landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Update 04/02/2022:

Doordat een bouwkraan toch op het privéterrein kon geplaatst worden (oorspronkelijk niet voorzien) zal de hinder zeer beperkt zijn. De Herststraat zal niet moeten afgesloten worden.


Oorspronkelijk bericht 03/02/2022:

In de week van 7 tot 11 februari 2022 worden te Herststraat 11 bouwelementen geleverd voor een nieuwbouwwoning. Hierdoor wordt de Hertstraat in die week op sommige momenten afgesloten voor het doorgaand verkeer.

 • Er is dan geen doorgang mogelijk ter hoogte van Hertstraat 11.
 • Het verkeer wordt in beide richtingen omgelegd via Abeelstraat, Kattemstraat, Profetenstraat en sluit dan aan op de omlegging van de werf Lostraat: Lombeekstraat, Omer De Vidtslaan, Ninoofsesteenweg (N8), Ramerstraat, Strijtem centrum, Lostraat.
 • De hinder is beperkt tot 2 uur per dag en gebeurt tussen 09.00 en 14.45 uur.

Bovenstaande strikte voorwaarden (tijdslot) worden opgelegd omwille van de tijdelijke verkeersmaatregelen in de buurt (rioleringswerken Ijzerenkruisstraat en rioleringswerken Lostraat). Alle informatie over deze werven vind je via:

Aan alle bestuurders wordt begrip gevraagd en aangepast rijgedrag ter plaatse.
Politie en hulpdiensten zijn op de hoogte. BELANGRIJK: doe je een telefonische oproep naar de hulpdiensten voor een noodgeval in de Herststraat, vermeld dan

 • de hinder in de Herststraat in de week van 07/02
 • duidelijk het adres van de plaats waar er hulp nodig is
 • afhankelijk van het adres: langs welke kant van de Herststraat de hulpdiensten kunnen aanrijden
Foto asbestplaat

Roosdaal en de OVAM subsidiëren vanaf januari 2022 tot eind 2024 een ophaling aan huis van grote hoeveelheden asbestafval van woningen en bijgebouwen.
Deze subsidie is een samenwerking met de OVAM en de Vlaamse overheid en past binnen de doelstelling van een Asbestveilig Vlaanderen 2040. Intradura is de uitvoerder van dit nieuwe project. Alle aanvragen gebeuren dus via jouw afvalintercommunale.

Welke materialen komen in aanmerking?

Intradura haalt grote hoeveelheden hechtgebonden asbest op in de vorm van golfplaten of leien van woningen en bijgebouwen (garage, tuinhuis,…). Andere hechtgebonden asbesttoepassingen zoals onderdak- en muurplaten, zijn toegelaten mits toestemming van de asbestcoach.

Hoe verloopt de aanvraag en ophaling van asbest?

 1. Ga naar intradura.be/asbest-verwijderen en vul het aanvraagformulier in.
 2. De asbestcoach neemt contact met je op en plant een huisbezoek.
 3. De asbestcoach komt ter plaatse, geeft informatie over een veilige afbraak en levert de nodige asbestzakken of regelt een container. Hij of zij geeft je ook een brochure met veiligheidsinstructies en 2 pakketten veiligheidskleding om de werken veilig te kunnen uitvoeren.
 4. De asbestcoach legt een ophaaldatum vast en bepaalt waar je de zakken veilig kan aanbieden of waar de container zal worden geplaatst.
 5. Op de afgesproken datum neemt een ophaalwagen het asbestafval mee en vervoert het veilig naar een gespecialiseerde verwerker.

Voor dakoppervlakten tot ong. 180m³ koop je witte asbestzakken aan 30€/stuk. Met die gesubsidieerde prijs betaal je de hele dienstverlening van aanvraag tot ophaling en verwerking. Voor grotere oppervlakten kan je een container aan huis aanvragen voor een bedrag van 170€ alles inbegrepen.

   prijs
/stuk 
 max. aantal   inhoud   afmetingen 
 Plaatzak   € 30   6   In 1 plaatzak passen maximaal 13 (grote) platen of ca. 30 m²   3,10 x 1,10 x 0,30 m 
 Kuubzak   € 30   6   In 1 kuubzak passen ca. 40 m² asbestleien   1 x 1 x 1,50 m 
 Container   € 170   1   In 1 container passen ca. 104 grote platen of ca. 240 m²   12 m³ 

 

Ter info: Met kleine hoeveelheden kan je nog altijd op het recyclagepark terecht. Het is verplicht om je asbest verpakt aan te leveren in doorzichtige plastic folie van minstens 0,1 mm.

