landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Meldpunt milieuklachten

Milieuklachten (hinder in verband met geluid, reuk, licht, afval, ongedierte, zwervende en loslopende dieren, bedrijfsactiviteiten, beplanting, ...) kunt u altijd melden op het e-mailadres: milieu@roosdaal.be
Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spam bots, u heeft Javascript nodig om het te bekijken

Opgelet: volgende problemen worden niet als milieuklachten omschreven en dienen rechtstreeks gemeld aan de desbetreffende dienst:

 • Brand: 100
 • Antigifcentrum: 070 24 52 45
 • Dokter van wacht: 1733
 • Apotheker van wacht: 0900 10 500
 • Medische spoed: 100
 • Defecte straatlampen: 0800 63 535
 • Gasreuk: 0800 65 065
 • Lek waterleiding: 016 30 13 40

Tijdens de kantooruren (8u30 tot 16u) is de milieudienst 054 89 13 32 ook telefonisch bereikbaar voor alle aspecten.

U kunt naast het algemene meldingspunt ook rechtstreeks terecht bij één van de volgende toezichthouders:

 • GAS-vaststeller Gregory Goossens: 054 89 13 40 of gregory.goossens@roosdaal.be
  Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spam bots, u heeft Javascript nodig om het te bekijken
      > in het bijzonder voor openbare overlast (lawaaihinder, hinder afkomstig van dieren, vuur en rook, geurhinder en hygiëne, drukwerk, wildplakken, het niet onderhouden van braakliggende terreinen, hinder op de openbare weg, …)

 • bij de lokale politie: 054 89 13 72 of  pz.tarl.wijk.roosdaal@police.belgium.eu
  Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spam bots, u heeft Javascript nodig om het te bekijken
      >  in het bijzonder hinder door het verkeer, loslopende  dieren, burenruzies, ...
 • bij de milieuambtenaar: 054 89 13 32 of david.vandermijnsbrugge@roosdaal.be
  Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spam bots, u heeft Javascript nodig om het te bekijken
      > in het bijzonder voor hinder door bedrijfsactiviteiten, zwervende katten, sluikstorten op private terreinen, hinder door beplanting tussen private terreinen, verbranden van afval, ...

Buiten de kantooruren:

 • bij dringende gevallen bij de politie
 • in het geval van minder dringende situatie: zie het algemene nummer of e-mailadres

U kunt ook altijd terecht bij bovengemeentelijke inspecties:

 

krul contactDienst Milieu

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 32
milieu@roosdaal.be