landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft het Gemeentelijk Investerings Project (GIP) voor het wegenis- en rioleringsproject Gasthuisstraat en Molenveldstraat opgedragen op het GIP 2024 Deel 1. 

Op 8 mei en 13 mei 2024 werd een participatieavond georganiseerd voor de betrokken bewoners. De presentaties van deze avonden vindt u hieronder:

 

 

Behoudens slechte weersomstandigheden wordt op 14/05/2024 het asfalt vernieuwd op het kruispunt Profetenstraat x Lostraat x Kleine Lostraat.

Het asfalt is er nog vrij nieuw (na het recente rioleringsproject en herinirchting) maar vertoonde reeds enkele putten. De betrokken aannemer laat het kruispunt daarom opnieuw asfalteren.

Het kruispunt wordt tijdelijk afgesloten voor alle verkeer.

Er gelden tijdelijke verkeersmaatregelen.

 • het doorgaand verkeer in de Profetenstraat wordt omgelegd via Hoogstraat, Ledebergstraat, Ledebergdries, Lombeekstraat
 • het doorgaand verkeer in de Lostraat (wegvak tussen het kruispunt met de Profetenstraat en het kruispunt met de Korte Kamstraat) wordt omgelegd via de Korte Kamstraat.
 • het bestaande eenrichtingsverkeer in de Korte Kamstraat wordt tijdelijk opgeheven
 • het bestaande eenrichtingsverkeer in de Lostraat wordt tijdelijk opgeheven (bewoners kunnen in en uit via het kruispunt met de Korte Kamstraat)
 • fietsers op de as Ledeberg-Strijtem kunnen gebruik maken van de Korte Kamstraat (fietsstraat)
 • fietsers op de as Kattem-Ledeberg kunnen gebruik maken van
  • de Pinijzekets (en via Kleine Lostraat van en naar de Lombeekstraat)
  • de omlegging via de Hoogstraat

De Lijn biedt een alternatieve dienstregeling aan

Hulpdiensten en scholen (leerlingenvervoer) worden in kennis gesteld

In de loop van 15/05/2024 (ochtend) wordt het kruispunt terug vrijgegeven en worden de verkeersmaatregelen opgeheven.

Bewoners in de werf en bewoners die in de zone van de verkeersmaatregelen wonen, krijgen op 07/05/2024 een infobrief van de aannemer in de bus.

Op zaterdag 25 mei zullen er werken plaatsvinden in de Ledebergstraat ter hoogte van huisnummer 1-3.

Tijdens de uitvoering van deze werken zal de Ledebergstraat, wegvak tussen Ledebergdries huisnummer 18 en Ledeberstraat 8 (rijrichting Hoogstraat) afgesloten worden voor alle verkeer.

Er is een omleiding voorzien via Ledebergdries, Lombeekstraat, Profetenstraat, Hoogstraat en Ledebergstraat.

De Lijn voorziet een aangepaste dienstverlening en de hulpdiensten zijn op de hoogte.

Vanaf maandag 13 mei tot en met vrijdag 31 mei zal er gewerkt worden ter hoogte van Brusselstraat 57-63. Het wegdek is er verzakt door een rioleringsprobleem. Tijdens deze werken zal er eenrichtingsverkeer ingesteld met verboden rijrichting centrum Pamel.

 Het verkeer rijrichting centrum Pamel zal omgeleid worden via de Keerstraat, Kriebrugstraat, Pamelsestraat (Liedekerke) , Holstraat (Liedekerke), Kaaitvaartstraat, Gasthuisstraat en Brusselstraat.

 Om de vlotte doorstroming van het verkeer te verzekeren op de omleidingsroute zal er een stilstaan- en parkeerverbod geplaatst worden in de Keerstraat, de Kriebrugstraat en de Gasthuisstraat (wegvak tussen het kruispunt met de Kaaitvaartstraat en het kruispunt met de Brusselstraat).

 De Lijn voorziet een aangepaste dienstregeling en de hulpdiensten zijn op de hoogte.

De betrokken bewoners krijgen een infobrief in de week van 6 mei.

