landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Wettelijke samenwoning

Wettelijke samenwoning is een - haast volwaardig - alternatief voor het huwelijk.

Via een wettelijke registratie van samenwoonst geniet je, net als gehuwden een zekere wettelijke bescherming van je woonst, de gezinslasten en de eigendom van goederen.

Naast de wettelijke registratie kan het samenwonen ook bij een notaris vastgelegd worden via een notarieel samenlevingscontract.

Wettelijke samenwoonst staat open voor alle ongehuwd samenwonende partners, ongeacht hun geslacht, bloed- of aanverwantschap.

Aanvraag

U legt samen met uw partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

U kunt zelf een verklaring van wettelijk samenwonen opstellen of u kunt gebruikmaken van een modelformulier.

De verklaring moet volgende gegevens bevatten:

 • datum van de verklaring
 •  naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en handtekening van beide partijen
 • gemeenschappelijke woonplaats
 • vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen
 • vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt
 • verwijzing naar het eventuele “samenlevingscontract” dat vooraf door een notaris opgesteld is.

Meebrengen

De identiteitskaarten van beide samenwonenden.

Heb je de Belgische nationaliteit en ben je geboren in België, dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor alle verdere documenten.

Heb je de Belgische nationaliteit niet en/of woon je niet in België, dan moet je zelf volgende documenten meebrengen (maximum 2 maanden oud):

 • een uittreksel uit uw geboorteakte met aanduiding van de afstamming
 • een attest van ongehuwde staat
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als u gescheiden bent
 • een uittreksel van de overlijdensakte als u weduwe of weduwenaar bent.

Beëindiging

 De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

 • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden
 • eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring die afgegeven wordt op de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente
 • door het huwelijk
 • door het overlijden van een van de partners

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be