landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

GIPOD - Hinder in kaart en hinderpremie

Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. Het zorgt ervoor dat er meer afstemming komt tussen nuts- en wegenwerken. Zo vermijden we werken op omleidingstrajecten en detecteren we conflicten tussen werken en manifestaties beter.

U kan het GIPOD ook consulteren via de website van Geopunt.

Hinderpremie
Het Vlaams agentschap innoveren en ondernemen (Vlaio) keert – onder bepaalde voorwaarden – een hinderpremie uit aan handelaars. De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen bij werken voor de deur.
Meer informatie (aanvragen, voorwaarden, …) vind je op de website van Vlaio: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie