landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Bekendmakingen

Naar aanleiding van het nooddecreet van 20 maart 2020 en het noodbesluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020, wordt de periode waarbinnen beroep tegen een beslissing inzake omgevingsvergunning kan worden ingesteld met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit geldt voor:

  • alle lopende beroepstermijnen op 24 maart 2020,
  • alle beslissingen genomen tussen 24 maart 2020 en 24 april 2020,

Sinds 1 januari 2014 is de wijze waarop reglementen en verordeningen bekendgemaakt moeten worden, gewijzigd. Dit is een gevolg van de wijziging van artikel 186 van het Gemeentedecreet, artikel 180 van het Provinciedecreet en artikel 187 van het OCMW-decreet bij de decreten van 29 juni 2012. Deze bekendmaking is van belang voor de inwerkingtreding van deze reglementen en verordeningen.

Tot 2013 gebeurden de bekendmakingen door middel van een aanplakbrief aan het gemeentehuis. Door de wijziging van de voormelde artikelen zullen de gemeenten, de provincies en de OCMW’s vanaf 1 januari 2014 de reglementen en verordeningen bekend moeten maken op hun website. Hierdoor wordt de toegankelijkheid van de genomen beslissingen voor alle burgers vergroot.

De volgende elementen moeten daarbij vermeld worden:

  • de datum waarop het reglement of verordening werd aangenomen;
  • de datum waarop het reglement of verordening op de website werd bekendgemaakt.

LIJST VAN DE BEKENDMAKINGEN

25 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kris De Leener, Ninoofsesteenweg 63 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 63, (afd. 1) sectie E 401 X en (afd. 1) sectie E 401 Z (O.2020/107 - nr. omgevingsloket OMV_2020098892).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

25 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marie Sermon, Kaaitvaartstraat 7 te 1760 Roosdaal voor het inrichten van 3 appartementen en een kantoorruimte (regularisatie) op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 7, (afd. 1) sectie B 240 C (O.2020/142 - nr. omgevingsloket OMV_2020129952).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

25 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Paul Van Dorpe , Benedenstraat 2, 1761 Roosdaal voor het slopen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Benedenstraat 6, (afd. 4) sectie C 349/2 K (O.2020/153 - nr. omgevingsloket OMV_2020134421).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Patrick Verhulst namens VERHULST CONSTRUCT BV, Pamelstraat 18 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in gesloten verband (lot 1) op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 2, (afd. 1) sectie D 58 D (O.2020/125 - nr. omgevingsloket OMV_2020115082).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jimmy De Breucker namens BRABANTSE AANNEMINGSWERKEN NV, Industrielaan 38 te 1740 Ternat voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Espenveldstraat 3, (afd. 1) sectie E 263 K2 en (afd. 1) sectie E 263 P2 (O.2020/129 - nr. omgevingsloket OMV_2020117260).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Kristof Van Cutsem, Nekkerspoelstraat 264 te 2800 Mechelen voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: , (afd. 1) sectie C 908 A (O.2020/127 - nr. omgevingsloket OMV_2020115728).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Fransie Demartin, Stationsstraat 266 te 1770 Liedekerke voor het plaatsen van een broodautomaat op een perceel gelegen: Hoogstraat 92A en Hoogstraat 94, (afd. 1) sectie C 518 L2 en (afd. 1) sectie C 518 K2 (O.2020/123 - nr. omgevingsloket OMV_2020113959).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Filip Branckaert, Heirbaan 39 te 1570 Galmaarden voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Koning Albertstraat ZN, kadastraal gekend (afd. 3) sectie A 69 N (O.V.2020/11 - nr. omgevingsloket OMV_2020097007).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kurt Verhulst en Patrick Verhulst (namens Verhulst Construct BV), Pamelstraat 18 te 1760 Roosdaal, voor het bouwen van een eengezinswoning in gesloten verband (lot 2) op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 12A, (afd. 1) sectie D 58 F (O.2020/126 - nr. omgevingsloket OMV_2020115087).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 november 2020 – bekendmaking aktename omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 26 oktober 2020, akte genomen van de melding omgevingsvergunning M3 - Bronbemaling Grotstraat 18 - akteneming, digitaal ontvangen op 6 oktober 2020, van Ronny en Kim De Bosscher-De Gieter, Van Cauwelaertstraat 118 te 1740 Ternat op een perceel gelegen: Grotstraat 18 en 18A , (afd. 1) sectie E 573 H2 en (afd. 1) sectie E 573 K2 (O.2020/146 en OMV_2020133043).

