landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Bekendmakingen 2023

Bekendmakingen 2023

24 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 november 2023 een gedeeltelijke omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Nina De Coster, Leen Deraedt en Sigrid Sempot (namens Providentia CVBA SO) voor het bouwen van 6 wooneenheden voor sociale huisvestiging op een perceel gelegen: Halleweg ZN, (afd. 3) sectie B 313 H, (afd. 3) sectie B 314 D, (afd. 3) sectie B 315 L en (afd. 3) sectie B 388 G (O.2023/78 - nr. omgevingsloket OMV_2023094121).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 november 2023 – bekendmaking definitieve vaststelling beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant

Op 19 september 2023 is het provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant definitief vastgesteld door de provincieraad. Het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant omvat een strategische visie, 7 beleidskaders (mobiliteit, voorzieningen, wonen, economie, open ruimte, energie, selecties en ontwikkelingsperspectieven) en een actiegericht deel (4 provinciale werven-4 krachtlijnen voor actie).

Het vaststellingsbesluit en het provinciaal beleidsplan ruimte zijn integraal gepubliceerd op www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be, overeenkomstig artikel 2.1.9, derde lid, van de VCRO.
Op 7 juli 2023 werd het bijhorende plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant goedgekeurd door de Vlaamse Overheid. Overeenkomstig artikel 4.2.11 § 6 en 7 van het DABM zijn het goedgekeurde plan-MER en de bijhorende documenten integraal gepubliceerd op www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be én op de website van het Vlaamse Departement Omgeving www.omgeving.vlaanderen.be (via de MER-dossierdatabank, dossiernummer PL0260).

23 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Theo Vanden Borre voor het plaatsen van een terrasoverkapping bij een bijgebouw op een perceel gelegen: Kwinkeleer 20A, (afd. 1) sectie C 749 D (O.2023/103 - nr. omgevingsloket OMV_2023121625).

Affiche  bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Hélène Badts voor het wijzigen van een gevelopening op een perceel gelegen: Wolvenstraat 1C, (afd. 1) sectie C 800 D (O.2023/102 - nr. omgevingsloket OMV_2023119126).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jeroen Stevens voor het plaatsen van een terrasoverkapping op een perceel gelegen: Rotstraat 20, (afd. 4) sectie A 314 E (O.2023/87 - nr. omgevingsloket OMV_2023098195).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 november 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 november 2023 tot 21 december 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 22 oktober 2023, van Gil en Laura Figys-Asselman tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Hunselberg ZN, (afd. 3) sectie A 182 M (O.2023/121 en OMV_2023141075).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 november 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 november 2023 tot 21 december 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 30 september 2023, van Jeroen en Melissa De Bisschop-Bax tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het herbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (met functiewijziging) op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 28, (afd. 1) sectie B 51 E en (afd. 1) sectie B 51 D (O.2023/112 en OMV_2023130230).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Erik Bellemans (namens Ermibouw BV) voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 2) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 215A, (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.2023/83 - nr. omgevingsloket OMV_2023094627).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Erik Bellemans (namens Ermibouw BV) voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 4) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 217A, (afd. 2) sectie B 114 G (O.2023/82 - nr. omgevingsloket OMV_2023079374).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Erik Bellemans (namens Ermibouw BV) voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 3) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 217, (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.2023/80 - nr. omgevingsloket OMV_2023094181).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 november 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 23 november 2023 tot 22 december 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 20 oktober 2023, van Wim Goossens namens Lokaal Bestuur Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het herinrichten van de Molenkauter (tweesporenpad) op een perceel gelegen: Molenkauter ZN, (O.2023/120 en OMV_2023140277).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

