landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Aziatische hoornaarval

Alle Aziatische hoornaarvallen zijn momenteel gereserveerd. Aanvragen is niet meer mogelijk, alvast bedankt voor jullie enthousiasme.

🐝 Om de Aziatische hoornaar te bestrijden, voorziet het lokaal bestuur Roosdaal 200 lokpotten. Op enkele dagen tijd werden ruim 140 vallen aangevraagd, waarvoor dank!

⚠️ Om een optimale spreiding te bekomen, zijn we in het bijzonder voor volgende plaatsen nog op zoek naar geïnteresseerden voor een hoornaarval:

 • Brusselstraat – Jozef de Schepperstraat – Omer de Vidtslaan – Koning Albertstraat
 • Tuinwijk – Groenenboomgaard – Kapellestraat
 • Ninoofsesteenweg
 • Poelkstraat – Poelkveldstraat
 • Poelkbeekstraat – Espenveldstraat – Steenmeersstraat
 • Reigersbaan - Kerkveldstraat
 • Abeelstraat – Reusestraat – Populierstraat
 • Ijzerenkruisstraat
 • Wijde omgeving van de Hertboommolen

👉 Zolang de voorraad strekt, kan je een gratis lokpot aanvragen via:

ℹ️ Meer info over de Aziatische hoornaar vind je op:

www.roosdaal.be/leefomgeving-en-mobiliteit/natuur-en-dieren/wespen-en-hoornaars

Klimaattafel

🌿🌍🔆 Beste inwoner van Pamel: We hebben jouw hulp nodig om het klimaatactieplan van Roosdaal vorm te geven!

Jouw betrokkenheid en ideeën zijn van onschatbare waarde om samen te werken aan een duurzamere en groenere gemeente.

Heb je ideeën en suggesties om onze gemeente energiezuiniger en aangenamer te maken? Wil je meedenken over concrete acties in je buurt? Kortom, wil je helpen de koers te bepalen voor een duurzaam Roosdaal tijdens een rondetafelgesprek?

Kom dan naar de klimaattafel en denk mee over:

🏠 Energiezuinig wonen en hernieuwbare energie
🌿 Groene ruimte
🚲 Koolstofvrije mobiliteit
☔️ Ontharden en regenwateropvang


Datum: Maandag 26 februari om 19u30
Locatie: Proefcentrum Pamel, Molenstraat 26, Roosdaal

💻 Inschrijven is aangeraden via haviland.be/klimaattafel-pamel

Laat je stem horen en help ons een duurzamer Roosdaal te creëren! 🌱✨

Politiecolleges van AMOW, Dilbeek en TARL

De politiecolleges van AMOW, Dilbeek en TARL namen vandaag het besluit om in een studie de contouren van een groot gefuseerd politiekorps uit te werken.
Lees er alles over hieronder.

De politiecolleges van AMOW, Dilbeek en TARL namen vandaag het besluit om in een studie de contouren van een groot gefuseerd politiekorps uit te werken. Hierbij wordt aandacht besteed aan het definiëren van een gemeenschappelijke visie op gemeenschapsgerichte politiezorg en een nieuwe organisatiestructuur, maar ook aan budgettaire kwesties en de financiële verdeelsleutel van een toekomstige fusiezone. Zo een grote fusiezone zou zich uitstrekken over de gemeenten Affligem, Asse, Dilbeek, Liedekerke, Merchtem, Opwijk, Roosdaal, Ternat en Wemmel. Het personeelskader zou ongeveer 420 personeelsleden tellen.

De resultaten van deze studie worden verwacht tegen september 2024. Zij moeten toelaten om een definitieve en formele beslissing te nemen over een mogelijke fusie van de drie politiezones, die al een aantal jaren nauw samenwerken binnen de associatie PACE. De 9 betrokken burgemeesters en 3 korpschefs delen het besef dat een fusie tussen de drie zones kan leiden tot een betere dienstverlening aan de bevolking, en het uitbouwen van een sterkere, meer robuuste organisatie met voldoende capaciteit en expertise om beter het hoofd te bieden aan de snel evoluerende context.

De beslissing om deze studie uit te voeren, volgt uit de conclusies van eerder onderzoek waaruit is gebleken dat een fusie tussen de 3 politiezones heel wat mogelijkheden biedt om de politiezorg te verbeteren in de betrokken gemeenten. Daarnaast bleek hieruit ook dat het een sterk verhaal is om met de 3 politiezones samen in zee te gaan, aangezien elk van de 3 een meerwaarde kan betekenen in een nieuwe en grotere politiezone.

