landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

De toekomst van Roosdaal

De toekomst van Roosdaal

De identiteit van de verschillende dorpskernen in Roosdaal staat onder druk door steeds toenemende bebouwing en een geleidelijk aan verlies van de binding met het omliggende landschap.

Het lokaal bestuur Roosdaal is bezorgd en wil:

  • de leefbaarheid garanderen en optimaliseren.
  • een haalbaar evenwicht zoeken tussen verdicht bouwen, open ruimte en (openbaar) groen.

Samen met ontwerpbureau Atelier Romain gaan we aan de slag met het uitwerken van een duurzame toekomstvisie voor de bebouwde ruimtes in Roosdaal en voor elk van haar dorpen.

Dit doen we samen met jullie, de bewoners, gebruikers en makers van het dorp. Het bewaken van de eigenheid van elke dorpskern staat hierbij centraal!

Eindrapport

Het traject werd eind 2022 afgerond. Het eindrapport kan u hier nalezen:

Verloop van het traject

Fase 1 – Omgevingsanalyse

Het ontwerpbureau voert een zeer gericht de ruimtelijke analyse aan met een doorgedreven analytische GIS-oefening dat heel snel inzichten biedt in de context en de ruimtelijke uitdagingen van de dorpen. Hierbij komt onder andere volgende aan bod:

  • Cultuurlandschappelijke lezing van de dorpskernen
  • Demografische analyse i.f.v. woonbehoefte
  • Beleving van het dorpslandschap
  • Een eerste ontwikkelingsperspectief voor Roosdaal

Fase 2 – Ontwikkelingsperspectieven

Het eerste ontwikkelingsperspectief voor Roosdaal wordt verder verfijnd per dorpskern. Voor het uitwerken van deze ontwikkelingsperspectieven wordt ontwerpend onderzoek gehanteerd waarbij enkele ontwerpstrategieën op strategische plekken doorvertaald worden.
In de loop van deze fase worden verschillende participatieve dorpsateliers georganiseerd.
Naast het verwerken van de input voorzien we de tijd en ruimte voor de groei van de transitieagenda. Inzichten en doelstellingen worden verder omgezet in een beleidsstrategie.

Fase 3 – Finaliseren toekomstvisie Roosdaal

In deze laatste stap worden de beleidsaanbevelingen en programma van acties per kern gefinaliseerd. De ontwikkelingsvisie omvat enerzijds een toekomstvisie op maat van de dorpskernen en anderzijds transitieagenda.
Het traject wordt afgerond met een publieksmoment met als doel om dorpbewoners en belanghebbenden te informeren rond de resultaten van het onderzoek.

Historiek

22/11/2022 – Publieksmoment

Het laatste jaar heeft de gemeente in samenwerking met Atelier Romain gewerkt aan een ruimtelijke toekomstvisie voor Roosdaal. Na verschillende dorpsateliers die werden georganiseerd over uiteenlopende dorpen, nodigen wij u graag uit voor een laatste publieksmoment. Tijdens deze avond zal de finale visie aan u worden gepresenteerd en is er nog ruimte om specifiek in te gaan op de dorpskern waar u woont. Hopelijk tot dan!

Het publieksmoment gaat door op woensdag 14 december 2022 om 19u in GC het Koetshuis (Strijtemplein 15 te Roosdaal)
Inschrijven doe je online via bit.ly/20221214roosdaalof telefonisch op het nummer 054 89 13 30.

17/05/2022 – Dorpsateliers

Er worden 3 dorpsateliers voor burgers georganiseerd, elk gericht op specifieke dorpen:

  • Dorpsatelier Oud Pamel – Pamel – Ledeberg gaat door op woensdag 8 juni 2022 om 19u in het Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch (Molenstraat 26 te Roosdaal)
  • Dorpsatelier Borchtlombeek – Strijtem – Kattem gaat door op woensdag 15 juni 2022 om 19u in het Koetshuis (Strijtemplein 15 te Roosdaal)
  • Dorpsatelier O.L.V. Lombeek – Poelk gaat door op donderdag 16 juni 2022 om 19u in Den Broebel (Gustaaf Ponchautstraat 5A te Roosdaal)

Inschrijven doe je via deze linkof telefonisch op het nummer 054 89 13 30

Op dit overleg presenteert het ontwerpteam de resultaten van de ruimtelijke analyse. Een visiekaart toont aan welke rol een dorpskern precies kan opnemen en zo het ontwikkelingspotentieel van de gemeente mee kan vormgeven. Deze grondige analyse stelt de uitdagingen en de kansen voor elk dorp scherp.
Vervolgens gaat het ontwerpteam in een gezamenlijk werkmoment dieper in op deze ontwikkelingsperspectieven van elke dorpskern. Een meer gedetailleerde kansenkaart (een fiche per dorp) toont aan waar welke toekomstige ontwikkelingen mogelijk zijn (wel of niet verdichten, vrijwaren, strategische projecten, omgang met verlinting, … ) en op welke manier zij kunnen bijdragen aan het versterken van elk dorp (meerwaarde voor het dorp i.f.v. versterken identiteit. Deze ontwikkelingsperspectieven op maat van elk dorp dienen in dit interactief moment als input voor debat.

23/02/2022 - Digitale bevraging

De digitale bevraging is afgelopen op 23 februari 2022.
De bevraging werd 223 maal ingevuld, bedankt aan alle deelnemers!

 

02/02/2022 - Online toelichting ‘Toekomst van Roosdaal’

De online toelichting vond plaats op 2 februari 2022. Herbekijk hieronder de toelichting.