landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Huwelijk

Huwelijksaangifte

De aangifte van het huwelijk dient te gebeuren bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de plaats waar één van beide huwelijkskandidaten of beiden zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Een huwelijksdatum kan reeds een jaar op voorhand vastgelegd worden.

De dienst burgerlijke stand vraagt de aktes van geboorte en eventueel echtscheiding zelf op bij andere Belgische steden of gemeenten. Dit kan vanaf 6 maanden voor huwelijksdatum.

Indien het gaat over buitenlandse aktes dient je deze originele documenten zelf voor te leggen, voorzien van eventuele legalisaties of apostilles en met een Nederlandse vertaling. Woont één van de partners nog in het buitenland, dient voldaan te worden aan een aantal extra voorwaarden.

Voltrekking van het burgerlijk huwelijk

Als alle documenten in ons bezit zijn dan kan de huwelijksaangifte ondertekend worden.

Er kan gehuwd worden vanaf de 14de dag na ondertekening van deze aangifte (dag van ondertekening niet meegerekend) . Deze aangifte is 6 maanden en 14 dagen geldig (dag van ondertekening niet meegerekend).

Kostprijs:

  • Het burgerlijk huwelijk is gratis wanneer het plaatsvindt tijdens de normale kantooruren, van maandag tot vrijdag, (8u30 - 16u00).
  • Voor een plechtigheid op zaterdag is een retributie verschuldigd van 185 euro.
  • Voor het trouwboekje wordt een bedrag van 12,50 euro aangerekend.

Afschrift van de huwelijks- of echtscheidingsakte

Klik hier om een afschrift aan te vragen via het Burgerloket van uw huwelijksakte of echtscheidingsakte.

Huwelijkscontract

De notaris maakt het huwelijks- of vermogensrechtelijk contract op. 

Huwelijksjubilarissen

De huwelijksjubilarissen ontvangen naar aanleiding van het jubileum van 50, 60, 65 en 70 jaar huwelijk een gemeentelijke premie van 125 euro, onder de vorm van cadeaucheques te gebruiken bij het merendeel van de Roosdaalse handelaars. Deze worden in principe overhandigd tijdens een bezoek van een delegatie van het college van burgemeester en schepenen op de viering van het jubileum of bij de jubilarissen thuis (na voorafgaande afspraak).

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be