landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Bekendmakingen 2023

Bekendmakingen 2023

19 mei 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 mei 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Erik Bellemans voor 4 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband na het slopen van een woning op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg ZN, kadastraal gekend (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.V.2022/11 - nr. omgevingsloket OMV_2022159716).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 mei 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 mei 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Rufat Asani voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (bouwzone) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 106, (afd. 1) sectie C 90 Y (O.2022/124 - nr. omgevingsloket OMV_2022154820).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 mei 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 mei 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Joeri Matylski voor het aanleggen van een oprit en terras op een perceel gelegen: Kraanstraat 67, (afd. 4) sectie A 430 L (O.2023/30 - nr. omgevingsloket OMV_2023035334).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 mei 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 mei 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jeremy en Laetitia Pollet-Maes voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (uitbreiding) op een perceel gelegen: Knoddelstraat 51, (afd. 4) sectie A 358 B3 (O.2023/26 - nr. omgevingsloket OMV_2023019581).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2023 - openbaar onderzoek

OVER HET VOORLOPIG ONTWERP REGIONAAL MOBILITEITSPLAN EN HET ONTWERP PLAN-MER VOOR DE VERVOERREGIO VLAAMSE RAND

Van 31 mei tot en met 29 juli 2023

De vervoerregio Vlaamse Rand heeft een voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan uitgewerkt. Dat plan legt de globale mobiliteitsvisie voor de komende 10 jaar (met een doorkijkperiode van 30 jaar) vast voor de vervoerregio op een strategisch niveau, en dat voor alle vervoerswijzen. In dit voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan werd rekening gehouden met het Ontwerp plan-MER. Het Ontwerp plan-MER beschrijft de mogelijke milieueffecten van het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan. Iedereen kan deze documenten inkijken en opmerkingen meegeven.

Het Regionaal Mobiliteitsplan kadert binnen basisbereikbaarheid, de Vaamse visie op mobiliteit. Met basisbereikbaarheid zet Vlaanderen in op een efficiënter, duurzamer en flexibeler vervoer waarin het combineren van verschillende vervoermiddelen centraal staat. Voor de realisatie van basisbereikbaarheid werden de driehonderd Vlaamse steden en gemeenten opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Binnen deze vervoerregio’s werken de gemeenten samen een mobiliteitsplan uit, specifiek voor hun regio.

De vervoerregio Vlaamse Rand is samengesteld uit deze 33 gemeenten: Affligem, Asse, Beersel, Bever, Buggenhout, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Kampenhout, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Zemst.

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 31 mei tot en met 29 juli 2023 kunt u het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en het Ontwerp plan-MER voor de vervoerregio Vlaamse Rand inkijken:

Opmerkingen kunt u uiterlijk tegen 29 juli 2023 bezorgen:

 • Via mail aan de vervoerregio Vlaamse Rand op het mailadres vervoerregio.vlaamserand@vlaanderen.be  
 • Via schriftelijke aflevering tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis van de hierboven vermelde gemeenten. In Roosdaal is dit het gemeentehuis te Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal.

15 mei 2023 - bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) snelheidszones

20230427 - GAR - snelheidszones (Gemeenteraad 27/04/2023)

20230427 - GAR - signalisatieplan - snelheidszones

20230427 - GAR - delta - snelheidszones

15 mei 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 mei 2023 tot 12 juni 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 9 januari 2023, van mevrouw Caroline De Bruyn tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van terreinaanlegwerken in een landschapstuin en boomgaard en deels wijzigen van voetweg 49 op een perceel gelegen: Woestijnveldweg 20, (afd. ) sectie C 83 A, (afd. ) sectie C 101 C, (afd. ) sectie C 101 A, (afd. ) sectie C 101 D, (afd. ) sectie C 110, (afd. 1) sectie D 582 C, (afd. 1) sectie D 584 A, (afd. 1) sectie D 585 E, (afd. 1) sectie D 586 A, (afd. 1) sectie D 587 A, (afd. 1) sectie D 587 B en (afd. 1) sectie D 589 A (O.2023/51 en OMV_2022168195).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 mei 2023 – Openbaar Onderzoek - Project 22779: Roosdaal: collector Hunselberg

