landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Waterpeilen zakken in Vlaams-Brabant onder alarmdrempels: provinciaal nood- en interventieplan wordt opgeheven.

Deze ochtend besliste het provinciaal coördinatiecomité van Vlaams-Brabant onder leiding van provinciegouverneur Jan Spooren om de provinciale fase op te heffen. De waterpeilen in zowel de bevaarbare als de onbevaarbare waterlopen zijn in de hele provincie gezakt onder de alarmdrempels. Daarnaast wordt er geen neerslag meer voorspeld, waardoor de waterpeilen verder kunnen dalen. De waterbeheerders blijven de situatie opvolgen en ledigen de wachtbekkens op een gecontroleerde manier. Een provinciale coördinatie wordt daarom niet langer nodig geacht.

Gouverneur Jan Spooren geeft aan dat hij zeer tevreden is met de manier waarop de lokale besturen met de wateroverlast zijn omgegaan: “Het werd snel duidelijk dat de gemeentebesturen besturen goed weten hoe ze met dergelijke situaties moeten omgaan. Zij traden meteen in overleg met de waterbeheerders en interventiediensten en gingen aan de slag om zich voor te breiden op alle mogelijke scenario’s. De aanbevelingen die opgesteld werden na de watersnood in 2021 werden eveneens goed opgevolgd.”

Naast de samenwerking met de lokale besturen, verliep de samenwerking met de interventiediensten en de waterbeheerders enorm vlot. Alle nodige informatie werd in het provinciaal coördinatiecomité vlot uitgewisseld, waardoor de nodige beslissingen snel konden worden genomen en uitgevoerd. Op die manier konden de brandweer en civiele bescherming efficiënt reageren en interveniëren met pompen en zandzakjes. Zoals gewoonlijk zal een grondige evaluatie van het provinciaal crisisbeheer worden uitgevoerd, en verder worden besproken in de provinciale veiligheidscel die in februari samen komt.

“Ik ben zeer trots op de professionaliteit van alle partners en de solidariteit die ik de afgelopen dagen heb mogen aanschouwen binnen Vlaams-Brabant. De snelle aanvulling en verspreiding van zandzakjes door brandweer en civiele bescherming in samenwerking met de lokale besturen waren van cruciaal belang om de wateroverlast onder controle te krijgen. Het aanbod van zandzakjes vanuit hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant en de niet-getroffen gemeenten in onze provincie werd hierbij warm onthaald. Ook de solidariteit tussen burgers in de getroffen gemeenten is hartverwarmend. Ik wil de waterbeheerders, interventiediensten, lokale besturen en burgers dan ook uitdrukkelijk bedanken.”, zegt Jan Spooren.

De crisissituatie is momenteel voorbij, maar de periode van nazorg zal nog even verder lopen. De waterbeheerders gaan aan de slag met een grondige controle van de dijken en het verder vrijmaken van de waterlopen. De getroffen gemeenten en burgers focussen zich op herstel. Zo wordt er aan de burgers aangeraden om foto’s te nemen van de schade en de verzekering te contacteren. Alle informatie in kader van nazorg kan via de informatiekanalen van de gemeentebesturen worden geraadpleegd. De provinciegouverneur en het provinciale coördinatiecomité wensen alle getroffenen veel sterkte en goede moed toe.

Aanbevelingen aan de bevolking:

 • Maak je huis schoon en ontsmet de beschadigde ruimtes.
 • Verlucht de ruimtes voldoende maar verwarm ze ook zodat de vochtigheid kan wegtrekken.
 • Luister naar de aanbevelingen van de overheid over het gebruik van leidingwater.

Heb je schade ?

 • Heb je geen hulp nodig van de brandweer? Doe beroep op een gekwalificeerde vakman of herstel het zelf (bijvoorbeeld bij een omgevallen boom in de tuin, beschadigd tuinhuis, schade aan je auto).
 • Heb je hulp nodig van de brandweer?
  • Geef je aanvraag bijvoorkeur in via het digitaal loket 1722.be of bel 1722.
  • Hou het noodnummer 112 vrij voor personen in levensgevaar.
 • Heb je nood aan opvang omwille van problemen met de verwarming? Neem contact op met je lokaal bestuur.
 • Neem foto’s van de beschadigde plaatsen: ze kunnen nuttig zijn voor je verzekeringsdossier.
 • Neem zo snel mogelijk contact op met je verzekeraar. Hij/zij zal al je vragen beantwoorden en je helpen om de procedure op te starten om het schadegeval te regelen.
 • Informeer je of het Rampenfonds in jouw situatie zal tussenkomen.