Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Personeelsdienst

De dienst personeel beheert de personeelsdossiers van alle gemeentelijke personeelsleden.

De personeelsdienst behartigt alle personeelsaangelegenheden, gaande van de aanwervingen (organisatie van de selectieprocedures en onthaal), het functioneren en het doorgroeien in de organisatie (functionele loopbaan, plannings- en functioneringsgesprekken, evaluaties, bevorderingsprocedures, contractaanpassingen, vorming, ...), tot het verlaten van het gemeentebestuur (pensionering, einde contract, ontslag, ...).

De dienst houdt daarnaast voor alle personeelsleden talrijke administratieve gegevens bij en verwerkt ze ook (vakantie, ziekte, vormingsuren, overuren, bijzondere prestaties, arbeidsongevallen, tijdsregistratie, toegangscontrole, ...).