landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Cover ID krant najaar 2021

Je krijgt vanaf nu GEEN APARTE afvalkalender meer in je bus. De kalender zit nu enkel nog in de ID-krant, de afvalkrant van Intradura. Scheur hem uit en bewaar hem!

Je leest het goed: de afvalkalender op de middenpagina’s van de ID-krant is de enige kalender voor de eerste helft van 2022 die je ontvangt. Misschien even wennen, maar het levert jou wél enkele voordelen op.
 
Voordeel 1: nu halfjaarlijks
Aangezien de ID-krant twee keer per jaar verschijnt, krijg je een kalender voor zes maanden in plaats van 12 maanden. Dat betekent dat je telkens de laatst beschikbare info ontvangt. Ter info: de ID-krant van juni 2022 zal de afvalkalender voor de 2de helft van 2022 bevatten.
 
Voordeel 2: alle afvalinfo in één publicatie
Sorteertips, nieuwe wetgeving, praktische gegevens over jouw recyclagepark: je vindt nu alles terug in één krant. Da’s logischer, maar vooral veel handiger voor jou.
 
 
Installeer ook de Recycle!-app
Recycle! geeft net als je kalender aan wanneer welke ophaling plaatsvindt, maar dan met de laatste updates. Kon een ronde niet doorgaan door extreem (winter)weer? Dan vertelt de app jou naar welke datum die is verplaatst. De app waarschuwt je ook de avond voordien dat je bv. de pmd-zak of het restafval moet buiten zetten. Zo mis je geen enkele ophaling meer!
Onbevaarbare waterloop

Komende winter zullen oppervlakkige ruimingswerken uitgevoerd worden aan enkele waterlopen die de gemeente beheert.

De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten e.d. die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken.

Wij vestigen ieders aandacht op artikel 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967 en artikel 1.3.2.2. van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003, gecoördineerd op 15 juni 2018 (waterwetboek) die bepalen dat de aangelanden er toe gehouden zijn doorgang te verlenen aan de personen (inclusief het benodigde materiaal) belast met de uitvoering van de werken en aan de personeelsleden van het bestuur.

Eventuele klachten en/of verzoeken over de uitvoering van de werken moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de technische dienst van de gemeente.
Tel. 054 89 13 40 of mailen naar technischedienst@roosdaal.be

Pagina-update 22/11/2021.

Hier krijgt u de actuele informatie en updates i.v.m. de riolerings- en wegeniswerken in de Lostraat en Kleine Lostraat, Roosdaal. Duur werken: 29/11/2021 - zomer 2022.

Bezoek regelmatig deze pagina, ze wordt aangepast/aangevuld tijdens het verloop van de werken.

Moeilijk te onthouden url? Je komt automatisch op deze pagina terecht via www.roosdaal.be/lostraat.


Contactgegevens

Infobrief

Fasering en verkeer - algemeen

Fasering en verkeer - detail per fase

Tijdlijn

Plannen

Updates (laatste 22/11/2021)


 Contactgegevens


Infobrief

In de week van 15/11/2021 wordt een infobrief bezorgd bij de bewoners en in de ruimere opgeving.

 • lees hier de infobrief (zone werken)
 • lees hier de infobrief (ruimere omgeving)
 • bekijk hier het bedelingsplan

Fasering en verkeer - algemeen

(Verkeers)hinder bij werken is onvermijdelijk. Dat is niemands ‘schuld’. De hinder wordt zo veel als mogelijk beperkt, rekening houdend met verschillende factoren. Wij vragen hiervoor uw begrip en aangepast rijgedrag ter plaatse. Stelt u toch een probleem vast: blijf rustig, neem contact op met de werfleider of de gemeente via de contactgegevens. Meestal is er een oplossing. In geval die er niet (snel of voldoende) is, vragen wij uw begrip.

