landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Vastgoedinformatie

Voor de verkoop van een goed moet je over de nodige informatie beschikken (bv. overzicht van vergunningen, zonering, al dan niet opname in het leegstandsregister,... ). Deze informatie kan door notarissen, immo-kantoren en particulieren tegen betaling opgevraagd worden.

Vanaf 15 mei 2023 neemt Gemeente Roosdaal het nieuwe vastgoedinformatieplatform in gebruik.. Notarissen, vastgoedkantoren, advocaten die beroepshalve informatie nodig hebben over panden en percelen, kunnen vanaf 15 mei 2023 op het nieuwe platform terecht. Van daaruit worden alle aanvragen behandeld. Je ontvangt de opgevraagde info binnen de maand.

  • Ben je notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in je eNotariaat.
  • Ben je vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via RealSmart of via het Vlaamse webportaal.
  • Ben je particulier, landmeter, studiebureau, patrimoniumbeheerder,… Dan kan je mailen naar ruimtelijkeordening@roosdaal.be met je contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer) en de kadastrale ligging en/of adres van het betreffende goed.

Per aanvraag betaal je 125 euro. Een aanvrager dient wel slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn). Er zijn geen verdere uitzonderingen mogelijk op deze berekeningswijze.

 

krul contactDienst Ruimtelijke Ordening

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 30
ruimtelijkeordening@roosdaal.be