Affiche bekendmaking aktename omgevingsvergunning

5 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Bart De Vlieger (namens Lievens BVBA), Natiënlaan 265 bus 21 te 8300 Knokke-Heist voor het bouwen en exploiteren van een handelsruimte op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 97, (afd. 1) sectie D 189 L, (afd. 1) sectie D 190 P, (afd. 1) sectie D 194 E2, (afd. 1) sectie D 194 H2 en (afd. 1) sectie D 194 F2 (O.2020/82 - nr. omgevingsloket OMV_2020059629).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Wim Boschaert, Kwinkeleer 113 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 60, (afd. 1) sectie E 232 D2 (O.2020/119 - nr. omgevingsloket OMV_2020109034).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dimitri en Kim Redant-De Weerdt, Verloren Hoek 9 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Verloren Hoek 9, (afd. 1) sectie D 256 H (O.2020/115 - nr. omgevingsloket OMV_2020106062).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Rosario Butera, Bezenweg 16 te 1760 roosdaal voor het plaatsen van een pergola op een perceel gelegen: Bezenweg 16, (afd. 1) sectie E 194 C2, (afd. 1) sectie E 258 Z, (afd. 1) sectie E 258 W en (afd. 1) sectie E 259 P (O.2020/95 - nr. omgevingsloket OMV_2020090262).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dirk en Marleen Vanbever-Bracquez, Krepelstraat 182 te 9400 Ninove voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Weverstraat 66A, (afd. 4) sectie B 101 V3 (O.2020/92 - nr. omgevingsloket OMV_2020089279).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Robby Hertveldt, Wolvenstraat 25 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een zwembad op een perceel gelegen: Wolvenstraat 25, (afd. 1) sectie C 786 E en (afd. 1) sectie C 805 C (O.2020/111 - nr. omgevingsloket OMV_2020105978).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Boschaert, Kwinkeleer 113 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (regularisatie) op een perceel gelegen: Kwinkeleer 113, (afd. 1) sectie C 581 C (O.2020/120 - nr. omgevingsloket OMV_2020108078).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 november 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 november 2020 tot 9 december 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 13 oktober 2020, van de heer Rik Matthijs, Ameiveld 96 te 9400 Ninove tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Berchemstraat ZN, (afd. 1) sectie D 428 P, (afd. 1) sectie D 428 X, (afd. 1) sectie D 428 W en (afd. 1) sectie D 428 Y (O.2020//155 en OMV_2020130576).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 november 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 november 2020 tot 9 december 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 oktober 2020, van Maria Van der Speeten, Gezellestraat 21 te 9400 Ninove en Carine Mertens, Pollarestraat 109 te 9400 Ninove tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Molenveldstraat ZN, (afd. 1) sectie E 53 C, (afd. 1) sectie E 53 D, (afd. 1) sectie E 54 A en (afd. 1) sectie E 71 B (O.V.2020/16 en OMV_2020138164).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 november 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 november 2020 tot 9 december 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 oktober 2020, van Wim Van den Cruijce (namens Intop-Axios BV), Statiestraat 11/13 te 1740 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (carport in de zijtuin) op een perceel gelegen: Jozef Jansstraat 18, (afd. 3) sectie A 118 E, (afd. 3) sectie A 118 L en (afd. 3) sectie A 118 F (O.V.2020/15 en OMV_2020132644).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

