landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Bekendmakingen

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunningSinds 1 januari 2014 is de wijze waarop reglementen en verordeningen bekendgemaakt moeten worden, gewijzigd. Dit is een gevolg van de wijziging van artikel 186 van het Gemeentedecreet, artikel 180 van het Provinciedecreet en artikel 187 van het OCMW-decreet bij de decreten van 29 juni 2012. Deze bekendmaking is van belang voor de inwerkingtreding van deze reglementen en verordeningen.

Tot 2013 gebeurden de bekendmakingen door middel van een aanplakbrief aan het gemeentehuis. Door de wijziging van de voormelde artikelen zullen de gemeenten, de provincies en de OCMW’s vanaf 1 januari 2014 de reglementen en verordeningen bekend moeten maken op hun website. Hierdoor wordt de toegankelijkheid van de genomen beslissingen voor alle burgers vergroot.

De volgende elementen moeten daarbij vermeld worden:

  • de datum waarop het reglement of verordening werd aangenomen;
  • de datum waarop het reglement of verordening op de website werd bekendgemaakt.

LIJST VAN DE BEKENDMAKINGEN

8 augustus 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 17 augustus 2018 tot 14 september 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 10 juli 2018, van mevrouw Evy Vandenberghe, Rijstraat 16 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een horecazaak met verbruikszaal op een perceel gelegen: Rijstraat 16, (afd. 1) sectie E 412 Z (O.2018/86).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

8 augustus 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 17 augustus 2018 tot 14 september 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 2 augustus 2018, van Maaike Bronselaer, Pamelse Klei 28 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gesloten afsluiting in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (afwijkende materialen) op een perceel gelegen: Pamelse Klei 28 en 30, (afd. 1) sectie C 108 D2 en (afd. 1) sectie C 108 C2 (O.2018/94).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

8 augustus 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 17 augustus 2018 tot 14 september 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 1 augustus 2018, van de heer Jean Paul Van Capellen wonende te Hoogstraat 87 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 kavels met een nieuwe rooilijn van 4 meter uit de as van de Kleine Lostraat op een perceel gelegen: Kleine Lostraat 15, (afd. 1) sectie C 245 L (O.V.2018/9).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

6 augustus 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een weigering van een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Tiffany Van Muylder, Brusselstraat 38 te 1760 Roosdaal voor het aanbouwen van een stal op een perceel gelegen: Brusselstraat 38, (afd. 1) sectie C 607 L (O.2018/24 - nr. omgevingsloket OMV_2018032516).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 augustus 2018 – bekendmaking omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 23 juli 2018, akte genomen van de melding, digitaal ontvangen op 29 juni 2018, van de heer Gunther Jacobs, Sleeststraat 1A te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een melding klasse 3, standaardgarage op een perceel gelegen: Sleeststraat 1A, (afd. 2) sectie A 231 M (O.2018/82).

Affiche bekendmaking omgevingsvergunning

1 augustus 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 augustus 2018 tot 5 september 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 3 juli 2018, van de heer Dimitri Van Horenbeeck, Kervijnstraat 27 te 1755 Gooik tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (afwijkende kroonlijsthoogte en dakvorm) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 47, (afd. 3) sectie A 21 Y en (afd. 3) sectie A 23 (O.2018/83).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

30 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 juli 2018 een weigering omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Marie Noël Tondeurs-Rempfer, Berghofstrasse 13 te 85414 Kirchdorf (Duitsland) voor het slopen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Rijstraat 4, (afd. 1) sectie E 263 F en (afd. 1) sectie E 263 G (O.2018/60 - nr. omgevingsloket OMV_2018058684).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 juli 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 augustus 2018 tot 5 september 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 13 juli 2018, van Jens en Kiani Lauwaert-Schouppe wonende te Eikauterstraat 3 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verkavelingswijziging voor verharde oppervlakte, terras en bijgebouw op een perceel gelegen: Eikauterstraat 3, 23011 A 0289 C 0 0 (O.V.2018/8).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

