landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Gemeenschapswacht

Gemeenschapswachten hebben geen politionele bevoegdheid. Wel gaan zij dagelijks de straat op om de veiligheid en leefbaarheid van uw buurt te verbeteren. Zij proberen zoveel mogelijk alle vormen van kleine criminaliteit te voorkomen en onveilige situaties in het straatbeeld te verhelpen.

Daarbij staan ze steeds ter beschikking van de burger: spreek hen aan en ze zullen proberen u verder te helpen.

Enkele belangrijke taken:

  • Mensen aanspreken rond het proper houden van de gemeente (zwerfvuil, hondenpoep, ...).
  • Melden van onveilige situaties aan politie en gemeentelijke diensten
  • Informatie geven: de weg wijzen, uitleg geven over preventieprojecten
  • ...