29 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Cédric en An Dugardin-Van Den Spiegel, Weverstraat 61 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Weverstraat 61, (afd. 4) sectie B 218 G2, (afd. 4) sectie B 218 K2, (afd. 4) sectie B 218 P2 en (afd. 4) sectie B 218 E2 (O.2020/117 - nr. omgevingsloket OMV_2020108840).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Karin Van Lierde, Kattemstraat 13 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Kattemstraat 13, (afd. 1) sectie B 521 L (O.2020/116 - nr. omgevingsloket OMV_2020109867).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 oktober 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 5 november 2020 tot 7 december 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 28 augustus 2020, van mevrouw Lise Van den Haute, Pamelse Klei 49 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Piezelstraat ZN, (afd. 1) sectie A 539 F en (afd. 1) sectie A 539 G (O.2020/121 en OMV_2020112800).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

21 oktober 2020 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt op 19 oktober 2020 akte van de melding omgevingsvergunning, digitaal ontvangen op 21 september 2020, van Tiffany Van Muylder, Brusselstraat 38 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een carport op een perceel gelegen: Brusselstraat 38, (afd. 1) sectie C 607 L (O.2020/136 en OMV_2020125006).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

21 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Benjamin De Breucker en Jimmy De Breucker (namens Brabantse Aannemingswerken NV), Industrielaan 38 te 1730 Asse voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Espenveldstraat 1 en Espenveldstraat 1A, (afd. 1) sectie E 263 Y, (afd. 1) sectie E 263 M2, (afd. 1) sectie E 263 H2, (afd. 1) sectie E 263 F2, (afd. 1) sectie E 263 E2, (afd. 1) sectie E 263 K2 en (afd. 1) sectie E 263 G2 (O.2020/87 - nr. omgevingsloket OMV_2020082930).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Edgar Evenepoel, Profetenstraat 65 te 1760 Roosdaal voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Profetenstraat ZN, kadastraal gekend: (afd. 1) sectie C 419 G en (afd. 1) sectie C 419 H (O.V.2020/8 - nr. omgevingsloket OMV_2020072794).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dick Wuyts (namens Fluvius System Operator CV), Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle voor het plaatsen van een electriciteitscabine met milieumelding op een perceel gelegen: Lostraat ZN, (afd. 1) sectie D 15 B en (afd. 1) sectie D 17 F (O.2020/109 - nr. omgevingsloket OMV_2020103144).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Glenn en Hanne Ocula-Locy, Pamelstraat 233 te 9400 Ninove voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Zavelstraat 25, (afd. 1) sectie B 420 F (O.2020/112 - nr. omgevingsloket OMV_2020106064).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Alice Vanden Borre wonende Natteweg 28 te 1761 Roosdaal, de heer Jeroen Op Den Kelder wonende Bosheidestraat 9 te 3560 Lummen, de heer Joseph Vanden Borre wonende Geestbosstraat 33 te 3210 Lubbeek en mevrouw Lutgart Vanden Borre wonende Frankrijklei 63/5 te 2000 Antwerpen voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 67 (O.V.2020/9 - nr. omgevingsloket OMV_2020076287).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Marc Devriendt , Poelkveldstraat 20 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een bijgebouw (garage en paardenstal) op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 20, (afd. 1) sectie E 173 H (O.2020/93 - nr. omgevingsloket OMV_2020089311).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 oktober 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 22 oktober 2020 tot 23 november 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 1 oktober 2020, van mevrouw Cornelia Boot, Natteweg 8 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (bijgebouw, verhardingen en reliëf) op een perceel gelegen: Natteweg 8, (afd. 4) sectie C 464 L (O.V.2020/14 en OMV_2020130617).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

14 oktober 2020 - politiebesluit gouverneur Vlaams-Brabant houdende de kantines verbonden aan sportinfrastructuur

8 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Stefan De Clercq, Meerbeekstraat 41 te 9660 Brakel voor het kappen van een bomenrij op een perceel gelegen: Kleistraat ZB, (afd. 4) sectie A 107 C (O.2020/100 - nr. omgevingsloket OMV_2020095164).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 oktober 2020 – bekendmaking omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 21 september 2020, akte genomen van de M3 - Bronbemaling Natteweg - akteneming, digitaal ontvangen op 18 juni 2020, van Artea NV, Vichteplaats 28 te 8570 Anzegem tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor M3 - Bronbemaling Natteweg - akteneming op een perceel gelegen: Natteweg 22, (afd. 1) sectie B 556 C, (afd. 1) sectie B 557 F, (afd. 4) sectie C 462 H en (afd. 4) sectie C 462 G (O.2020/86 en OMV_2020080381).

