landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Maai Mei Niet

Door in mei je gras niet te maaien, voorzie je heel wat bijen en vlinders van cruciale voedingsbronnen. Nietsdoen was nog nooit zo goed voor onze biodiversiteit. Maar hoe goed precies? Ontdek het samen met alle partners van de campagne door in het bloementelweekend van 26 mei het aantal bloemen op 1 m2 in je tuin te tellen.

Ontdek er alles over op www.maaimeiniet.be 

Foto trage weg

Dit jaar zal Den Diepen Boomgaard onze voetwegen onderhouden.
Een eerste van vijf maaibeurten zal omstreeks 8 april starten.

Eventuele klachten en/of verzoeken over de uitvoering van de werken moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de technische dienst van de gemeente.
Tel. 054 89 13 30 of mailen naartechnischedienst@roosdaal.be

Laat je mazouttank niet lekken !

Verwijder ook uw mazouttank! (2e aanmelding)

Tussen januari en mei konden inwoners met een mazouttank deze aanmelden om deze via een groepsaankoop te laten verwijderen. Het werd een groot succes. In de vier deelnemende gemeenten samen werden al 68 tanks aangemeld. In onze gemeente waren dat er 14. Vanaf oktober zullen al deze deelnemers hun persoonlijke offerte ontvangen, volgens de prijzen afgesproken met de stuurgroep.

Heb je je tank nog niet aangemeld maar wens je dit toch nog te doen? Dat kan nog tot 15 oktober 2023 via dit formulier.

Wil je graag meer informatie voor je je persoonlijke offerte goedkeurt of je tank aanmeldt? Op 12 oktober 2023 organiseert de gemeente Roosdaal een infoavond voor alle geïnteresseerde inwoners. Deze zal doorgaan in de Raadzaal van het Lokaal Bestuur Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal om 19u00. Inschrijven kan via het formulier op de website.

21 maart 2023 - Laat je mazouttank niet lekken !

Staat er in je tuin of in je kelder een oude mazouttank die je niet meer gebruikt? Dan moet je deze laten verwijderen. In het geval dat de tank bijvoorbeeld onder je kelder zit, moet je deze laten opvullen.

Een lekkende tank veroorzaakt zware grondwater- en bodemverontreiniging. Zelfs een ‘lege’ tank kan nog tot 100 liter stookolie bevatten. Wie zijn tank niet meer gebruikt, is daarom verplicht om hem te laten saneren nadat hij buiten gebruik is gesteld.

Bij het buiten gebruik stellen van een stookolietank zorg je er voor dat die niet opnieuw gebruikt kan worden, zonder daarom het risico op restverontreiniging weg te nemen. Bij sanering verwijder je ook alle overgebleven stookolie en liefst ook de tank zelf.

De wetgeving verplicht de sanering van buitengebruik gestelde (bovengrondse en ondergrondse) stookolietanks bij particuliere woningen. Als de verwijdering van een ondergrondse tank niet mogelijk is, moet deze geledigd, gereinigd en opgevuld worden met een inert materiaal. Dit zou anders kunnen leiden tot grondwater- en bodemverontreiniging en dit zou tot veel grotere kosten kunnen leiden.

Om het voor de inwoners eenvoudiger en goedkoper te maken, neemt Roosdaal deel aan de ‘tankslag’ van Haviland. Dit betekent dat een stuurgroep met geïnteresseerde burgers offertes zal opvragen en de beste aannemer(s) zullen kiezen.

Heb je een mazouttank staan die je niet meer gebruikt en/of wil je graag zetelen in deze stuurgroep? Meld je dan voor 15 mei 2023 geheel vrijblijvend aan via volgend formulier: https://forms.office.com/e/UmczrrRUey   

Wanneer de aannemer(s) bekend zijn ontvang je een offerte waarna je beslist of je effectief deelneemt of niet.

Verkeersbord werken

Tijdens de paasvakantie zullen er op verscheidene locaties te Roosdaal herstellingswerken van het wegdek uitgevoerd worden door de gemeente.
Voor de uitvoering van deze werken zal de straat t.h.v. de werf afgesloten worden voor alle verkeer. Omleggingen worden gesignaleerd. Hierbij een overzicht:

 • werken uitgevoerd - Koning Albertstraat t.h.v. huisnummer 42-44: van dinsdag 11 april tot en met maandag 17 april 2023
  • omleiding via: Koning Albertstraat, Ninoofsesteenweg en Daalbeekstraat
  • de rijbaan wordt terug vrijgegeven op dinsdagochtend 18 april 2023

 

 • werken uitgevoerd - Herststraat t.h.v. huisnummer 1: van dinsdag 11 april tot en met vrijdag 14 april 2023
  • Omleiding via:
    • Lostraat, Korte Kamstraat, Profetenstraat, Kattemstraat en Abeelstraat
    • Abeelstraat, Kattemstraat, Profetenstraat en Lostraat

 • werken uitgevoerd - Kloosterstraat – Reusestraat: t.h.v. het kruispunt Kloosterstraat – Reusestraat – Weverstraat: van maandag 3 april tot en met vrijdag 7 april 2023
  • Omleiding via: Populierstraat, Bosstraat en Lostraat
Glasbollen

Zwerfvuil en sluikstorten kosten een lokaal bestuur handenvol geld en laten een serieuze impact na op het milieu.

Het sluikstorten bij de glasbollen in Roosdaal was gekend en voor veel bewoners een doorn in het oog.
De mobiele camera’s hebben een enorme impact gehad op twee probleemplaatsen. Zo bewijst de inzet van camerabeelden hun nut tegen sluikstorten.

Laat er geen twijfel over bestaan. Elke vaststelling leidt tot een administratieve geldboete en sluikstorters betalen naast de boete ook de opruimkosten.

Hou jij onze gemeente mee proper?

Niet enkel het achterlaten van een oude koelkast of zetel in de berm, maar ook het dumpen van een zakje huishoudelijk afval in een straatvuilnisbak, glas naast een glasbol of een kartonnen doos bij een textielcontainer wordt gezien als sluikstorten en is strafbaar.

Straatvuilnisbakjes zijn enkel en alleen voor afval dat onderweg ontstaat. Je eet een broodje of drinkt iets. Het verpakkingsmateriaal dat dan achterblijft mag je achterlaten in de straatvuilnisbak. Ook de peuk van je sigaret, je kauwgom of de uitwerpselen van je hond tijdens een wandeling mogen in de straatvuilnisbak.

Vuil trekt vuil aan. Waar er sluikstort ligt, komt er vaak nog meer afval bij. Dat zorgt voor een onaantrekkelijke omgeving, verhoogt het onveiligheidsgevoel, trekt ongedierte aan… Niemand wil toch een hoop afval in zijn buurt?

Wij vragen sluikstort altijd te melden aan onze technische dienst. Onze mensen ruimen dan zo snel als mogelijk het stort op en we trachten ook na te gaan wie de overtreders zijn.

Op de jaarlijkse afvalkalender vind je een overzicht van alle soorten afval en hun inzamelwijze. Een aantal fracties worden aan huis opgehaald. Met ander afval kan je terecht op het recyclagepark. Herbruikbare goederen kan je een tweede leven schenken door ze naar De Kringwinkel te brengen.
Voor meer informatie over de afvalophaling, het recyclagepark, de glasbollen, de sorteerregels en de afvalsoorten met hun tarieven kan je terecht bij onze afvalintercommunale Intradura.

De grote Lenteschoonmaak

Doe mee met de grote Lenteschoonmaak van Mooimakers!

In 2023 vindt de grote Lenteschoonmaak plaats van zaterdag 18 maart tot en met zondag 2 april. Tijdens deze grootschalige Vlaamse opruimactie zullen er duizenden vrijwilligers zwerfvuil te lijf gaan over heel Vlaanderen! Dat kunnen kleine opruimacties van de eigen stoep of straat zijn of grote acties waarbij een hele buurt wordt gemobiliseerd.

Wat hebt u nodig voor de lenteschoonmaak?

Opruimmateriaal, zoals grijpers, handschoenen en hesjes zowel voor kinderen als volwassenen, kan u het hele jaar door bestellen via de webwinkel van Mooimakers.
De bestelling wordt gratis geleverd op het door u doorgegeven adres.

Zwerfvuilniszakken kan u bestellen bij de gemeente via milieu@roosdaal.beof telefonisch op 054/89 13 32. Er zijn zowel gewone witte als blauwe pmd-zwerfvuilniszakken beschikbaar.

Wat doet u met de volle zwerfvuilniszakken?

Een ophaling aanvragen kan door een SMSje te sturen naar 0473 61 29 36 met melding van je naam en het adres waar de zak werd achtergelaten.

Sluikstorten en grote of gevaarlijke voorwerpen ruimt u niet zelf op. U kan ze met foto en vindplaats melden via milieu@roosdaal.beof telefonisch op 054/89 13 32.
We komen ze dan zo spoedig mogelijk opruimen.

Voelt u het kriebelen om deel te nemen?

Registreer u dan via de website van Mooimakers om uw zwerfvuilactie extra in de kijker te zetten.
Maakt u een foto tijdens de lenteschoonmaak? Stuur die gerust naar milieu@roosdaal.be

Veel wandel- en opruimplezier!

Kaart zwerfvuilactie

Planten bomen

Met het ondertekenen van de bomencharter op 12 maart 2020 engageerde de gemeente Roosdaal zich om samen met haar inwoners, verenigingen, scholen, bedrijven, ... ongeveer 5000 bomen te planten tussen 2019 en 2024.

Bomen geven veel voordelen:

 • Betere luchtkwaliteit en opnamen van CO2
 • Bescherming tegen de gevolgen van de klimaatverandering
 • Buffer tegen geluid
 • Mentaal welzijn

Heb jij in 2020, 2021, 2022 of 2023 een of meerdere bomen  geplant in jouw (voor)tuin, weide, boomgaard, ...? Vul dan het formulier in. Zo kunnen we opvolgen hoeveel bomen er bij komen en duw je onze teller mee omhoog.