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 mei 2023 tem 12 juni 2023 betreffende het aanleggen/renoveren en exploiteren van rioleringsinfrastructuur “Collector Hunselberg” te Roosdaal aangevraagd door Aquafin NV, Dijkstraat 8 te Aartselaar op een perceel gelegen: t.h.v. Ninoofsesteenweg ZN, (afd. 2) sectie B 111 N (Project 22779: Roosdaal Collector Hunselberg)

Affiche Openbaar Onderzoek - Project 22779: Roosdaal: collector Hunselberg

15 mei 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 mei 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jean-François De Neef voor het herbestemmen van een woning tot opslagplaats op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 22, (afd. 1) sectie D 70 Y, (afd. 1) sectie D 70 W en (afd. 1) sectie D 70 V (O.2023/16 - nr. omgevingsloket OMV_2023017337).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 mei 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Davy en Hanne Carion-Geeroms voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Lostraat 104, (afd. 2) sectie B 61 N3 (O.2023/20 - nr. omgevingsloket OMV_2022158543).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 23 november 2022 tot 22 december 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 18 oktober 2022, van de heer Denis Jacobs tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods met stal, het aanleggen van een verharding, het regulariseren van een schuilhok en het slopen van de bestaande bebouwing (met ingedeelde inrichting klasse 2) op een perceel gelegen: Weverstraat 30 (afd. 4) sectie B 120 D, (afd. 4) sectie B 121 E, (afd. 4) sectie B 121 F, (afd. 4) sectie B 123 F en (afd. 4) sectie B 124 C (O.2022/109 en OMV_2022124397).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 mei 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 24 april 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens, Emmanuel de Béthune en Emma Van der Maelen (namens Gemeente Roosdaal) voor het ontharden en vergroenen van de Kapelleweide op een perceel gelegen: Kapelleweide ZN, (afd. 1) sectie C 276 L, (afd. 1) sectie C 278 Y, (afd. 1) sectie C 282 X, (afd. 1) sectie C 282 Y, (afd. 1) sectie C 283 G, (afd. 1) sectie C 283 H, (afd. 1) sectie C 284 B, (afd. 1) sectie C 285 F, (afd. 1) sectie C 285 G, (afd. 1) sectie C 530 M2, (afd. 1) sectie C 530 S10, (afd. 1) sectie C 530 N4 en (afd. 1) sectie C 530 W10 (O.2022/133 - nr. omgevingsloket OMV_2022159408).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 mei 2023 tot 12 juni 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 23 maart 2023, van Virginie Dendooven (namens TJOUK VZW) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en het uitbreiden van chirolokalen op een perceel gelegen: Varing ZN, (afd. 1) sectie C 550 F (O.2023/32 en OMV_2023002885).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 mei 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 mei 2023 tot 12 juni 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 27 maart 2023, van Gerrit Van der Steen tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 7 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met een nieuwe rooilijn op 6,00 meter uit de as van de Keerstraat op een perceel gelegen: Keerstraat/Gootjesstraat ZN, (afd. 1) sectie A 107 E en (afd. 1) sectie A 111 K (O.V.2023/3 en OMV_2023042043).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

21 april 2023 – nieuw openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een nieuw openbaar onderzoek plaatsvindt van 26 april 2023 tot 26 mei 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 20 december 2022, van Lieven Devillé (namens Advocatenkantoor Deville BVBA) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Windmolenstraat ZN, (afd. 3) sectie B 116 K (O.2022/136 en OMV_2022170530).

