landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Kunstgrasveld

Kunstgrasveld en kantine / kleedkamers

Gemeente Roosdaal beschikt over een kunstgrasveld, gelegen achter de gemeentelijke basisschool Triangel, Brusselstraat 27.

Alle verenigingen van binnen en buiten Roosdaal kunnen hier gebruik van maken. Ook scholen en particulieren kunnen het veld huren. Dit veld is dus niet toegewezen aan één club.

Kantine

Sinds september 2019 is ook de nieuwbouw met kleedkamers en een kantine afgerond. De organisatie van trainingen en matchen op het kunstgrasveld kunnen dus voortaan gecombineerd worden met het gebruik van de kantine en kleedkamers.

Voor zowel kunstgrasveld als kantine / kleedkamers dienen de aanvragen te gebeuren via het daartoe bestemde aanvraagformulier. Deze formulieren moeten bezorgd worden aan de Roosdaalse sportdienst of via mail naar sport@roosdaal.be.

Aandacht

Voor het gebruik van het kunstgrasveld, zowel voor georganiseerde als niet-georganiseerden sport, willen we jullie nogmaals wijzen op de nieuwe maatregelen:

  • Privégebruik kan met maximum 4 personen >12j., verenigingen 10 sporters (begeleider niet inbegrepen). Bij inbreuk hierop worden er corona-pv’s uitgeschreven worden.
  • Onrechtmatig gebruik (zonder reservering/aanvraag) kan NIET. Indien er daarboven meer dan 4 personen aanwezig zijn, zal dit een bijkomende corona-pv opleveren.

De politie patrouilleert regelmatig en de site is uitgerust met camerabewaking.

Documenten

In het Documentenloket vind je alvast volgende documenten:

 

 

krul contactDienst Sport

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 52
sport@roosdaal.be