Affiche bekendmaking omgevingsvergunning

8 oktober 2020 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Dieter Van Den Steen, Sint-Pietersstraat 35 te 9402 Ninove, mevrouw Dorien Nicola, Sint-Pietersstraat 35 te 9402 Ninove, mevrouw Kelly Jansegers, Zwaarveld 69 te 9220 Hamme en QUBO NV, Zwaarveld 69 te 9220 Hamme voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband + milieumelding (bemaling) op een perceel gelegen: Keerstraat  30, (afd. 1) sectie C 663 M en (afd. 1) sectie C 663 P (O.2020/89 - nr. omgevingsloket OMV_2020081036).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 oktober 2020 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Anja Van Laer, Populierstraat 18 te 1761 Roosdaal voor het bouwen van een bijgebouw op een perceel gelegen: Populierstraat  18, (afd. 4) sectie B 33 P en (afd. 4) sectie B 33 H2 (O.2020/81 - nr. omgevingsloket OMV_2020078289).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 oktober 2020 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

 Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jan Vaneygen ,  Peehoopstraat 88, 1770 Liedekerke en de heer Tim Musschoot ,  Peehoopstraat 88, 1770 Liedekerke voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband (lot 1) in toepassing van art 4.4.1 van de VCRO (bijgebouw in de zijtuin) op een perceel gelegen: , (afd. 1) sectie B 489 L (O.2020/69 - nr. omgevingsloket OMV_2020068003).
 

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Van den Cruijce (namens Intop-Axios BV), Statiestraat 11/13 te 1740 Ternat voor 2 nieuwe kavels met een nieuwe rooilijn op 4,00 meter uit de as van de Looyeweg op een perceel gelegen: Looyeweg ZN, (O.V.2020/4 - nr. omgevingsloket OMV_2020048483).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ronny en Kim De Bosscher-De Gieter, Van Cauwelaertstraat 118 te 1740 Ternat voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (afwijkende dakvorm en bouwdiepte) op een perceel gelegen: Grotstraat 18 en 18A, (afd. 1) sectie E 573 M en (afd. 1) sectie E 573 N (O.2020/68 - nr. omgevingsloket OMV_2020061821).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Andy en Natasja De Gieter - Claes, Waterhoflaan 17A te 1750 Lennik voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Benedenstraat 9, (afd. 4) sectie C 341 A en (afd. 4) sectie C 347 B (O.2020/103 - nr. omgevingsloket OMV_2020095121).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 oktober 2020 – bekendmaking inventarisatie openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen maakt, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, aan de bevolking bekend dat een openbaar onderzoek ingesteld wordt nopens het uittreksel van de inventaris geregistreerde bedrijfsruimten op het grondgebied van de gemeente.

2 oktober 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 8 oktober 2020 tot 9 november 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 1 september 2020, van Gino De Smedt, Omer De Vidtslaan 17 A te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Omer De Vidtslaan 17 A, (afd. 1) sectie D 230 X (O.2020/124 en OMV_2020114889).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

1 oktober 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 oktober 2020 tot 9 november 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 7 september 2020, van Ludwig De Vlaminck, Poelkstraat 21 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting) op een perceel gelegen: Poelkstraat 21, (afd. 1) sectie E 520 C2 (O.2020/130 en OMV_2020118071).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

1 oktober 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 oktober 2020 tot 11 november 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 september 2020, van Kris De Wever , Lombeekkeitse 1, 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad, verhardingen en speelweide in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Lombeekkeitse 1, (afd. 3) sectie A 203 F en (afd. 3) sectie A 203 N (O.2020/133).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