 • De werfzone zelf wordt afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer (tolerantie bewoners en bezoekers/klanten voor ondernemingen/zelfstandigen).
 • Voetgangers en fietsers die afstappen kunnen in principe altijd door. Wees voorzichting, het blijft een werf.
 • Rioleringswerken zijn “schuivende” werken: de put waar gewerkt wordt, schuift op. De aannemer verwittigt tijdig de bewoners in geval de werkput voor hun woning komt (zodat zij indien nodig de wagen buiten de werf kunnen plaatsen). De straten worden per deel opgebroken. Eerst verwijdert de aannemer de wegenis en daarna graaft hij over korte afstand een sleuf (“put”) voor de rioolbuis. Zodra de buis in de grond ligt, wordt de sleuf aangevuld en afgedekt met steenslag. Daar kunt u met de wagen voorzichtig over rijden. Matig daarom uw snelheid, het blijft een werf.
 • Matig ook uw snelheid in de omliggende straten rond de werf. Blijf hoffelijk.
 • Mindervaliden of mensen die moeilijk te been zijn: neem contact op met de werfleider. Zo is er extra werfaandacht ter hoogte van uw adres.
 • Zelfstandigen, bedrijven of ondernemingen
  • er wordt een bord(en) “Handelaars bereikbaar” geplaatst. Hier kunnen handelaars, afhankelijk van de zone waarin ze zich bevinden, hun logo/naam ophangen.
  • verwittig uw klanten en leveranciers (informeer hen met de link www.roosdaal.be/lostraat, plaats de link eventueel op uw website)
  • indien nodig: neem contact op met de werfleider. Zo is er extra werfaandacht ter hoogte van uw adres.
  • het is mogelijk een hinderpremie aan te vragen (info via www.vlaio.be/hinderpremie)
 • Hulpdiensten
  • zijn op de hoogte en houden rekening met de werfomstandigheden
  • doe je een telefonische oproep naar de hulpdiensten, vermeld dan nogmaals dat er werken zijn en vermeld ook duidelijk waar de woning zich bevindt of waar er hulp nodig is
  • de brandweer van Vlaams-Brabant zone west vraagt om bij een noodoproep te vermelden langs welke kant het adres bereikbaar is, afhankelijk van de exacte locatie van de werfput (riolering) op het moment van de oproep.
 • De Lijn wordt op de hoogte gebracht en is betrokken vanaf fase 3 (kruispunt Lostraat/Profetenstraat). De Lijn zal een aangepaste dienstregeling voorzien.
 • Buurgemeenten worden op de hoogte gebracht en informeren via hun kanalen de inwoners over de werken.
 • Scholen in Roosdaal worden op de hoogte gebracht en informeren via hun kanalen leerlingen en ouders.
 • U woont in de werfzone en bestelt een pakje dat geleverd wordt via een koerierdienst? Informeer de koerierdienst over de werken in uw straat. (Meestal kan je bij een online bestelling een opmerking geven bij het leveradres.)
 • Navigatieapp waze wordt op de hoogte gebracht.
 • Huisvuilinzameling: Bewoners van woningen die door de werken tijdelijk niet bereikbaar zijn, kunnen hun huisvuil aanbieden aan de verzamelpunten die buiten de werkzone ingericht worden door het gemeentebestuur. Het aanbieden van huisvuil aan deze verzamelpunten dient steeds te gebeuren de dag voor de voorziene ophaling, na 18.00 uur.

Fasering en verkeer - detail per fase

Opgelet: de planning is informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. technisch, verkeersgedrag, weer, ...).

20211117 Faseringsplan

20211117 Planning

20211117 Omleiding

20211117 omleidingfietsers

 

Fase 1 (29/11/2021 - 31/12/2021)

Werf: Lostraat, wegvak tussen ket kruispunt met de Zevenbeukenstraat en het kruispunt met de Korte Kamstraat. Exclusief de kruispunten Zevenbeukenstraat/Lostraat en Korte Kamstraat/Lostraat.

De aannemer werkt aan de grachten (in het veld naast het fietspad).

Belangrijkste verkeersmaatregelen: om veiligheidsredenen wordt de Lostraat, wegvak tussen ket kruispunt met de Zevenbeukenstraat en het kruispunt met de Korte Kamstraat afgesloten voor het verkeer (uitgezonderd plaatselijk verkeer), ook voor fietsers. Er wordt een omlegging voorzien in beide rijrichtingen

 • voor gemotoriseerd verkeer via Rombautstraat, Strijtem centrum, Ramerstraat, Ninoofsesteenweg (N8), Omer De Vidtslaan, Lombeekstraat
 • voor fietsers via Zevenbeukenstraat, Reigersbaan, Heilbeekweg, Nieuwenbosweg, Nederheilbeekweg, Omer De Vidtslaan, Lombeekstraat

Fase 2a

verdere info volgt

Fase 2b

verdere info volgt


Tijdlijn

afbeelding volgt


Plannen


Updates

22/11/2021 - Aanvullingen basisinfo

17&18/11/2021 - Aanvullingen basisinfo

16/11/2021 - Opbouw pagina

De voorbije maanden stond de natuur in volle bloei, helaas groeide ook het onkruid op de begraafplaatsen aan een razendsnel tempo. De gemeentelijke groendienst zet zich het hele jaar door in om de begraafplaatsen respectvol te onderhouden. Door een nieuw onderhoudsplan, extra middelen en extra kracht garanderen we goed onderhouden begraafplaatsen.

