landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Algemeen beeld begraafplaats

Begraafplaatsen

De gemeente Roosdaal beschikt over:

 • Gesloten begraafplaatsen (gemeenteraadsbesluit van 20 december 1996) gelegen te:
  • Pamel – Kerkhofstraat;
  • O.L.V.-Lombeek – Koning Albertstraat;
  • Strijtem – Strijtemplein;
 • Begraafplaatsen in gebruik:
  • Pamel – Lostraat;
  • O.L.V. – Lombeek – Koning Albertstraat;
  • Borchtlombeek – Rustheuvel;
  • Kattem – Dalstraat;

Elke in gebruik zijnde begraafplaats beschikt over percelen voor het begraven in volle grond, een urnenveld met urnenkelders, een columbarium en een strooiweide.

Het begraafplaatsenreglement ( en retributiereglement) werd de laatste keer aangepast bij gemeenteraadsbesluit van 2 juni 2022.

Aantal begravingen per perceel

Zowel in een perceel in volle grond, in een columbariumnis als in een urnenkelder mogen voortaan tot max. 4 stoffelijke overschotten begraven worden:

 • in een columbariumnis en een urnenkelder is dit evenwel slechts mogelijk voor zover de nabestaanden kiezen voor asurnen met zodanige afmetingen dat er 4 kunnen geplaatst worden in de beschikbare ruimte.
 • in volle grond kunnen tot 4 stoffelijke overschotten worden begraven in 1 perceel:
  • 1e begraving van een niet-gecremeerd lichaam (kist), gevolgd door 1,2 of 3 begravingen van gecremeerde lichamen in een asurn;
  • 1e en 2e begraving van een niet-gecremeerd lichaam (kist), gevolgd door 1 of 2 begravingen van gecremeerd lichaam in een asurn;

Concessietermijnen

De initiële concessietermijnen zijn 30 en 50 jaar, in beide gevallen kan het perceel dienen voor begraving van 1 tot max. 4 stoffelijke overschotten (volgens de modaliteiten hierboven vermeld).

Na afloop van de initiële concessietermijn kan deze naar keuze van de nabestaanden verlengd worden voor een termijn van 10 jaar of een veelvoud ervan.

 Concessietarieven

De tarieven vanaf juni 2022 zijn als volgt:

 • 30 jaar (1 tot 4 stoffelijke overschotten): 500,00 euro
 • 50 jaar (1 tot 4 stoffelijke overschotten): 800,00 euro
 • bij begraving van 4e stoffelijk overschot: éénmalige retributie van 200,00 euro voor de resterende looptijd van de concessie
 • Verlenging van 10 jaar na afloop van 1e concessie: 200,00 euro / 10 jaar.

Reglementen

 

 

krul contactDienst Burgerzaken
Begraafplaatsen

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
begraafplaats@roosdaal.be