landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Parkeren op een voetpad of fietspad is verboden. Te vaak wordt ook deels (met twee wielen) op het fietspad of voetpad geparkeerd. Soms is dat met de goede bedoeling “genoeg ruimte te laten voor het overige (auto)verkeer”. Toch is dit parkeergedrag onrespectvol naar voetgangers, fietsers, … en kan het leiden tot gevaarlijke situaties. Daarom verbiedt de wegcode (deels) parkeren op het voetpad of fietspad.

De politiezone TARL en de wijkpolitie van Roosdaal handhaven op parkeergedrag. Fout parkeren wordt beboet.
Problemen met correct parkeren in jouw straat? Sprak je zelf al met de betrokken bestuurder? Soms helpt een eenvoudig gesprek het probleem van de baan. Helpt dit niet? Aarzel niet om contact op te nemen met (jouw wijkagent van) de politie. De politie kan dan handhaven en eventueel het probleem bespreken met de dienst verkeer of voorleggen aan de gespecialiseerde ambtenaren van de gemeente.

Lees meer over correct parkeren via

Update 04/03/2022:

Aanpassing planning aannemer: de werken gaan door van 9 t.e.m. 18 maart 2022.


Update 02/03/2022:

Aanpassing planning aannemer: de werken gaan door van 7 t.e.m. 10 maart 2022.


Oorsponkelijk bericht:

Van 2 tot 9 maart 2022 werken de nutsmaatschappijen ter hoogte van Dokter Roosensstraat 4-6 (vanaf Ledebergdries).

Er is hinder voor het verkeer:

 • parkeerverbod beide zijden van de straat in de omgeving van de werf
 • beurtelings verkeer aan de hand van driekleurige verkeerslichten
 • voetgangers moeten oversteken (voetpad kant even huisnummers niet bruikbaar)
 • maximum 30 km/u (reeds deel zone 30 schoolomgeving)

Bekijk de werfzone en de signalisatieplannen:

Aan alle weggebruikers wordt begrip en aangepast (rij)gedrag ter plaatse gevraagd.

Op woensdag 23/02/2022 wordt de Koollochting afgesloten ter hoogte van huisnummer 8.

 • Een kraan zal er een gevallen boom verwijderen, het betreft een noodsituatie.
 • Er wordt een omlegging ingesteld via de Koollochting en Gustaaf Ponchaustraat (aansluiten op grote omlegging werf Koning Albertstraat).
 • Aannemer Besix Infra nv is op de hoogte (nabijheid werf Koning Albertstraat).
 • Hulpdiensten worden op de hoogte gesteld.
 • Aan bestuurders wordt begrip gevraagd en aangepast rijgedrag ter plaatse.

Afsluiten Koollochting 23/02/2022

Fietslicht en fietsende kinderen

Stap of fiets je? Vaak of weinig? Top! Zorg dat je zichtbaar bent. Ook bij daglicht zorgt fluo kledij dat je beter wordt gezien. Daarnaast is bij slecht weer, schemering of nacht verlichting onmisbaar. Geen kleine glittering, maar een licht om ‘U’ tegen te zeggen. Wie wordt gezien, is nooit gezien ;-).

Bedankt vanwege alle andere weggebruikers en 'tot ZIENs'.

Lees deze en nog andere mobiliteitstips op deze pagina.

Update 04/02/2022:

Doordat een bouwkraan toch op het privéterrein kon geplaatst worden (oorspronkelijk niet voorzien) zal de hinder zeer beperkt zijn. De Herststraat zal niet moeten afgesloten worden.


Oorspronkelijk bericht 03/02/2022:

In de week van 7 tot 11 februari 2022 worden te Herststraat 11 bouwelementen geleverd voor een nieuwbouwwoning. Hierdoor wordt de Hertstraat in die week op sommige momenten afgesloten voor het doorgaand verkeer.

 • Er is dan geen doorgang mogelijk ter hoogte van Hertstraat 11.
 • Het verkeer wordt in beide richtingen omgelegd via Abeelstraat, Kattemstraat, Profetenstraat en sluit dan aan op de omlegging van de werf Lostraat: Lombeekstraat, Omer De Vidtslaan, Ninoofsesteenweg (N8), Ramerstraat, Strijtem centrum, Lostraat.
 • De hinder is beperkt tot 2 uur per dag en gebeurt tussen 09.00 en 14.45 uur.

