landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Collegezaal gemeente Roosdaal

College van Burgemeester en Schepenen / Vast Bureau

Door de integratie van het gemeentebestuur en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) - bij de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur op 1 januari 2019 - fungeert het college van burgemeester en schepenen ook als vast bureau van het OCMW.

Vanaf 2019 is het college van burgemeester en schepenen samengesteld uit de burgemeester, 4 schepenen en de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). De Algemeen Directeur neemt tevens deel aan de vergaderingen.

Het college komt in principe elke maandagavond in besloten vergadering bijeen (uitzonderlijk op een andere dag of slechts tweewekelijks tijdens vakantieperiodes).

Het college van burgemeester en schepenen:

 • is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente
 • bereidt de zittingen van de gemeenteraad voor
 • voert de beslissingen uit die genomen zijn door de gemeenteraad

Samenstelling

Wim Goossens - Burgemeester
CD&V

Wim Goossens

Lostraat 163
1760 Roosdaal

054 89 13 83

burgemeester@roosdaal.be

 Bevoegdheden:

 • Veiligheid, politie, brandweer
 • Algemeen beleid
 • Personeelsbeleid
 • Burgerlijke stand
 • Burgerparticipatie en inspraak
 • Ruimtelijke ordening
 • Communicatie

Zitdagen:

 • Dinsdag 18.15 - 19.30 uur in het gemeentehuis
 • Na afspraak op 054 89 13 39 (Mieke Massaer - Technische dienst) ofmieke.massaer@roosdaal.be

Johan Van Lierde - 1e schepen
CD&V

Schepen Roosdaal - Johan Van Lierde

Hulsbroekweg 4 A
1760 Roosdaal

0498 27 49 62

johan.vanlierde@roosdaal.be

 Bevoegdheden:

 • Cultuur (inclusief AGB)
 • Sport
 • Bibliotheek
 • Toerisme
 • Economie, werk, tewerkstelling en middenstand
 • Wijkwerken
 • Openbare werken (beheer)

Zitdagen:

 • Dinsdag 18.30 - 19.30 uur
 • Na afspraak 054 89 13 53 (Inge Vanderstappen - Dienst welzijn en vrije tijd)

Emmanuel de Béthune - 2e schepen
CD&V

Brusselstraat 37
1760 Roosdaal

0486 21 17 50

emmanuel.debethune@roosdaal.be

Bevoegdheden:

 • Openbare werken (nieuwe projecten)
 • Mobiliteit en zachte mobiliteit
 • Verkeersveiligheid
 • Gemeentelijk patrimonium
 • Financiën (verzekeringen, kerkfabrieken en rechtszaken)

Zitdagen:


An Van den Spiegel - 3e schepen
CD&V

An Van den spiegel 400 transparant

Weverstraat 61
1761 Roosdaal

0479 28 94 17

an.vandenspiegel@roosdaal.be

 Bevoegdheden:

 • Jeugd
 • Welzijn en Sociale Zaken (Samen ...)
 • Onderwijs en kunstacademie
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Senioren

Zitdagen:

 • dinsdag van 18u30 tot 19u30
 • na afspraak op 054 89 13 52 (Evelien Vanderschueren – deskundige jeugd en sport)

Johan Linthout - 4e schepen
CD&V

Bezenweg 18
1761 Roosdaal

johan.linthout@roosdaal.be

 Bevoegdheden:

 • Leefmilieu, klimaat, duurzaamheid
 • Volksgezondheid
 • Landbouw
 • Dierenwelzijn
 • Feesten en plechtigheden
 • Onthaal
 • Integratie
 • Vlaams karakter
 • Buurtwerking

Zitdagen:


Rudy Bracquez - 5e schepen  - Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst
CD&V

Schepen Roosdaal - Rudy Bracquez

Weverstraat 59
1761 Roosdaal

0495 12 25 65

rudy.bracquez@roosdaal.be

Bevoegdheden:

 • Welzijn en sociale zaken
 • Armoedebeleid
 • Wonen en leegstand
 • Digitalisering en administratieve vereenvoudiging

Zitdagen:

 • Bel 0495 12 25 65
 • Na afspraak 02 582 72 04 (OCMW-Roosdaal)