27 juli 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 augustus 2018 tot 5 september 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 juli 2018, van de heer Thomas Pauwels wonende te Smissenbosstraat 67 te 1700 Dilbeek tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een verkavelingswijziging voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Koning Albertstraat, (afd. 3) sectie A 205 L (O.V.2018/7).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

23 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jos De Doncker, Groenenboomgaard 1 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Groenenboomgaard 1, (afd. 1) sectie C 138 D (O.2018/63 - nr. omgevingsloket OMV_2018065344).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jan Van der Plas, Weverstraat 53 te 1761 Roosdaal voor het bouwen van een landbouwloods op een perceel gelegen: (afd. 4) sectie B 218 M2 en (afd. 4) sectie B 218 N2 (O.2018/55 - nr. omgevingsloket OMV_2018051812).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer David Hemmerijckx, Leliestraat 2A/1.2 te 9472 Denderleeuw voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: (afd. 1) sectie A 142 C3 (O.2018/70 - nr. omgevingsloket OMV_2018067037).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Albert Borloo wonende te Keerstraat 26 te 1760 Roosdaal voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (bijstellen kavelgrenzen) op een perceel gelegen: Keerstraat 26 (O.V.2018/1 - nr. omgevingsloket OMV_2018011416).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Dirk Charlier wonende te Keerstraat 31A te 1760 Roosdaal voor het wijziging van de verkavelingsvoorschriften (plaatsen van een zwembadoverkapping) op een perceel gelegen: Keerstraat 31A (O.V.2018/2 - nr. omgevingsloket OMV_2018031899).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Johan Wyns, Poelkveldstraat 39 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (inrichten garage en aanpassen gevelopeningen) op een perceel gelegen: Poelkveldstraat 39, (afd. 1) sectie E 758 D (O.2018/54 - nr. omgevingsloket OMV_2018045485).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frieda Bastaerts, Keerstraat 67 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Keerstraat 67, (afd. 1) sectie B 44 C (O.2018/49 - nr. omgevingsloket OMV_2018046182).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Philippe Vandenberghe, Bievegemberg 17 te 1760 Roosdaal en PVDB COLLECTIONS, Ninoofsesteenweg 205 te 1760 Roosdaal voor het wijzigen van de bestemming van handelszaak naar restaurant + milieumelding klasse 3 (koelinstallatie met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 176 kW) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 205, Ninoofsesteenweg 207, Ninoofsesteenweg 209 en Ninoofsesteenweg 211, (afd. 2) sectie B 117 F2, (afd. 2) sectie B 117 Z en (afd. 2) sectie B 117 E2 (O.2018/21 - nr. omgevingsloket OMV_2018030084).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sara De Ruymaeker, Provincieplein 1 te 3010 Leuven voor het verbouwen van een tuinbouwschool tot plattelandscentrum (functiewijziging en gevelaanpassingen) op een perceel gelegen: Molenstraat 26, (afd. 1) sectie E 347 L (O.2018/36 - nr. omgevingsloket OMV_2018026723).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jonas Bockstal, Toekomststraat 52/2 te 9470 Denderleeuw voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Ramerstraat 41, (afd. 2) sectie B 105 A2 (O.2018/52 - nr. omgevingsloket OMV_2018048804).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gunter Jack Vanden Broeck, Keerstraat 34 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een woning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Keerstraat 34, (afd. 1) sectie C 665 D (O.2018/51 - nr. omgevingsloket OMV_2018048567).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Ben De Ridder, Kaaitvaartstraat 70 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (plaatsen dakkapel) op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 70, (afd. 1) sectie B 274/2 S (O.2018/48 - nr. omgevingsloket OMV_2018042598).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