29 september 2020 – bekendmaking gemeenteraadsbesluiten van 27 augustus 2020

Het college van burgemeester en schepenen van deze gemeente brengt ter kennis van de bevolking dat, in vergadering van 27 augustus 2020 door de gemeenteraad werden goedgekeurd:

28 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Vitaliy en Beatriz Gabernik - De Blas Escobar, Hoogstraat 21 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een woning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Hoogstraat 21, (afd. 1) sectie B 399 M (O.2020/99 - nr. omgevingsloket OMV_2020092632).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens namens Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van tijdelijke containerklassen op een perceel gelegen: Brusselstraat 27, (afd. 1) sectie C 62 W4 (O.2020/114 - nr. omgevingsloket OMV_2020104981).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jelle Barbé namens WILLIAM BARBE BVBA, Gravenbosstraat 110, 1770 te Liedekerke voor het inrichten van een kantoor en plaatsen van reclame op een perceel gelegen: Brusselstraat 17, (afd. 1) sectie C 62 C4 (O.2020/106 - nr. omgevingsloket OMV_2020098242).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Maarten De Ridder, Kleemstraat 117 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een parkeerplaats op een perceel gelegen: Kleemstraat 117, (afd. 2) sectie A 359 B2 (O.2020/60 - nr. omgevingsloket OMV_2020067070).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Andries Van Cauwelaert-De Wyels, Koning Albertstraat 113 te 1760 Roosdaal voor het oprichten van een bijgebouw op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 113, (afd. 3) sectie A 109 H2 (O.2020/98 - nr. omgevingsloket OMV_2020088261).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens namens Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een bijgebouw op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 189, (afd. 3) sectie A 232 E en (afd. 3) sectie A 232 D (O.2020/97 - nr. omgevingsloket OMV_2020088423).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jeroen Heymans, Omloopstraat 22 te 1760 Roosdaal en mevrouw Liesje Verpaelst, Omloopstraat 22 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een woning (aanbouwen veranda) op een perceel gelegen: Omloopstraat 22, (afd. 1) sectie E 768 M (O.2020/91 - nr. omgevingsloket OMV_2020087497).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Manu Renard, Kerkstraat 38 te 1755 Gooik, de heer Peter Goossens, Kerkstraat 38 te 1755 Gooik en Manu Renard namens UNICAS NV, Kerkstraat 38 te 1755 Gooik voor het bouwen van 9 eengezinswoningen in halfopen en gesloten verband met nieuwe rooilijn op 4 m uit de as van de Wolvenstraat op een perceel gelegen: Wolvenstraat 1, (afd. 1) sectie C 800 D (O.2020/57 - nr. omgevingsloket OMV_2020060779).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 september 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 28 september 2020 tot 28 oktober 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 25 augustus 2020, van Dimitri Van Horenbeeck, Koning Albertstraat 47 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een bijgebouw in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 47, (afd. 3) sectie A 20 P, (afd. 3) sectie A 20 M, (afd. 3) sectie A 20 N, (afd. 3) sectie A 615 E en (afd. 3) sectie A 615 F (O.2020/118).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

16 september 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 september 2020 tot 21 oktober 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 augustus 2020, van de heer Farid El Boujdaini, Place de sainte 7/4 te 1070 ANDERLECHT tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte) op een perceel gelegen: Hulsbroekweg 24 , (afd. 1) sectie E 502 R, (afd. 1) sectie E 502 P, (afd. 1) sectie E 505 K en (afd. 1) sectie E 520 C (O.2020/113).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

16 september 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 september 2020 tot 21 oktober 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 11 augustus 2020, van de heer Dimitri Floru, Moelieweg 9 te 1760 Roosdaal en Pierre Floru namens X - PRESSION BVBA, Zwarteberg 43 te 1790 Affligem tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een looppiste, stapmolen en mestvaalt en het exploiteren van een paardenfokkerij op een perceel gelegen: Moelieweg 9, (afd. 3) sectie A 197 E, (afd. 3) sectie A 197 F, (afd. 3) sectie A 197 D, (afd. 3) sectie A 199 B, (afd. 3) sectie A 201 C, (afd. 3) sectie A 201 D en (afd. 3) sectie A 206 K (O.2020/110).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

