landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Wateroverlast

Ook al is het waterpeil gedaald, toch zijn er nog veelvuldige aanvragen bij de brandweer om woningen leeg te pompen (vooral Affligem en Ternat).
De brandweer geeft prioriteit aan ondergelopen leefruimten. Het leegpompen van kelders komt later aan bod.
Er wordt door de hulpdiensten om begrip gevraagd en rekening te houden met wachttijden.

Je kan zelf intussen waar mogelijk zelf acties ondernemen met dompelpompen en/of dweilen.

Hou rekening met volgende aanbevelingen:

  • Geef bij voorkeur je aanvraag voor brandweerhulp in via het digitaal loket 1722.be. Is dit niet mogelijk? Bel dan 1722.
  • Is er iemand in levensgevaar of is er brand? Bel dan altijd 112.
  • Ga indien mogelijk zelf aan de slag met dompelpompen en/of emmer en dweil.
  • Beperk je verplaatsingen in risicogebied en vermijd gevaarlijke zones.
  • Respecteer wegomleidingen omwille van ondergelopen straten.
  • Gebruik zandzakken om kleine dammen te maken voor kelderopeningen, buitendeuren, ...
  • Neem tapijten weg en plaats je meubels en waardevolle voorwerpen op een veilige hoogte.
  • Sluit indien nodig gas, elektriciteit en water af.
  • Parkeer je wagen op een veilige plaats.
  • Neem foto’s van voorwerpen en ruimten die onder water staan/onder water hebben gestaan voor de verzekering.

Indien je nog problemen ondervindt, kan je als inwoner contact opnemen met de technische dienst op het nummer 054 89 13 38.