Affiche nieuw openbaar onderzoek omgevingsvergunning 

21 april 2023 – verklaring MER in kader van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027

17 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 april 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Koen De Meulemeester voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Monnikveldstraat 21, (afd. 4) sectie C 469 E3 (O.2023/21 - nr. omgevingsloket OMV_2023023400).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 april 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Christophe Marchoul voor het verbouwen van een eengezinswoning tot meergezinswoning met 3 wooneenheden op een perceel gelegen: Kerkstraat 46, 46A en 46B, (afd. 4) sectie A 74 G en (afd. 4) sectie A 76 M2 (O.2023/13 - nr. omgevingsloket OMV_2023011644).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 april 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Joachim en Jenna en Derijck-De Greef voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Abeelstraat 33, (afd. 4) sectie C 294 D (O.2023/10 - nr. omgevingsloket OMV_2022164074).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 april 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Anthony Heirbaut voor het plaatsen van een gesloten omheining op een perceel gelegen: Zavelstraat 31, (afd. 1) sectie B 426/2 L (O.2023/14 - nr. omgevingsloket OMV_2023016134).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 april 2023 een omgevingsvergunning geweigerd werd voor de aanvraag van mevrouw Suzan Ipekli voor het plaatsen van een poort en het aanleggen van een verhard gazon op een perceel gelegen: Molenweg ZN, (afd. 2) sectie A 117 P (O.2023/12 - nr. omgevingsloket OMV_2023012089).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 april 2023 – project voorgesteld overeenkomstig de richtlijnen 2011/92/EU, 92/43/EEG en 2009/147/EG - Uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3

Inspraakperiode loopt van 20 maart 2023 tot en met 20 mei 2023

Over dit dossier

Publieke raadpleging en de raadpleging van de publieke autoriteiten over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3. Deze raadpleging is overeenkomstig met de richtlijn 2011/92/EU van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, de richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, de richtlijn 2009/147/EG van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand, en het arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 maart 2022.

 

Het milieueffectrapport over het uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 en een niet-technische samenvatting zijn te vinden via de volgende links:

Bezwaren, opmerkingen en adviezen indienen

Het publiek kan haar opmerkingen achterlaten via het onlineformulier dat beschikbaar is op de website van de publieke raadpleging die wordt aangegeven in de bovengenoemde links.

Raadplegingen vinden plaats van 20 maart tot 20 mei 2023.

De gewesten worden uitgenodigd om vóór 20 mei 2023 een advies over dit project te geven:

 • per e-mail aan nucleair@economie.fgov.be
 • per post op het adres:
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Raadpleging Doel 4 en Tihange 3
  Albert II-laan 16
  1000 Brussel.

4 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Henri Minner voor het plaatsen van een carport in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting voortuin) op een perceel gelegen: Maurice Roelantsstraat 19, (afd. 1) sectie E 240 B2 (O.2022/138 - nr. omgevingsloket OMV_2022174138).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marc Muylaert voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Varing 28, (afd. 1) sectie C 533 K (O.2023/8 - nr. omgevingsloket OMV_2023007290).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Hanne en Aaron Van Onsem-Leroy voor het verbouwen en uitbreiden van een woning in open verband op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 16, (afd. 1) sectie B 251 F2 (O.2023/6 - nr. omgevingsloket OMV_2022170319).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 maart 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 april 2023 tot 8 mei 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 10 maart 2023, van de heer Peter Deleu tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een terrasoverkapping op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 22, (afd. 1) sectie E 173 K (O.2023/29 en OMV_2023034972).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

28 maart 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 30 maart 2023 tot 2 mei 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 maart 2023, van Nick en Dorothea Dewaele-Demeyer tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning (4 wooneenheden) op een perceel gelegen: Donkerstraat ZN, (afd. 2) sectie A 211 S (O.2023/28 en OMV_2023019363).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

28 maart 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 maart 2023 een omgevingsvergunning geweigerd werd voor de aanvraag van de heer Brandon Maitre voor het inrichten van een parking (23 wagens) met ingedeelde inrichting (Klasse 3) op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat ZN, (afd. 1) sectie E 240 M3 (O.2022/130 - nr. omgevingsloket OMV_2022162429).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 maart 2023 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding omgevingsvergunning, digitaal ontvangen op 21 februari 2023, van Dirk Van Lierde voor het inrichten van een zorgwoning op een perceel gelegen: Reusestraat 25, (afd. 4) sectie C 198 C (O.2023/22 en OMV_2023024368).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