16 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Bavo Polaster, Akrenbos 105 te 1547 Bever voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Molenstraat 50, (afd. 1) sectie E 362 N (O.2018/28 - nr. omgevingsloket OMV_2018028220).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Johan Julien Rutgeerts, Prinses Clementinalaan 86 te 9000 Gent voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband (aangepaste inplanting en bouwdiepte) op een perceel gelegen: Reigersbaan 29, (afd. 2) sectie B 75 F2 en (afd. 2) sectie B 75 H5 (O.2018/37 - nr. omgevingsloket OMV_2018037109).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Karel Cosijns, Kriebrugstraat 3 te 1760 Roosdaal voor het kappen van 36 populieren op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat ZN , (afd. 1) sectie B 69 E (O.2018/40 - nr. omgevingsloket OMV_2018043602).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dries en Sofie Ceuppens-Geldhof, Ternatsestraat 27 te 1790 Affligem voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.1.1. van de VCRO (afwijkende dakvorm) op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 22 A, (afd. 1) sectie B 8 A (O.2018/18 - nr. omgevingsloket OMV_2018025383).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 juli 2018 – besluit van 14 juni 2018 van de deputatie Vlaams-Brabant houdende gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 48

Besluit van de deputatie van Vlaams-Bravant van 14 juni 2018

3 juli 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 21 mei 2018, van Kris De Leener, Koning Albertstraat 46 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 46, (afd. 3) sectie B 33 H (O.2018/62).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frederik Bockstal, Lenniksebaan 90 te 1701 Dilbeek voor het verbouwen van een woning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 3, (afd. 1) sectie C 255 N (O.2018/43 - nr. omgevingsloket OMV_2018043513).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frederik Bockstal, Lenniksebaan 90 te 1701 Dilbeek voor het verbouwen van een woning met handelsruimte (gevelrenovatie en plaatsen reclame) op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 1, (afd. 1) sectie C 255 M (O.2018/42 - nr. omgevingsloket OMV_2018043472).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marc De Bolle, Kaaitvaartstraat 69 te 1760 Roosdaal voor het kappen van een boom op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 69, (afd. 1) sectie B 113 K (O.2018/38 - nr. omgevingsloket OMV_2018040871).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 mei 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sofie en Steven Verhevick-Verleysen wonende te Opperstraat 252A te 1770 Liedekerke voor het wijziging van de verkavelingsvoorschriften (reliëfwijziging ifv ondergrondse praktijkruimte) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat ZN (O.V.2018/3 - nr. omgevingsloket OMV_2018031466).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 mei 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Steven en Sofie Verleysen-Verhevick, Opperstraat 252A te 1770 Liedekerke voor het bouwen van een eengezinswoning met praktrijkruimte in halfopen verband op een perceel gelegen: Gasthuisstraat ZN, (afd. 1) sectie C 99 E (O.2018/15 - nr. omgevingsloket OMV_2018014528).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Mia Vanderschueren, Molenveldstraat 21 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Molenveldstraat 21, (afd. 1) sectie E 52 H (O.2018/35 - nr. omgevingsloket OMV_2018039854).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Lucie Lateur, Kleemstraat 88 te 1760 Roosdaal voor het kappen van 37 populieren op een perceel gelegen: (afd. 2) sectie A 328 B en (afd. 2) sectie A 332 C (O.2018/30 - nr. omgevingsloket OMV_2018036053).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jens Van den Eede, Lostraat 23 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (gevelrenovatie, dakrenovatie en plaatsen afsluiting) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 219, (afd. 3) sectie A 208 G, (afd. 3) sectie A 209 D en (afd. 3) sectie A 209 E (O.2018/44 - nr. omgevingsloket OMV_2018043527).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Hans Van Droogenbroeck, Hendrik Vangassenstraat 25/9 te 9400 Ninove voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Kriebrugstraat ZN, (afd. 1) sectie B 8 A (O.2018/29 - nr. omgevingsloket OMV_2018029082).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 juni 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 juli 2018 tot 7 augustus 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 21 mei 2018, van Katleen Evenepoel, Ramerstraat 42 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open en halfopen verband met nieuwe rooilijn op 6 meter uit de as van de Ramerstraat en op 4 meter uit de as van de Bundermeersweg op een perceel gelegen: Ramerstraat 40 en 42, (afd. 2) sectie B 146 R2 en (afd. 2) sectie B 146 S2 (O.V.2018/6).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 juni 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 juni 2018 tot 23 juli 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 13 april 2018, van Jo Van Capellen namens Grondwerken De Meuter, Assesteenweg 117/A te 1740 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een reliëfwijziging op een perceel gelegen: Mansborreveld ZN, (afd. ) sectie A 504 C, (afd. ) sectie A 505, (afd. ) sectie A 507, (afd. 4) sectie A 381 K, (afd. 4) sectie A 381 L, (afd. 4) sectie A 382 E, (afd. 4) sectie A 382 B, (afd. 4) sectie A 382 D en (afd. 4) sectie A 385 (O.2018/47).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 juni 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 juni 2018 tot 23 juli 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 19 mei 2018, van Intop Experts, Statiestraat 8 te 1740 Ternat en Wim Van den Cruijce, Statiestraat 8 te 1740 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 5 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen en gesloten verband op een perceel gelegen: Ledebergstraat ZN, (afd. 1) sectie C 295 C en (afd. 1) sectie C 297 P (O.V.2018/5).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