16 september 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 september 2020 tot 21 oktober 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 juni 2020, van de heer Olivier Ostijn, Rue d'en Haut 36B te 7864 Deux-Acren tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte) op een perceel gelegen: Hulsbroekweg 22, (afd. 1) sectie E 502 R, (afd. 1) sectie E 502 S en (afd. 1) sectie E 505 K (O.2020/83).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

12 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Peter Goossens namens UNICAS NV, Kerkstraat 38 te 1755 Gooik voor het bouwen van 4 eengezinswoningen en een meergezinswoning (2 woongelegenheden) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 159, (afd. 3) sectie A 271 G (O.2020/36 - nr. omgevingsloket OMV_2020038394).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jos Willems, Brusselstraat 35 te 1760 Roosdaal en Jos Willems namens WILLEMS JOS BVBA, Brusselstraat 35 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een loods met exploitatie van een inrichting voor het behandelen van metalen, het stallen van voertuigen, de opslag van gevaarlijke stoffen en het houden van runderen op een perceel gelegen: Brusselstraat 35, (afd. 1) sectie C 60 S en (afd. 1) sectie C 60 R (O.2020/22 - nr. omgevingsloket OMV_2020021249).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Koen en Birkje Seminck-De Ridder, Fabrieksstraat 155 te 1770 Liedekerke voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kleemstraat 49, (afd. 2) sectie A 386 C (O.2020/84 - nr. omgevingsloket OMV_2020076666).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Josiane Rooseleer, Brusselstraat 32 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een luifel op een perceel gelegen: Brusselstraat 32, (afd. 1) sectie C 585 G2 (O.2020/76 - nr. omgevingsloket OMV_2020074914).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van David Schets, Eikauterstraat 24 te 1761 Roosdaal voor het plaatsen van een carport op een perceel gelegen: Eikauterstraat 24, (afd. 4) sectie A 414 X8 (O.2020/50 - nr. omgevingsloket OMV_2020052214).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Johan Van Mulders, Ninoofsesteenweg 238 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 156, (afd. 3) sectie A 290 L2 (O.2020/79 - nr. omgevingsloket OMV_2020075414).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Johan Eliat-Eliat, Paul Jansonstraat 57 te 1020 Brussel voor het plaatsen van tijdelijke containerklassen op een perceel gelegen: Kapelleweide 5 en Kapelleweide 7, (afd. 1) sectie C 282 X, (afd. 1) sectie C 530 S10 en (afd. 1) sectie C 530 W10 (O.2020/77 - nr. omgevingsloket OMV_2020074659).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Joke De Wit, Abeelstraat 74 te 1761 Roosdaal voor het plaatsen van een voorzetrolluik op een perceel gelegen: Abeelstraat 74, (afd. 1) sectie B 542 H, (afd. 1) sectie B 542 G en (afd. 4) sectie C 460 H (O.2020/73 - nr. omgevingsloket OMV_2020073773).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 augustus 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 7 september 2020 tot 7 oktober 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 12 augustus 2020, van Wim Van den Cruijce (namens Intop-Axios bv, Statiestraat 11/13 te 1740 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Espenveldstraat 9, (afd. 1) sectie E 262 C, (afd. 1) sectie E 263 B2 en (afd. 1) sectie E 263 L2 (O.V.2020/12 en OMV_2020103088).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