27 maart 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Anne Simonne Heremans voor het kappen van 3 bomen (populieren) op een perceel gelegen: Geraardsbergsestraat ZN, (afd. 3) sectie A 604 A (O.2023/2 - nr. omgevingsloket OMV_2022174322).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 maart 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Karel Van Bellinghen voor het kappen van 6 hoogstammige bomen op een perceel gelegen: Vossenbunderstraat ZN, (afd. 3) sectie B 91 D (O.2022/140 - nr. omgevingsloket OMV_2022174414).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 maart 2023 - bekendmaking weigering omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 maart 2023 een omgevingsvergunning geweigerd werd voor de aanvraag van Wim Van den Cruijce namens INTOP-AXIOS voor het 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in gesloten en halfopen verband op een perceel gelegen: Kaaistraat 46 1760 Roosdaal (O.V.2022/9 - nr. omgevingsloket OMV_2022152700).

Affiche bekendmaking weigering omgevingsvergunning

24 maart 2023 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Steven en Vicky Borremans - Vanhuylenbrouck  voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband na sloop van de bestaande woning en verzaken aan de verkavelingsvergunning op een perceel gelegen: Kapellestraat 31, (afd. 1) sectie C 198 P en (afd. 1) sectie C 215 C2 (O.2022/141 - nr. omgevingsloket OMV_2022164463).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 maart 2023 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sam Dehandschutter namens MABAJA BVBA voor het vellen van 20 bomen en aanplanten van een wijngaard op een perceel gelegen: Berchembos ZN, (afd. 1) sectie D 532 M, (afd. 1) sectie D 536 L en (afd. 1) sectie D 536 K (O.2022/131 - nr. omgevingsloket OMV_2022164430).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 maart 2023 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Rachida Jarmin  voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Gootjesstraat 9, (afd. 1) sectie A 245 A2 (O.2023/3 - nr. omgevingsloket OMV_2023002021).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 maart 2023 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frederik Delaplace  voor het plaatsen van een zwembad op een perceel gelegen: Lostraat 174, (afd. 2) sectie A 122/2 F (O.2023/5 - nr. omgevingsloket OMV_2023002904).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 maart 2023 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Ilse Beeckmans  voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Profetenstraat 12, (afd. 1) sectie D 46/2 E (O.2023/11 - nr. omgevingsloket OMV_2023009076).

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

22 maart 2023 - bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 3 april 2023 tot 3 mei 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 24 februari 2023, van Stephan Verwee namens INTRADURA OPDRAVER en de heer Stephan Verwee tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanvraag tot een verandering aan een reeds vergunde inrichting, namelijk de exploitatie van een gemeentelijk recyclagepark op een perceel gelegen: Opperheilbeekweg 2A, (afd. 1) sectie D 277 M (O.2023/25 en OMV_2023004821).

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

22 maart 2023 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sara Hautier  voor het kappen van 9 bomen en het plaatsen van een open afsluiting op een perceel gelegen: Mansborrestraat ZN , (afd. 4) sectie A 316 G (O.2023/1 - nr. omgevingsloket OMV_2023000206).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 maart 2023 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Arie en Denise Visser - De Corte  voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband (regularisatie wijzigingen voorgevel en indeling) op een perceel gelegen: Herststraat 39A, (afd. 4) sectie C 309 H en (afd. 4) sectie C 309 K (O.2022/139 - nr. omgevingsloket OMV_2022174388).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 maart 2023 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Pascal en Kathy Van den Berghe - Brisaert  voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning op een perceel gelegen: Moelieweg 5, (afd. 3) sectie A 194 F en (afd. 3) sectie A 195 E (O.2022/137 - nr. omgevingsloket OMV_2022173328).