9 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Yves Chavatte voor het verbouwen van een eengezinswoning (dichten gevelopening) op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 33, (afd. 1) sectie A 30 Y2 (O.2023/95 - nr. omgevingsloket OMV_2023106355).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Ousmane Balde voor het verbouwen van een eengezinswoning (totaalrenovatie met uitbreiding) op een perceel gelegen: Abeelstraat 103, (afd. 4) sectie C 371 G (O.2023/100 - nr. omgevingsloket OMV_2023112097).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Hilde De Cort, Katrien De Cort, Monique Kestens en Remi De Cort voor 4 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met nieuwe rooilijn van 6,00 meter uit de as van de Ramerstraat op een perceel gelegen: Ramerstraat ZN, kadastraal gekend (afd. 2) sectie B 80 V en (afd. 2) sectie B 80 S2 (O.V.2023/4 - nr. omgevingsloket OMV_2023045539).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Timmy L'Ecluse voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Groenenboomgaard ZN, kadastraal gekend: (afd. 1) sectie C 164 K (O.V.2023/8 - nr. omgevingsloket OMV_2023091664).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 16 november 2023 tot 15 december 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 oktober 2023, van Wim Van den Cruijce (namens INTOP-AXIOS) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Kraanstraat 61, (afd. 4) sectie A 428 R2 (O.V.2023/13 en OMV_2023138724).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

8 november 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 16 november 2023 tot 15 december 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 18 oktober 2023, van de heer Pieter Van Baelen en mevrouw Ilse Dewaelheyns tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een zonevreemde schuur tot gastenverblijf op een perceel gelegen: Woestijnstraat 4, (afd. 1) sectie D 614 F en (afd. 1) sectie D 614/2 H (O.2023/118 en OMV_2023138341).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

8 november 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 16 november 2023 tot 15 december 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 11 oktober 2023, van Jan Vander Elst namens GIGANTES BVBA tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een meergezinswoning (5 woongelegenheden) op percelen gelegen: Broekstraat 3, (afd. 2) sectie A 108 S3, (afd. 2) sectie A 108 Y2 en (afd. 2) sectie A 108 R3 (O.2023/116 en OMV_2023131021).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Daisy Coosemans voor het verbouwen van een eengezinswoning (totaalrenovatie met uitbreiding) op een perceel gelegen: Weverstraat 15, (afd. 4) sectie B 208 X2 (O.2023/97 - nr. omgevingsloket OMV_2023106959).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tom Hallaert voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai ZN (O.V.2023/6 - nr. omgevingsloket OMV_2023071625).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gunther Van Droogenbroeck namens (Van Droogenbroeck Gunther VDK BV) voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 8B, (afd. 1) sectie C 530 G11 (O.2023/99 - nr. omgevingsloket OMV_2023111149).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Erwin De Wolf voor het regulariseren en exploiteren van een paardenhouderij op een perceel gelegen: Knoddelstraat 52, (afd. 4) sectie A 2 E2, (afd. 4) sectie A 2 B2, (afd. 4) sectie A 2 F2 en (afd. 4) sectie A 2 G2 (O.2023/58 - nr. omgevingsloket OMV_2023068988).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 oktober 2023 – openbaar onderzoek voorlopige opheffing van de bescherming als cultuurhistorisch landschap van de Ledeberg in Roosdaal (Pamel)

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 17 november 2023 tot en met 17 december 2023 over de voorlopige opheffing van de bescherming als cultuurhistorisch landschap van de Ledeberg in Roosdaal (Pamel) aangevraagd door het agentschap Onroerend Erfgoed, Team bouwkundig erfgoed, Havenlaan 88 bus 5 te 1000 Brussel.

Affiche openbaar onderzoek voorlopige opheffing van de bescherming als cultuurhistorisch landschap van de Ledeberg in Roosdaal (Pamel)

25 oktober 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 2 november 2023 tot 1 december 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 30 september 2023, van Dwiezel en Sofie Van Eeckhout-Moens tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (inplanting, bijgebouw en dakvorm) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat ZN, (afd. 3) sectie A 203 L (O.2023/114 en OMV_2023130135).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

19 oktober 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 oktober 2023 tot 23 november 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 12 september 2023, van Erik Bellemans tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (uitbreiden woonzone) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 217, (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.V.2023/10 en OMV_2023111023).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

