landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

boomschijf

Jouw overleden dierbare laten herdenken?

Op de begraafplaats aan de Lostraat kan je vanaf de lente van 2024 terecht in het in-memoriam-park om je overleden dierbare te herdenken. In de bomen zullen boomschijven opgehangen worden waarop de namen gegraveerd worden van de overledenen van het voorbije jaar. Dit zijn de overledenen die in Roosdaal woonden of een sterke band hebben met onze gemeente.
Heb je in 2023 een dierbare verloren? Dan kan je hieronder doorgeven dat je de voornaam wenst te laten graveren op een boomschijf.
De inhuldiging in 2024 zal het eerste herdenkingsmoment zijn dat we jaarlijks zullen organiseren. Familie en vrienden hebben de mogelijkheid om naast aanwezig te zijn ook zelf mee vorm te geven aan de herdenking. Dat kan zijn door het voorlezen van een tekst, een muziekstuk te spelen,…

Vul hier de gegevens aan en dan doen wij het nodige. Je kan ook een papieren aanvraagformulier afhalen bij de dienst burgerzaken tijdens de openingsuren.

Meer info: milieu@roosdaal.be

Pagina-update 25/10/2023

Hier krijgt u de actuele informatie en updates i.v.m. de herinrichtingswerken van het kruispunt Lombeekstraat x Profetenstraat x Korte Kamstraat en (een gedeelte van) de Lombeekstraat. Duur werken: 16/08/2023 tot 31/10/2023.

Bezoek regelmatig deze pagina, ze wordt aangepast/aangevuld tijdens het verloop van de werken.

Moeilijk te onthouden url? Je komt automatisch op deze pagina terecht via www.roosdaal.be/lombeekstraat.


Contactgegevens

Infobrief

Algemeen

Fasering en verkeer

Plannen

Einde van de werken

Updates (laatste 25/10/2023)


 Contactgegevens

 • Aannemer: Pevenage & Zn: 09 360 26 47, info@pevenage.be 
 • Gemeente Roosdaal:
   • technische dienst – afdeling openbare werken - van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal - 054 89 13 38 - technischedienst@roosdaal.be
   • technische dienst – mobiliteit – van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal – 054 89 13 42 - mobiliteit@roosdaal.be

Infobrief

 • Bewoners binnen de zone van de herinrichting (in de werf) worden uitgenodigd voor een infoavond in het gemeentehuis op 6 juni 2023.
 • Bewoners binnen de werfzone en de ruimere omgeving krijgen in de week van 1 augustus 2023 een infobrief over de tijdelijke verkeersmaatregelen en enkele praktische zaken.
 • Bewoners van de Korte Kamstraat, Lostraat (tot aan de begraafplaats) en Kleine Lostraat krijgen op 10 augustus 2023 een extra infobrief (de (rechts)afslagbeweging vanuit de Korte Kamstraat naar de Profetenstraat zal langer mogelijk blijven)

Algemeen

20230522 Plan2

 • (Verkeers)hinder bij werken is onvermijdelijk. Dat is niemands ‘schuld’. De hinder wordt zo veel als mogelijk beperkt, rekening houdend met verschillende factoren. Wij vragen hiervoor uw begrip en aangepast rijgedrag ter plaatse. Stelt u toch een probleem vast: blijf rustig, neem contact op met de werfleider of de gemeente via de contactgegevens. Meestal is er een oplossing. In geval die er niet (snel of voldoende) is, vragen wij uw begrip.
 • De werfzone zelf wordt afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer (tolerantie indien mogelijk voor bewoners en bezoekers/klanten voor ondernemingen/zelfstandigen).
 • Voetgangers kunnen in principe altijd door. Wees altijd voorzichtig, het blijft een werf.
 • Matig steeds uw snelheid, ook in de omliggende straten rond de werf. Blijf hoffelijk.
 • Mindervaliden of mensen die moeilijk te been zijn: neem contact op met de werfleider. Zo is er extra werfaandacht ter hoogte van uw adres.
 • Zelfstandigen, bedrijven of ondernemingen in de werf en in de omgeving.
  • er wordt een bord(en) “Handelaars bereikbaar” geplaatst. Hier kunnen handelaars, afhankelijk van de zone waarin ze zich bevinden, hun logo/naam ophangen.
  • verwittig uw klanten en leveranciers (informeer hen met de link www.roosdaal.be/lombeekstraat, plaats de link eventueel op uw website, vermeld op uw website of in uw communnicatie met klanten hoe ze uw zaak kunnen bereiken.)
  • indien nodig: neem contact op met de werfleider. Zo is er extra werfaandacht ter hoogte van uw adres.
  • het is mogelijk een hinderpremie aan te vragen (info via www.vlaio.be/hinderpremie)
 • De hulpdiensten in de regio worden op de hoogte gebracht van de werken. In geval van een noodoproep vragen we om nogmaals duidelijk mee te geven aan de noodcentrale dat er werken doorgaan in de Lombeekstraat én ook te specifiëren waar de woning zich bevindt (langs welke kant bereikbaar) of waar er hulp nodig is.
 • De Lijn wordt op de hoogte gebracht en voorziet een aangepaste dienstregeling. Zie verder.
 • Buurgemeenten worden op de hoogte gebracht en informeren via hun kanalen de inwoners over de werken.
 • Scholen in Roosdaal worden op de hoogte gebracht en informeren via hun kanalen leerlingen en ouders.
 • Bpost wordt op de hoogte gebracht.
 • U woont in de werfzone en bestelt een pakje dat geleverd wordt via een koerierdienst? Informeer de koerierdienst over de werken in uw straat. Meestal kan je bij een online bestelling een opmerking geven bij het leveradres.
 • Plant u een verhuis of verwacht u een bijzondere levering tijdens de werken? Laat het tijdig weten aan de werfleider van de aannemer. Zo kan de aannemer in zijn planning rekening houden met uw vraag.
 • Navigatieapp waze wordt op de hoogte gebracht.
 • Met de huisvuilophaaldienst worden afspraken gemaakt zodat het huisvuil ook tijdens de werken wordt opgehaald. Als de werken bezig zijn in de straat, kan de vuilniswagen niet door. Breng daarom a.u.b. uw huisvuil op de normale ophaaldagen naar de dichtstbijzijnde bereikbare hoek van de straat en ter hoogte van de bordjes die door de gemeente zullen geplaatst worden. Is dit voor u onmogelijk, laat dit dan even weten aan de werfleider van de aannemer. Zo kunt u samen een oplossing zoeken.
 • Een praktische vraag over bv. de toegang tot uw woning of de afwerking van de oprit? Contacteer de werfleider/aannemer.

Fasering en verkeer

 
Bereikbaarheid van woningen in de werf
 • de volledige werf wordt afgesloten voor alle verkeer, alleen lokaal verkeer (bewoners) is toegelaten voor zover mogelijk: tijdens de werkuren zal er op bepaalde momenten toch hinder zijn. Denk bv. aan stilstaande of manoeuvrerende werfvoertuigen.
 • af en toe zult u als bewoner met de auto niet tot bij uw oprit of garage kunnen. Bv. Als de borduren gegoten worden, klinkers worden geplaatst of asfalt gelegd wordt. De aannemer laat u dit op voorhand weten. Hij zal u vragen om uw wagen tijdig op een andere locatie te plaatsen. Te voet geraakt u uiteraard altijd bij uw woning. Parkeert u ergens in de ruime omgeving op het openbaar domein? Parkeer dan altijd reglementair. De politie handhaaft op correct parkeergedrag.
 
