landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Geboorte, erkenning en adoptie

 • Erkenning voor geboorte

  Naast de gebruikelijke erkenningsakte van vroeger, dient er sinds 1 april 2018 ook een akte van aangifte van erkenning opgemaakt te worden. Er zijn nu een aantal extra verplichte documenten voor te leggen vooraleer er kan overgegaan worden tot de aangifte van erkenning van geboorte.

  Contacteer op voorhand de dienst Burgerlijke Stand met de vraag om een dossier van erkenning op te starten!

  • We bekijken jullie gegevens
  • We vragen jullie geboorteaktes en eventuele andere documenten op. Opgepast! Indien het gaat over buitenlandse documenten dienen jullie deze zelf op te vragen..
  • Als het dossier volledig is, contacteren wij jullie en spreken we een moment af om samen langs te komen, om de akte van aangifte en in de meeste gevallen ook onmiddellijk de erkenningsakte zelf op te maken.
  Geboorte
 • Erkenning
 • Adoptie
 • Gemeentelijke geboorte- en adoptiepremie

Geboorte

Binnen de 15 dagen na de bevalling geven de vader, de moeder of beide ouders de geboorte aan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de bevalling plaatsvond.

Meebrengen:

 • attest van geboorte afgeleverd door de geneesheer
 • de identiteitskaarten van de ouders
 • het huwelijksboekje of een boekje wettelijke samenwoonst
 • wanneer de ouders ongehuwd zijn: geboorte-uittreksel van beiden en eventueel de akte van erkenning

 Een afschrift van een geboorteakte kan je enkel verkrijgen bij het gemeentebestuur van de geboorteplaats.

Erkenning

Een kind dat geboren wordt binnen een huwelijk heeft de echtgenoten als ouders, de familienaam van de vader wordt automatisch overgenomen.

In de andere gevallen en onder bepaalde voorwaarden kan een kind erkend worden door het afleggen van een verklaring op de dienst burgerlijke stand, waarbij aangegeven wordt dat er een band van vader- of moederschap bestaat.

Ongehuwden kunnen dus een verklaring tot erkenning afleggen zodat het vaderschap t.o.v. het kind komt vast te staan en zodat het kind de familienaam van de vader krijgt. Deze verklaring wordt ondertekend door beide ouders.

Zo'n erkenning kan gebeuren:

 • voor de geboorte
 • na geboorte

Erkenning voor geboorte

Naast de gebruikelijke erkenningsakte van vroeger, dient er sinds 1 april 2018 ook een akte van aangifte van erkenning opgemaakt te worden. Er zijn nu een aantal extra verplichte documenten voor te leggen vooraleer er kan overgegaan worden tot de aangifte van erkenning van geboorte.

Contacteer op voorhand de dienst Burgerlijke Stand met de vraag om een dossier van erkenning op te starten!

 • We bekijken jullie gegevens
 • We vragen jullie geboorteaktes en eventuele andere documenten op. Opgepast! Indien het gaat over buitenlandse documenten dienen jullie deze zelf op te vragen..
 • Als het dossier volledig is, contacteren wij jullie en spreken we een moment af om samen langs te komen, om de akte van aangifte en in de meeste gevallen ook onmiddellijk de erkenningsakte zelf op te maken.

Adoptie

Een ongekend kind adopteren

Wanneer je een kind wil adopteren dat je niet op voorhand kent, dan doe  je voor de adoptie een beroep op een erkende adoptiedienst.

Een gekend kind adopteren

 Je adopteert een gekend kind dat in België verblijft. Dit kan het kind van je partner zijn, een kind van de familie, een pleegkind of een ander gekend kind. Deze adopties gebeuren zonder bemiddeling van een erkende adoptiedienst. 

 Meer info: Website van Kind en Gezin

Gemeentelijke geboorte- en adoptiepremie

De gemeentelijke geboortepremie/adoptiepremie wordt toegekend onder de vorm van 5 rollen grote restafvalzakken (waarde 75 euro). 

De geboortepremie wordt overhandigd aan de ouders die op het ogenblik van de geboorte zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Roosdaal.

De adoptiepremie wordt overhandigd aan de adoptant van een minderjarig kind, behalve indien met betrekking tot hetzelfde kind reeds voordien een geboorte- of adoptiepremie uitgekeerd werd door de gemeente Roosdaal.

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be