landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Adres en verhuizen

  • bij aankomst vanuit een andere gemeente: Je doet aangifte van verhuis binnen de 8 dagen na de verhuis
  • bij verhuis binnen Roosdaal: Je doet aangifte van verhuis binnen de 8 dagen na de verhuis
  • bij vertrek naar een andere gemeente: Je doet uitsluitend aangifte in de gemeente waar je gaat wonen
  • bij vertrek naar het buitenland: Je doet aangifte van vertrek in de gemeente die je verlaat

De aangifte gebeurt aan het loket van de dienst burgerzaken, telefonisch op 054 89 13 20 of via burgerzaken@roosdaal.be

Zeker te vermelden bij de aangifte:

  • je rijksregisternummer/nationaal nummer
  • je nieuwe adres (straat, nummer, bus)
  • een telefoonnummer waarop je bereikbaar bent
  • eventuele personen die mee verhuizen

Na aangifte doet de politie een onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats. Nadien word je ingeschreven op het nieuwe adres.

Tijdelijke afwezigheid

Ben je gedurende een langere tijd afwezig op je normale verblijfplaats? Breng de bevolkingsdienst hiervan op de hoogte. In bepaalde omstandigheden is een inschrijving op een referentieadres (dat is een soort postadres) mogelijk.

Ambtshalve inschrijving

Heb je je gevestigd in Roosdaal zonder hiervan aangifte te hebben gedaan? Het college van burgemeester en schepenen schrijft je ambtshalve in.

Ambtshalve schrapping

Heb je je nieuw adres niet aangegeven en kan de politie je niet opsporen? Het college van burgemeester en schepenen schrapt je ambtshalve uit de registers.

Na ambsthalve schrapping ben je met geen enkele administratie meer in regel. Je identiteitskaart wordt geannuleerd in het centraal identiteitskaartenbestand en is ongeldig.

Kostprijs: gratis

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be