landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Huwelijk

Huwelijksreglement

Op de gemeenteraad van 29 juni 2023 werd het reglement voor huwelijken in Roosdaal goedgekeurd.

Wanneer huwen in Roosdaal?

De huwelijksplechtigheid kan voltrokken worden:

 • Op maandag van 8.30 uur tot 16.00 uur
 • Op dinsdag van 8.30 uur tot 16.00 uur
 • Op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur
 • Op donderdag van 8.30 uur tot 16.00 uur
 • Op vrijdag van 8.30 uur tot 15.00 uur
 • Op zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur

Er worden geen huwelijken voltrokken op zondag en wettelijke, reglementaire en plaatselijke feestdagen.

Op niet-wettelijke feestdagen, namelijk 24 en 31 december, kunnen er enkel huwelijksplechtigheden plaatsvinden tot 11u00 en indien deze dagen in de week plaatsvinden. Indien deze dagen op zaterdag plaatsvinden, is het niet mogelijk om te huwen.

De uren van de huwelijken die op dezelfde dag voltrokken worden, worden op elkaar afgestemd. Hierbij is het eerst aangegeven huwelijk bepalend. Alle andere huwelijken moeten op elkaar aansluiten.

Een huwelijksdatum leg je minimum één maand en maximum één jaar op voorhand vast. Je mailt hiervoor naar burgerzaken@roosdaal.be met vermelding:

 • Namen beide partners
 • Rijksregisternummer beide partners
 • Datum en uur van huwelijk

Huwelijksaangifte in Roosdaal

De aangifte van het huwelijk gebeurt bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Roosdaal indien minstens één van beide partners in de gemeente is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

De dienst burgerlijke stand vraagt de akte van geboorte zelf op bij andere Belgische steden of gemeenten. Indien het gaat over buitenlandse akten leg je deze originele documenten zelf voor. Deze aktes zijn voorzien van een eventuele legalisatie of apostille en met een Nederlandse beëdigde vertaling.

Woont één van de partners nog in het buitenland, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer informatie vind je op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Als alle documenten in ons bezit zijn dan kan de huwelijksaangifte ondertekend worden. De ambtenaar van de Burgerlijke stand neemt hiervoor 2 maand voor het huwelijk contact met je op.

Na ondertekening van de huwelijksaangifte is het niet meer mogelijk de huwelijksdatum en/of -uur te veranderen.

Voltrekking van het burgerlijk huwelijk

Er kan gehuwd worden vanaf de 14de dag na ondertekening van de huwelijksaangifte (dag van ondertekening niet meegerekend). Deze aangifte is 6 maanden en 14 dagen geldig (dag van ondertekening niet meegerekend).

Kostprijs:

 • Het burgerlijk huwelijk is gratis wanneer het plaatsvindt tijdens de week.
 • Voor een plechtigheid op zaterdag is een retributie verschuldigd voor het voltrekken van het huwelijk van 85 euro en is een retributie verschuldigd van 100 euro op zaterdag voor het gebruik van de raadzaal. Bij keuze voor één van de andere locaties worden de daarvoor geldende tarieven aangerekend.
 • Voor het trouwboekje wordt een bedrag van 12,50 euro aangerekend.

Meer info

Afschrift van de huwelijks- of echtscheidingsakte

Klik hier om een afschrift aan te vragen via het Burgerloket van uw huwelijksakte of echtscheidingsakte.

Huwelijkscontract

De notaris maakt het huwelijks- of vermogensrechtelijk contract op.

Huwelijksjubilarissen

De huwelijksjubilarissen ontvangen naar aanleiding van het jubileum van 50, 60, 65 en 70 jaar huwelijk een gemeentelijke premie van 125 euro, onder de vorm van cadeaucheques te gebruiken bij de Roosdaalse handelaars.
Deze cheques worden overhandigd door een delegatie van het college van burgemeester en schepenen op de jubileumviering op het gemeentehuis of bij de jubilarissen thuis. Je wordt hiervoor schriftelijk op de hoogte gebracht.

 

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be