27 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Wim Goossens, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal voor het herinrichten van het Dikke van Pamelplein op een perceel gelegen: , (afd. 1) sectie A 30/2 C, (afd. 1) sectie A 162 M, (afd. 1) sectie A 162 X, (afd. 1) sectie A 162 N en (afd. 1) sectie A 162 C3 (O.2020/67 - nr. omgevingsloket OMV_2020058006).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Melanie Thomas (namens Thomas Et Piron Home NV), Rue de la Besace, Our 14 te 6852 Paliseul voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 12) op een perceel gelegen: Keistraat 24, (afd. 4) sectie C 469 V4 (O.2020/63 - nr. omgevingsloket OMV_2020040751).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frederik en Tamara Vande Velde-Van Der Borght, Omer De Vidtslaan 57 te 1760 Roosdaal voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (bouwzone) op een perceel gelegen: Lombeekstraat ZN, kadastraal gekend (afd. 1) sectie D 129 B, (afd. 1) sectie D 129 A, (afd. 1) sectie D 129 C, (afd. 1) sectie D 129 D en (afd. 1) sectie D 130 E (O.V.2020/5 - nr. omgevingsloket OMV_2020061262).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17/08/2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Kristof Van Cutsem wonende te Nekkerspoelstraat 264 te 2800 Mechelen voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (bouwzone) op een perceel gelegen: Keerstraat ZN (O.V.2020/2 - nr. omgevingsloket OMV_2020026813).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 augustus 2020 een omgevingsvergunning geweigerd werd voor de aanvraag van de heer Edgar Evenepoel, Profetenstraat 65 te 1760 Roosdaal voor het uitvoeren van een reliëfwijzing op een perceel gelegen: t.h.v. Profetenstraat 60, (afd. 1) sectie C 419 E, (afd. 1) sectie C 437 B, (afd. 1) sectie C 437 C, (afd. 1) sectie C 439 A en (afd. 1) sectie C 440 B (O.2019/140 - nr. omgevingsloket OMV_2019141346).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 augustus 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 24 augustus 2020 tot 23 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 15 juli 2020, van Kim Duffeleer, Welleplein 10 bus 22 te 9473 Denderleeuw tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een verharding in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Driebek 8, (afd. 1) sectie B 627 C (O.2020/102 en OMV_2020095975).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 augustus 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 29 augustus 2020 tot 27 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 juli 2020, van Tiffany Van Muylder, Brusselstraat 38 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een paardenstal op een perceel gelegen: Brusselstraat 38, (afd. 1) sectie C 607 L (O.2020/104 en OMV2020097087).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 augustus 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 27 augustus 2020 tot 28 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 24 juli 2020, van Kris De Leener, Ninoofsesteenweg 63 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 63, (afd. 1) sectie E 401 X en (afd. 1) sectie E 401 Z (O.2020/107 en OMV_2020098892).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 augustus 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 27 augustus 2020 tot 28 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 29 juli 2020, van Filip Branckaert, Edingsesteenweg 119 bus b te 1755 Gooik tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 65, (afd. 3) sectie A 69 N (O.V.2020/11 en OMV_2020097007).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