19 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Glenn De Deyn voor het plaatsen van een duiventil op een perceel gelegen: Kattemkets 10, (afd. 1) sectie B 543 H2 (O.2023/94 - nr. omgevingsloket OMV_2023104971).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Loan Lucut voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (totaalrenovatie) op een perceel gelegen: Wolvenstraat 26, (afd. 1) sectie B 228 S (O.2023/81 - nr. omgevingsloket OMV_2023086896).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Bilal Zinati voor het plaatsen van een gesloten afsluiting op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 58C, (afd. 1) sectie E 491 B2 (O.2023/93 - nr. omgevingsloket OMV_2023104219).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 10 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd door de Vlaamse Overheid voor de aanvraag van Iggino Alcide (namens Aquafin NV) voor het aanleggen van 4 bufferbekkens met reliëfwijzigingen, het vellen van bomen, ontbossing en een vegetatiewijziging op een perceel gelegen: Witteweg ZN, (afd. 3) sectie B 179 F, (afd. 3) sectie B 181 M, (afd. 3) sectie B 181 S, (afd. 3) sectie B 187 C, (afd. 3) sectie B 187 B, (afd. 3) sectie B 194 M, (afd. 3) sectie B 201 D en (afd. 3) sectie B 202 B (O.2023/91 - nr. omgevingsloket OMV_2023085736).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 oktober 2023 – Ontwerpverordening ‘Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lasten bij omgevingsvergunningen’

Vanaf 1 januari 2024 moet de gemeente een stedenbouwkundige verordening hebben om financiële lasten te kunnen opleggen bij omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen en voor het verkavelen van gronden.
Dit wil zeggen dat het huidige belastingsreglement voor het oprichten van meergezinswoning dient omgevormd te worden naar een stedenbouwkundige verordening. Ook de lasten uit de gemeentelijke verordening voor bouwen en verkavelen worden overgenomen in de nieuwe verordening. De financiële lasten blijven hetzelfde.
In de nieuwe verordening wordt bijkomend een financiële last opgenomen voor uitbreiden of (her)bouwen van zonevreemde constructies. Voor bestaande vergunde constructies zijn er geen directe gevolgen.

In de zitting van 12 oktober 2023 heeft het college van burgemeester en schepenen van Roosdaal het ontwerp van de ‘gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lasten bij omgevingsvergunningen’ goedgekeurd.
Over het ontwerp loopt een openbaar onderzoek van 16 oktober 2023 tot en met 15 november 2023.
De gemeentelijke verordening ligt gedurende deze periode ter inzage in het gemeentehuis Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal, en is hieronder raadpleegbaar.
Opmerkingen en bezwaren kunnen tijdens de periode van het openbaar onderzoek schriftelijk bezorgd worden ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal, of digitaal via ruimtelijkeordening@roosdaal.be
De opmerkingen en de bezwaren kunnen ook uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek in het gemeentehuis worden afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lasten bij omgevingsvergunningen

2 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens namens Lokaal Bestuur Roosdaal voor het aanleggen van een verharding rondom een loods op een perceel gelegen: Brusselstraat 15, (afd. 1) sectie C 62 H4 (O.2023/89 - nr. omgevingsloket OMV_2023097327).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Frank De Pelsmaeker en mevrouw Michelle Pauwels voor het regulariseren van een eengezinswoning (nokhoogte, gevelmateriaal) op een perceel gelegen: Pamelstraat 3, (afd. 1) sectie A 139 K (O.2023/85 - nr. omgevingsloket OMV_2023095355).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 september 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 4 oktober 2023 tot 2 november 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 21 september 2023, van Wim Goossens (namens Lokaal Bestuur Roosdaal) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Herststraat 34, (afd. 4) sectie C 304/2 A, (afd. 4) sectie C 326 D en (afd. 4) sectie C 326 C (O.V.2023/12 en OMV_2023103378).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

25 september 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 september 2023 tot 25 oktober 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 30 juli 2023, van de heer Björn Cornelis tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (van open bebouwing naar 2 halfopen bebouwingen voor eengezinswoningen) met een nieuwe rooilijn van 4m uit de as van de Eikauterstraat op een perceel gelegen: Eikauterstraat ZN, (afd. 4) sectie A 414 V8 (O.V.2023/9 en OMV_2023102712).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

