landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Parkeren (deels) op het fietspad of voetpad

Parkeren op een voetpad of fietspad is verboden. Te vaak wordt ook deels (met twee wielen) op het fietspad of voetpad geparkeerd. Soms is dat met de goede bedoeling “genoeg ruimte te laten voor het overige (auto)verkeer”. Toch is dit parkeergedrag onrespectvol naar voetgangers, fietsers, … en kan het leiden tot gevaarlijke situaties. Daarom verbiedt de wegcode (deels) parkeren op het voetpad of fietspad.

De politiezone TARL en de wijkpolitie van Roosdaal handhaven op parkeergedrag. Fout parkeren wordt beboet.
Problemen met correct parkeren in jouw straat? Sprak je zelf al met de betrokken bestuurder? Soms helpt een eenvoudig gesprek het probleem van de baan. Helpt dit niet? Aarzel niet om contact op te nemen met (jouw wijkagent van) de politie. De politie kan dan handhaven en eventueel het probleem bespreken met de dienst verkeer of voorleggen aan de gespecialiseerde ambtenaren van de gemeente.

Lees meer over correct parkeren via