landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Houd je thuis pluimvee als hobby? Of hou je pluimvee voor de eieren of voor de slacht? Dan kan het goed zijn dat je je moet laten registreren in de Saniteldatabank.

Wie moet zich laten registreren in de Saniteldatabank?

Afhankelijk van de soort pluimvee, het aantal en met welk doel deze gehouden worden, maakt de wetgeving een onderscheid of je je al dan niet dient te laten registreren.

Voor welke pluimveesoorten is deze wetgeving van toepassing?

De registratie in de Saniteldatabank is enkel van toepassing voor houders van: kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (struisvogels, emoes, nandoes en casuarissen).

Wanneer is het nodig om je te registreren?

Hou je enkel hobbypluimvee (bv. sierkippen) dat nooit in de voedselketen komt, ook de eieren niet? Dan zijn er twee mogelijkheden:

 1. Als je meer dan 199 dieren als hobbypluimvee houdt en/of je neemt deel aan een markt. In dit geval laat je een beslag registreren als hobbyhouderij.
 2. Beschik je over een inrichting waar je op regelmatige basis hobbypluimvee aan- en verkoopt? Dan word je beschouwd als een pluimveehandelaar en laat je een beslag als handelsbedrijf

Hou je pluimvee voor de productie van eieren en/of vlees? Dan zijn er ook hier twee mogelijkheden:

 1. Zolang je deze producten uitsluitend binnen het eigen gezin consumeert, moet je niets registreren.
 2. Van zodra je echter pluimvee dat bestemd is voor de voedselketen of producten ervan (eieren/vlees) weggeeft of verkoopt buiten je gezin, is het wél verplicht om een bepaald type beslag te laten activeren in de Saniteldatabank. Het type is afhankelijk van je activiteiten en het aantal dieren dat je houdt. Je laat je registreren als:
  1. geregistreerd bedrijf: als je maximum 199 dieren als gebruikspluimvee (bestemd voor de productie van vlees of consumptie-eieren) op dezelfde inrichting houdt.
  2. bedrijf met geringe capaciteit: als je maximum 4999 dieren als gebruikspluimvee (bestemd voor de productie van vlees of consumptie-eieren, geen loopvogels) op dezelfde inrichting houdt.
  3. broeierij: als je een broedcapaciteit hebt van minstens 50 eieren voor loopvogels of 200 eieren voor ander pluimvee.
  4. professioneel bedrijf: in alle andere gevallen.

 

Hoe laat je je registreren in de Saniteldatabank?

Vóór je start met het houden van pluimvee of hobbypluimvee waarvoor je verplicht bent om je te laten registreren, vul je het registratieformulier in. Dit bezorg je aan DGZ via mail naar helpdesk@dgz.be of met de post naar Industrielaan 29, 8820 Torhout.

Bepaalde types pluimveebeslagen hebben ook een toelating van het FAVV nodig. Aan de hand van het registratieformulier dat je aan DGZ bezorgt, stuurt DGZ op haar beurt de aanvraag voor je toelating door naar het FAVV. Na gunstig advies van het FAVV, verwerkt DGZ jouw aanvraag en kent je een beslagnummer per diersoort toe (bv. BE12345678-0301). Houders van pluimvee voor de voedselketen krijgen daarbovenop ook een beslagcode (bv. BE1A2B) toegekend.

Als bevestiging ontvang je vervolgens een beslagfiche die jouw registratiegegevens en het beslagnummer vermeldt. Dit document bewaar je en kan je op elk moment gebruiken wanneer je bepaalde gegevens wenst te wijzigen. Van zodra je een beslagnummer hebt, kan je starten met het houden van pluimvee of hobbypluimvee.

Heb je al pluimvee of hobbypluimvee en wist je niet dat je je hiervoor moest registreren, dan raden we je aan om zo snel mogelijk het registratieformulier te bezorgen aan DGZ. 

Waarom is die registratie belangrijk voor jou als (hobby)pluimveehouder?

DGZ begeleidt veehouders en dierenartsen bij de monitoring, bestrijding en preventie van dierziekten. De dierziekten bij pluimvee zijn momenteel brandend actueel. Denk maar aan salmonella of de vogelgriep. Door de beslagen met pluimvee of hobbypluimvee te registreren, kunnen dergelijke ziekten beter gemonitord worden en acties ondernomen worden indien nodig. Dit komt de gezondheid van de volledige pluimveestapel - zowel hobbymatig als professioneel - ten goede. De wet verplicht bovendien de registratie van bepaalde types beslagen en hun daarbij horende administratieve verplichtingen. Als deze verplichtingen niet nagekomen worden, kunnen controlerende instanties hier bepaalde sancties voor opleggen. DGZ is er als ondersteunende partner voor de (hobby)pluimveehouder om ervoor te zorgen dat hij in orde is volgens de wettelijke verplichtingen.

