landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Auto

Winterdienst

De technische dienst zorgt ervoor dat gemeentewegen bij sneeuw en ijs zo snel en goed mogelijk ijs- en sneeuwvrij gemaakt worden. Gewestwegen (N8) worden onderhouden door het Agentschap Wegen en Verkeer.

Waar en wanneer wordt er gestrooid?

We volgen de weersverwachtingen op de voet en kunnen hierdoor inschatten of er de volgende dag(en) preventief gestrooid moet worden. We geven prioriteit aan de busbanen van De Lijn. Zodra deze gestrooid zijn worden ook de overige straten aangepakt.

Busbanen van de lijn:

Dokter Roosensstraat, Pamelse Klei, Brusselstraat, Gootjesstraat, Nieuwe Kaai, Keerstraat, Kriebrugstraat, Ledebergdries, Ledebergstraat, Hoogstraat, Profetenstraat, Lombeekstraat, Omer de Vidtslaan, Koning Albertstraat, Jozef Jansstraat, Daalbeekstraat, Ramerstraat, Kristus Koninglaan, Schilder Evenepoelstraat, Strijtemplein, Rombautstraat, Lostraat, Nieuwbaan, Broekstraat, Donkerstraat, Knoddelstraat, Kraanstraat, Kerkstraat, Ijzerenkruisstraat.

Wist je dat...

  • Het zout alleen zijn werk kan doen wanneer er voldoende voertuigen over de weg rijden?
  • De dikte van het ijs en de eventuele hoeveelheid sneeuw die erop ligt, invloed hebben op de tijd die het zout nodig heeft om te werken?
  • Bij sneeuwval en ijzel zijn de eigenaars, huurders of vruchtgebruikers verplicht op de trottoirs voor gebouwen en onbebouwde percelen een doorgang voor voetgangers (slip)vrij te maken en het nodige te doen om de gladheid te bestrijden. Bij het vrijmaken van trottoirs moet de sneeuw zodanig verwijderd worden dat ze geen hinder veroorzaakt voor de weggebruikers.

Opgelet!

  • Niet op de rijweg of het fietspad te vegen (dit kan terug aanvriezen en een nieuw gevaar vormen), maar aan de rand ophopen zonder dat het de voetgangers hindert.
  • Niet in de goot vegen, deze alsook de rioolmonden moeten vrij blijven om het smeltwater vlot af te voeren.

Hou het veilig op de weg!

Voor al je vragen kan je steeds terecht bij de technische dienst: 054 89 13 38 of technischedienst@roosdaal.be