landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Affiche Hoe ontvang ik de verwarmingstoelage van 225 euro

Door de sterke stijging van de energieprijzen heeft de regering een reeks maatregelen genomen om de koopkracht van gezinnen te ondersteunen.

Daarbij besliste de regering om gezinnen die verwarmen met huisbrandolie of propaan in bulk een eenmalige forfaitaire toelage van 225 euro toe te kennen. De wet die die beslissing bekrachtigt, trad in werking op 29 juni 2022.

Wie kan de toelage aanvragen?

Elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan de toelage van 225 euro netto aanvragen.

Die toelage kan slechts eenmaal per gezin worden aangevraagd en wordt zowel toegekend aan gezinnen die in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in een flatgebouw zijn gehuisvest.

Hoe vraag je de vergoeding aan?

De toelage van 225 euro wordt enkel toegekend als je een formulier invult. Dat kan zowel online als op papier.

Online aanvragen worden sneller verwerkt. In dat geval moet je je digitaal identificeren (bv. met je elektronische identiteitskaart of Itsme).

Het papieren formulier kan je downloaden van de website van de FOD Economie of aanvragen bij je leverancier van stookolie of propaan. Het correct ingevulde formulier stuur je aangetekend terug naar:

FOD Economie
Algemene Directie Energie – Cel Verwarmingstoelage 225 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tot wanneer kan ik de toelage aanvragen?

Je kan tot 10 januari 2023 een aanvraag indienen.

Voor meer informatie kan je terecht bij

Heb je recht op andere premies?

De stookoliecheque van 225 euro is niet de enige maatregel die de regering nam om de koopkracht van de huishoudens te ondersteunen.
Door de diversiteit aan maatregelen is het niet altijd gemakkelijk om te weten voor welke je in aanmerking komt. Daarom ontwikkelde de FOD Economie een online vragenlijst waarmee je aan de hand van enkele vragen snel kan nagaan op welke maatregel je aanspraak kan maken.
Je vindt de vragenlijst op onze website: energiemaatregelen.be

Kraanstraat N285

Update 30/08/2022:

Info van de provincie en de werfleider:

 • op 01/09/2022 om 06.30u wordt de Kraanstraat terug opengesteld en zal het nemen van de afslag van en naar de Assesteenweg (N285) terug mogelijk zijn
 • op de Assesteenweg (N285) gaan de werken verder, er blijft verkeershinder: vertraagde doorstroming
 • aan alle weggebruikers wordt voorzichtigheid en aangepast (rij)gedrag ter plaatse gevraagd

Origineel bericht van 05/07/2022:

Vanaf 1 augustus 2022 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken aan het kruispunt Kraanstraat-Assesteenweg (N285).
Het kruispunt krijgt een herininrichting en wordt veiliger gemaakt met o.a. verkeerslichten.
Meer informatie via https://wegenenverkeer.be/werken/aanpassingen-aan-kruispunt-kraanstraat

Tijdens de werken is er hinder voor het verkeer:

 • vanaf 01/08/2022 tot 22/08/2022 (einddatum mogelijk eerder: bij een vlot verloop beperkt tot twee weken)
  • kan het verkeer niet meer van de Kraanstraat naar de Assesteenweg (N285)
  • kan het verkeer niet meer van de Assesteenweg (N285) naar de Kraanstraat
  • er wordt een omlegging in beide rijrichtingen voorzien via Kerkplein, Knoddelstraat, Donkerstraat, Broekstraat, Keyerberg, Kleemstraat, Ninoofsesteenweg( N8), Assesteenweg (N285).
 • doorgaand verkeer op de Assesteenweg (N285) t.h.v. het kruispunt met de Kraanstraat blijft mogelijk.
 • De Lijn voorziet een aangepaste dienstregeling.

Aan alle weggebruikers wordt aangepast (rij)gedrag gevraagd ter hoogte van de werf en in de omgeving.
Na deze periode volgt nog een afwerkingsfase aan het kruispunt maar hiervoor worden geen wegen of (delen van) van het kruispunt afgesloten.

Bus met 3 chauffeurs

Start je kind na de vakantie in het eerste middelbaar? Vraag dan een gratis probeerabonnement van De Lijn aan. De bus- en tramchauffeurs nemen met plezier de rol van mama/papa taxi van je over.

Probeer bus en tram een maand lang gratis uit

Met een gratis probeerabonnement kan je zoon of dochter de hele maand september op bus en tram* stappen. Overal en altijd. Op schooldagen én tijdens het weekend.

*Uitgezonderd de Limburgse snellijnen met nummer 68, 178 en 179.

Aanvragen is eenvoudig

 • Is je kind geboren in 2010? Dan ontving je vast al een brief van De Lijn over hoe je het gratis probeerabonnement kan aanvragen. Dat verloopt zo:
  • Registreer je vóór 17 augustus 2022 met het rijksregisternummer van je kind op delijn.be/probeeractie.
  • In augustus ontvang je dan het probeerabonnement per post.
 • Is je kind niet geboren in 2010, maar start hij/zij ook in het eerste middelbaar? Dan kreeg je géén brief van De Lijn, maar geldt dezelfde procedure als hierboven. Vul op delijn.be/probeeractie het aanvraagformulier in en laad het nodige attest op.

Duurzaam op stap met De Lijn

Met het probeerabonnement maakt je kind nu al kennis met bus en tram – en zo dus ook met duurzaam vervoer. Een goede gewoonte die al jong start.

Vragen over deze actie?

 • delijn.be/probeeractie
 • 070 220 200 (0,30 euro/min)

Akkervogels zijn ontegensprekelijk verbonden met het Vlaamse landbouwlandschap. Typische soorten als geelgors, kievit, patrijs en veldleeuwerik zijn voor het doorlopen van hun levenscyclus geheel of gedeeltelijk afhankelijk van akkers en weilanden.

Helaas gaat het niet goed met onze Vlaamse akkervogelpopulaties. Terwijl intensieve landbouw het akkervogels erg moeilijk maakt, zijn land- en tuinbouwers tegelijkertijd de sleutel tot een succesvol herstel van deze populaties. Want zonder boeren, geen akkervogels. Daarom willen Boerennatuur Vlaanderen en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei een akkervogelproject starten in het Pajottenland. Hierbij willen we samen met landbouwers en vrijwilligers werk maken van nestbeschermingsacties en maatregelen die invulling geven aan minstens één (en bij voorkeur meerdere) van de drie basisbehoeftes van akkervogels: voedsel (zomer/winter), dekking en broed- en nestgelegenheid.

Via een korte vragenlijst willen we even polsen naar jouw interesse om in het Pajottenland samen te werken rond akkervogels. Het beantwoorden van deze vragen is vrijblijvend, en geeft geen enkele verbintenis om uiteindelijk effectief aan het project deel te nemen. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden om contact te kunnen leggen in kader van het project, en zullen verder strikt geheim worden gehouden.
Deze vlieger gaat niet op

Een huisdier zorgt voor mooie en warme momenten in huis. Tenminste, als je goed hebt nagedacht over de aankoop of adoptie ervan. Want dat schattige kuiken, die snoezige kitten en dat guitige visje worden groot en hebben verzorging, voeding en aandacht nodig. Hun hele leven lang.

Dus ga niet over één nacht ijs als je een dier in huis wil halen. Stel jezelf de volgende vragen.

Heb ik voldoende tijd?

Kan je genoeg tijd vrijmaken voor die dagelijkse wandeling? Om je dier te verzorgen? Ermee te spelen? Eten te kopen? En is dit wel het goede moment in je leven om een dier in huis te halen? Want wat doe je met die geplande reis, de verhuisplannen of de baby die op komst is? Kijk ook verder van vandaag: zie je het zitten om over 12 jaar ook nog voor je nieuwe pup, kitten, vogel, vis of ander dier te zorgen? En weet je dat die jonge papegaai wel 50 jaar wordt?

Heb ik voldoende plaats?

Kleine dieren worden groot. Die schattige puppy is morgen een grote loebas. Dat kleine hangbuikvarken woelt straks met gemak je hele tuin om. Zeker niet elk dier vindt een leven tussen vier muren leuk: heb je voldoende plaats in de tuin? Is die tuin afgesloten? Is er een park of bos in de buurt waar je kan wandelen?

Welk dier kies ik?

Ga niet alleen voor die grote, smekende ogen; de keuze voor een dier pak je best heel rationeel aan. De kinderen willen misschien wel een zacht knuffelkonijn, maar konijntjes vinden het helemaal niet leuk om opgepakt te worden. Past het dier bij jouw levensstijl? Ga je graag in weer en wind wandelen met de hond of kies je toch maar liever die goudvis?

Hoeveel geld wil ik aan het dier besteden?

Een dier kost meer dan de aankoopprijs. Denk aan de dierenartskosten, een hok of een kooi, eten, verzorgingsproducten … Bereken je maandelijkse kosten. Wil je dat bedrag veel jaren lang aan je dier besteden?

Is iedereen mee?

Ziet iedereen in het gezin het nieuwe huisdier zitten? Is er iemand allergisch? Of is niet iedereen fan van een reptiel in huis? Maak ook goede afspraken over wie elke dag voor het dier zal zorgen. En kijk verder dan je gezin: heb je met de buren gesproken over je huisdierplannen? Geeft de gemeente een vergunning voor het schuilhok voor je toekomstige pony?

Tot slot nog dit: je bent wettelijk verplicht goed voor je huisdier te zorgen. Dat zegt de dierenwelzijnswet. Dit betekent dat het dier de nodige verzorging, voeding en huisvesting moet krijgen. De minimumboete voor een overtreding op de dierenwelzijnswet is 416 euro.
Heb je jezelf goed geïnformeerd en ben je nog steeds overtuigd? Dan worden je huisdier en jij allicht de beste vrienden!