WEDSTRIJD
Bij het invullen van het formulier vóór 15 december 2023 maak je automatisch kans om een van de vijf waardebonnen van 50 euro te winnen. Deze bonnen worden in januari 2024 verloot. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht en kunnen hun bon afhalen op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.
Je kan per gezin/adres slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd, ook al zou je het formulier meerdere keren invullen. Het kan zijn dat iemand van de gemeente langskomt om naar de beplanting te kijken of dat er een foto wordt gevraagd.

Ken je nog een lapje grond waar ruimte is voor extra bomen? Laat het ons dan weten via milieu@roosdaal.be .

Pagina-update 18/01/2023.

Hier krijgt u de actuele informatie en updates i.v.m. de aanleg van het mobipunt te parking Omer De Vidtslaan x Ninoofsesteenweg (N8). Duur werken: 23/01/2023 - begin april 2023.

Bezoek regelmatig deze pagina, ze wordt aangepast/aangevuld tijdens het verloop van de werken.

Moeilijk te onthouden url? Je komt automatisch op deze pagina terecht via www.roosdaal.be/mobipunt


Contactgegevens

Infobrief

Algemeen

Fasering en verkeer

Plannen

Updates (laatste 18/01/2023)


 Contactgegevens

 • Aannemer: Pevenage & Zn: werfleider Steven Baert, 09 360 26 47, info@pevenage.be 
 • Gemeente Roosdaal:
   • technische dienst – afdeling openbare werken - van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal - 054 89 13 38 – technischedienst@roosdaal.be
   • technische dienst – mobiliteit – van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal – 054 89 13 42 - mobiliteit@roosdaal.be

20230118 situeringsplan2


 Infobrief

In de week van 09/01/2023 wordt een infobrief bezorgd bij de bewoners en bedrijven in de omgeving.

 • lees hier de infobrief (infovergadering 17/01/2023)
 • bekijk hier het bedelingsplan

Algemeen

 • (Verkeers)hinder bij werken is onvermijdelijk. Dat is niemands ‘schuld’. De hinder wordt zo veel als mogelijk beperkt, rekening houdend met verschillende factoren. Wij vragen hiervoor uw begrip en aangepast rijgedrag ter plaatse. Stelt u toch een probleem vast: blijf rustig, neem contact op met de werfleider of de gemeente via de contactgegevens. Meestal is er een oplossing. In geval die er niet (snel of voldoende) is, vragen wij uw begrip.
 • Bestuurders: matig uw snelheid in de omliggende straten rond de werf. Blijf hoffelijk.
 • Mindervaliden of mensen die moeilijk te been zijn: neem contact op met de werfleider. Zo is er extra werfaandacht ter hoogte van uw adres.
 • Hulpdiensten
  • zijn op de hoogte en houden rekening met de werfomstandigheden
  • doe je een telefonische oproep naar de hulpdiensten, vermeld dan nogmaals dat er werken zijn en vermeld ook duidelijk waar de woning zich bevindt of waar er hulp nodig is
 • De Lijn wordt op de hoogte gebracht (zie verder).
 • Leveranciers en transport: breng leveranciers of koerierdiensten op de hoogte van de (werf)situatie. Verwacht of ervaar je een probleem? Informeer tijdig bij de werfleider of de gemeente via de contactgegevens.
 • Wat is een mobipunt (ook hoppinpunt genoemd) precies? Lees meer.

Fasering en verkeer

De duur van de werken is beperkt (1 fase).

De verkeershinder is beperkt:

 • er worden geen straten afgesloten
 • alle bewoners en bedrijven blijven bereikbaar
 • op de Omer De Vidtslaan wordt tijdelijk, ter hoogte van de werken, een snelheidsbeperking ingevoerd van 30 km/u
 • De Lijn verplaatst tijdelijk de halte 'Pamel Schoon Verbond' (rijrichting Ninoofesteenweg) (schuift iets op richting Pamel centrum)
 • het voetpad/fietspad op de Omer De Vidtslaan (stap-/rijrichting Ninoofsesteenweg) wordt t.h.v. de werf  tijdelijk afgesloten. Voetgangers en fietsers worden omgelegd via de KMO-zone (komt uit aan de bushalte op de Ninoofsesteenweg).
 • voetgangers op de Omer De Vidtslaan, vanaf de Ninoofsesteenweg en staprichting Pamel centrum, kunnen oversteken op het zebrapad op het kruispunt (verkeerslichten Ninoofsesteenweg)
 • de parkeerplaatsen in de werfzone zijn tijdens de werken niet beschikbaar. Er wordt een tijdelijke extra parking ingericht t.h.v. de Opperheilbeekweg (vrij perceel rechtover ingang recyclagepark).
 • bekijk het signalisatieplan

 Plannen

Bekijk hier de plannen van de herinrichting.


 Updates

18/01/2023

 • toevoeging situeringsplan
 • toevoeging infolink mobipunt/hoppinpunt (Algemeen)

16/01/2023

 • opbouw infopagina