landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Meerjarenplan, budget en jaarrekening

Beleidsperiode 2020 - 2025

Het integrale Meerjarenplan 2020-2025 :

Bijlagen

2019 en vorige

 De strategische meerjarenplanning vormt de kern van het planningsgedeelte van de beleids- en beheerscyclus. Een lokaal bestuur legt in het meerjarenplan de grote lijnen van het beleid voor de komende jaren vast. Elk jaar wordt het meerjarenplan minimaal éénmaal aangepast.

Klik hier voor het meerjarenplan 2014-2019 - wijziging nr. 8 , goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2018

Binnen de krijtlijnen van het meerjarenplan wordt jaarlijks door de gemeenteraad het budget goedgekeurd.

De evenwichten die uit het meerjarenplan blijken voor het betreffende budgetjaar moeten minimaal gerespecteerd worden binnen het jaarbudget.

Klik hier voor het budget 2019, goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2018

Na afloop van het jaar geeft de jaarrekening een overzicht van de financiële situatie en de realisaties van de gemeente van het betreffende boekjaar.

Hierbij de jaarrekeningen:

2019

2018