landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Reistoelating minderjarigen

Een reistoelating voor minderjarigen is een document waarop je als ouder toelating geeft aan je minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Deze schriftelijke toestemming is aan te raden wanneer het minderjarig kind alleen reist, of reist in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s).

Wanneer het kind reist met één ouder, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

Gescheiden ouders dienen een vonnis voor te leggen waaruit blijkt dat hij/zij het ouderlijk gezag heeft over het kind.

De persoon die het ouderlijk gezag uitoefent (vader, moeder of voogd) is degene die de toestemming geeft.

Hoe aanvragen

Vraag het document online aan via het burgerloket ‘attest van reistoelating minderjarig kind’.

Je ontvangt het gewettigde document onmiddellijk in je mailbox.

Lukt het je niet via het burgerloket? Maak dan een afspraak met de dienst bevolking via burgerzaken@roosdaal.be of 054 89 13 20.

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be