20 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tobias Bronselaer voor het oprichten van een bijgebouw op een perceel gelegen: Eikauterstraat 25B, (afd. 4) sectie A 272 E3 (O.2023/41 - nr. omgevingsloket OMV_2023050299).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Yves Nicola voor het kappen van 5 bomen op een perceel gelegen: Keistraat 3, (afd. 4) sectie C 453 P (O.2023/73 - nr. omgevingsloket OMV_2023088430).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Iris Van den Bossche voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Hoogstraat 82, (afd. 1) sectie C 520 Y (O.2023/77 - nr. omgevingsloket OMV_2023093247).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 augustus 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens namens Gemeente Roosdaal voor het verbouwen en uitbreiden van het oud gemeentehuis Borchtlombeek en omgevingsaanleg op een perceel gelegen: Kerkstraat 4, (afd. 4) sectie A 253 G (O.2023/67 - nr. omgevingsloket OMV_2023073633).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Floris Combes voor het plaatsen van een zeecontainer (3jaar) op een perceel gelegen, (afd. 3) sectie A 108 Y (O.2023/72 - nr. omgevingsloket OMV_2023087576).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Mario Stroeykens voor het plaatsen van een zwembad na verwijderen van een verharding op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 62, (afd. 3) sectie B 35 H (O.2023/74 - nr. omgevingsloket OMV_2023090438).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jan Vander Elst namens Giant Upgrading Building Projects BVBA voor het verbouwen van een eengezinswoning (totaalrenovatie) op een perceel gelegen: Pastoriestraat 22, (afd. 4) sectie A 280 D (O.2023/75 - nr. omgevingsloket OMV_2023087224).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Wim De Schutter en mevrouw Karina Van Belle voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie en vernieuwen dak) op een perceel gelegen: Kleemstraat 24, (afd. 2) sectie A 283 S2 (O.2023/71 - nr. omgevingsloket OMV_2023087218).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Erwin Sergooris en mevrouw Cecile Heyse voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (renovatie en uitbreiding) op een perceel gelegen: Tenbrugskensweg 6, (afd. 2) sectie B 106 P (O.2023/56 - nr. omgevingsloket OMV_2023069924).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tom Van den Brande voor het plaatsen van een zwembad op een perceel gelegen: Natteweg 16, (afd. 4) sectie C 464 W (O.2023/70 - nr. omgevingsloket OMV_2023086003).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Anneleen Vanhaelen voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Strijtemplein 3B, (afd. 2) sectie A 103 V2 (O.2023/68 - nr. omgevingsloket OMV_2023075756).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Christelle Boucar voor het uitvoeren van een reliëfwijziging in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Keistraat 32, (afd. 4) sectie C 469 M5 (O.2023/37 - nr. omgevingsloket OMV_2023047127).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 september 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 18 september 2023 tot 18 oktober 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 28 augustus 2023, van Hanna Blomme namens HYBOMA NV tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 eengezinswoningen in halfopen en gesloten verband op percelen gelegen: Groenenboomgaard ZN, (afd. 1) sectie E 389 R2, (afd. 1) sectie E 389 P2 en (afd. 1) sectie E 389 N2 (O.2023/98 en OMV_2023107543).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