 

16 maart 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jean-Pierre Van Laethem voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband met een nieuwe rooilijn op 5 meter uit de as van de Bievegemberg op een perceel gelegen: Bievegemberg ZN, kadastraal gekend (afd. 1) sectie C 744 F, (afd. 1) sectie C 753 H, (afd. 1) sectie C 756 L, (afd. 1) sectie C 756 M, (afd. 1) sectie C 759 E, (afd. 1) sectie C 817 K en (afd. 1) sectie C 817 E (O.V.2022/6 - nr. omgevingsloket OMV_2022121234).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

16 maart 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 16 maart 2023 tot 14 april 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 31 december 2022, van de heer Filip De Coppel tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het slopen van gebouwen, het bouwen van opslag silo's en het verplaatsen van een hoogspanningscabine en het veranderen van de inrichting voor de productie van azijn op een perceel gelegen: Ramerstraat 26, (afd. 2) sectie B 80 N2, (afd. 2) sectie B 80 P2, (afd. 2) sectie B 80 R2, (afd. 2) sectie B 80 D2, (afd. 2) sectie B 80 E2, (afd. 2) sectie B 82 Y, (afd. 2) sectie B 82 A2, (afd. 2) sectie B 82 B2 en (afd. 2) sectie B 82 C2 (O.2023/27 en OMV_2022141026).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

16 maart 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Vincent en Maja Dubois - De Bruyn voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (carport kroonlijsthoogte en dakvorm) op een perceel gelegen: Bievegemberg 25, (afd. 1) sectie C 856 N (O.2022/114 - nr. omgevingsloket OMV_2022129026).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 maart 2023 - Definitieve vaststelling rooilijn in de Hunselstraat - Hunselberg

Wij brengen u in kennis dat de gemeenteraad in de zitting van 26 januari 2023 de rooilijn voor de Hunselstraat en Hunselberg definitief heeft vastgesteld.

Deze beslissing wordt eerstdaags gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. 14 dagen na publicatie gaat de rooilijn in voege. 

8 maart 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 15 maart 2023 tot 14 april 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 10 februari 2023, van Eric en Sofie Van Geijn - Baevegems tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Pastoor Cuylitsweg 31, (afd. 2) sectie A 38 G4 (O.2023/19 en OMV_2023019212).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 maart 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 13 maart 2023 tot 12 april 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 3 februari 2023, van Timmy L’Ecluse tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met een nieuwe rooilijn van 6,00 meter uit de as van de Poelkbeekstraat en 4,00 meter uit de as van de Patrijzenweg op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat ZN, kadastraal gekend, (afd. 1) sectie E 153 M en (afd. 1) sectie E 157 G (O.V.2023/2 en OMV_2022145978).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

6 maart 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 13 maart 2023 tot 12 april 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 februari 2023, van Koen en Tamara Roelandt - Beeckmans tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 21, (afd. 1) sectie D 38 L (O.2023/15 en OMV_2023015549).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 maart 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 februari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Manu Renard (namens All Projects & Developments NV ) voor 7 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Gasthuisstraat/Wolvenstraat ZN, kadastraal gekend (afd. 1) sectie C 800 C, (afd. 1) sectie C 800 D, (afd. 1) sectie C 801 E en (afd. 1) sectie C 891 C (O.V.2022/8 - nr. omgevingsloket OMV_2022143328).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 maart 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 februari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Peter Schacht voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Lombeekstraat 71, (afd. 1) sectie D 163 F (O.2022/134 - nr. omgevingsloket OMV_2022168884).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 maart 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 februari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens en Emma Van der Maelen (namens Gemeente Roosdaal) voor het plaatsen van een overdekte fietsenstalling met wachtruimte in functie van de aanleg van een mobipunt op een perceel gelegen: Openbaar domein t.h.v. Omer De Vidtslaan / Nederheilbeekweg / Ninoofsesteenweg, (afd. 1) sectie D 276 T (O.2022/132 - nr. omgevingsloket OMV_2022158548).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 februari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Chloë Crespinet voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (gevel- en dakrenovatie) op een perceel gelegen: Kleistraat 8, (afd. 4) sectie A 105 P (O.2022/135 - nr. omgevingsloket OMV_2022168984).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 februari 2023 – bekendmaking aktename omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 20 februari 2023, akte genomen van een omgevingsvergunning (melding klasse 3), digitaal ontvangen op 10 februari 2023, van de heer Roland Rooseleer, Langebroekstraat 7 te 1760 Roosdaal, voor een bronbemaling op een perceel gelegen Langebroekstraat 7, (afd. 3) sectie B nr. 170 G (O.2023/18 en OMV_2023018917).

