landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Foto bewegwijzering

Vaste bewegwijzering

De aanvraag gebeurt altijd via de technische dienst.

Technische dienst
Tel.: 054 89 13 30
E-mail: technischedienst@roosdaal.be

Je bezorgt ons, schriftelijk, volgende gegevens:

  • je contactgegevens
  • een motivering waarom je wegwijzers wenst te plaatsen
  • een plan waarop aangeduid staat waar je wegwijzers wil plaatsen
  • het opschrift dat op het bord zal komen te staan

Gemeentewegen
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft een toelating of een gemotiveerde weigering.
De aanvrager moet de wegwijzers zelf aankopen en plaatsen. De wegwijzers moeten conform zijn met de Ministeriele omzendbrief. De kleuren en afmetingen van de borden liggen vast.

Gewestwegen (N8 Ninoofsesteenweg en N285 Assesteenweg)
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft advies. De wegbeheerder, het Agentschap Wegen en Verkeer, geeft een toelating of een gemotiveerde weigering.
De wegbeheerder levert, plaatst en onderhoud de wegwijzers zelf.