landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Zorgwonen

Zorgwonen is het creëren van één kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande hoofdzakelijk vergunde woning, zodat maximaal twee oudere (65+) of hulpbehoevende personen kunnen wonen bij iemand die hen zorg verleent.

Er zijn drie situaties waarin zorgwonen gemeld (geen vergunningsplicht) kan worden:

1° Zorgwonen binnen het bestaande bouwvolume van de hoofdzakelijk vergunde woning
Voorwaarden ondergeschikte wooneenheid:

 • één fysiek geheel met hoofdwooneenheid
 • bruto vloeroppervlakte: maximum 1/3de van de volledige woning (gedeelde ruimten niet meegerekend)

2° Zorgwonen in een bestaand, hoofdzakelijk vergund vrijstaand bijgebouw (nieuw vanaf 16/8/2021)
Voorwaarden ondergeschikte wooneenheid:

 • bruto vloeroppervlakte: maximaal 50m²
 • enkel bijkomende verharding voor strikt noodzakelijke toegang
 • nutsvoorzieningen takken aan op bestaande nutsvoorzieningen van hoofdwooneenheid
 • afvoer afvalwater sluit aan op bestaande waterafvoer van hoofdwooneenheid

3° Zorgwonen in een tijdelijke, verplaatsbare constructie (nieuw vanaf 16/8/2021)
Voorwaarden tijdelijke, verplaatsbare constructie:

 • geplaatst binnen straal van 30m van de hoofdwooneenheid (op hetzelfde of aanpalend perceel)
 • plaatsing (al dan niet vrijstaand): in de zijtuin tot op 3m van de perceelsgrenzen, in de achtertuin tot op 1m van de perceelsgrenzen, tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens
 • hoogte: maximaal 3,5m
 • bruto vloeroppervlakte: maximaal 50m²
 • enkel bijkomende verharding voor strikt noodzakelijke toegang
 • geen ontbossing, wijziging van het reliëf van de bodem, niet in een overstromingsgebied of ruimtelijk kwetsbaar gebied
 • nutsvoorzieningen takken aan op bestaande nutsvoorzieningen van hoofdwooneenheid
 • afvoer afvalwater sluit aan op bestaande waterafvoer van hoofdwooneenheid
 • duur plaatsing: maximale totale duur van 3 jaar per hoofdwooneenheid (één verlenging van maximaal 3 jaar mogelijk via nieuwe melding)
 • tijdelijke, verplaatsbare constructie en hiervoor aangelegde strikt noodzakelijke toegang te verwijderen binnen drie maanden na beëindigen van de zorgsituatie

Hoe melden?
Via het omgevingsloket kan u de zorgwoning (en daarna de beëindiging) melden.

Beëindiging van de zorgsituatie
Het beëindigen van de zorgsituatie is ook altijd meldingsplichtig.

Meer info?
Neem vrijblijvend contact op met de woonconsulent van Roosdaal – per mail wonen@roosdaal.be of tel 054 89 13 36.

Folder zorgwonen

INFOAVOND
Om de inwoners uitgebreid te informeren organiseert de gemeente een infoavond
op dinsdag 23 november 2021 om 19u in het gemeentehuis van Liedekerke.
Inschrijven is verplicht!
Stuur een mailtje met jouw gegevens naar wonen@roosdaal.be 

 

 

krul contactDienst Woonbeleid
Nele Baes

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 36
nele.baes@roosdaal.be