Vanaf maandag 29 april 2024 tot en met 31 mei 2024 zullen er werken plaatsvinden in de Molenkauter, wegvak tussen het kruispunt met de Koning Albertstraat huisnummer 36 en het kruispunt met de Vossenbunderstraat. Deze werken omvatten de aanleg van een tweesporenpad in beton waardoor de straat afgesloten zal worden voor alle weggebruikers.

Tijdens deze werken worden alle weggebruikers omgeleid via de Koning Albertstraat, Jozef Jansstraat (eenrichtingsstraat) en Windmolenstraat.  

De hulpdiensten zijn op de hoogte gebracht.

 

Pagina-update 17/05/2024

Hier krijgt u de actuele informatie en updates i.v.m. de riolerings- en wegeniswerken in de Ramerstraat, Roosdaal.

Duur werken: 17/06/2024 - eind april 2025.

De herinrichting en de aanleg van de fietsinfrastructuur gebeurt met steun van de Provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest.

Bezoek regelmatig deze pagina, ze wordt aangepast/aangevuld tijdens het verloop van de werken.

Moeilijk te onthouden url? Je komt automatisch op deze pagina terecht via www.roosdaal.be/ramerstraat.


Contactgegevens

Informatie en communcatie

Fasering en verkeer - algemeen

Fasering en verkeer - detail per fase

Tijdlijn

Plannen

Updates (laatste: 17/05/2024)


Contactgegevens


Informatie en communicatie


Fasering en verkeer - algemeen

(Verkeers)hinder bij werken is onvermijdelijk. Dat is niemands ‘schuld’. De hinder wordt zo veel als mogelijk beperkt, rekening houdend met verschillende factoren. Wij vragen hiervoor uw begrip en aangepast rijgedrag ter plaatse. Stelt u toch een probleem vast: blijf rustig, neem contact op met de werfleider of de gemeente via de contactgegevens. Meestal is er een oplossing. In geval die er niet (snel of voldoende) is, vragen wij uw begrip.

 • tijdelijke verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk maar hebben voor- en nadelen. Er wordt uitgegaan van twee principes:
  • de werfzone wordt volledig afgesloten voor doorgaand verkeer, dit om de werken zo snel als mogelijk te kunnen uitvoeren
  • in de omliggende straten wordt sluipverkeer ontmoedigd en worden verkeersremmende maatregelen genomen:
   • in de Generaal de Fariaustraat, Keyerberg en Kleemstraat wordt een rijbaanversmalling ingericht
   • in de Kleemstraat, wegvak tussen de Keyerberg en de Broekstraat, wordt alleen plaatselijk verkeer toegelaten en wordt een inrijverbod ingesteld vanaf het rondpunt Keyerberg

20240516 regioplan

 