12 juni 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 juni 2018 tot 12 juli 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 31 mei 2018, van de heer Frank Beeckman namens De Doncker bvba, Nieuwe Kaai 20 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een klasse 2-inrichting bestaande uit het hernieuwen en uitbreiden van een betoncentrale op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 20, (afd. 1) sectie A 35 F2, 35 E2, 38 F, 39, 40 H en 40 G (O.2018/64).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

11 juni 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 mei 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Erwin Messiaen wonende te Witteweg 30 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een zwembad, verharding en poolhouse op een perceel gelegen: Witteweg 30, (afd. 3) sectie B 180 L en (afd. 3) sectie B 180 M (O.2018/19 - nr. omgevingsloket OMV_2018027853).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 juni 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 mei 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dana Dée wonende te Kasteelstraat 112 te 1500 Halle voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Koollochting 38, (afd. 3) sectie B 384 A (O.2018/22 - nr. omgevingsloket OMV_2018025863).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 juni 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 mei 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jo en Lissa Candries-Pipeleers wonende te Berchemstraat 50 te 1760 Roosdaal en Jo en Lissa Candries-Pipeleers wonende te Berchemstraat 50 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning op een perceel gelegen: Berchemstraat 50, (afd. 1) sectie D 648 E en (afd. 1) sectie D 650 L (O.2018/25 - nr. omgevingsloket OMV_2018032943).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 juni 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 mei 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Cindy Wauters wonende te Kaaistraat 54 te 1760 Roosdaal voor het aanbouwen van een verkoopsruimte voor ijs en drankenverkoop met overdekt terras op een perceel gelegen: Kaaistraat 54, (afd. 1) sectie A 29 V2 (O.2018/26 - nr. omgevingsloket OMV_2018034194).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 juni 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 mei 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Cedric en Greet Dupont-Van de Velde wonende te Knoddelstraat 34 te 1761 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband met praktijkruimte op een perceel gelegen: Berchemstraat ZN, (afd. 1) sectie E 648 C (O.2018/12 - nr. omgevingsloket OMV_2018017833).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 juni 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 mei 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Pamela Barbé wonende te Leermarkt 17 te 2800 Mechelen voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Brusselstraat 63, (afd. 1) sectie C 47 G3 en (afd. 1) sectie C 47 S3 (O.2018/13 - nr. omgevingsloket OMV_2018015276).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 juni 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 12 april 2018, van Marie-Louise Coppens wonende te Gasthuisstraat 183 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda (regularisatie) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 183, (afd. 1) sectie E 290 K2 (O.2018/46).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