14 augustus 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 augustus 2020 tot 10 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 8 juni 2020, van de heer Edgar Evenepoel, Profetenstraat 65 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Profetenstraat ZN, (afd. 1) sectie C 419 G en (afd. 1) sectie C 419 H (O.V.2020/8 en OMV_2020072794).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Veerle Souffriau, Ninoofsesteenweg 8 te 1760 Roosdaal voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in gesloten verband op een perceel gelegen: Poelkstraat 40, kadastraal gekend (afd. 1) sectie E 857 M (O.V.2020/3 - nr. omgevingsloket OMV_2020042992).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Niels De Raes (namens Dakwerken De Raes-Leemans bvba), Omloopstraat 4 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een loods tot een eengezinswoning op een perceel gelegen: Poelkveldstraat 9, (afd. 1) sectie E 801 G, (afd. 1) sectie E 801 K en (afd. 1) sectie E 802 C (O.2020/78 - nr. omgevingsloket OMV_2020074970).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Vincent De Schepper, Kapellestraat 30 bus 5 te 1760 Roosdaal voor het oprichten van een bijgebouw en het plaatsen van een terras (regularisatie) op een perceel gelegen: Profetenstraat 71, (afd. 1) sectie B 481 R (O.2020/72 - nr. omgevingsloket OMV_2020073298).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Johnny Brinaru, Weverstraat 113 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Weverstraat 113, (afd. 4) sectie C 142 H2 (O.2020/70 - nr. omgevingsloket OMV_2020072288).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Alain Van Slambrouck, Kattemstraat 20 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een carport op een perceel gelegen: Kattemstraat 20, (afd. 1) sectie C 499 X (O.2020/66 - nr. omgevingsloket OMV_2020069447).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jordy De Dobbeleer, Rotstraat 21 te 1761 Roosdaal voor het aanleggen van een oprit op een perceel gelegen: Rotstraat ZN, (afd. 4) sectie A 419 C (O.2020/65 - nr. omgevingsloket OMV_2020069052).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tom De Ridder, Profetenstraat 99 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een bijgebouw en een serre op een perceel gelegen: Profetenstraat 99, (afd. 1) sectie B 460 A2 (O.2020/62 - nr. omgevingsloket OMV_2020067584).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gert en Hilde Cobbaert-Eeckhout, Schoofveldstraat 30 te 1761 Roosdaal voor het bouwen van een garage op een perceel gelegen: Schoofveldstraat 30, (afd. 4) sectie A 367 R2 (O.2020/48 - nr. omgevingsloket OMV_2020043174).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kasper en Steffie Vierendeels-Anckaert, Knoddelstraat 48 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Knoddelstraat 48, (afd. 4) sectie A 2 C2 (O.2020/59 - OMV_2020064271).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding omgevingsvergunning, digitaal ontvangen op 25 juni 2020, van de heer Cedric De Temmerman, Ternatstraat 49 te 1742 Ternat voor het verbouwen van een woning op een perceel gelegen: Derrevoortstraat 11, (afd. 3) sectie B 377 B2 (O.2020/88 en OMV_2020075267).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 augustus 2020 tot 21 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 22 juli 2020, van de heer Steven Vandoren, Brugstraat 4 te 3360 Bierbeek tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage en het plaatsen van een terrasoverkapping op een perceel gelegen: Donkerstraat ZN, (afd. 2) sectie A 245 D (O.2020/105 en OMV_2020098106).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 augustus 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 augustus 2020 tot 10 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 8 juni 2020, van de heer Edgar Evenepoel, Profetenstraat 65 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Profetenstraat ZN, (afd. 1) sectie C 419 G en (afd. 1) sectie C 419 H (O.V.2020/8 en OMV_2020072794).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 augustus 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2020 tot 9 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 24 juni 2020, van de heer Gaston Eylenbosch, Reusestraat 37 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met een nieuwe rooilijn op 4,00 meter uit de as van de Vlamingweg op een perceel gelegen: Vlamingweg ZN, (afd. 4) sectie C 238 F en (afd. 4) sectie C 238 G (O.V.2020/10 en OMV_2020081859).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 augustus 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2020 tot 9 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 juli 2020, van Dirk en Marleen Vanbever-Bracquez, Krepelstraat 182 te 9400 Ninove tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Weverstraat ZN, (afd. 4) sectie B 101 V3 (O.2020/92 en OMV_2020089279).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juli 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Hilde Eylenbosch, Jozef Jansstraat 5 te 1760 Roosdaal voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband met een nieuwe rooilijn van 4,00 meter uit de as van de Windmolenstraat op een perceel gelegen: Windmolenstraat ZN, 1760 Roosdaal (O.V.2020/1 - nr. omgevingsloket OMV_2020013529).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 augustus 2020 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 5 juni 2020, van Vincent De Schepper , Kapellestraat 30/5, 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda (regularisatie) op een perceel gelegen: Profetenstraat 71, (afd. 1) sectie B 481 R (O.2020/71).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

4 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juli 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Riet De Deckers, Wallenweg 5 te 1760 Dilbeek voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Ledebergstraat 24, (afd. 1) sectie C 530 G4 (O.2020/55 - nr. omgevingsloket OMV_2020056291).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning