landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Contactgegevens

We helpen jou graag verder in 1-2-3:

  1. Check het digitaal loket voor onze online dienstverlening en je bent zo geholpen.
  2. Nog vragen? Contacteer dan onze diensten voor meer informatie. 
  3. Is een bezoek aan onze diensten nodig? Maak dan eerst een afspraak!

Algemene contactgegevens

Administratief Centrum   

Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal / T: 054 89 13 00 / info@roosdaal.be

Ondernemingsnummer: BE 0207 515 365 / Bank: BE33 0910 0017 6346

Sociaal huis - OCMW

Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal / T: 054 89 13 00 / sociaalhuis@roosdaal.be

 GC Het Koetshuis

Strijtemplein 15 te 1760 Roosdaal / T: 054 89 49 00 / info@koetshuisroosdaal.be 

 

Contactgegevens van de diensten

Bibliotheek, bib@roosdaal.be, 054 89 13 55

Burgerzaken burgerzaken@roosdaal.be, 054 89 13 20

Communicatie, communicatie@roosdaal.be, 054 89 13 22

Cultuur, cultuur@roosdaal.be, 054 89 13 51

Financiën, financiën@roosdaal.be, 054 89 13 60

GAS-ambtenaar, gas@roosdaal.be, 054 89 13 40

Gemeenschapswacht, gemeenschapswacht@roosdaal.be, 054 89 13 40

ICT, ict@roosdaal.be, 054 89 13 17

Jeugd, jeugd@roosdaal.be, 054 89 13 52

Middenstand, middenstand@roosdaal.be, 054 89 49 01

Milieu, milieu@roosdaal.be, 054 89 13 32

Mobiliteit, mobiliteit@roosdaal.be, 054 89 13 42

Huis van het Kind, huisvanhetkind@roosdaal.be, 02 583 15 45

Onderwijs, eva.vanderschueren@roosdaal.be,  0471 55 36 54, voor de contactgegevens van de Roosdaalse scholen,zie de pagina "Scholen in Roosdaal"

Personeel en Organisatie,personeelsdienst@roosdaal.be, 054 89 13 10

Ruimtelijk Ordening, ruimtelijkeordening@roosdaal.be, 054 89 13 30

Sport, sport@roosdaal.be, 054 89 13 52

Openbare Werken, technischedienst@roosdaal.be, 054 89 13 38

Toerisme, toerisme@roosdaal.be, 054 89 49 01

Welzijn, welzijn@roosdaal.be, 054 89 13 50

Wonen, wonen@roosdaal.be, 054 89 13 36

Contactgegevens van de mandatarissen

Klik hier voor de pagina met de contactgevens van de mandatarissen