Meer info:

Via deze link kan je de aanvraag doen: www.intradura.be/nl/asbest-verwijderen
www.asbestinfo.be

Samen maken we morgen mooier - OVAM Vlaanderen is materiaalbewust

Om droogteschade zoveel mogelijk te voorkomen, gaan op 1 januari 2022 een aantal maatregelen van kracht. Onttrekken van water uit een onbevaarbare waterloop moet je vanaf dan melden. Voor een aantal kwetsbare waterlopen komt er een onttrekkingsverbod.

De gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant trof op 16 december 2021 een gouverneursbesluit over het instellen van een permanent onttrekkingsverbod voor de kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken in onze provincie. Dit besluit zal van kracht worden op 1 januari 2022.


 Uitgebreide informatie is te vinden op volgende websites:

https://www.vmm.be/water/beheer-waterlopen/water-capteren-uit-onbevaarbare-waterlopen

https://www.vlaanderen.be/watercaptatie-of-wateronttrekking-uit-een-waterloop

De gemeentebesturen van Roosdaal en Liedekerke hebben besloten om tijdelijk de tractorsluis op de Kleistraat (dicht bij het kruispunt met de IJzerenkruisstraat) tijdens de kerstvakantie te openen.

Aangezien de scholen vanaf 17 december dicht zijn en de werken aan de IJzerenkruisstraat stil liggen tijdens vakantieperiode, willen de gemeentebesturen de mobilteit van de aangelanden en voor de inwoners van de omliggende straten iets makkelijker/aangenamer maken tijdens de kerstperiode. 

De sluis gaat dus enkel open voor de inwoners uit de dichte omgeving en we benadrukken dat enkel PLAATSELIJK VERKEER wordt toegelaten. Ter hoogte van de sluis zullen metingen/controles plaatsvinden om te monitoren dat het wel effectief gaat om plaatselijk verkeer.

De politie en de mobiliteitsdiensten volgen de situatie van nabij op en er volgt een evaluatie begin januari.

Lees meer over de riolerings- en wegenwerken van het project Ijzerenkruisstraat via www.roosdaal.be/ijzerenkruisstraat.

 

Cover ID krant najaar 2021

Je krijgt vanaf nu GEEN APARTE afvalkalender meer in je bus. De kalender zit nu enkel nog in de ID-krant, de afvalkrant van Intradura. Scheur hem uit en bewaar hem!

Je leest het goed: de afvalkalender op de middenpagina’s van de ID-krant is de enige kalender voor de eerste helft van 2022 die je ontvangt. Misschien even wennen, maar het levert jou wél enkele voordelen op.
 
Voordeel 1: nu halfjaarlijks
Aangezien de ID-krant twee keer per jaar verschijnt, krijg je een kalender voor zes maanden in plaats van 12 maanden. Dat betekent dat je telkens de laatst beschikbare info ontvangt. Ter info: de ID-krant van juni 2022 zal de afvalkalender voor de 2de helft van 2022 bevatten.
 
Voordeel 2: alle afvalinfo in één publicatie
Sorteertips, nieuwe wetgeving, praktische gegevens over jouw recyclagepark: je vindt nu alles terug in één krant. Da’s logischer, maar vooral veel handiger voor jou.
 
 
Installeer ook de Recycle!-app
Recycle! geeft net als je kalender aan wanneer welke ophaling plaatsvindt, maar dan met de laatste updates. Kon een ronde niet doorgaan door extreem (winter)weer? Dan vertelt de app jou naar welke datum die is verplaatst. De app waarschuwt je ook de avond voordien dat je bv. de pmd-zak of het restafval moet buiten zetten. Zo mis je geen enkele ophaling meer!
Onbevaarbare waterloop

Ook deze winter zullen oppervlakkige ruimingswerken uitgevoerd worden aan enkele waterlopen die de gemeente beheert.

De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten e.d. die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken. De oppervlakkige ruimingswerken omvatten geen slibverwijdering uit de bodem.