Bovenstaande strikte voorwaarden (tijdslot) worden opgelegd omwille van de tijdelijke verkeersmaatregelen in de buurt (rioleringswerken Ijzerenkruisstraat en rioleringswerken Lostraat). Alle informatie over deze werven vind je via:

Aan alle bestuurders wordt begrip gevraagd en aangepast rijgedrag ter plaatse.
Politie en hulpdiensten zijn op de hoogte. BELANGRIJK: doe je een telefonische oproep naar de hulpdiensten voor een noodgeval in de Herststraat, vermeld dan

 • de hinder in de Herststraat in de week van 07/02
 • duidelijk het adres van de plaats waar er hulp nodig is
 • afhankelijk van het adres: langs welke kant van de Herststraat de hulpdiensten kunnen aanrijden
Foto asbestplaat

Roosdaal en de OVAM subsidiëren vanaf januari 2022 tot eind 2024 een ophaling aan huis van grote hoeveelheden asbestafval van woningen en bijgebouwen.
Deze subsidie is een samenwerking met de OVAM en de Vlaamse overheid en past binnen de doelstelling van een Asbestveilig Vlaanderen 2040. Intradura is de uitvoerder van dit nieuwe project. Alle aanvragen gebeuren dus via jouw afvalintercommunale.

Welke materialen komen in aanmerking?

Intradura haalt grote hoeveelheden hechtgebonden asbest op in de vorm van golfplaten of leien van woningen en bijgebouwen (garage, tuinhuis,…). Andere hechtgebonden asbesttoepassingen zoals onderdak- en muurplaten, zijn toegelaten mits toestemming van de asbestcoach.

Hoe verloopt de aanvraag en ophaling van asbest?

 1. Ga naar intradura.be/asbest-verwijderen en vul het aanvraagformulier in.
 2. De asbestcoach neemt contact met je op en plant een huisbezoek.
 3. De asbestcoach komt ter plaatse, geeft informatie over een veilige afbraak en levert de nodige asbestzakken of regelt een container. Hij of zij geeft je ook een brochure met veiligheidsinstructies en 2 pakketten veiligheidskleding om de werken veilig te kunnen uitvoeren.
 4. De asbestcoach legt een ophaaldatum vast en bepaalt waar je de zakken veilig kan aanbieden of waar de container zal worden geplaatst.
 5. Op de afgesproken datum neemt een ophaalwagen het asbestafval mee en vervoert het veilig naar een gespecialiseerde verwerker.

Voor dakoppervlakten tot ong. 180m³ koop je witte asbestzakken aan 30€/stuk. Met die gesubsidieerde prijs betaal je de hele dienstverlening van aanvraag tot ophaling en verwerking. Voor grotere oppervlakten kan je een container aan huis aanvragen voor een bedrag van 170€ alles inbegrepen.

   prijs
/stuk 
 max. aantal   inhoud   afmetingen 
 Plaatzak   € 30   6   In 1 plaatzak passen maximaal 13 (grote) platen of ca. 30 m²   3,10 x 1,10 x 0,30 m 
 Kuubzak   € 30   6   In 1 kuubzak passen ca. 40 m² asbestleien   1 x 1 x 1,50 m 
 Container   € 170   1   In 1 container passen ca. 104 grote platen of ca. 240 m²   12 m³ 

 

Ter info: Met kleine hoeveelheden kan je nog altijd op het recyclagepark terecht. Het is verplicht om je asbest verpakt aan te leveren in doorzichtige plastic folie van minstens 0,1 mm.

Meer info:

Via deze link kan je de aanvraag doen: www.intradura.be/nl/asbest-verwijderen
www.asbestinfo.be

Samen maken we morgen mooier - OVAM Vlaanderen is materiaalbewust

Om droogteschade zoveel mogelijk te voorkomen, gaan op 1 januari 2022 een aantal maatregelen van kracht. Onttrekken van water uit een onbevaarbare waterloop moet je vanaf dan melden. Voor een aantal kwetsbare waterlopen komt er een onttrekkingsverbod.

De gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant trof op 16 december 2021 een gouverneursbesluit over het instellen van een permanent onttrekkingsverbod voor de kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken in onze provincie. Dit besluit zal van kracht worden op 1 januari 2022.


 Uitgebreide informatie is te vinden op volgende websites:

https://www.vmm.be/water/beheer-waterlopen/water-capteren-uit-onbevaarbare-waterlopen

https://www.vlaanderen.be/watercaptatie-of-wateronttrekking-uit-een-waterloop