Affiche bekendmaking aktename omgevingsvergunning

21 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 februari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tom en Sylvia De Ridder - Laroche voor het verbouwen van een eengezinswoning met uitbreiding (aangepaste plannen) op een perceel gelegen: Profetenstraat 99, (afd. 1) sectie B 460 A2 (O.2022/127 - nr. omgevingsloket OMV_2022155891).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 februari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ingrid Limbourg namens SCHOLEN SINT-FRANCISCUS VZW voor het het plaatsen van een modulair gebouw voor naschoolse kinderopvang (gedurende 5 jaar) op een perceel gelegen: Lostraat 184, (afd. 2) sectie A 131 F (O.2022/125 - nr. omgevingsloket OMV_2022155592).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 februari 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 28 februari 2023 tot 29 maart 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 januari 2023, van tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met een nieuwe rooilijn van 6 meter uit de as van de voorliggende weg op een perceel gelegen: Donkerstraat ZN, (afd. 2) sectie A 245 D2 (O.V. 2023/1 en OMV_2022155623).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 februari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Mathias Devos voor het kappen van 5 bomen op een perceel gelegen: Ramerstraat ZN, (afd. 2) sectie B 96 K (O.2022/118 - nr. omgevingsloket OMV_2022150872).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 februari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Koenraad Vander Beken (namens Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Franciscus VZW) voor het plaatsen van een tijdelijk modulair gebouw (5 jaar) op een perceel gelegen: Lostraat ZN (perceel tussen Lostraat en Nieuwkambaan), (afd. 2) sectie A 145 D (O.2022/126 - nr. omgevingsloket OMV_2022155706).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 februari 2023 - bekendmaking besluit van 6 februari 2023 van het college van burgemeester en schepenen houdende uitbetaling verkoopbelofte Daalbeekstraat

8 februari 2023 – bekendmaking definitieve vaststelling van de rooilijn voor Hunselstraat en Hunselberg

8 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 januari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jo Cools voor het plaatsen van een zwembad op een perceel gelegen: Hulsbroekweg 15A, (afd. 1) sectie E 573 C2 (O.2022/122 - nr. omgevingsloket OMV_2022154454).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 januari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Philippe en Zoë Leune - Ramakers voor het plaatsen van een reclamebord op een perceel gelegen: Knoddelstraat 40, (afd. 4) sectie A 6 B en (afd. 4) sectie A 8 C (O.2022/120 - nr. omgevingsloket OMV_2022152519).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 januari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Sofie Bronselaer voor het bouwen van een bijgebouw (binnenzwembad) op een perceel gelegen: Abeelstraat 15 en Abeelstraat 17, (afd. 4) sectie C 253 C, (afd. 4) sectie C 257 C, (afd. 4) sectie C 257 A en (afd. 4) sectie C 259 D (O.2022/121 - nr. omgevingsloket OMV_2022151174).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 januari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Stefan Kestens voor het 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Varing 28 1760 Roosdaal, kadastraal gekend: (afd. 1) sectie C 533 K, (afd. 1) sectie C 534 D en (afd. 1) sectie C 535 E. (O.V.2022/5 - nr. omgevingsloket OMV_2022097420).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 januari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Stefaan Stevens voor het 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Derrevoortstraat ZN, kadastraal gekend: (afd. 3) sectie B 295 R, (afd. 3) sectie B 297 H, (afd. 3) sectie B 299 B, (afd. 3) sectie B 300 F en (afd. 3) sectie B 300 G (O.V.2022/7 - nr. omgevingsloket OMV_2022135983).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 januari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Benny Vanden Bossche voor het verbouwen van 2 woningen (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Steenberg 10 en Steenberg 12, (afd. 1) sectie A 236 G en (afd. 1) sectie A 236 L (O.2022/123 - nr. omgevingsloket OMV_2022154929).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 januari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Els Van Mulders voor het plaatsen van een fietskluis op een perceel gelegen: Broekstraat 15, (afd. 2) sectie A 110 C3 (O.2022/117 - nr. omgevingsloket OMV_2022150698).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 februari 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 februari 2023 tot 11 maart 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 30 november 2022, van tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het 4 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband na het slopen van een woning op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 217, (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.V.2022/11 en OMV_2022159716).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

