landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Geboorte, erkenning en adoptie

Geboorte

Binnen de 15 dagen na de bevalling geven de vader, de moeder of beide ouders de geboorte aan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de bevalling plaatsvond.

Meebrengen:

  • attest van geboorte afgeleverd door de geneesheer
  • de identiteitskaart van beide ouders
  • het huwelijksboekje (indien gehuwd)

Erkenning

Een kind dat geboren wordt binnen een huwelijk heeft de echtgenoten als ouders, de familienaam van de vader wordt automatisch overgenomen.

In de andere gevallen en onder bepaalde voorwaarden kan een kind erkend worden door het afleggen van een verklaring op de dienst burgerlijke stand, waarbij aangegeven wordt dat er een band van vader- of moederschap bestaat.

Ongehuwden kunnen dus een verklaring tot erkenning afleggen zodat het vaderschap t.o.v. het kind komt vast te staan en zodat het kind de familienaam van de vader krijgt. Deze verklaring wordt ondertekend door beide ouders.

Zo'n erkenning kan gebeuren:

  • voor de geboorte
  • na geboorte

Erkenning voor geboorte

Naast de gebruikelijke erkenningsakte van vroeger, dient er sinds 1 april 2018 ook een akte van aangifte van erkenning opgemaakt te worden. Er zijn nu een aantal extra verplichte documenten voor te leggen vooraleer er kan overgegaan worden tot de aangifte van erkenning van geboorte.

Contacteer op voorhand de dienst Burgerlijke Stand met de vraag om een dossier van erkenning op te starten!

  • We bekijken jullie gegevens
  • We vragen jullie geboorteaktes en eventuele andere documenten op. Opgepast! Indien het gaat over buitenlandse documenten dienen jullie deze zelf op te vragen..
  • Als het dossier volledig is, contacteren wij jullie en spreken we een moment af om samen langs te komen, om de akte van aangifte en in de meeste gevallen ook onmiddellijk de erkenningsakte zelf op te maken.

Adoptie

Een ongekend kind adopteren

Wanneer je een kind wil adopteren dat je niet op voorhand kent, dan doe je voor de adoptie een beroep op een erkende adoptiedienst.

Een gekend kind adopteren

Je adopteert een gekend kind dat in België verblijft. Dit kan het kind van je partner zijn, een kind van de familie, een pleegkind of een ander gekend kind. Deze adopties gebeuren zonder bemiddeling van een erkende adoptiedienst.

Meer info: Website van Kind en Gezin

Gemeentelijke geboorte- en adoptiepremie

Je ontvangt bij de geboorte of adoptie van je kind(eren) een premie ter waarde van 75,00 euro per kind. Je ontvangt ongeveer 2 maand na geboorte of adoptie een uitnodiging voor de ophaling van de premie.

De geboortepremie wordt overhandigd aan de ouders die op het ogenblik van de geboorte zijn ingeschreven in de bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Roosdaal.
 
De adoptiepremie wordt overhandigd aan de adoptant van een minderjarig kind, behalve indien met betrekking tot hetzelfde kind reeds voordien een geboorte- of adoptiepremie uitgekeerd werd door de gemeente Roosdaal.