23 mei 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 31 mei 2018 tot 2 juli 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 12 april 2018, van de heer Kamiel Muylaert, Keerstraat 58 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met een nieuwe rooilijn op 5 meter uit de as van de Keerstraat op een perceel gelegen: Keerstraat 58, (afd. 1) sectie C 682 B, (afd. 1) sectie C 718 B, (afd. 1) sectie C 718 D en (afd. 1) sectie C 718 C (O.V.2018/4).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 mei 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 10 februari 2018, van Kris en Maïté Deschuyffeleer - Houet wonende te Berchemstraat 2 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (aanpassen gevelopeningen) op een perceel gelegen: Berchemstraat 2, (afd. 1) sectie D 408 D en (afd. 1) sectie D 409 D (O.2018/9).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

15 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 april 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de gemeente Roosdaal, mevrouw Christine Hemerijckx en mevrouw Emma Van der Maelen, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal voor het kappen van 4 bomen op een perceel gelegen: Lostraat ZN, (afd. 2) sectie B 14 (O.2018/6 - nr. omgevingsloket OMV_2018006983).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

 15 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 april 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Omer De Backer wonende te Keerstraat 54/A te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (regularisatie) op een perceel gelegen: Kleemstraat 22, (afd. 2) sectie A 283 M2 en (afd. 2) sectie A 283 N2 (O.2018/8 - nr. omgevingsloket OMV_2018013978).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 april 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Yilmaz CALLI wonende te Bevrijdingsstraat 66 te 9300 Aalst voor het bouwen van een handelsgebouw op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 44, (afd. 1) sectie E 524 L2 (O.2018/17 - nr. omgevingsloket OMV_2018025303).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 21 februari 2018, van Inge François wonende te Kleistraat 75 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning (vernieuwen dak) op een perceel gelegen: Eikauterstraat 7, (afd. 4) sectie A 288 C (O.2018/14).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

15 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 mei 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Eddie De Block namens INTRADURA gevestigd te Dorent 5 te 1620 Drogenbos voor het aanleg van een recyclagepark in toepassing van artikel 4.4.7. van de VCRO op een perceel gelegen: Opperheilbeekweg ZN, (afd. 1) sectie D 277 M (O.2018/16 - nr. omgevingsloket OMV_2018022978).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 april 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gunther De Buck wonende te Abeelstraat 70 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Abeelstraat 70, (afd. 4) sectie C 458 W (O.2018/7 - nr. omgevingsloket OMV_2018012448).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 mei 2018 – bekendmaking omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 23 april 2018, akte genomen van de melding klasse 3, Motorcrosswedstrijd Gooik, digitaal ontvangen op 21 maart 2018, van Auto - Motor-Club "De Toekomst" Dworp gevestigd te Kareelveldlaan 9 te 1653 Dworp en de heer Ivan Vogeleer wonende te Kareelveldlaan 6 te 1653 Beersel tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het melding klasse 3, Motorcrosswedstrijd Gooik op een perceel gelegen: (afd. 3) sectie B 343, 344 en 345 (O.2018/33).

4 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 april 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Katia Moors wonende te Patattestraat 8a te 1755 Gooik voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO, op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 22, (afd. 1) sectie B 8 A (O.2018/2 - nr. omgevingsloket OMV_2018003761).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 mei 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 27 maart 2018, van Nadine Braeckmans wonende te Pamelstraat 25 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Pamelstraat 25, (afd. 1) sectie A 67 H (O.2018/31).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

4 mei 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 28 maart 2018, van Maria Calogera Palmeri wonende te Reigersbaan 16 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda na afbraak pergola op een perceel gelegen: Reigersbaan 16, (afd. 2) sectie B 61 S2 en (afd. 2) sectie B 61 Y3 (O.2018/34).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