Wij vestigen ieders aandacht op artikel 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967 en artikel 1.3.2.2. van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003, gecoördineerd op 15 juni 2018 (waterwetboek) die bepalen dat de aangelanden er toe gehouden zijn doorgang te verlenen aan de personen (inclusief het benodigde materiaal) belast met de uitvoering van de werken en aan de personeelsleden van het bestuur.

Eventuele klachten en/of verzoeken over de uitvoering van de werken moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de technische dienst van de gemeente.

Tel. 054 89 13 30 of mailen naar technischedienst@roosdaal.be

Pagina-update 21/10/2022

Hier krijgt u de actuele informatie en updates i.v.m. de riolerings- en wegeniswerken in de Lostraat en Kleine Lostraat, Roosdaal. Duur werken: 29/11/2021 - zomer 2022.

Bezoek regelmatig deze pagina, ze wordt aangepast/aangevuld tijdens het verloop van de werken.

Moeilijk te onthouden url? Je komt automatisch op deze pagina terecht via www.roosdaal.be/lostraat.


Contactgegevens

Infobrief

Fasering en verkeer - algemeen

Fasering en verkeer - detail per fase

 • Fase 1 (29/11/2021 - 31/01/2022)
 • Fase 2a (01/02/2022 - 31/03/2022)
 • Fase 2b (14/03/2022 - 11/07/2022, verlengd september 2022)

Tijdlijn

Plannen

Updates (laatste 21/10/2022)


 Contactgegevens


Infobrief

In de week van 15/11/2021 wordt een infobrief bezorgd bij de bewoners en in de ruimere opgeving.

 • lees hier de infobrief (zone werken)
 • lees hier de infobrief (ruimere omgeving)
 • bekijk hier het bedelingsplan

Fasering en verkeer - algemeen

(Verkeers)hinder bij werken is onvermijdelijk. Dat is niemands ‘schuld’. De hinder wordt zo veel als mogelijk beperkt, rekening houdend met verschillende factoren. Wij vragen hiervoor uw begrip en aangepast rijgedrag ter plaatse. Stelt u toch een probleem vast: blijf rustig, neem contact op met de werfleider of de gemeente via de contactgegevens. Meestal is er een oplossing. In geval die er niet (snel of voldoende) is, vragen wij uw begrip.

 • De werfzone zelf wordt afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer (tolerantie bewoners en bezoekers/klanten voor ondernemingen/zelfstandigen).
 • Voetgangers en fietsers die afstappen kunnen in principe altijd door. Wees voorzichting, het blijft een werf.
 • Rioleringswerken zijn “schuivende” werken: de put waar gewerkt wordt, schuift op. De aannemer verwittigt tijdig de bewoners in geval de werkput voor hun woning komt (zodat zij indien nodig de wagen buiten de werf kunnen plaatsen). De straten worden per deel opgebroken. Eerst verwijdert de aannemer de wegenis en daarna graaft hij over korte afstand een sleuf (“put”) voor de rioolbuis. Zodra de buis in de grond ligt, wordt de sleuf aangevuld en afgedekt met steenslag. Daar kunt u met de wagen voorzichtig over rijden. Matig daarom uw snelheid, het blijft een werf.
 • Matig ook uw snelheid in de omliggende straten rond de werf. Blijf hoffelijk.
 • Mindervaliden of mensen die moeilijk te been zijn: neem contact op met de werfleider. Zo is er extra werfaandacht ter hoogte van uw adres.
 • Zelfstandigen, bedrijven of ondernemingen
  • er wordt een bord(en) “Handelaars bereikbaar” geplaatst. Hier kunnen handelaars, afhankelijk van de zone waarin ze zich bevinden, hun logo/naam ophangen.
  • verwittig uw klanten en leveranciers (informeer hen met de link www.roosdaal.be/lostraat, plaats de link eventueel op uw website)
  • indien nodig: neem contact op met de werfleider. Zo is er extra werfaandacht ter hoogte van uw adres.
  • het is mogelijk een hinderpremie aan te vragen (info via www.vlaio.be/hinderpremie)
 • Hulpdiensten
  • zijn op de hoogte en houden rekening met de werfomstandigheden
  • doe je een telefonische oproep naar de hulpdiensten, vermeld dan nogmaals dat er werken zijn en vermeld ook duidelijk waar de woning zich bevindt of waar er hulp nodig is
  • de brandweer van Vlaams-Brabant zone west vraagt om bij een noodoproep te vermelden langs welke kant het adres bereikbaar is, afhankelijk van de exacte locatie van de werfput (riolering) op het moment van de oproep.
 • De Lijn wordt op de hoogte gebracht en is betrokken vanaf fase 3 (kruispunt Lostraat/Profetenstraat). De Lijn zal een aangepaste dienstregeling voorzien.
 • Buurgemeenten worden op de hoogte gebracht en informeren via hun kanalen de inwoners over de werken.
 • Scholen in Roosdaal worden op de hoogte gebracht en informeren via hun kanalen leerlingen en ouders.
 • U woont in de werfzone en bestelt een pakje dat geleverd wordt via een koerierdienst? Informeer de koerierdienst over de werken in uw straat. (Meestal kan je bij een online bestelling een opmerking geven bij het leveradres.)
 • Navigatieapp waze wordt op de hoogte gebracht.
 • Huisvuilinzameling: Bewoners van woningen die door de werken tijdelijk niet bereikbaar zijn, kunnen hun huisvuil aanbieden aan de verzamelpunten die buiten de werkzone ingericht worden door het gemeentebestuur. Het aanbieden van huisvuil aan deze verzamelpunten dient steeds te gebeuren de dag voor de voorziene ophaling, na 18.00 uur.
 • Bij elke belangrijke update van deze pagina (fasewissel) wordt de informatie verspreid naar/via
  • bewoners en omwonenden (brief aannemer)
  • hulpdiensten
  • scholen en busdiensten
  • De Lijn
  • buurgemeenten
  • navigatieapp waze
  • online kanalen van de gemeente
  • gemeenteraadsleden

