straf
 • Geen veroordeling wegens diefstal, valsmunterij (< 5jaar)
 • Activiteit individueel bezoldigd personenvervoer in de KBO (Kruispuntbank Ondernemingen)
 • Taalvereiste: minimale kennis niveau B1 (+/- zich kunnen redden in het Nederlands)
 • Eigenaar voertuig/contract op afbetaling/huurkoop of huurfinanciering
 • In orde met betaling lonen, sociale bijdragen, belastingen

Soorten exploitaties mogelijk met een vergunning IBP

Straattaxi

 • Ritten die personen 15 minuten op voorhand of via handopsteking aanvragen
 • Tariefbepaling met App of taxameter
 • Let op: in een perimeter van 200 meter rond een standplaats en rond de luchthaven Brussel-Nationaal mag je geen klanten ronselen of oppikken na handopsteking
 • Tarieven: als exploitant bepaal jij de tarieven. Deze maak je bekend via de app, behalve als je voertuig is uitgerust met een taximeter. Je moet een tarievenkaart aanbrengen:
  • Op de rechtse achterste zijruit
  • Goed zichtbaar in het voertuig: op rugleuning zetel of dashboard

Standplaatstaxi

Wil je werken vanaf een vaste taxistandplaats (nog niet aanwezig in Roosdaal) moet je steeds een machtiging aanvragen van de gemeente waar de standplaats gelegen is (wil je bvb taxiritten uitvoeren vanaf en taxistandplaats aan het station van Aalst, dan heb je bovenop je IBP-verunning van de gemeente Roosdaal ook een machtiging van de stad Aast nodig. Hiervoor zijn ook bijkomende voorwaarden nodig, bvb dat je voertuig is uitgerust met een officiële taxameter. 

Ceremonievervoer

Voor ceremonies en luchthavenvervoer moet je bovenop je vergunning een schriftelijke overeenkomst van minstens 3 uur hebben met de klant.

Openbaarvervoer-taxi

Taxiritten in het kader van de mobiliteitscentrale (vermoedelijk operationeel in najaar 2021)

Prijs vergunning

De jaarlijkse retributie per voertuig kan je terugvinden op: https://www.vlaanderen.be/vergunning-individueel-bezoldigd-personenvervoer-taxivergunning

Bestuurderspas

Een bestuurderspas is vanaf 1 juli 2020 verplicht voor iedere taxichauffeur. De bestuurderspas is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Woon je in het Vlaams Gewest? Dan vraag je je bestuurderspas aan bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent.
Bij verhuis naar een andere Vlaamse gemeente vraag je een nieuwe bestuurderspas aan in die gemeente. Bij ontvangst lever je je vorige bestuurderspas in.

De bestuurderspas is geldig voor maximum 5 jaar en kost 23,43 euro (tarief 2023).

Voorwaarden en meer informatie: www.vlaanderen.be/bestuurderspas-individueel-bezoldigd-personenvervoerhttps://www.vlaanderen.be/bestuurderspas-individueel-bezoldigd-personenvervoer-nieuwe-versie

Vergunning en bestuurderspas aanvragen

Zowel de IBP-vergunning als de bestuurderspas kunnen online aangevraagd worden:

Meer info

Contact

Dienst Burgerzaken
Brusselstraat 15
1760 Roosdaal
054 89 13 22