De opdracht voor deze opvolgstudie wordt gegeven aan een taskforce bestaande uit de korpschefs, telkens aangevuld met één medewerker uit de eigen politiezone. Vanuit de federale afdeling van de gouverneur wordt begeleiding en ondersteuning geboden.

“De lokale politiezorg staat vandaag voor heel wat uitdagingen. Stilstaan is onmogelijk, blijven evolueren en wendbaar reageren op de omgeving die ons omringt, is wat ons te doen staat,” zegt gouverneur Jan Spooren, “Schaalvergroting, met name de fusie van politiezones, wordt vaak naar voren geschoven als de oplossing voor de problemen die zich stellen. De studie die hier wordt uitgevoerd, kan aantonen of de fusie effectief een juiste keuze is. Een betere dienstverlening moet het doel zijn: een groter beleids- en operationeel vermogen om huidige en toekomstige uitdagingen voor de politie het hoofd te bieden.”

“Een mogelijke fusie is geen doel op zich, maar een middel tot meer operationele slagkracht en een kwaliteitsverbetering in de (basis)politiezorg”, zegt ook burgemeester Koen Van Elsen, momenteel voorzitter van de politieassociatie PACE. “Een besparing op het aantal medewerkers is niet aan de orde, maar we hebben wel de ambitie om een betere dienstverlening aan de burgers te leveren met (minstens) dezelfde middelen”.

De intentieverklaring wordt ter kennisgeving geagendeerd op de eerstkomende politieraden en gemeenteraden.

En daar is de sneeuw! Onze afvalploegen zijn nog steeds aan het werk. Ook morgen donderdag 18/01 zullen onze afvalploegen uitrijden.
De chauffeur en zijn laders doen al het mogelijke om langs te komen. Waar de straten te glad liggen en de toestand te gevaarlijk is, zullen ze niet of beperkt inzamelen. Indien je afval niet werd opgehaald, vragen we je om het afval binnen te halen en de volgende keer opnieuw aan te bieden.
OPROEP: Maak je stoep sneeuwvrij, dan kunnen de afvalophalers veilig je afval ophalen.
Bedankt voor jullie begrip, en wees voorzichtig!
Meer info: www.intradura.be/nl

Logo Leve de Tuin

Met drie online infosessies willen we een pad schetsen om van jouw tuin een groenere, duurzamere en meer klimaatbewuste tuin te maken. Klimaatbewust zorgt er hier ook voor dat je tuin klimaatrobuuster wordt en dus beter de extreme wordende variaties in ons klimaat kan weerstaan en helpen beheersen.

Elke sessie staat op zich maar kan ook gezien worden als een verdere uitwerking van een deel van de voorgaande sessie. Zo maken onthardingen een belangrijk deel uit van ons arsenaal tegen de waterproblematiek. In de tweede sessie wordt hier verder op ingegaan en bevat de sessie over het hergebruiken van materialen dan weer hoe we, naast andere fracties, het ‘afval’ van de ontharding kunnen hergebruiken in onze tuin.

Online infosessie 'Water in de Tuin'

Online infosessie 'Kleine ontharding'

Online infosessie 'Afval in de tuin'

DONDERDAG 7 MAART – 20 UUR DINSDAG 12 MAART – 20 UUR DONDERDAG 14 MAART – 20 UUR

Inschrijven kan via deze link: inschrijvingslink

 

Online infosessie 'Water in de Tuin'

Een overzicht van klein en minder kleine ingrepen om water in je tuin te houden

De weersomstandigheden worden extremer. Te droge en te natte periodes komen de laatste jaren meer en meer voor. Water in de tuin goed beheren is belangrijk voor jouw planten, de directe omgeving, maar ook voor onze bredere maatschappij. Tuincoach Wim toont allerhande kleine en grote technieken over hoe je water in je tuin kan verwerken en daarbij waterproblemen zoals schaarste en overlast kan aanpakken, maar ook over de functies die water in je tuin kan vervullen om je tuin om te vormen tot een spons die water opslaat voor droge tijden en je woning en de omgeving beschermt tegen overdadige regenval.

WEBINAR inschrijvingslink

DONDERDAG 7 MAART OM 20 UUR

Online infosessie 'Kleine ontharding, groenere omgeving'

Maak gevels, koertjes, terrassen en opritten groener met kleine ingrepen.

Laat je niet afschrikken bij het woord ‘Ontharden’. Met kleine ingrepen kan je er al voor zorgen dat jouw omgeving groener en koeler wordt en dat water opnieuw in de bodem kan dringen. In het nieuwe groen kunnen dieren bovendien voedsel en schuilplekken vinden wat meer kansen geeft aan de natuur. Van de verwijdering van één tegel tot gehele ontharding, van een klimplant tot een minituin. In dit webinar toont Tuincoach Wim de voordelen van een onthardingen met heel wat voorbeelden van ingrepen op ieders maat. Hij overloopt ook een plan van aanpak met aandachtspunten en een handvol praktische tips.