Fasering en verkeer - detail per fase

Opgelet: de planning is informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. technisch, verkeersgedrag, weer, ...).

20211117 Faseringsplan

20211117 Planning

20211117 Omleiding

20211117 omleidingfietsers


Fase 1 (29/11/2021 - 31/01/2022)

 • Werf: Lostraat, wegvak tussen ket kruispunt met de Zevenbeukenstraat en het kruispunt met de Korte Kamstraat. Exclusief de kruispunten Zevenbeukenstraat/Lostraat en Korte Kamstraat/Lostraat.
 • De aannemer werkt aan de grachten (in het veld naast het fietspad).
 • Belangrijkste verkeersmaatregelen: om veiligheidsredenen wordt de Lostraat, wegvak tussen ket kruispunt met de Zevenbeukenstraat en het kruispunt met de Korte Kamstraat afgesloten voor het verkeer (uitgezonderd plaatselijk verkeer), ook voor fietsers. Er wordt een omlegging voorzien in beide rijrichtingen
  • voor gemotoriseerd verkeer via Rombautstraat, Strijtem centrum, Ramerstraat, Ninoofsesteenweg (N8), Omer De Vidtslaan, Lombeekstraat
  • voor fietsers via Zevenbeukenstraat, Reigersbaan, Heilbeekweg, Nieuwenbosweg, Nederheilbeekweg, Omer De Vidtslaan, Lombeekstraat
 • Bekijk het signalisatieplan.
 • Bekijk het plan voor stockage en grondverbetering

Fase 2a (01/02/2022 - 31/03/2022)

 • deel 1: 01/02/2022 - 06/02/2022
  • Werf: Lostraat, wegvak tussen de begraafplaats en het kruispunt met de Korte Kamstraat. Inclusief het kruispunt met de Korte Kamstraat.
  • Belangrijkste verkeersmaatregelen (idem fase 1):
   • doorgaand verkeer in de Lostraat, wegvak tussen de begraafplaats en het kruispunt met de Korte Kamstraat, is niet mogelijk.
   • er wordt een omlegging voorzien in beide rijrichtingen
    • voor gemotoriseerd verkeer via Rombautstraat, Strijtem centrum, Ramerstraat, Ninoofsesteenweg (N8), Omer De Vidtslaan, Lombeekstraat
    • voor fietsers via Zevenbeukenstraat, Reigersbaan, Heilbeekweg, Nieuwenbosweg, Nederheilbeekweg, Omer De Vidtslaan, Lombeekstraat
  • Bekijk het signalisatieplan.