6 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 januari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Nico en Axana Walravens - De Leenheer voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding), regulariseren van een bijgebouw en het plaatsen van een tuinhuis op een perceel gelegen: Molenstraat 48, (afd. 1) sectie E 362 P (O.2022/115 - nr. omgevingsloket OMV_2022139245).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 januari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Manuel en Larissa Langhendries - Depaepe voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (uitbreiding) op een perceel gelegen: Reusestraat 22, (afd. 4) sectie C 475 E en (afd. 4) sectie C 475 F (O.2022/113 - nr. omgevingsloket OMV_2022137352).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 februari 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 februari 2023 tot 13 maart 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 23 november 2022, van de heer Rufat Asani tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (bouwzone) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat ZN, (afd. 1) sectie C 90 Y (O.2022/124 en OMV_2022154820).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

2 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 januari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Patrick Van Haute voor het plaatsen van een zwembad met poolhouse en het regulariseren van een houten terras en een boomhut op een perceel gelegen: Langebroekstraat 7, (afd. 3) sectie B 170 G (O.2022/104 - nr. omgevingsloket OMV_2022134822).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 januari 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 1 februari 2023 tot 2 maart 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 1 december 2022, van Iggino Stuyck namens AQUAFIN NV tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het heraanleggen van de Ramerstraat, Bundermeersweg, Tenbrugskensweg en kruispunt Ninoofsesteenweg op percelen gelegen langs de Ramerstraat, Bundermeersweg , Tenbrugskensweg en Ninoofsesteenweg t.h.v kruispunt. (O.2023/9 en OMV_2021187648).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

31 januari 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 24 januari 2023 tot 23 februari 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 15 december 2022, van Wim Goossens namens Gemeente Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het ontharden en vergroenen van de Kapelleweide op een perceel gelegen: Kapelleweide ZN, (afd. 1) sectie C 276 L, (afd. 1) sectie C 278 Y, (afd. 1) sectie C 282 X, (afd. 1) sectie C 282 Y, (afd. 1) sectie C 283 G, (afd. 1) sectie C 283 H, (afd. 1) sectie C 284 B, (afd. 1) sectie C 285 F, (afd. 1) sectie C 285 G, (afd. 1) sectie C 530 M2, (afd. 1) sectie C 530 S10, (afd. 1) sectie C 530 N4 en (afd. 1) sectie C 530 W10 (O.2022/133 en OMV_2022159408).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

16 januari 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 23 januari 2023 tot 22 februari 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 20 december 2022, van Lieven Devillé (namens Advocatenkantoor Deville BVBA) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Windmolenstraat ZN, (afd. 3) sectie B 116 K (O.2022/136 en OMV_2022170530).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

10 januari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 december 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kristof en Jasmina Dekens - Sans voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Binnenstraat 8, (afd. 4) sectie C 42 B, (afd. 4) sectie C 46 D en (afd. 4) sectie C 46 C (O.2022/97 - nr. omgevingsloket OMV_2022109761).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 januari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 december 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dorin Tecu voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (inplantingsniveau) op een perceel gelegen: Weverstraat 66, (afd. 4) sectie B 101 X3 (O.2022/95 - nr. omgevingsloket OMV_2022120279).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 januari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 december 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jan Uyttersprot voor het verbouwen van een woning (gevel- en dakrenovatie) op een perceel gelegen: Piezelstraat 20, (afd. 1) sectie A 216 D (O.2022/107 - nr. omgevingsloket OMV_2022138359).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 januari 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 18 augustus 2022 tot 19 september 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 13 juli 2022, van Wim Van den Cruijce (namens Intop Axios BV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Rotstraat ZN, (afd. 4) sectie A 418 F2 en (afd. 4) sectie A 419 B (O.V.2022/4 en OMV_2022099161).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

10 januari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 december 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Peter Maesenaere voor het aanleggen van een zwembad met verhardingen (regularisatie) in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 55A, (afd. 1) sectie E 204 K (O.2022/83 - nr. omgevingsloket OMV_2022112634).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning