landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Omdat het fietspad te Ijzerenkruisstraat intussen tijdelijk in slechte staat is, werd besloten om (voor zover mogelijk) tijdelijk in te zetten op fietscomfort via:

  1. Communicatie naar (piloot)nutsmaatschappij voor aanbrengen verbeteringen/herstellingen fietspad.
  2. Extra witte volle belijning aan weerszijden van de rijbaan (volledige Ijzerenkruisstraat). Dit zal de rijbaan intuïtief vernauwen en in het minst een positief effect hebben op de snelheid. Daarnaast blijven de tijdelijke rijbaanversmallingen staan.
  3. Wegwijzers aan te plaatsen “alternatief fietstraject”. Dit alternatief traject voor fietsers loopt via Stampmolenstraat en Kleistraat.

Een definitieve heraanleg van het fietspad gebeurt later bij de herinrichting tijdens de geplande rioleringswerken.

fietspad ijzerenkruisstraat kl

Klik op de afbeelding voor een groter formaat

Geboortebos

In het geboortebos is er het hele jaar door heel wat te beleven.
Kinderen kunnen er ravotten in de speelzone en een bezoekje brengen aan de vele bewoners van het insectenhotel en de poel.
Samen een gezellige picknick houden behoort ook tot de mogelijkheden.

Dit plekje in het hart van onze gemeente is zeker een bezoekje waard!

20190410 geboortebos2

20190410 geboortebos3

Heb je een tekenbeet?

Van april tot oktober loop je een groter risico om een tekenbeet op te lopen, dus houd daar rekening mee. Teken kunnen de ziekte van Lyme veroorzaken. Die bacteriële infectie wordt door een teek overgebracht. Niet iedereen die een tekenbeet oploopt krijgt deze ziekte, maar om de ziekte te voorkomen moet je de teek op de goede manier verwijderen.

Zorg en Gezondheid heeft daarom vandaag de campagne "Wees niet gek. Doe de tekencheck" gelanceerd. Doe ook de tekencheck op www.tekenbeten.be.

Paddenoverzet

Amfibieën hebben dezer dagen slechts één doel: naar vijvers en sloten trekken om er een partner te zoeken en eitjes af te zetten.
Het is echter een hachelijke onderneming, omdat heel wat onder hen een (drukke) verkeersweg moeten oversteken.

Natuurpunt coördineert jaarlijks in heel Vlaanderen paddenoverzetacties. Dat is ook het geval in Roosdaal.
In de Schilder Evenepoelstraat te Strijtem werden schermen geplaatst die de amfibieën naar ingegraven emmers leiden. Vrijwilligers controleren die emmers dagelijks en zetten alle amfibieën veilig over naar de andere kant van de weg.

Om veiligheidsredenen zal de gemeente gele onderbroken lijnen (= parkeerverbod) aanbrengen ter hoogte van het kruispunt Pastoor J. De Bondterf/Kattemstraat. Het gaat om verduidelijking van de bestaande toestaand. Er komt alleen gele onderbroken belijning op plaatsen waar er vandaag ook al niet geparkeerd mag worden (wegcode).

Lees meer informatie in de infobrief (bewoners en omwonenden krijgen deze brief in de bus).

vuilniswagen van Intradura over de vloer

De projectweek rond afval, recycleren,... binnen het jaarthema ‘Eco is cool’ werd afgesloten met een bezoek van een vuilniswagen van Intradura.

Alle leerlingen kregen uitleg en een demonstratie omtrent wat een vuilniswagen precies doet en hoe het allemaal in zijn werk gaat. Wat gebeurt er eigenlijk met al dat opgehaalde huisvuil?
Op deze manier krijgen leerlingen een concreter beeld van wat er met hun vuilniszak gebeurt en waarom het belangrijk is dat ze heel goed sorteren.
Zo werken ze samen verder aan een mooiere en vooral een nettere wereld!

20190329 vuilniswagen van intradura over de vloer2

Verkeersbord werken

Behoudens weersomstandigheden wordt van 08/04 t.e.m. 21/04/2019 (Paasvakantie) gewerkt op de Kapelleweide (wegvak tussen het kruispunt met de Ledebergdries en het zebrapad ter hoogte van de speelplaats IMI). Lokaal verkeer parkeert de wagen best op de Ledebergdries. Lees meer informatie in de infobrief (bewoners, school, parochiezaal, … ontvangen deze in de bus).

Verkeersbord werken

Update 18/04: De werkperiode wordt verlengd tot eind mei 2019. Behoudens (weers)omstandigheden zullen de werken allicht voor eind mei uitgevoerd zijn.

Behoudens weersomstandigheden wordt van 25/03 t.e.m. 22/04/2019 gewerkt in de Wambeekstraat. De Wambeekstraat wordt afgeslote voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer kan wel nog door maar zal hinder ondervinden. Lees meer informatie in de infobrief (bewoners krijgen deze in de bus).

Pagina 1 van 12