 

 • deel 2: 07/02/2022 - 31/03/2022
  • Update 10/02/2022: door een technisch probleem in de ondergrond en de weersomstandigheden start dit deel pas vanaf 16/02.
  • Werf: Lostraat, wegvak tussen het kruispunt met de Korte Kamstraat en het kruispunt met de Profetenstraat. Exclusief het kruispunt met de Korte Kamstraat en exclusief het kruispunt met de Profetenstraat.
  • Belangrijkste verkeersmaatregelen:
   • er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Lostraat, wegvak tussen het kruispunt met de Korte Kamstraat en het kruispunt met de Profetenstraat.
   • de omgeving blijft te vermijden, lokaal verkeer is mogelijk via de Korte Kamstraat-Lostraat. De gemeente en de politie volgen de verkeerssituatie blijvend op. Bijsturingen zijn mogelijk.
  • Bekijk het signalisatieplan.

Fase 2b (14/03/2022 - 11/07/2022)

 • Door een vlotte voortgang van de werken kan deze fase 2b reeds starten vanaf 14/03/2022 (oorspronkelijk voorzien 01/04/2022).
 • De aannemer informeert de bewoners via de brievenbus (week van 07/03/2022)
  • alle bewoners in de werfzone
  • bewoners omgeving (gedeelte uitgezonderd plaatselijk verkeer):
   • Pinijzenkets
   • Profetenstraat (tussen Lombeekstraat en Hoogstraat)
 • Werf (afgesloten, uitgezonderd bewoners):
  • Lostraat, wegvak tussen de begraafplaats en het kruispunt met de Profetenstraat - inclusief het kruispunt met de Korte Kamstraat en het kruispunt met de Profetenstraat
  • Kleine Lostraat
 • Belangrijkste verkeersmaatregelen:
  • uitgezonderd plaatselijk verkeer
   • doorgaand verkeer in de Lostraat, wegvak tussen de begraafplaats en het kruispunt met de Profetenstraat, is niet mogelijk. Plaatselijk verkeer wordt wel toegelaten.
   • doorgaand verkeer in de Kleine Lostraat is niet mogelijk. Plaatselijk verkeer wordt wel toegelaten.
   • doorgaand verkeer in de Profetenstraat, wegvak tussen het kruispunt met de Hoogstraat en het kruispunt met de Lombeekstraat, is niet mogelijk. Plaatselijk verkeer wordt wel toegelaten.
   • doorgaand verkeer in de Pinijzenkets is niet mogelijk. Plaatselijk verkeer wordt wel toegelaten.
  • er worden een omleggingen voorzien 
   • tussen Strijtem en Ledeberg (of omgekeerd)
    • voor gemotoriseerd verkeer: via Rombautstraat, Strijtem centrum, Ramerstraat, Ninoofsesteenweg (N8), Omer De Vidtslaan, Lombeekstraat
    • voor fietsers via Zevenbeukenstraat, Reigersbaan, Heilbeekweg, Nieuwenbosweg, Nederheilbeekweg, Omer De Vidtslaan, Lombeekstraat
   • tussen de Lombeekstraat en Kattem (of omgekeerd)
    • voor fietsers en gemotoriseerd verkeer: via Lombeekstraat, Ledebergdries, Ledebergstraat, Hoogstraat
  • bussen van De Lijn:
   • de haltes te Profetenstraat en Hoogstraat worden tijdelijk niet meer bediend.
   • de andere haltes in de omgeving zoals te Ledebergdries en Lombeekstraat blijven bediend
   • de halte 'Kattem Profetenstraat' wordt tijdelijk verplaatst naar de Lombeekstraat
   • info via www.delijn.be
   • klik op onderstaande afbeeldingen voor een groter formaat

 20220309 OA3127M  20220309 OB3127M

 

