landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Rijbewijzen

Voorlopig rijbewijs aanvragen

Een voorlopig rijbewijs geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. Je moet minstens 3 maanden oefenen met je voorlopig rijbewijs.

Nadat je geslaagd bent voor het theoretisch rijexamen categorie B kan je een voorlopig rijbewijs M36 of M18 aanvragen. Het voorlopig rijbewijs is een scholingsdocument dat je toelaat om in België op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktische rijexamen categorie B.

Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan je deelnemen aan het praktisch rijexamen.

 

NIEUW! Vormingsmoment voor begeleiders

Een kandidaat-bestuurder die vanaf 1 maart 2024 start met een ‘voorlopig rijbewijs met begeleider’, moet een begeleider hebben die een opleiding van 3 uur heeft gevolgd bij een erkende rijschool of een erkende lesgever.
Het vormingsmoment moet je als begeleider minstens 5 maanden voor het praktijkexamen van jouw kandidaat-bestuurder gevolgd hebben en is 10 jaar geldig.
Meer info:
www.vlaanderen.be/rijbewijs-b/vormingsmoment-voor-begeleiders

 

Sinds 2022 kan je via de applicatie BelDrive je voorlopig rijbewijs M18 online aanvragen. En vanaf nu kan het ook voor de rijbewijzen M12 en M36.

Hoe het werkt? Lees er hier alles over!

Wanneer je een nieuw rijbewijs online hebt aangevraagd, kan je het rijbewijs afhalen bij de dienst burgerzaken na afspraak. Breng zeker de originele documenten van je aanvraag mee. In tegenstelling tot een fysieke aanvraag moet je na een online aanvraag het rijbewijs betalen bij de afhaling.

Maak hier jouw afspraak bij de dienst burgerzaken na jouw online aanvraag.

 

Voorwaarden

Voorlopig rijbewijs M36 (met begeleider)

 • Je bent minimum 17 jaar oud.
 • Je bent geslaagd voor het theoretisch examen (maximum 3 jaar geldig).
 • Enkel sturen met de begeleiders die op het voorlopig rijbewijs staan vermeld. Geen andere passagiers toegestaan.
 • Niet rijden tijdens de nacht (van 22.00 tot 06.00 uur) op vrijdag, zaterdag, zondag, wettelijke feestdag en de vooravond van de wettelijke feestdag.
 • Zolang het voorlopig rijbewijs geldig is kan je eenmalig omwisselen naar een voorlopig rijbewijs M18.
 • Het voorlopig rijbewijs blijft 36 maanden geldig. Het kan niet worden verlengd. Je kan het voorlopig rijbewijs hernieuwen vanaf 3 jaar na de vervaldatum van het vorige.
 • Je moet minstens 3 maanden stage volgen vooraleer je het praktisch rijexamen kan afleggen.

Wat breng je mee?

 • Ingevuld en ondertekend formulier 'Aanvraag om een voorlopig rijbewijs' verkregen na het slagen van theoretisch rijexamen. Je ontvangt dit document in het examencentrum na het slagen van een theoretisch rijbewijs.

Maak een online afspraak bij de dienst burgerzaken!

 

Voorlopig rijbewijs M18 (zonder begeleider)

 • Je bent minimum 18 jaar oud.
 • Je bent geslaagd voor het theoretisch examen (maximum 3 jaar geldig).
 • Je hebt 20 uur praktijkles gevolgd bij een erkende rijschool (met bekwaamheidsattest).
 • Er mogen maximum 2 passagiers meerijden die voldoen aan de voorwaarden van begeleider.
 • Niet rijden tijdens de nacht (van 22.00 tot 06.00 uur) op vrijdag, zaterdag, zondag, wettelijke feestdag en de vooravond van de wettelijke feestdag.
 • Het voorlopig rijbewijs blijft 18 maanden geldig. Het kan niet worden verlengd. Je kan het voorlopig rijbewijs hernieuwen vanaf 3 jaar na de vervaldatum van het vorige.
 • Zolang het voorlopig rijbewijs geldig is kan je eenmalig omwisselen naar een voorlopig rijbewijs M36.
 • Je moet minstens 3 maanden stage volgen vooraleer je het praktisch rijexamen kan afleggen.

Wat breng je mee?

 • Ingevuld en ondertekend formulier 'Aanvraag om een voorlopig rijbewijs' verkregen na het slagen van theoretisch rijexamen. Je ontvangt dit document in het examencentrum na het slagen van een theoretisch rijbewijs.
 • Bekwaamheidsattest rijschool (min. 20 uur).

Maak een online afspraak bij de dienst burgerzaken!

 

Voorlopig rijbewijs M12 (met begeleider)

Je bent al houder geweest van een voorlopig rijbewijs M36 of M18 waarvan de geldigheid minder dan 3 jaar geleden is verstreken.

Je theoretisch rijexamen is nog geldig (maximum 3 jaar geldig). Zo niet, moet je eerst opnieuw slagen voor het theoretisch rijexamen.

Je hebt 6 uur praktijkles gevolgd bij een erkende rijschool (getuigschrift van onderricht). Deze lessen moet je volgen nadat de geldigheid van je voorlopig rijbewijs M36 of M18 is verstreken.

Enkel sturen met de begeleiders die op het voorlopig rijbewijs staan vermeld. Geen andere passagiers toegestaan.

Niet rijden tijdens de nacht (van 22.00 tot 06.00 uur) op vrijdag, zaterdag, zondag, wettelijke feestdag en de vooravond van de wettelijke feestdag.

Het voorlopig rijbewijs blijft 12 maanden geldig. Het kan niet worden verlengd. Je kan het voorlopig rijbewijs hernieuwen vanaf 3 jaar na de vervaldatum van het vorige.

Je moet geen stage meer volgen. Je kan dus meteen het praktisch rijexamen afleggen wanneer je in het bezit bent van het voorlopig rijbewijs.

Maak een online afspraak bij de dienst burgerzaken!

 

Begeleider

Op een voorlopig rijbewijs categorie B - model 36 maanden wordt de begeleider vermeld. Een begeleider moet aan een aantal voorwaarden voldoen

 • Ingeschreven zijn in een Belgische gemeente.
 • Sinds 8 jaar houder zijn van een geldig Europees rijbewijs.
 • Geen rijverboden gedurende de laatste drie jaar.

Meer info: www.rijbewijzer.be/stappen/de-begeleider

Let op!

Bij de aanvraag van een voorlopig rijbewijs voor een auto kan je maar één keer overschakelen tussen het model 18 en 36 en dit binnen de geldigheid van het voorlopig rijbewijs en theoretisch examen. Je behoudt wel je stageperiode.

 

Eerste rijbewijs

Meebrengen:

 • document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
 • voorlopig rijbewijs

Kostprijs: 22 euro

Omwisseling van papieren rijbewijs naar bankkaartmodel

Meebrengen: rijbewijs

Kostprijs: 22 euro

Vervanging van een rijbewijs door verlies, diefstal, niet-gelijkende foto of verhoging van categorie

Meebrengen:

 • ingevuld en ondertekend formulier 'Aanvraag om een duplicaat rijbewijs' verkregen door de politie.
 • bewijs van verlies of diefstal (formulier van de politie)
 • indien verhoging van de categorie waarvoor een medisch attest vereist is: het medisch attest door een erkend medisch centrum

Kostprijs: 22 euro

Vervanging van rijbewijs wegens medisch attest (bezoldigd vervoer of beperkingen)

Meebrengen:

 • medisch attest door erkend medisch centrum

Kostprijs: 22 euro

Internationaal rijbewijs

Wanneer je naar een land reist dat het Europese rijbewijs niet erkent, heb je een internationaal rijbewijs nodig. Het internationaal rijbewijs is geldig voor een periode van drie jaar vanaf de uitreikingsdatum. Als het nationale rijbewijs minder lang geldig is, neemt het internationaal rijbewijs die geldigheidsdatum over.

Als je internationaal rijbewijs afloopt, als je het verliest of als het beschadigd of gestolen wordt, moet je een nieuw exemplaar aanvragen. Daarbij geeft je je verlopen internationaal rijbewijs af of in geval van diefstal geeft je een verklaring van diefstal door de Belgische politie af.

In België mag je alleen met een internationaal rijbewijs rijden als je niet ingeschreven bent in België. Als Belg moet je dus op verzoek steeds je Belgisch rijbewijs tonen.

Meebrengen:

 • 1 pasfoto
 • rijbewijs

Kostprijs: 18 euro

Omwisseling van een buitenlands rijbewijs naar een Europees rijbewijs

Wordt afzonderlijk onderzocht:

 • betreft het een erkend buitenlands rijbewijs
 • een niet-erkend buitenlands rijbewijs
 • controle op de echtheid en/of categorieën

Na de wettelijke procedure wordt de aanvrager op de hoogte gebracht van het resultaat en kan er desgevallend een omwisseling gebeuren.

Kostprijs: 22 euro

Europees rijbewijs

Voor personen die ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente en die houder zijn van één van de volgende in België afgegeven documenten:

 • identiteitskaart van Belg of verblijfskaart voor vreemdeling
 • bewijs van inschrijving in vreemdelingenregister
 • verblijfskaart van onderdaan van een lidstaat van Europese Unie

Voor personen die houder zijn van één van de volgende in België afgegeven documenten:

 • de diplomatieke identiteitskaart
 • de consulaire identiteitskaart
 • de bijzondere identiteitskaart

 

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be