31 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 augustus 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Rudi Van Der Gracht en mevrouw Karen Vanderheyden voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning op een perceel gelegen: Lombeekkeitse 11, (afd. 3) sectie A 462 M (O.2023/48 - nr. omgevingsloket OMV_2023060962).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 augustus 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Laura Deflou voor het verbouwen van een woning (sloop aanbouw en nieuwe uitbreiding) op een perceel gelegen: Knoddelstraat 56, (afd. 4) sectie A 2 K2 (O.2023/66 - nr. omgevingsloket OMV_2023024880).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 augustus 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dick Wuyts namens Fluvius System Operator CV voor het plaatsen van een hoogspanningscabine (vervanging) op een perceel gelegen: Groenenboomgaard ZN, (afd. 1) sectie C 166 F (O.2023/65 - nr. omgevingsloket OMV_2023076168).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 augustus 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kristof en Karine Sergoigne-Thoen voor het regulariseren van een gevelrenovatie, uitbreiding en aanleg van verharding in de voortuin op een perceel gelegen: Piezelstraat 48, (afd. 1) sectie A 544 G en (afd. 1) sectie A 544 H (O.2023/64 - nr. omgevingsloket OMV_2023076002).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 augustus 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Leen Deraedt namens Providentia CVBA SO voor het aanleggen van parkeerplaats en een tuinpad op een perceel gelegen: Tuinwijk 6, Tuinwijk 7, Tuinwijk 8 en Tuinwijk 9, (afd. 1) sectie C 136 M, (afd. 1) sectie C 136 N, (afd. 1) sectie C 136 N2 en (afd. 1) sectie C 136 P (O.2023/57 - nr. omgevingsloket OMV_2023058400).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 augustus 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sylvain Eemans voor het herbestemmen van stallen tot brasserie en het aanleggen van parking op een perceel gelegen: Kleistraat 17 en Kleistraat 19, (afd. 4) sectie B 178 C, (afd. 4) sectie B 181 C, (afd. 4) sectie B 181 B, (afd. 4) sectie B 183 en (afd. 4) sectie B 184 (O.2023/53 - nr. omgevingsloket OMV_2023062494).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 augustus 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Albert Badts voor het verbouwen van een voormalig tankstation met woning tot meergezinswoning (2 woongelegenheden) op een perceel gelegen: Omer De Vidtslaan 49, (afd. 1) sectie D 207 Y (O.2023/59 - nr. omgevingsloket OMV_2023072418).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 30 augustus 2023 tot 28 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 27 mei 2023, van Frank Beeckman (namens De Doncker BVBA) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het exploiteren van een bedrijf voor de productie van predallen en stortbeton op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 20, (afd. 1) sectie A 25 H, (afd. 1) sectie A 35 F2, (afd. 1) sectie A 35 E2, (afd. 1) sectie A 37 A, (afd. 1) sectie A 38 F, (afd. 1) sectie A 39, (afd. 1) sectie A 40 B en (afd. 1) sectie A 40 G (O.2023/62 en OMV_2023071156).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

22 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 augustus 2023 tot 25 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 april 2023, van Studiebureau Jonckheere (namens Aquafin NV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het herinrichten van de Hunselberg en de Hunselstraat na het wijzigen van de projectinhoud op een perceel gelegen: percelen gelegen langs de Eizeringenstraat, Hunselstraat, Hunselveld, Hunselveldweg, Lombeeksestraat, Molenstraat, Nellekenstraat en Oude Geraardsbergsestraat, Puttekensveldweg, Tuitenbergstraat, Hunselberg en Koning Albertstraat, gelegen op het grondgebied van de gemeente Lennik en de gemeente Roosdaal (O.2023/60 en OMV_2023044099).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 augustus 2023 tot 19 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 15 juli 2023, van Jeroen Stevens tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een terrasoverkapping op een perceel gelegen: Rotstraat 20, (afd. 4) sectie A 314 E (O.2023/87 en OMV_2023098195).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

9 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jan De Vos voor het verbouwen van een eengezinswoning (met uitbreiding) op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 18, (afd. 1) sectie C 530 S8 (O.2023/45 - nr. omgevingsloket OMV_2023048091).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Mathias en Sissy Devos-Segers voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Ramerstraat 9, (afd. 2) sectie B 96 K (O.2023/55 - nr. omgevingsloket OMV_2023059218).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 augustus 2023 – Toelichting mbt publicatie besluit sectorale voorwaarden windturbines (16 oktober 2023)

De Vlaamse Regering heeft op 7 juli 2023 een besluit met sectorale milieuvoorwaarden vastgesteld, die van toepassing zijn op alle vergunningsplichtige en meldingsplichtige inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie in Vlaanderen. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 juli 2023.