 • planning vanaf juni 2022 (verlenging wegens uitbreiding vernieuwing riolering in Profetenstraat):
  • vanaf juni 2022: boordstenen plaatsen + start aanleg fiets- en voetpaden
  • week van 20 juni: start uitbreiding riolering profetenstraat, doel is om voor het bouwverlof alle riolering  vernieuwd te hebben, hierdoor zal in de week van 20/06/2022 het kruispunt Pinijzekets-Profetenstraat enkele dagen niet toegankelijk zijn. De Pinijzekets is bereikbaar voor lokaal verkeer via de Lombeekstraat en de Kleine Lostraat (opgelet: overrijdbare steenslag, werfomgeving)
  • week van 27 juni: onderlaag asfalt fase 2a en 2b
  • vanaf augustus (na bouwverlof): opnieuw starten met kolken plaatsen, lijnvormige elementen…
  • definitief einde is voorzien in de week van 19/09/2022 
 • Bekijk het signalisatieplan.
 • De begraafplaats te Lostraat blijft bereikbaar via de Lostraat, kant Zevenbeukenstraat.
 • Tijdens het bouwverlof (11/07/2022 - 31/07/2022) wordt er niet gewerkt.
  • de werfzone (en Korte Kamstraat) blijft gesignaleerd als "uitgezonderd plaatselijk verkeer" en er geldt een maximum toegelaten snelheid van 30 km/u
  • de (her)inrichting is al zichtbaar in het straatbeeld (smalle rijbaan). De nieuwe verkeerssignalisatie (met o.a. eenrichtingsverkeer) wordt nog niet geplaatst. De omgeving blijft een werf.
  • om doorgaand verkeer in de werf te vermijden, wordt op twee locaties een verkeersknip (obstakel, machine, steenmateriaal) opgesteld (Lostraat 27 en Kleine Lostraat 15)
  • de aannemer, de politie en de gemeente vragen het lokale verkeer voorzichtigheid en aangepast rijgedrag ter plaatse.
  • 20220705 verkeersknip bouwverlof

 

 • Planning augustus/september 2022:
  • eind augustus/begin september: onderlaag asfalt Profetenstraat (gedeelte tussen Pinijzekets en Lostraat)
  • Vanaf 19/09/2022 wordt een verkeersdrempel aangelegd in de Lostraat, ter hoogte van het kruispunt met de Korte Kamstraat. Aansluitend mag er geen verkeer over de drempel gedurende 2 weken (uitharden).
   • de Lostraat is daarom van 19/09 t.e.m. 30/09/2022 afgesloten voor het verkeer ter hoogte van het kruispunt met de Korte Kamstraat (locatie drempel)
   • omrijden kan in beide richtingen via Rombautstraat, Strijtem centrum, Ramerstraat, Ninoofsesteenweg (N8), Omer De Vidtslaan, Lombeekstraat
   • fietsers en voetgangers kunnen wel door (via fietspad Lostraat)
   • hulpdiensten en scholen (busdiensten) worden op de hoogte gebracht
   • bewoners worden op de hoogte gebracht door de aannemer
  • 20220915 aanlegdrempel

 

  • 20220915 F45b

 20220929 asfaltering projLostraat

  • aanbrengen vaste signalisatie (2e helft september)
  • voetpaden afgewerkt tegen 30/09/2022
  • toplaag asfalt (door de weersomstandigheden uitgesteld van 28 en 29/09/2022 naar): 03/10/2022
   • de betrokken bewoners worden via de aannemer op 30/09 op de hoogte gebracht (brief)
   • er is die dag geen verkeer mogelijk in de te asfalteren straten (Kleine Lostraat, deel Profetenstraat, deel Lostraat, deel Korte Kamstraat)
  • 10/10/2022: aanbrengen wegmarkeringen
  • 11/10/2022: verwijderen werfsignalisatie
  • vanaf 12/10/2022: De Lijn herneemt de originele route via de Profetenstraat (en Hoogstraat)
  • 14/10/2022: inrichten verkeersknip Kleine Lostraat
  • 19/10/2022: bedeling infobrief 'opvolging na de werken' bij de bewoners

20221003 vernieuwde weginrichting


Tijdlijn

Opgelet: de planning is informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. technisch, verkeersgedrag, weer, ...).

