landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

De sportraad

De Roosdaalse Sportraad vzw, waarvan iedere Roosdaalse sportclub lid kan worden, heeft een adviserende functie voor het gemeentelijk sportbeleid. Deze adviesverstrekking is een reflectie van de noden, wensen en ideeën van de inwoners en de sportverenigingen van Roosdaal.

Verder organiseert de sportraad jaarlijks diverse activiteiten zoals de Sneukeltocht, de zaklampenwandelzoektocht, een veldloop voor de leerlingen van de Roosdaalse scholen, ....

Het bestuur van de Roosdaalse Sportraad vzw bestaat uit:

  • Voorzitter: Petrus Bert

  • Penningmeester: René Muylaert

  • Secretaris: Nadine Braeckmans

 

krul contactDienst Sport

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 52
sport@roosdaal.be