Met dit besluit stelt de Vlaamse Regering sectorale voorwaarden voor windturbines vast om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de indelingslijst die bij titel II van het VLAREM is gevoegd.

In een plan-MER zijn de mogelijke effecten van deze sectorale voorwaarden op mens en milieu onderzocht. Het Team Omgevingseffecten (team Mer) keurde het plan-MER goed op 21 april 2023.

U kunt volgende documenten raadplegen:

  • het besluit voor sectorale voorwaarden windturbines;
  • het bijhorende plan-MER;
  • de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage.

Via de volgende kanalen:
online op omgeving.vlaanderen.be/vaststelling-van-de-sectorale-voorwaarden-voor-windturbines
online via de website van team Omgevingseffecten (team Mer) omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage

4 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2023 tot 11 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 10 juli 2023, van Erik Bellemans (namens Ermibouw BV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 3) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg ZN, (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.2023/83 en OMV_2023094627).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2023 tot 11 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 10 juli 2023, van Erik Bellemans (namens Ermibouw BV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 3) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg ZN, (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.2023/82 en OMV_2023079374).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2023 tot 11 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 10 juli 2023, van Erik Bellemans (namens Ermibouw BV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 3) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg ZN, (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.2023/80 en OMV_2023094181).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2023 tot 11 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 juli 2023, van Leen Deraedt (namens Providentia) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 20 wooneenheden voor sociale huisvestiging op een perceel gelegen: Halleweg ZN, (afd. 3) sectie B 313 H, (afd. 3) sectie B 314 D, (afd. 3) sectie B 315 L en (afd. 3) sectie B 388 G (O.2023/78 en OMV_2023094121).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 7 augustus 2023 tot 6 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 juli 2023, van Iggino Alcide (namens Aquafin NV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van 4 bufferbekkens met reliëfwijzigingen, het vellen van bomen, ontbossing en een vegetatiewijziging op een perceel gelegen: Witteweg ZN, (afd. 3) sectie B 179 F, (afd. 3) sectie B 181 M, (afd. 3) sectie B 181 S, (afd. 3) sectie B 187 C, (afd. 3) sectie B 187 B, (afd. 3) sectie B 194 M, (afd. 3) sectie B 201 D en (afd. 3) sectie B 202 B (O.2023/91 en OMV_2023085736).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2023 tot 11 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 juli 2023, van Timmy L’Ecluse tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Groenenboomgaard ZN, (afd. 1) sectie C 164 K (O.V.2023/8 en OMV_2023091664).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2023 tot 11 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 juli 2023, van Gerrit Van der Steen BVBA tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 6 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met een nieuwe rooilijn van 6,00 meter uit de as van de Keerstraat op een perceel gelegen: Keerstraat ZN/Gootjesstraat ZN, (afd. 1) sectie A 107 E en (afd. 1) sectie A 111 K (O.V.2023/7 en OMV_2023090922).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

1 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Virginie Dendooven (namens Tjouk VZW) voor het verbouwen en het uitbreiden van chirolokalen op een perceel gelegen: Varing 16, (afd. 1) sectie C 550 F (O.2023/32 - nr. omgevingsloket OMV_2023002885).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Helena Martini voor het kappen van een krulwilg op een perceel gelegen: Eikauterstraat 21, (afd. 4) sectie A 272 S2 (O.2023/54 - nr. omgevingsloket OMV_2023069293).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Timmy L'Ecluse voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met een nieuwe rooilijn van 6,00 meter uit de as van de Poelkbeekstraat en 4,00 meter uit de as van de Patrijzenweg op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat ZN / Patrijzenweg ZN, (afd. 1) sectie E 153 M (O.V.2023/2 - nr. omgevingsloket OMV_2022145978).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Stefaan Evenepoel voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met een nieuwe rooilijn van 6 meter uit de as van de voorliggende weg op een perceel gelegen: Donkerstraat ZN, kadastraal gekend: (afd. 2) sectie A 194, (afd. 2) sectie A 245 D en (afd. 2) sectie A 245 D2 (O.V. 2023/1 - nr. omgevingsloket OMV_2022155623).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 juli 2023 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding omgevingsvergunnuing, digitaal ontvangen op 30 juni 2023, van mevrouw Nathalie Vangeenberghe voor een bemaling op een perceel gelegen: Benedenstraat 13, (afd. 1) sectie C 467 E en (afd. 4) sectie C 474 C (O.2023/76).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