Het mooi houden van deze begraafplaatsen is echter een taak van ons allen.

 • Het lokaal bestuur Roosdaal onderhoudt de paden, perken en beplanting.
 • Als nabestaande onderhoud je de grafsteen en maak je de ruimte rondom het graf schoon.

Samen zorgen we voor een mooie laatste rustplaats van onze geliefden.

Vragen?

Heb je een vraag rond onderhoud van de begraafplaatsen?
Neem contact op met de dienst milieu via milieu@roosdaal.be of 054 89 13 32

Heb je een vraag over een concessie?
Neem contact op met de dienst burgerzaken via burgerzaken@roosdaal.be of 054 89 13 20

Meer informatie over een (verlenging van een) concessie of de begraafplaatsen vind je terug op: Begraafplaatsen

Affiche Pajotse Klimaatsofa

Vanaf dit najaar trekt de Pajotse Klimaatsofa door de regio. Elke maand vleien gepassioneerde experten zich neer op deze sofa. In een ongedwongen en knus Pajots sfeertje geniet je van zes boeiende lezingen over onderwerpen die onze wereld nóg mooier kunnen maken. De Pajotse Klimaatsofa houdt halt op inspirerende plaatsen waar informatie en verbinding centraal staan. Uiteraard is er ook ruimte om je eigen zegje te doen.

Dit gevarieerde programma staat er op het programma:

 • Ons verplaatsen in de toekomst? Volle Gaas en duurzaam! Donderdag 28 oktober 2021 in het Baljuwhuis in Galmaarden. Spreker: Angelo Meuleman (Mpact)
 • Weg van water? Iedereen mee in bad! Donderdag 25 november 2021 in het Dominicanessenklooster in Herne. Spreker: Lieven Symons (Waterland vzw)
 • Mijn dorp? Een dorp vol power! Donderdag 16 december 2021 in Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch in Roosdaal (Pamel). Spreker: Tom Schaeken (Innovatiesteunpunt)
 • Iedereen elektrisch? Zo kan het! Woensdag 26 januari 2022 in Plattelandscentrum Paddenbroek in Gooik. Spreker: Pieter Boussemaere (Hogeschol VIVES)
 • Voeding van eigen kweek? Maak kennis met de boer om de hoek. Donderdag 24 februari 2022 in Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch in Roosdaal (Pamel). Spreker: Anne-Marie Van Geenberghen (Innovatiesteunpunt)
 • Mijn tuin? Een natuurlijk paradijs! Donderdag 31 maart 2022 in het Dominicanessenklooster in Herne. Spreker: Bart Backaert (stad Aalst)

Meer info en inschrijvingen via www.pajot-zenne.be

De Lijn - blijvende coronamaatregelen

Dankzij de hoge vaccinatiegraad werden vanaf 1 oktober 2021 in Vlaanderen opnieuw coronaregels afgeschaft of versoepeld. Daardoor mag het mondmasker af op bepaalde plekken. Dit geldt echter niet voor het openbaar vervoer.

De mondmaskerplicht blijft bestaan in de voertuigen en in binnenruimtes zoals (premetro)stations en gesloten wachtzalen. Dit geldt voor personen vanaf 13 jaar. Aan de haltes in open lucht daarentegen is een mondmasker niet meer verplicht.

De autocars die sinds oktober vorig jaar tijdens de schoolspits op drukbezette lijnen de voertuigen van De Lijn versterkten waarvan alle reizigers gebruik konden maken, rijden niet langer vanaf 1 oktober 2021. Deze autocars waren een initiatief van Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters tijdens het hoogtepunt van de corona-epidemie. Doordat de Vlaamse vaccinatiegraad vrij hoog ligt werd er beslist dat deze versterkingsritten niet meer rijden vanaf 1 oktober.

Wat ongewijzigd blijft, is de inzet van de volledige vloot bussen en trams van De Lijn. Ook de vertrouwde versterkingsritten op spitsmomenten en op de belangrijkste assen, evenals de inzet van extra en grotere voertuigen, blijft behouden.

