landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Jeugdsubsidies

Subsidies voor kadervormingen

Volgde je een cursus animator, monitor, instructeur of een andere vorming in het jeugdwerk? Ben je dit nog van plan? Dan kan je beroep doen op de subsidie kadervorming.

Elke Roosdaalse jongere of jongere die actief is in een erkend Roosdaals jeugdinitiatief heeft recht op een subsidie die 50% van de cursusprijs inhoudt. Het aanvraagformulier en subsidiereglement vind je terug in het Documentenloket.

Subsidies voor jeugdverenigingen

Als erkende jeugdvereniging kan je beroep doen op de volgende subsidies:

  • werkingssubsidie
  • kampsubsidie
  • projectsubsidie

Meer uitleg en duiding vind je in het subsidiereglement .

Daarenboven betaalt gemeente Roosdaal aan elk erkend jeugdinitiatief een deel van het kampvervoer terug.

 

krul contactDienst Jeugd

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 52
jeugd@roosdaal.be