landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Eigendomsgegevens van een perceel

De gemeente Roosdaal krijgt regelmatig de vraag om eigendomsgegevens van percelen over te maken. Aangezien wij als gemeente gebonden zijn aan de wet op de privacy, mogen wij deze informatie niet verstrekken.

Recente eigendomsgegevens zijn gekend bij het kadaster. Bij het kadaster kan je een zogenaamd 'kadastraal uittreksel' aanvragen. Zij bezorgen je de beschikbare informatie van een perceel.

Meer informatie over de procedure vindt u op de website van de Federale overheid

Wie alleen het kadastrale percelenplan wil raadplegen, gebruikt best de viewer van de toepassing CadGIS.

 

krul contactDienst Ruimtelijke Ordening

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 30
ruimtelijkeordening@roosdaal.be