Maximaal inzetten op vlot en veilig


Het blijft uiteraard belangrijk dat de hygiënemaatregelen gerespecteerd blijven. De voertuigen van De Lijn worden frequent gepoetst. De voordeur blijft gesloten om de chauffeur te beschermen. Reizigers kunnen dus op- en afstappen via de midden- en achterdeur.

Ook ventilering blijft prioriteit. Door goed te ventileren wordt een gezond binnenklimaat gecreëerd waardoor het coronavirus zich minder kan verspreiden. Er hangen stickers in onze voertuigen die wijzen op het belang van open raampjes en verluchting.

Als het wat drukker is op de voertuigen dan voelt dat voor reizigers, ondanks de mondmaskerplicht en ventilatie, soms iets minder comfortabel. Daarom kan men gebruik maken van de druktebarometer. Dat is een tool in de bestaande app van De Lijn waarmee men de drukte kan raadplegen. Een groen, geel of rood icoontje geeft aan hoe druk een specifieke rit is op een bepaald tijdstip.

Eind september starten asfalteringswerken op verschillende locaties in Roosdaal (afschreven oude asfalt en vervolgens nieuwe asfalt aanbrengen).

 • Kattemkets (kruispunt Kattemkets/Profetenstraat tot Kattemkets nr. 23): 27 september en 28 september
 • Blijenbergstraat (kruispunt Zavelstraat/Bloemhofstraat tot Blijenbergstraat nr. 3): 27 september en 28 september
 • Rotstraat (kruispunt Mansborrestraat/Rustheuvel tot aan de grens Lennik): 28 september en 29 september
 • Mansborrestraat: 28 september en 29 september
 • Reigersbaan (t.h.v. huisnummer 6 tot het kruispunt Heidestraat): 29 september en 30 september
 • Lostraat (t.h.v. huisnummer 180): 29 september en 30 september
 • Grotstraat (kruispunt Omloopstraat tot aan het kruispunt Berchemstraat): 30 september en 1 oktober
 • Vossenbunderstraat (t.h.v. huisnummer 2): 30 september en 1 oktober
 • Hulsbroekweg (t.h.v. huisnummer 16): 4 oktober en 5 oktober
 • Hofmeerstraat (doodlopend gedeelte): 4 oktober en 5 oktober
 • Omer De Vidtslaan (kruispunt Groenenboomgaard): 4 oktober
 • Eikauterstraat (t.h.v. huisnummer 35 tot aan de grens Ternat): 5 oktober

De exacte startdatum en de vordering van de werken is onderhevig aan de weersomstandigheden, indien afgeweken moet worden van deze planning zal dit gecommuniceerd worden op deze pagina.

Betrokken bewoners krijgen een infobrief in de bus.

In maart 2020 startte Roosdaal met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan: zacht mobiliteitsplan Roosdaal (of ZMR). De opmaak van dit plan doorloopt verschillende stappen en fasen. Meer info via www.roosdaal.be/zmr.

Studiebureau A2Bmobility begeleidt de gemeente bij de opmaak van dit plan en organiseert samen met de gemeente drie participatieavonden voor de bevolking.

Per participatieavond wordt het in opmaak zijnde mobiliteitsplan gekaderd en toegelicht (eerste deel avond) én is er ruimte voor participatie met de bevolking per deelgebied (tweede deel avond).
De participatieavonden gaan door in het Koetshuis te Strijtem. Inschrijven is verplicht.
Opgelet:

 • kijk bij het inschrijven goed na voor welk deelgebied je inschrijft
 • het aantal inschrijvingen is beperkt, wees er dus snel bij en schrijf alleen in als je zeker bent dat je aanwezig kan zijn
 • Covidmaatregelen van toepassing (mondmasker meebrengen)

Inschrijvingen afgesloten - Donderdag 23 september 2021 – 19.30 uur – Het Koetshuis (Kristus Koninglaan): participatieavond Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek en Strijtem centrum


Inschrijvingen afgesloten - Woensdag 13 oktober 2021 – 19.30 uur – Het Koetshuis (Kristus Koninglaan): participatieavond Borchtlombeek – Kattem (inclusief schoolomgevingen Sint-Amandus en Sint-Franciscus)


Inschrijvingen afgesloten - Woensdag 17 november 2021 – 19.30 uur – Het Koetshuis (Kristus Koninglaan): participatieavond Pamel - Ledeberg - Poelk (inschrijven kan tot 16/11/2021 om 12 uur)

 

Pagina 1 van 21