Daarnaast is DGZ ook een erkend labo waar pluimveehouders (zowel hobby als professioneel) terecht kunnen om analyses (op bloed, mest,…) en autopsies te laten uitvoeren. Dit maakt dat DGZ je nog beter kan begeleiden in het kader van dierengezondheid.

Twijfel je nog of je al dan niet een beslag moet laten registreren? Of heb je hier nog vragen over?

Neem dan gerust contact op met de helpdeskmedewerkers van DGZ. Je kan hen bellen op het nummer 078 05 05 23 of mailen viahelpdesk@dgz.be.

Lege batterijen gezocht!

Wij vragen jouw aandacht voor volgend opsporingsbericht:
In Roosdaal verbergen er zich maar liefst 153.879 lege batterijen.
Om deze batterijen op te sporen én ervoor te zorgen dat ze in een Bebat-inzamelpunt terechtkomen, organiseert Bebat samen met de OVAM een grootschalige zoekactie tussen 11 april en B mei 2022. Zo kunnen we al deze batterijen een nieuw leven geven. Help jij ons mee met onze zoektocht?

Affiche Korte rit? Fiets

Rij jouw Ronde van Vlaanderen in Roosdaal

Getrainde wielertoerist of grote fan van de luie zetel, iedereen kan een Ronde van Vlaanderen rijden. 70 keer naar de bakker, 62 keer om frietjes of 50 keer naar het station fietsen, is ook de Ronde van Vlaanderen rijden. Jouw ronde natuurlijk: op jouw tempo en in onze buurt! Ook jij verdient een podiumplaats voor je wekelijkse portie fietsplezier. Wij supporteren mee voor al onze inwoners!

Korte rit? Fiets.

Meer info: www.veiligverkeer.be

Parkeren op een voetpad of fietspad is verboden. Te vaak wordt ook deels (met twee wielen) op het fietspad of voetpad geparkeerd. Soms is dat met de goede bedoeling “genoeg ruimte te laten voor het overige (auto)verkeer”. Toch is dit parkeergedrag onrespectvol naar voetgangers, fietsers, … en kan het leiden tot gevaarlijke situaties. Daarom verbiedt de wegcode (deels) parkeren op het voetpad of fietspad.

De politiezone TARL en de wijkpolitie van Roosdaal handhaven op parkeergedrag. Fout parkeren wordt beboet.
Problemen met correct parkeren in jouw straat? Sprak je zelf al met de betrokken bestuurder? Soms helpt een eenvoudig gesprek het probleem van de baan. Helpt dit niet? Aarzel niet om contact op te nemen met (jouw wijkagent van) de politie. De politie kan dan handhaven en eventueel het probleem bespreken met de dienst verkeer of voorleggen aan de gespecialiseerde ambtenaren van de gemeente.

Lees meer over correct parkeren via

Update 04/03/2022:

Aanpassing planning aannemer: de werken gaan door van 9 t.e.m. 18 maart 2022.


Update 02/03/2022:

Aanpassing planning aannemer: de werken gaan door van 7 t.e.m. 10 maart 2022.


Oorsponkelijk bericht:

Van 2 tot 9 maart 2022 werken de nutsmaatschappijen ter hoogte van Dokter Roosensstraat 4-6 (vanaf Ledebergdries).

Er is hinder voor het verkeer:

 • parkeerverbod beide zijden van de straat in de omgeving van de werf
 • beurtelings verkeer aan de hand van driekleurige verkeerslichten
 • voetgangers moeten oversteken (voetpad kant even huisnummers niet bruikbaar)
 • maximum 30 km/u (reeds deel zone 30 schoolomgeving)

Bekijk de werfzone en de signalisatieplannen:

Aan alle weggebruikers wordt begrip en aangepast (rij)gedrag ter plaatse gevraagd.

Op woensdag 23/02/2022 wordt de Koollochting afgesloten ter hoogte van huisnummer 8.

 • Een kraan zal er een gevallen boom verwijderen, het betreft een noodsituatie.
 • Er wordt een omlegging ingesteld via de Koollochting en Gustaaf Ponchaustraat (aansluiten op grote omlegging werf Koning Albertstraat).
 • Aannemer Besix Infra nv is op de hoogte (nabijheid werf Koning Albertstraat).
 • Hulpdiensten worden op de hoogte gesteld.
 • Aan bestuurders wordt begrip gevraagd en aangepast rijgedrag ter plaatse.

Afsluiten Koollochting 23/02/2022

Fietslicht en fietsende kinderen

Stap of fiets je? Vaak of weinig? Top! Zorg dat je zichtbaar bent. Ook bij daglicht zorgt fluo kledij dat je beter wordt gezien. Daarnaast is bij slecht weer, schemering of nacht verlichting onmisbaar. Geen kleine glittering, maar een licht om ‘U’ tegen te zeggen. Wie wordt gezien, is nooit gezien ;-).

Bedankt vanwege alle andere weggebruikers en 'tot ZIENs'.

Lees deze en nog andere mobiliteitstips op deze pagina.