4 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 april 2018 een weigering van een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer André Michel Goubert wonende te Lombeekstraat 29 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een publiciteitspaneel op een perceel gelegen: Lombeekstraat 29, (afd. 1) sectie D 50 K (O.2018/5 - nr. omgevingsloket OMV_2018007384).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 mei 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 11 april 2018, van de heer Jens Van den Eede wonende te Lostraat 23 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (uitbreiding) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 219, (afd. 3) sectie A 208 G, (afd. 3) sectie A 209 D en (afd. 3) sectie A 209 E (O.2018/41).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

4 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 april 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Paul Boulez wonende te Gasthuisstraat 114A te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van 2 eengezinswoningen (1 woning tot 2 appartementen en gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 114A en Gasthuisstraat 116, (afd. 1) sectie C 84 H en (afd. 1) sectie C 84 G (O.2018/3 - nr. omgevingsloket OMV_2018005440).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 april 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 15 maart 2018, van Hendrik Nuyttens wonende te Bundermeersweg 5 te 1760 Roosdaal voor het aanbouwen van een veranda (regularisatie) op een perceel gelegen:Bundermeersweg 5, (afd. 2) sectie B 146 M2 (O.2018/23).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

24 april 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 april 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Matthias Van Lul wonende te Koning Albertstraat 53 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 53, (afd. 3) sectie A 65 C (O.2018/1 - nr. omgevingsloket OMV_2018002683).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 april 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 24 april 2018 tot 23 mei 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 13 maart 2018, van de heer Vandenberghe Philippe wonende te Bievegemberg 17 te 1760 Roosdaal en PVDB Collections gevestigd te Ninoofsesteenweg 205 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming van handelszaak naar restaurant + milieumelding klasse 3 (koelinstallatie met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 176 kW) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 209 en 211, (afd. 2) sectie B 117 Z (O.2018/21).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

5 april 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 april 2018 tot 14 mei 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 20 maart 2018, van mevrouw Tiffany Van Muylder wonende te Brusselstraat 38 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanbouwen van een stal op een perceel gelegen: Brusselstraat 38, (afd. 1) sectie C 607 L (O.2018/24).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 april 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 april 2018 tot 14 mei 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 maart 2018, van Dries en Sofie Ceuppens-Geldhof wonende te Ternatsestraat 27 te 1790 Affligem tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.1.1. van de VCRO (afwijkende dakvorm) op een perceel gelegen: Kriebrugstraat ZN, (afd. 1) sectie B 8 A (O.2018/18).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 april 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 april 2018 tot 10 mei 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 maart 2018, van de heer Dirk Charlier wonende te Keerstraat 31A te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het wijziging van de verkavelingsvoorschriften (plaatsen van een zwembadoverkapping) op een perceel gelegen: Keerstraat 31A (afd. 1) sectie A 93 L (O.V.2018/2).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 april 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 april 2018 tot 10 mei 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 maart 2018, van de heer Albert Borloo wonende te Keerstraat 26 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (bijstellen kavelgrenzen) op een perceel gelegen: Keerstraat 26, (afd. 1) sectie C 659 H (O.V.2018/1).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

27 maart 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 30 maart 2018 tot 30 april 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 2 maart 2018, van Eddie De Block namens Intradura gevestigd te Dorent 5 te 1620 Drogenbos tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor de aanleg van een recyclagepark in toepassing van artikel 4.4.7. van de VCRO op een perceel gelegen: Opperheilbeekweg ZN, (afd. 1) sectie D 277 M (O.2018/16).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

26 maart 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat, er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 29 maart 2018 tot 30 april 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 maart 2018, van Steven en Sofie Verleysen-Verhevick, Opperstraat 252A te 1770 Liedekerke tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het wijziging van de verkavelingsvoorschriften (oprichten praktijkruimte) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat ZN, afd 1 sectie C nr. 99 E (dossiernummer O.V.2018/3).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

5 maart 2018 - Besluit van 8 februari 2018 van de deputatie Vlaams-Brabant houdende goedkeuring rooilijnplannen (deel) en gedeeltelijke afschaffing en gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 54 en 55