20221012 tijdlijn Lostraat


Plannen


Updates

21/10/2022

 • infobrief 'opvolging na de werken' (zie onderaan fase 2b)

13/10/2022

 • aanvulling info planning oktober 2022 (inrichten verkeersknip Kleine Lostraat 14/10/2022, zie onderaan fase 2b)

12/10/2022

 • aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator), werken beëindigd

10/10/2022

 • aanvulling info planning oktober 2022 (verwijderen werfsignalisatie en info De Lijn, zie onderaan fase 2b)

07/10/2022

 • aanvulling info planning oktober 2022 (wegmarkeringen 10/10/2022, zie onderaan fase 2b)

29/09/2022

 • aanvulling info planning september 2022 (asfaltering 03/10/2022, zie onderaan fase 2b)

21/09/2022

 • aanvulling info planning september 2022 (zie onderaan fase 2b)

 15/09/2022

 • aanvulling info planning september 2022 (zie onderaan fase 2b)

18/08/2022

 • aanvulling info planning augustus/september 2022 (zie onderaan fase 2b)
 • aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator)

05/07/2022

 • aanvulling info verkeersknip bouwverlof (11/07/2022 - 31/07/2022) (zie onderaan fase 2b)

04/07/2022

 • aanvulling info bouwverlof (11/07/2022 - 31/07/2022) (zie onderaan fase 2b)
 • aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator)

16/06/2022

 • aanvulling info bereikbaarheid Pinijzekets in de week van 20/06/2022 (zie onderaan fase 2b)

02/06/2022

 • aanpassing planning door meerwerk (uitbreiding vernieuwing riolering in Profetenstraat)(zie onderaan fase 2b)

16/05/2022

 • info werfvoortgang: op donderdag en vrijdag 19 en 20/05/2022 giet de aannemer de glijbekisting (volledige werf). Betrokken bewoners krijgen een bericht van de aannemer. Er is tijdelijk extra hinder in de werfzone: o.a. op het kruispunt Korte Kamstraat/Lostraat zal de doorgang onmogelijk zijn. De omgeving is te vermijden.
 • aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator)

 09/03/2022

 • aanvulling info De Lijn fase 2b (kaarten en info extra halte Lombeekstraat)

04/03/2022

 • aanpassing planning fase 2b (start op 14/03/2022 i.p.v. 01/04/2022)
 • aanvulling info fase 2b (verkeersmaatregelen en De Lijn)
 • aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator)
 • aanvulling lijst communicatieverspreiding (algemene info)

10/02/2022

 • fase2a - deel 2: door een technisch probleem in de ondergrond en de weersomstandigheden start dit deel pas vanaf 16/02.

07/02/2022

 • fase2a - deel 2: door een technisch probleem in de ondergrond start dit deel pas op het einde van de week van 07/02.

03/02/2022

 • aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator)

27/01/2022

 • aanpassing (aanvullingen) signalisatieplannen fase 2a
 • aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator)
 • inhoudstabel: toevoeging subtitels fasering

25/01/2022

21/01/2022

20/01/2022

 • aanvulling signalisatieplan en plan stockage en grondverbetering, fase1
 • aanvulling data fase1, fase2a, fase2b

22/11/2021

 • aanvullingen basisinfo

17/11/2021

 • aanvullingen basisinfo

16/11/2021

 • opbouw pagina

De voorbije maanden stond de natuur in volle bloei, helaas groeide ook het onkruid op de begraafplaatsen aan een razendsnel tempo. De gemeentelijke groendienst zet zich het hele jaar door in om de begraafplaatsen respectvol te onderhouden. Door een nieuw onderhoudsplan, extra middelen en extra kracht garanderen we goed onderhouden begraafplaatsen.

Het mooi houden van deze begraafplaatsen is echter een taak van ons allen.

 • Het lokaal bestuur Roosdaal onderhoudt de paden, perken en beplanting.
 • Als nabestaande onderhoud je de grafsteen en maak je de ruimte rondom het graf schoon.

Samen zorgen we voor een mooie laatste rustplaats van onze geliefden.

Vragen?

Heb je een vraag rond onderhoud van de begraafplaatsen?
Neem contact op met de dienst milieu via milieu@roosdaal.be of 054 89 13 32

Heb je een vraag over een concessie?
Neem contact op met de dienst burgerzaken via burgerzaken@roosdaal.be of 054 89 13 20

Meer informatie over een (verlenging van een) concessie of de begraafplaatsen vind je terug op: Begraafplaatsen