Omliggende straten/wegvakken
Voor enkele straten en wegvakken in de omgeving van de werf worden tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld:
 • Lombeekstraat, wegvak tussen het kruispunt met de Kapellestraat en de werf
  • uitgezonderd plaatselijk verkeer
 • Lombeekstraat, wegvak tussen het kruispunt met de Omer De Vidtslaan en de werf
  • uitgezonderd plaatselijk verkeer
 • Profetenstraat, wegvak tussen het kruispunt met de Hoogstraat en de werf
  • uitgezonderd plaatselijk verkeer
 • Lostraat
  • de Lostraat is doodlopend rijrichting Ledeberg door
   • de werfafsluiting in de Korte Kamstraat
   • het eenrichtingsverkeer in de Lostraat tussen het kruispunt met de Profetenstraat en het kruispunt met de Korte Kamstraat. Dit eenrichtingsverkeer blijft behouden.
  • vanaf Reigersbaan en Rombautstraat wordt het verkeer in de Lostraat naar de omlegging via de Ramerstraat geleid (zie verder).
 • Rode Kruisstraat
  • uitgezonderd plaatselijk verkeer
 • Kleine Lostraat
  • de verkeersknip in de Kleine Lostraat blijft behouden. Zo wordt sluipverkeer in de Kleine Lostraat zo veel als mogelijk vermeden.
 • Korte Kamstraat
  • uitgezonderd plaatselijk verkeer
  • fase 1:
   • het eenrichtingsverkeer blijft behouden
   • uitrijden (rechtsafslaan naar de Profetenstraat) blijft mogelijk
   • 20230810 KorteKamstr fase1
  • fase 2:
   • het eenrichtingsverkeer wordt tijdelijk opgeheven
   • deze weg loopt dood ter hoogte van de werf, deze weg is alleen bereikbaar via het kruispunt met de Lostraat
   • de aannemer zal de bewoners kort voor de start van fase 2 informeren over de fasewissel
   • 20230810 KorteKamstr fase2
Omleidingen
 • fietsers en speedpedelecs
  • op de as Ledeberg – Strijtem worden in beide richtingen omgelegd via de Lostraat, Kleine Lostraat
  • op de as Ledeberg – Ninoofsesteenweg (N8) worden in beide richtingen omgelegd via de Kapellestraat, Groenenboomgaard, Omer De Vidtslaan
 • doorgaand gemotoriseerd verkeer
  • op de as Ledeberg - Strijtem / Ninoofsesteenweg (N8) wordt in beide richtingen omgelegd via de Kapellestraat, Groenenboomgaard, Omer De Vidtslaan, Ninoofsesteenweg (N8), Kleemstraat, Keyerberg (via Kleemstraat omdat in de periode 24/08 tem 29/09 nutswerken worden uitgevoerd in de Ramerstraat, lees hier meer over de nutswerken in de Ramerstraat)
  • op de as Ledeberg – Kattem wordt in beide richtingen omgelegd via de Hoogstraat
 
Signalisatieplan
 
De Lijn
De Lijn past de dienstregeling aan. De Lombeekstraat, Profetenstraat en Hoogstraat worden tijdelijk niet bediend. De bussen van De Lijn rijden om via de Omer De Vidtslaan, Groenenboomgaard en de Kapellestraat.
 
20230627 De Lijn OA3127M
 
20230627 De Lijn OC3625
 
20230627 De Lijn OD3127M
 
20230627 De Lijn OE3625
 

Plannen

Bekijk hier de dwarsporfielen van de Lombeekstraat en de inrichting van de rijbaanversmalling t.h.v. Lombeekstraat 31.


Einde van de werken

 • in de loop van 24/10/2023 wordt de werf opgensteld voor alle weggebruikers
 • opgelet: vernieuwde weginrichting, matig uw snelheid en pas uw rijgedrag aan
 • op het kruispunt Profetenstraat/Lombeekstraat/Korte Kamstraat zijn twee kasseistroken in de berm nog voorzien van werfsignalisatie. De kasseistroken harden nog uit t.e.m. 26/10/2023.
 • de bussen van De Lijn rijden vanaf zaterdag 28/10/2023 terug volgens de normale dienstregeling en het normale traject

20221003 vernieuwde weginrichting


Updates

25/10/2023

17/08/2023

11/08/2023

 • aanvulling extra infobrief 10 augustus 2023 (omgeving Korte Kamstraat, Lostraat, Kleine Lostraat) (infobrief)
 • aanvulling fasering thv kruispunt Korte Kamstraat x Profetenstraat (zie fasering en verkeer onder Korte Kamstraat)

08/08/2023

 • aanvulling infobrief augustus (werf en ruimere omgeving) (infobrief)

04/07/2023

28/06/2023

 • aanvulling basisinfo

01/06/2023

 • opbouw pagina en basisinfo

22/05/2023

 • aanmaak pagina
Foto halte De Lijn

Dit jaar zal Kyra Cleaning zorgen voor fris ogende schuilhuisjes, zitbanken, overdekte fietsenstallingen en vuilnisbakken.
De onderhoudsbeurt wordt afgewerkt in april.