 • de werfzone zelf wordt afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer (tolerantie bewoners en bezoekers/klanten voor ondernemingen/zelfstandigen)
 • voetgangers kunnen in principe altijd door. Wees voorzichting, het blijft een werf.
 • rioleringswerken zijn “schuivende” werken: de put waar gewerkt wordt, schuift op. De aannemer verwittigt tijdig de bewoners in geval de werkput voor hun woning komt (zodat zij indien nodig de wagen buiten de werf kunnen plaatsen). De straten worden per deel opgebroken. Eerst verwijdert de aannemer de wegenis en daarna graaft hij over korte afstand een sleuf (“put”) voor de rioolbuis. Zodra de buis in de grond ligt, wordt de sleuf aangevuld en afgedekt met steenslag. Daar kunt u met de wagen voorzichtig over rijden. Matig daarom uw snelheid, het blijft een werf.
 • in de Daalbeekstraat wordt een perceel door de aannemer gebruikt als tijdelijke grondinneming. Ter hoogte van de toegang tot het perceel worden borden geplaatst die waarschuwen voor het werfverkeer.
 • matig ook uw snelheid in de omliggende straten rond de werf. Blijf hoffelijk.
 • mindervaliden of mensen die moeilijk te been zijn: neem contact op met de werfleider. Zo is er extra werfaandacht ter hoogte van uw adres.
 • zelfstandigen, bedrijven of ondernemingen
  • er wordt een bord(en) “Handelaars bereikbaar” geplaatst in het begin (beide kanten) van de Ramerstraat. Hier kunnen handelaars, afhankelijk van de zone waarin ze zich bevinden en de fase van de werf, hun logo/naam ophangen.
  • verwittig uw klanten en leveranciers (informeer hen met de link www.roosdaal.be/ijzerenkruisstraat, plaats de link eventueel op uw website)
  • indien nodig: neem contact op met de werfleider. Zo is er extra werfaandacht ter hoogte van uw adres.
  • het is mogelijk een hinderpremie te bekomen (info via www.vlaio.be/hinderpremie)
 • hulpdiensten
  • zijn op de hoogte en houden rekening met de werfomstandigheden en de verkeersmaatregelen in de omgeving
  • doe je een telefonische oproep naar de hulpdiensten, vermeld dan nogmaals dat er werken zijn en vermeld ook duidelijk waar de woning zich bevindt of waar er hulp nodig is
 • De Lijn werd op de hoogte gebracht en voorziet een aangepaste dienstregeling.
 • buurgemeenten werden op de hoogte gebracht en informeren via hun kanalen de inwoners over de werken.
 • scholen in Roosdaal werden op de hoogte gebracht en informeren via hun kanalen leerlingen en ouders.
 • Bpost wordt op de hoogte gebracht.
 • u woont in de werfzone en bestelt een pakje dat geleverd wordt via een andere koerierdienst? Informeer de koerierdienst over de werken in uw straat. (Meestal kan je bij een online bestelling een opmerking geven bij het leveradres.)
 • navigatieapp waze werd op de hoogte gebracht.
 • huisvuilinzameling: bewoners van woningen die door de werken tijdelijk niet bereikbaar zijn, kunnen hun huisvuil aanbieden aan de verzamelpunten die buiten de werkzone ingericht worden door het gemeentebestuur. Het aanbieden van huisvuil aan deze verzamelpunten dient steeds te gebeuren de dag voor de voorziene ophaling, na 18.00 uur.

Fasering en verkeer - detail per fase

Opgelet: de planning is informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. technisch, verkeersgedrag, weer, ...).

20240516 fasering

 Fase 1A  +   Fase 3    17/06/2024 - 31/08/2024
 Fase 1B    01/07/2024 - 31/10/2024
 Fase 1C  +  Fase 2    01/10/2024 - 30/04/2025

 

 Fase 1A  Fase 3  (17/06/2024 - 31/08/2024)

 • bekijk het signalisatieplan
 • werf en dus afgesloten:
  • gedeelte van het rond punt Ramerstraat x Heidestraat x Schilder Evenepoelstraat x Kristus Koninglaan
  • het begin van de Ramerstraat t.h.v. het rond punt
   • het blijft mogelijk om vanuit de Schilder Evenepoelstraat af te draaien naar de Kristus Koninglaan
   • het rond punt wordt tijdelijk een kruispunt maar dan exclusief Ramerstraat en exclusief Heidestraat (deel verbinding naar Reigersbaan)
  • Bundermeersweg
 • afgesloten uitgezonderd plaatselijk verkeer:
  • Ramerstraat en Tenbrugskensweg (plaatselijk verkeer neemt ingang en uitgang Ramerstraat via Ninoofsesteenweg (N8))
  • Reigersbaan, wegvak tussen Zevenbeukenstraat en de Heilbeekweg
  • Heilbeekweg
  • Nieuwenbosweg
  • Heidestraat, wegvak tussen de Reigersbaan en het rond punt met de Ramerstraat
 • wegomlegging
  • fietsers (ook speedpedelecs)
   • doorgaand fietsverkeer in de Ramerstraat wordt omgeleid (beide rijrichtingen) via: Daalbeekstraat, Koning Albertstraat, Nederheilbeekweg, Nieuwenbosweg, Heilbeekweg, Reigersbaan, Schilder Evenepoelstraat
   • doorgaand fietsverkeer in de Bundermeersweg wordt omgeleid (beide rijrichtingen) via: Ramerstraat, Daalbeekstraat, Koning Albertstraat, Nederheilbeekweg, Nieuwenbosweg, Heilbeekweg
  • gemotoriseerd verkeer
   • doorgaand gemotoriseerd verkeer in de Ramerstraat wordt omgeleid via Ninoofsesteenweg (N8), Kleemstraat, Keyerberg, Kristus Koninglaan
   • doorgaand gemotoriseerd verkeer in de Bundermeersweg wordt omgeleid via Ramerstraat, Ninoofsesteenweg (N8), Kleemstraat, Keyerberg, Generaal de Fariaustraat, Strijtemplein, Reigersbaan, Heilbeekweg

