landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Meerjarenplan, budget en jaarrekening

Beleidsperiode 2020 - 2025

Het integrale Meerjarenplan 2020-2025 :

 Bijkomende informatie

Totaaloverzicht beleid: doelstellingen, actieplannen en acties


Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Samenstelling beleidsdomeinen

Overzicht verbonden entiteiten

 Personeelsinzet

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort

Jaarrekeningen

2022

2021

2020

2019

2018