WEBINAR inschrijvingslink

DINSDAG 12 MAART 2024 OM 20 UUR

Online infosessie 'Afval in de tuin – hergebruiken of juist verwijderen'

Wanneer ‘afval’ geen Afval is maar nuttig of decoratief hergebruikt kan worden.

Hoe ga je om met ‘afval’ in je tuin wanneer je je tuin herinricht, onthardt of bv. een tuinberging sloopt? Welke restmaterialen kan je hergebruiken en hoe dan? In deze inspiratiesessie geeft Tuincoach Wim suggesties over hoe je snoeihout, sloophout, steenpuin … kan hergebruiken en een nieuwe nuttige of zelfs decoratieve functie kan geven in je tuin. En je krijgt info over waar je naartoe kan met afval dat je niet hergebruikt, of met gevaarlijk afval zoals asbestgolfplaten.

WEBINAR inschrijvingslink

DONDERDAG 14 MAART 2024 OM 20 UUR

De TuinCoach is een onderdeel van de afvalpreventiewerking van Intradura en het provinciaal project 'Leve de Tuin'.

Deze ochtend besliste het provinciaal coördinatiecomité van Vlaams-Brabant onder leiding van provinciegouverneur Jan Spooren om de provinciale fase op te heffen. De waterpeilen in zowel de bevaarbare als de onbevaarbare waterlopen zijn in de hele provincie gezakt onder de alarmdrempels. Daarnaast wordt er geen neerslag meer voorspeld, waardoor de waterpeilen verder kunnen dalen. De waterbeheerders blijven de situatie opvolgen en ledigen de wachtbekkens op een gecontroleerde manier. Een provinciale coördinatie wordt daarom niet langer nodig geacht.

Gouverneur Jan Spooren geeft aan dat hij zeer tevreden is met de manier waarop de lokale besturen met de wateroverlast zijn omgegaan: “Het werd snel duidelijk dat de gemeentebesturen besturen goed weten hoe ze met dergelijke situaties moeten omgaan. Zij traden meteen in overleg met de waterbeheerders en interventiediensten en gingen aan de slag om zich voor te breiden op alle mogelijke scenario’s. De aanbevelingen die opgesteld werden na de watersnood in 2021 werden eveneens goed opgevolgd.”

Naast de samenwerking met de lokale besturen, verliep de samenwerking met de interventiediensten en de waterbeheerders enorm vlot. Alle nodige informatie werd in het provinciaal coördinatiecomité vlot uitgewisseld, waardoor de nodige beslissingen snel konden worden genomen en uitgevoerd. Op die manier konden de brandweer en civiele bescherming efficiënt reageren en interveniëren met pompen en zandzakjes. Zoals gewoonlijk zal een grondige evaluatie van het provinciaal crisisbeheer worden uitgevoerd, en verder worden besproken in de provinciale veiligheidscel die in februari samen komt.

“Ik ben zeer trots op de professionaliteit van alle partners en de solidariteit die ik de afgelopen dagen heb mogen aanschouwen binnen Vlaams-Brabant. De snelle aanvulling en verspreiding van zandzakjes door brandweer en civiele bescherming in samenwerking met de lokale besturen waren van cruciaal belang om de wateroverlast onder controle te krijgen. Het aanbod van zandzakjes vanuit hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant en de niet-getroffen gemeenten in onze provincie werd hierbij warm onthaald. Ook de solidariteit tussen burgers in de getroffen gemeenten is hartverwarmend. Ik wil de waterbeheerders, interventiediensten, lokale besturen en burgers dan ook uitdrukkelijk bedanken.”, zegt Jan Spooren.

De crisissituatie is momenteel voorbij, maar de periode van nazorg zal nog even verder lopen. De waterbeheerders gaan aan de slag met een grondige controle van de dijken en het verder vrijmaken van de waterlopen. De getroffen gemeenten en burgers focussen zich op herstel. Zo wordt er aan de burgers aangeraden om foto’s te nemen van de schade en de verzekering te contacteren. Alle informatie in kader van nazorg kan via de informatiekanalen van de gemeentebesturen worden geraadpleegd. De provinciegouverneur en het provinciale coördinatiecomité wensen alle getroffenen veel sterkte en goede moed toe.

Aanbevelingen aan de bevolking:

 • Maak je huis schoon en ontsmet de beschadigde ruimtes.
 • Verlucht de ruimtes voldoende maar verwarm ze ook zodat de vochtigheid kan wegtrekken.
 • Luister naar de aanbevelingen van de overheid over het gebruik van leidingwater.

Heb je schade ?

 • Heb je geen hulp nodig van de brandweer? Doe beroep op een gekwalificeerde vakman of herstel het zelf (bijvoorbeeld bij een omgevallen boom in de tuin, beschadigd tuinhuis, schade aan je auto).
 • Heb je hulp nodig van de brandweer?
  • Geef je aanvraag bijvoorkeur in via het digitaal loket 1722.be of bel 1722.
  • Hou het noodnummer 112 vrij voor personen in levensgevaar.
 • Heb je nood aan opvang omwille van problemen met de verwarming? Neem contact op met je lokaal bestuur.
 • Neem foto’s van de beschadigde plaatsen: ze kunnen nuttig zijn voor je verzekeringsdossier.
 • Neem zo snel mogelijk contact op met je verzekeraar. Hij/zij zal al je vragen beantwoorden en je helpen om de procedure op te starten om het schadegeval te regelen.
 • Informeer je of het Rampenfonds in jouw situatie zal tussenkomen.
Auto

De technische dienst zorgt ervoor dat gemeentewegen bij sneeuw en ijs zo snel en goed mogelijk ijs- en sneeuwvrij gemaakt worden. Gewestwegen (N8) worden onderhouden door het Agentschap Wegen en Verkeer.

Waar en wanneer wordt er gestrooid?

We volgen de weersverwachtingen op de voet en kunnen hierdoor inschatten of er de volgende dag(en) preventief gestrooid moet worden. We geven prioriteit aan de busbanen van De Lijn. Zodra deze gestrooid zijn worden ook de overige straten aangepakt.

Busbanen van de lijn:

Dokter Roosensstraat, Pamelse Klei, Brusselstraat, Gootjesstraat, Nieuwe Kaai, Keerstraat, Kriebrugstraat, Ledebergdries, Ledebergstraat, Hoogstraat, Profetenstraat, Lombeekstraat, Omer de Vidtslaan, Koning Albertstraat, Jozef Jansstraat, Daalbeekstraat, Ramerstraat, Kristus Koninglaan, Schilder Evenepoelstraat, Strijtemplein, Rombautstraat, Lostraat, Nieuwbaan, Broekstraat, Donkerstraat, Knoddelstraat, Kraanstraat, Kerkstraat, Ijzerenkruisstraat.

Wist je dat...

 • Het zout alleen zijn werk kan doen wanneer er voldoende voertuigen over de weg rijden?
 • De dikte van het ijs en de eventuele hoeveelheid sneeuw die erop ligt, invloed hebben op de tijd die het zout nodig heeft om te werken?
 • Bij sneeuwval en ijzel zijn de eigenaars, huurders of vruchtgebruikers verplicht op de trottoirs voor gebouwen en onbebouwde percelen een doorgang voor voetgangers (slip)vrij te maken en het nodige te doen om de gladheid te bestrijden. Bij het vrijmaken van trottoirs moet de sneeuw zodanig verwijderd worden dat ze geen hinder veroorzaakt voor de weggebruikers.

Opgelet!

 • Niet op de rijweg of het fietspad te vegen (dit kan terug aanvriezen en een nieuw gevaar vormen), maar aan de rand ophopen zonder dat het de voetgangers hindert.
 • Niet in de goot vegen, deze alsook de rioolmonden moeten vrij blijven om het smeltwater vlot af te voeren.

Hou het veilig op de weg!

Voor al je vragen kan je steeds terecht bij de technische dienst: 054 89 13 38 of technischedienst@roosdaal.be

Op deze pagina vind je meer informatie over parkeren in Pamel centrum.


Overzichtskaart

Fietsparkeren

Parkeren met de wagen

Blauwe zone

Updates


Overzichtskaart

 


Fietsparkeren 

 • op verschillende locaties vind je fietsparkeerplaatsen in de vorm van fietsnietjes. Op de overzichtskaart vind je de locaties (elke locatie is aanklikbaar en geeft informatie).
 • enkele handelaars/ondernemingen bieden op hun terrein fietsparkeerplaatsen aan voor klanten (deze fietsparkeerplaatsen zijn niet opgenomen in de overzichtskaart)
 • in de Brusselstraat (gedeelte tussen Kwinkeleer en Gasthuisstraat) vind je
  • 30 fietsparkeerplaatsen (overdekt) te 't Sportvlot
  • 6 fietsparkeerplaatsen te Brusselstraat 29
  • 8 fietsparkeerplaatsen (overdekt, laadmogelijkheid voor elektrische fietsen) te Brusselstraat 15 (ingang gemeentehuis)
  • 7 fietsparkeerplaatsen te Brusselstraat 12 (kerk Pamel)
  • in uitvoering voorjaar 2024:
   • 6 tot 10 fietsparkeerplaatsen te Brusselstraat 15 (overzijde gemeentehuis)
   • 6 tot 10 fietsparkeerplaats te Brusselstraat 1 (plein)
 • mobiliteit begint bij jezelf. Kom jij ook met de fiets?