 Fase 1B  (01/07/2024 - 31/10/2024)

 • bekijk het signalisatieplan
 • werf en dus afgesloten:
  • Ramerstraat, wegvak tussen huisnummer 25 (overkant inrit azijnfabriek) en het rond punt met de Heidestraat/Schilder Evenepoelstraat/Kristus Koninglaan
 • afgesloten uitgezonderd plaatselijk verkeer:
  • Ramerstraat en Tenbrugskensweg (plaatselijk verkeer neemt ingang en uitgang Ramerstraat via Ninoofsesteenweg (N8))
  • Reigersbaan, wegvak tussen Zevenbeukenstraat en de Heilbeekweg
  • Heilbeekweg
  • Nieuwenbosweg
  • Bundermeersweg
 • wegomlegging
  • fietsers (ook speedpedelecs)
   • doorgaand fietsverkeer in de Ramerstraat wordt omgeleid (beide rijrichtingen) via: Daalbeekstraat, Koning Albertstraat, Nederheilbeekweg, Nieuwenbosweg, Heilbeekweg, Reigersbaan, Schilder Evenepoelstraat
  • gemotoriseerd verkeer
   • doorgaand gemotoriseerd verkeer in de Ramerstraat wordt omgeleid via Ninoofsesteenweg (N8), Kleemstraat, Keyerberg, Kristus Koninglaan

 

 Fase 1C  Fase 2  (01/10/2024 - 30/04/2025)

 • bekijk het signalisatieplan
 • werf en dus afgesloten:
  • Ramerstraat, wegvak tussen huisnummer 25 (overkant inrit azijnfabriek) en het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (N8)
  • Tenbrugskensweg
 • afgesloten uitgezonderd plaatselijk verkeer:
  • Ramerstraat (plaatselijk verkeer neemt ingang en uitgang rond punt met Kristus Koninglaan)
  • Reigersbaan, wegvak tussen Zevenbeukenstraat en de Heilbeekweg
  • Heilbeekweg
  • Nieuwenbosweg
  • Bundermeersweg
 • wegomlegging
  • fietsers (ook speedpedelecs)
   • doorgaand fietsverkeer in de Ramerstraat wordt omgeleid (beide rijrichtingen) via: Daalbeekstraat, Koning Albertstraat, Nederheilbeekweg, Nieuwenbosweg, Heilbeekweg, Reigersbaan, Schilder Evenepoelstraat
  • gemotoriseerd verkeer
   • doorgaand gemotoriseerd verkeer in de Ramerstraat wordt omgeleid via Ninoofsesteenweg (N8), Kleemstraat, Keyerberg, Kristus Koninglaan

Tijdlijn

Opgelet: de planning is informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. technisch, verkeersgedrag, weer, ...).

20240516 tijdlijn fasering Ramerstraat


Plannen

Bekijk hier de plannen van de wegenis/bovenbouw.


Updates

17/05/2024

16/05/2024

 • opbouw webpagina en alle startinformatie

11/04/2024

 • aanmaak webpagina
Verkeersbord werken

Update 08/05/2024:

Lokaal bestuur Liedekerke laat weten: deze week wordt het beton gestort. Het beton zal daarna nog drie weken uitharden. Voorziene einddatum van de werken: eind mei 2024.