17 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Johan en Goedele Mertens-Vankelst voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Derrevoorstraat 59, (afd. 3) sectie B 299 B (O.2023/44 - nr. omgevingsloket OMV_2023050183).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Cedric en Sarah Haenen-Santon voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Lombeekstraat 75, (afd. 1) sectie D 160 G (O.2023/47 - nr. omgevingsloket OMV_2023058447).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Lies Velleman voor het aanleggen van verhardingen op een perceel gelegen: Mansborrestraat 10, (afd. 4) sectie A 325 N (O.2023/23 - nr. omgevingsloket OMV_2023025980).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Nick en Dorothea Dewaele - Demeyer voor het bouwen van een meergezinswoning (4 wooneenheden) op een perceel gelegen: Donkerstraat 39, 39 bus 1, 39 bus 2, 39 bus 3 en 39 bus 4, (afd. 2) sectie A 211 S (O.2023/28 - nr. omgevingsloket OMV_2023019363).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Peter Deleu voor het plaatsen van een terrasoverkapping op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 22, (afd. 1) sectie E 173 K (O.2023/29 - nr. omgevingsloket OMV_2023034972).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Marc Cherbonnier voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (regularisatie kroonlijsthoogte en nokhoogte) op een perceel gelegen: Driebek 14, (afd. 1) sectie B 627 F (O.2023/50 - nr. omgevingsloket OMV_2023046962).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 juli 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 juli 2023 tot 24 augustus 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 25 mei 2023, van de heer Erwin De Wolf tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het regulariseren en exploiteren van een paardenhouderij op een perceel gelegen: Knoddelstraat 52, (afd. 4) sectie A 2 E2, (afd. 4) sectie A 2 B2, (afd. 4) sectie A 2 F2 en (afd. 4) sectie A 2 G2 (O.2023/58 en OMV_2023068988).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

12 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens en Emma Van der Maelen (namens Gemeente Roosdaal) voor het aanbouwen van een sanitair blok en uitbreiden van een overkapping op een perceel gelegen: Lombeekkring achter Koning Albertstraat 189, (afd. 3) sectie A 232 E (O.2023/43 - nr. omgevingsloket OMV_2023048741).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Roel Vissenaekens voor het plaatsen van zonnepanelen in de tuin op een perceel gelegen: Windmolenstraat 13, (afd. 3) sectie B 165 D (O.2023/42 - nr. omgevingsloket OMV_2023051546).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 juli 2023 - bekendmaking beslissing

10 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Agna Raspoet, Joanna De Strycker en Jozef De Weerdt voor het samenvoegen van 2 woningen tot 1 eengezinswoning op een perceel gelegen: Donkerstraat 59, (afd. 2) sectie A 210 P en (afd. 2) sectie A 210 R (O.2023/39 - nr. omgevingsloket OMV_2023048654).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jente Van Cutsem voor het verbouwen van een woning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Kerkstraat 41, (afd. 4) sectie B 208 V4 (O.2023/38 - nr. omgevingsloket OMV_2023048946).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Koen Lambert voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 5, (afd. 1) sectie A 84 K (O.2023/36 - nr. omgevingsloket OMV_2023046090).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kristin Van Tuyne (namens Dalem BV) voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Lange Kamstraat 10, (afd. 1) sectie A 197 G (O.2023/35 - nr. omgevingsloket OMV_2023044376).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 juli 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 24 juli 2023 tot 23 augustus 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 juni 2023, van Tom Hallaert tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai ZN , (afd. 1) sectie A 155 W, (afd. 1) sectie A 155 X en (afd. 1) sectie A 160 C (O.V.2023/6 en OMV_2023071625).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Lieven Devillé (namens Advocatenkantoor Deville BVBA) voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Windmolenstraat 8, (afd. 3) sectie B 116 K (O.2022/136 - nr. omgevingsloket OMV_2022170530).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 juli 2023 tot 9 augustus 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 juni 2023, van Wim Goossens (namens Gemeente Roosdaal) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van het oud gemeentehuis Borchtlombeek en omgevingsaanleg op een perceel gelegen: Kerkstraat 4, (afd. 4) sectie A 253 G (O.2023/67 en OMV_2023073633).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