Meer weten? www.huisdierinfo.be.

Uitnodiging Dorpsatelier ‘Ontwikkelingsperspectieven op maat van elk dorp’

Eind 2021 is het lokaal bestuur Roosdaal gestart met het opmaken van een ruimtelijke toekomstvisie voor de verschillende kernen in Roosdaal.

De eerste analytische fase van de toekomstvisie is afgerond en we gaan nu verder met het definiëren van ontwikkelingsperspectieven voor elke dorpskern. We doen dit graag samen met jullie tijdens dorpsateliers!

Dorpsateliers

Op dit dorpsatelier presenteert het ontwerpteam de resultaten van de ruimtelijke analyse. Een visiekaart toont aan welke rol een dorpskern precies kan opnemen en zo het ontwikkelingspotentieel van de gemeente mee kan vormgeven. Deze grondige analyse stelt de uitdagingen en de kansen voor elk dorp scherp.

Vervolgens gaat het ontwerpteam in een gezamenlijk werkmoment dieper in op deze ontwikkelingsperspectieven van elke dorpskern. Een meer gedetailleerde kansenkaart (een fiche per dorp) toont aan waar welke toekomstige ontwikkelingen mogelijk zijn (wel of niet verdichten, vrijwaren, strategische projecten, omgang met verlinting, … ) en op welke manier zij kunnen bijdragen aan het versterken van elk dorp (meerwaarde voor het dorp i.f.v. versterken identiteit. Deze ontwikkelingsperspectieven op maat van elk dorp dienen in dit interactief moment als input voor debat. 

Praktisch

Er worden 3 dorpsateliers georganiseerd, elk gericht op specifieke dorpen:

 • Dorpsatelier Oud Pamel – Pamel – Ledeberg gaat door op woensdag 8 juni 2022 om 19u in het Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch (Molenstraat 26 te Roosdaal)
 • Dorpsatelier Borchtlombeek – Strijtem – Kattem gaat door op woensdag 15 juni 2022 om 19u in het Koetshuis (Strijtemplein 15 te Roosdaal)
 • Dorpsatelier L.V. Lombeek – Poelk gaat door op donderdag 16 juni 2022 om 19u in Den Broebel (Gustaaf Ponchautstraat 5A te Roosdaal)

Inschrijven doe je via deze link of telefonisch op het nummer 054 89 13 30

Wat houd de studieopdracht voor een ruimtelijke toekomstvisie voor Roosdaal alweer precies in?

De identiteit van de verschillende dorpskernen in Roosdaal staat onder druk door steeds toenemende bebouwing en een geleidelijk aan verlies van de binding met het omliggende landschap.

Het lokaal bestuur Roosdaal is bezorgd en wil:

 • de leefbaarheid garanderen en optimaliseren.
 • een haalbaar evenwicht zoeken tussen verdicht bouwen, open ruimte en (openbaar) groen.

Samen met ontwerpbureau Atelier Romain gaan we aan de slag met het uitwerken van een duurzame toekomstvisie voor de bebouwde ruimtes in Roosdaal en voor elk van haar dorpen.

https://www.roosdaal.be/bouwen-en-wonen/ruimtelijke-ordening/de-toekomst-van-roosdaal

Wees niet gek. Doe de tekencheck.

De lente is begonnen en hiermee ook een nieuwe start van het tekenseizoen . Overal in Vlaanderen bestaat een risico op een tekenbeet en een besmetting met een tekenziekte. De kans om een teken-overdraagbare aandoening, zoals de ziekte van Lyme, op te doen is echter niet gelijk voor elke gemeente.

Om het verschil in risico voor het oplopen van een tekenbeet visueel te maken, heeft Vlaanderen een risicokaart opgestelt. Alle gemeentes zijn onderverdeeld in één van de drie risicoklassen. Roosdaal valt in risicoklasse 1. Dit houdt in dat er in Roosdaal een gemiddeld risico is om een tekenbeet op te lopen.

Wil je weten hoe een teek er uit ziet? Hoe verwijder je een teek veiligt? Surf naar www.tekenbeten.be.

foto camera sluikstorter

Na een periode van testen worden de camera’s nu volop ingezet in het straatbeeld.
Al jaren doen we er alles aan om sluikstorten en andere overlastfenomenen te voorkomen en ontraden. Nu helpen camera’s de GAS-ambtenaren om de pakkans te vergroten.
Dit is trouwens nog maar het begin van de camera-operatie in onze gemeente. Er zullen in de toekomst nog extra camera’s aangekocht worden.

Met al je vragen omtrent het gebruik van de camera’s kan je terecht bij de dienst GAS via gas@roosdaal.beof T 054 89 13 40.