Parkeren met de wagen

 • parkeren in Pamel centrum is gratis
 • in de Brusselstraat (gedeelte tussen Kwinkeleer en Gasthuisstraat) vind je (zie ook overzichtskaart)
  • 2 laadparkeerplaatsen (lees meer over andere laadplaatsen in Roosdaal)
  • 5 parkeerplaatsen voor mindervaliden
  • 155 langparkeerplaatsen (geen tijdsbeperking op parkeerduur)
  • in uitvoering maart 2024: 11 kortparkeerplaatsen (parkeren met parkeerschijf voor maximaal 2 uur op werkdagen (maandag tot zaterdag))
 • in de Pamelse Klei en de Rik Van Saenestraat vind je
  • 36 publieke kortparkeerplaatsen in blauwe zone: parkeren met parkeerschijf voor maximaal 2 uur op werkdagen (maandag tot zaterdag), uitgezonderd bewoners. Meer uitleg vind je hieronder bij Blauwe zone.
  • parkeerplaatsen op het terrein van enkele handelaars/ondernemingen voor klanten

Blauwe zone

In de Pamelse Klei en de Rik Van Saenestraat geldt een beperkte parkeertijd (blauwe zone).

Voor niet-bewoners en bewoners zonder bewonerskaart geldt hier parkeren met tijdsduurbeperking: parkeren kan op werkdagen (maandag t.e.m. zaterdag) tussen 9 en 18 uur alleen met parkeerschijf voor maximaal 2 uur.

Inwoners van deze blauwe zone kunnen een bewonerskaart aanvragen. Voor hen is het gebruik van de parkeerschijf niet verplicht. Een bewonerskaart kan je aanvragen via parkeren@roosdaal.beof telefonisch op 054 89 13 40 onder volgende voorwaarden:

 • de aanvrager woont in de blauwe zone en is in het bevolkingsregister van de gemeente Roosdaal ingeschreven op het adres waarvoor de bewonerskaart aangevraagd wordt en de aanvrager is op dit adres gedomicilieerd
 • het voertuig waarvoor de kaart wordt aangevraagd is ingeschreven op dit adres
 • als het gaat om een firmawagen legt de aanvrager het ‘attest firmawagen’ voor (document te bekomen op aanvraag)
 • de aanvrager moet een in België geldig (voorlopig) rijbewijs voor een voertuig van de betreffende categorie hebben
 • er kunnen maximaal twee voertuigen vermeld worden op de bewonerskaart. Beide kentekenplaten zullen worden vermeld op één bewonerskaart.
 • de aanvrager levert de volgende documenten aan:
  • inschrijvingsbewijs wagen (deel I met de naam van de houder bij de inschrijving)
  • identiteitskaart
  • rijbewijs
  • voor een firmawagen: het ingevulde ‘attest firmawagen’

Voor het bekomen van een bewonerskaart dient er een retributie van € 24,00 betaald te worden. De retributie is deels verschuldigd bij de aanvraag per volledige maand binnen het jaar.

Leg je bewonerskaart goed zichtbaar in het voertuig achter de voorruit. Het kenteken en de geldigheidsduur moeten goed leesbaar zijn.

De bewonerskaart is jaarlijks vernieuwbaar.


Updates 

06/03/2024

 • online aankondiging van het invoeren van 11 kortparkeerplaatsen (Brusselstraat) en extra fietsparkeerplaatsen (Brusselstraat) en infobrief omgeving
  • lees hier de infobrief
  • de infobrief wordt bedeeld op 06/03/2024
  • bedeelzone: Pamelse Klei, Brusselstraat (tussen Kwinkeleer en Pamelse Klei), Gasthuisstraat (tussen Pamelse Klei en Varing), Rik Van Saenestraat
 • aanvullen algemene parkeerinformatie (fietsparkeren, kortparkeren, langparkeren, ...)

04/03/2024

 • omvormen van deze webpagina naar een pagina met meer algemene parkeerinformatie voor Pamel centrum

periode 2017-2023

 • kleine wijzigingen of geen online updates

27/04/2016

 • opbouw pagina en informatie parkeren Pamelse Klei