landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Sportsubsidies

Sportkampen

Het gemeentebestuur voorziet in een subsidie voor sportkampen die openstaan voor alle Roosdaalse kinderen van 3 tot 18 jaar en die ingericht worden door de Roosdaalse sportraad vzw, door de erkende Roosdaalse sportverenigingen of door een private instelling erkend voor de opvang van kinderen van minder dan 12 jaar.

Klik hier voor het volledige reglement en voor het aanvraagformulier sportkampen

Beleidssubsidies

Elke sportvereniging kan beroep doen op beleidssubsidies. Het subsidiebedrag wordt berekend aan de hand van kwantitatieve (zoals ledenaantal) en kwalitatieve (zoals gediplomeerde trainers) eigenschappen.

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring dienen de sportverenigingen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • de vereniging is erkend door de gemeente (zie erkenningsreglement);
  • zij dienen het aanvraagformulier correct met alle nodige bewijsstukken in;
  • de clubs en eventueel nieuwe sportverenigingen dienen 1 jaar activiteit binnen hun sporttak te kunnen bewijzen om recht te hebben op subsidie.

Klik hier voor het volledige reglement beleidssubsidies sport

Klik hier voor het aanvraagformulier beleidssubsidies sport

Klik hier voor de assimilatietabel VTS

Impulssubsidies

Het gemeentebestuur van Roosdaal wil sportverenigingen die investeren in een bloeiende jeugdwerking aanmoedigen, en voorzien hiervoor extra middelen via de impulssubsidie.

Klik hier voor het volledige reglement impulssubsidies sport

Klik hier voor het aanvraagformulier impulssubsidies sport

Klik hier voor de assimilatietabel VTS

Toelage huur- en energiekosten niet-gemeentelijke Roosdaalse sportinfrastructuur

Binnen de perken van het gemeentebudget, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting door de gemeenteraad, kunnen er toelagen aan de Roosdaalse erkende sportverenigingen (hierna sportverenigingen) worden toegekend voor hun huur- en energiekosten van Roosdaalse niet-gemeentelijke sportinfrastructuur.

Klik hier voor het reglement

Klik hier voor het aanvraagformulier

 

krul contactDienst Sport

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 52
sport@roosdaal.be