Update 24/04/2024:

Lokaal bestuur Liedekerke laat weten: door het slechte weer, gaan de werken pas van start op donderdag 25/04/2024.

Een einddatum wordt zo snel als mogelijk bekend gemaakt.


Update 11/04/2024:

Tussen 16/04/2024 en 02/05/2024 zal de Monnikbosstraat ter hoogte van de woning met huisnummer 160 (grondgebied Liedekerke), volledig worden afgesloten voor alle verkeer dit voor de aanleg van een nieuwe lijngoot en betonvak. Deze werken zijn nodig gezien de slechte staat van de rijbaan. Er wordt eveneens een nieuwe constructie geplaatst om doorgaand verkeer te weren.

Omlegging:

 • Voor de bestuurders rijdende op de Hoefstraat met bestemming Kattem (Roosdaal) wordt een omlegging voorzien via de Kastanjelaan, Populierenlaan, Ed.Schelfhoutstraat, Gravenbosstraat, Zilverberkenlaan en grondgebied Roosdaal (Populierstraat en Monnikbosstraat).
 • Voor de bestuurders rijdende op grondgebied Roosdaal (Monnikbosstraat/Abeelstraat) met bestemming Hoefstraat, wordt een omlegging voorzien via grondgebied Roosdaal (Populierstraat), Gravenbosstraat, Ed.Schelfhoutstraat, Beukenlaan, Olmenlaan, Eikenlaan en Hoefstraat.

Meer info via: www.liedekerke.be/wegen-en-verkeer/wegenwerken

20240411 Monniksbosstraat160


Oorspronkelijk bericht van 9/04/2024:

Op 16/04/2024 en 17/04/2024 zal de Cathemlindeweg/Monniksbosstraat (Liedekerke) ter hoogte van de woning met huisnummer 160 (aan de tractorsluis), 2 dagen volledig worden afgesloten voor alle verkeer (ook fietsers) dit voor het plaatsen van een lijngoot over de breedte van de rijbaan.

Er wordt omlegging voorzien voor het verkeer (ook fietsers).

Meer info via: www.liedekerke.be/wegen-en-verkeer/wegenwerken

Bekijk hier de video van de vier TARL-gemeenten over diefstalpreventie.

Wat u moet weten over de inbreker?

De meeste inbrekers zijn actief bij afwezigheid van de bewoner(s). Dit is een belangrijke vaststelling omdat dit het belang onderstreept om sluitsystemen te gebruiken die ook van buitenaf bedienbaar zijn, zeker voor wat de deur betreft langs waar men gewoonlijk het gebouw verlaat. Het risico op inbraak is even hoog in de namiddag als in het tweede deel van de nacht. Vaak echter vergeet men juist tijdens de dag de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen. Meestal komt de inbreker langs de achterzijde van de woning. Deze manier van werken biedt niet alleen meer discretie, maar vaak is de beveiliging hier ook het zwakst.

Hoe je best je woning beveiligen?

De beveiliging tegen inbraak berust op het zinvol en met risico evenredig combineren volgens het OBER-principe.

 • Organisatorische maatregelen strekken er vooral toe de woning voor de dief onaantrekkelijk te maken, hem geen gelegenheid te geven en de buit zo laag mogelijk te houden door o.a. een goed sleutelbeheer, het scheppen van een bewoonde indruk. Al deze maatregelen zijn kosteloos.
 • Bouwkundige maatregelen hebben tot doel de weerstand van het hang- en sluitwerk te verhogen door gebruik te maken van degelijke sloten, gelaagd glas, enz..
 • Elektronische beveiliging is een aanvulling op de voorgaande maatregelen en heeft naast een algemeen afschrikkende functie de taak een inbraak of een poging te detecteren en de omwonenden en de politiediensten rechtstreeks of onrechtstreeks te alarmeren.
 • Registreren en Merken heeft als doel de persoonlijke bezittingen te personaliseren en te inventariseren. Dit verhoogt de mogelijkheid tot terugvinden van de buit bij diefstal.

De samenhang tussen deze maatregelen is voor de hand liggend: een niet-gesloten en inbraakwerende deur heeft weinig of geen waarde evenals een detectie die zonder verder gevolg blijft. Daarenboven is het noodzakelijk alle kwetsbare punten goed te beveiligen.

De meeste inbrekers zoeken wel een toegang via het zwakste punt. Indien dit niet lukt, zoeken zij eerst een andere toegang vooraleer het objectief te verlaten. De basisvoorwaarde opdat de beveiliging effectief zou zijn is en blijft echter dat men ze aanwendt. Het gebeurt vaak dat een beveiliging omzeild wordt, niet door een kundige dief, maar omdat de bewoner ze gewoonweg niet in gebruik had gesteld. Je kan kosteloos en vrijblijvend beroep doen op het advies van één van onze diefstal-preventieadviseurs.

Hier zijn alvast een aantal gratis tips

 • Sluit altijd alle ramen en deuren als je als laatste het huis verlaat.
 • Vergeet de garagepoort niet af te sluiten.
 • Gebruik je sleutel om het nachtslot te activeren.
 • Laat bij afwezigheid 's avonds een licht branden.
 • Laat geen briefjes achter voor leveranciers.
 • Verberg je sleutel niet op voor de hand liggende plaatsen.
 • Weet wat je bezit en zorg voor een goede beschrijving er van.
 • Registreer je voorwerpen en neem een foto van belangrijke zaken.
 • Bewaar je kostbaarheden verspreid over de woning op ongewone plaatsen.
 • Hou niet teveel geld in huis.
 • Hang huis- en autosleutels niet zichtbaar aan een haakje.
 • Ramen en deuren goed afsluiten , vermijd kieren.
 • Verlicht 's avonds donkere punten rond de woning. (licht met sensor).
 • Laat buiten geen gereedschap liggen dat de inbreker kan gebruiken.
 • De glaslatten van het raam zitten aan de binnenzijde.
 • Als je met verlof gaat, kan u beroep doen op de politie om toezicht te houden op de woning, tijdens je afwezigheid. (aanvraag is terug te vinden op onze website www.tarl.be).

Merk en registreer je bezit vinden op www.tarl.be.

Berg waardevolle goederen veilig op!
De meeste inbrekers zijn erop uit om zo snel mogelijk gemakkelijk verhandelbare goederen of waarden te stelen in zo weinig mogelijk tijd. Vermijd diefstalgevoelige voorwerpen zodanig uit te stallen dat een voorbijganger zich gemakkelijk een idee kan vormen van de waarde ervan. Berg cheques, geld, juwelen, kredietkaarten en andere waarden ook niet op in gekende plaatsen (linnenkast, enz.). Sluit alles veilig af. Afsluiten betekent deuren op slot te draaien, geen deuren en/of gemakkelijk bereikbare ramen op een kier laten staan, geen vliegenraam laten inzitten,...
Dit is niet enkel nodig wanneer je de woning verlaat maar ook wanneer je thuis boven of in de tuin aan het werk bent. Sommige daders maken er geen punt van om in die omstandigheden binnen te dringen; zelfs wanneer je 's avonds TV zit te kijken is het veilig de achterdeur te sluiten. Vergeet ook niet tuinhuisjes af te sluiten: niet alleen kan het materiaal dat er staat gestolen worden maar het kan ook gebruikt worden om de inbraak te vergemakkelijken.
Een goede buur is beter dan een verre vriend. Een gepaste nieuwsgierigheid voor wat er op straat en bij de buur gebeurt is een nuttige maatregel om diefstal te voorkomen. Wanneer je verdachte voertuigen of personen ziet, die vreemd zijn aan de buurt, verwittig de politie. Memoriseer of noteer zoveel mogelijk gegevens betreffende het voertuig (nummerplaat, kleur, specifieke kenmerken) en de personen (kledij, huidskleur, lengte…). De politie zal het je niet kwalijk nemen wanneer jouw oproep onnodig zou zijn geweest. Het motto van de Politiezone TARL is namelijk:  "SAMEN WERKEN AAN VEILIGHEID"

Meer informatie:

Pagina 1 van 28