16 februari 2018 - Openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat, er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 22 februari 2018 tot 26 maart 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 januari 2018, van mevrouw Katia Moors, Patattestraat 8a te 1755 Gooik tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Kriebrugstraat ZN, afd 1 sectie B nr. 8 A (dossiernummer O.2018/2).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 februari 2018 - Bekendmaking collegebesluit van 25 januari 2018

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Roosdaals brengt ter kennis van de bevolking dat , in vergadering van 25 januari 2018, door het college werd goedgekeurd:

Gemeentelijke retributiereglement voor de vóór- en naschoolse kinderopvange en vakantiewerking - vaststelling tarieven

7 februari 2018 - Bekendmaking gemeenteraadsbesluiten van 25 januari 2018

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Roosdaals brengt ter kennis van de bevolking dat , in vergadering van 25 januari 2018, door de gemeenteraad werden goedgekeurd:

25 januari 2018 - Bekendmaking

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 (organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen) aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 48 (deelgemeente Borchtlombeek), gedeelte van de Binnenstraat.

Het dossier ligt voor iedereen ter inzage op de technische dienst – afdeling openbare werken - Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal elke voormiddag van 8u30 tot 12u00, dinsdagavond van 18u00 tot 19u30 en woensdagnamiddag van 13u00 tot 16u00.

Het openbaar onderzoek loopt van 29 januari 2018 tot en met 27 februari 2018.

Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk overmaken aan het gemeentebestuur uiterlijk vóór 28 februari 2018.

8 januari 2018 - bekendmaking gemeenteraadsbesluiten van 21 december 2017

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Roosdaals brengt ter kennis van de bevolking dat , in vergadering van 21 december 2017, door de gemeenteraad werden goedgekeurd:

13 december 2017 - bekendmaking gemeenteraadsbesluiten van 30 november 2017

Het college van burgemeester en schepenen van deze gemeente brengt ter kennis van de bevolking dat, in vergadering van 30 november 2017 door de gemeenteraad werden goedgekeurd:

19 september 2017 - openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing/verlegging en nieuwe rooilijn voor gedeelten van voetweg nr. 54 en 55 (deelgemeente Pamel), gedeelten begrepen tussen de Hoog-, Profetenstraat en de Pinijzekets.

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 (organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen) aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar de gedeeltelijke afschaffing/verlegging en nieuwe rooilijn voor gedeelten van voetweg nr. 54 en 55 (deelgemeente Pamel), gedeelten begrepen tussen de Hoog-, Profetenstraat en de Pinijzekets.

Het dossier ligt voor iedereen ter inzage op de technische dienst – afdeling openbare werken - Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal elke voormiddag van 8u30 tot 12u00, dinsdagavond van 18u00 tot 19u30 en woensdagnamiddag van 13u00 tot 16u00.

Het openbaar onderzoek loopt van 25 september 2017 tot en met 25 oktober 2017.

Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk overmaken aan het gemeentebestuur uiterlijk vóór 26 oktober 2017.

29 augustus 2017 - Bekendmaking retributiereglement voor het kunstgrassportveld van het Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal

besluit van 30 mei 2017 van de raad van bestuur van Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal houdende goedkeuring van het reglement voor het gebruik van het ‘Kunstgrasveld Pamel-centrum’


 Archief bekendmakingen t.e.m. juli 2017: klik hier

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 juni 2018 tot 23 juli 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 19 mei 2018, van Intop Experts, Statiestraat 8 te 1740 Ternat en Wim Van den Cruijce, Statiestraat 8 te 1740 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 5 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen en gesloten verband op een perceel gelegen: Ledebergstraat ZN, (afd. 1) sectie C 295 C en (afd. 1) sectie C 297 P (O.V.2018/5).
info@roosdaal.be - © 2018 Gemeente Roosdaal - Privacyverklaring Roosdaal