29 juni 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 3 juli 2023 tot 2 augustus 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 7 april 2023, van Tobias Bronselaer tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bijgebouw op een perceel gelegen: Eikauterstraat 25B, (afd. 4) sectie A 272 E3 (O.2023/41 en OMV_2023050299).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

27 juni 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jan en Veronique Van der Perre-Verhaegen voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 128, (afd. 1) sectie C 83 P2 en (afd. 1) sectie C 83 T2 (O.2023/34 - nr. omgevingsloket OMV_2023042914).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 juni 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dick Wuyts (namens Fluvius System Operator CV) voor het plaatsen van een elektriciteitscabine op een perceel gelegen: Kerkstraat 4, (afd. 4) sectie A 253 G (O.2023/33 - nr. omgevingsloket OMV_2023041731).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 juni 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Koen en Tamara Roelandt-Beeckmans voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 21, (afd. 1) sectie D 38 L (O.2023/15 - nr. omgevingsloket OMV_2023015549).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 juni 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Eric en Sofie van Geijn-Baevegems voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Pastoor Cuylitsweg 31, (afd. 2) sectie A 38 G4 (O.2023/19 - nr. omgevingsloket OMV_2023019212).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

26 juni 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Remko De Geyndt voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Mansborrestraat 17, (afd. 4) sectie A 316 G (O.2023/31 - nr. omgevingsloket OMV_2023022221).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

26 juni 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Stephan Verwee (namens Intradura) voor de aanvraag tot een verandering aan een reeds vergunde inrichting, namelijk de exploitatie van een gemeentelijk recyclagepark op een perceel gelegen: Opperheilbeekweg 2A, (afd. 1) sectie D 277 M (O.2023/25 - nr. omgevingsloket OMV_2023004821).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 juni 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 26 juni 2023 tot 25 juli 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 3 april 2023, van Hilde De Cort, Katrien De Cort, Monique Kestens en Remi De Cort tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 4 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met nieuwe rooilijn van 6,00 meter uit de as van de Ramerstraat op een perceel gelegen: Ramerstraat ZN, (afd. 2) sectie B 80 V en (afd. 2) sectie B 80 S2 (O.V.2023/4 en OMV_2023045539).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

8 juni 2023 – Publieke inspraak over het plan-MER voor het zevende Mestactieplan 7 (MAP 7)

Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen nutriëntenverliezen bereidt de Vlaamse overheid het zevende mestactieplan (MAP 7) voor in uitvoering van de Nitraatrichtlijn. Vlaanderen ambieert met MAP 7 de nodige maatregelen te nemen om de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw te reduceren, en aldus de waterkwaliteit in lijn te brengen met de Europese doelen, zoals voorzien in de Europese wetgeving met name de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Drinkwaterrichtlijn en binnen de timing en bepalingen van deze richtlijnen, voor zover landbouw daar verantwoordelijk voor is.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

U kunt van 14/06/2023 tot en met 12/08/2023 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt aangeven welke aanvullende milieueffecten volgens u onderzocht moeten worden en op welke manier dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

De nota kunt u downloaden van de website www.omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage of inkijken op uw gemeentehuis of stadhuis en bij het Team Omgevingseffecten in Brussel.

Tot en met 12/08/2023 kunt u uw opmerkingen bezorgen via mail naar mer@vlaanderen.be of via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). U kunt uw reactie ook ter plekke afgeven aan het Team Omgevingseffecten in Brussel of ze met de post versturen naar onderstaand adres.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surft u naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of belt u naar het gratis nummer 1700.