Eventuele klachten en/of verzoeken over de uitvoering van de werken moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de technische dienst van de gemeente.
Tel. 054 89 13 30 of mailen naar technischedienst@roosdaal.be

Maai Mei Niet

Door in mei je gras niet te maaien, voorzie je heel wat bijen en vlinders van cruciale voedingsbronnen. Nietsdoen was nog nooit zo goed voor onze biodiversiteit. Maar hoe goed precies? Ontdek het samen met alle partners van de campagne door in het bloementelweekend van 26 mei het aantal bloemen op 1 m2 in je tuin te tellen.

Ontdek er alles over op www.maaimeiniet.be 

Foto trage weg

Dit jaar zal Den Diepen Boomgaard onze voetwegen onderhouden.
Een eerste van vijf maaibeurten zal omstreeks 8 april starten.

Eventuele klachten en/of verzoeken over de uitvoering van de werken moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de technische dienst van de gemeente.
Tel. 054 89 13 30 of mailen naartechnischedienst@roosdaal.be

Laat je mazouttank niet lekken !

Verwijder ook uw mazouttank! (2e aanmelding)

Tussen januari en mei konden inwoners met een mazouttank deze aanmelden om deze via een groepsaankoop te laten verwijderen. Het werd een groot succes. In de vier deelnemende gemeenten samen werden al 68 tanks aangemeld. In onze gemeente waren dat er 14. Vanaf oktober zullen al deze deelnemers hun persoonlijke offerte ontvangen, volgens de prijzen afgesproken met de stuurgroep.

Heb je je tank nog niet aangemeld maar wens je dit toch nog te doen? Dat kan nog tot 15 oktober 2023 via dit formulier.

Wil je graag meer informatie voor je je persoonlijke offerte goedkeurt of je tank aanmeldt? Op 12 oktober 2023 organiseert de gemeente Roosdaal een infoavond voor alle geïnteresseerde inwoners. Deze zal doorgaan in de Raadzaal van het Lokaal Bestuur Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal om 19u00. Inschrijven kan via het formulier op de website.

21 maart 2023 - Laat je mazouttank niet lekken !

Staat er in je tuin of in je kelder een oude mazouttank die je niet meer gebruikt? Dan moet je deze laten verwijderen. In het geval dat de tank bijvoorbeeld onder je kelder zit, moet je deze laten opvullen.

Een lekkende tank veroorzaakt zware grondwater- en bodemverontreiniging. Zelfs een ‘lege’ tank kan nog tot 100 liter stookolie bevatten. Wie zijn tank niet meer gebruikt, is daarom verplicht om hem te laten saneren nadat hij buiten gebruik is gesteld.

Bij het buiten gebruik stellen van een stookolietank zorg je er voor dat die niet opnieuw gebruikt kan worden, zonder daarom het risico op restverontreiniging weg te nemen. Bij sanering verwijder je ook alle overgebleven stookolie en liefst ook de tank zelf.

De wetgeving verplicht de sanering van buitengebruik gestelde (bovengrondse en ondergrondse) stookolietanks bij particuliere woningen. Als de verwijdering van een ondergrondse tank niet mogelijk is, moet deze geledigd, gereinigd en opgevuld worden met een inert materiaal. Dit zou anders kunnen leiden tot grondwater- en bodemverontreiniging en dit zou tot veel grotere kosten kunnen leiden.

Om het voor de inwoners eenvoudiger en goedkoper te maken, neemt Roosdaal deel aan de ‘tankslag’ van Haviland. Dit betekent dat een stuurgroep met geïnteresseerde burgers offertes zal opvragen en de beste aannemer(s) zullen kiezen.

Heb je een mazouttank staan die je niet meer gebruikt en/of wil je graag zetelen in deze stuurgroep? Meld je dan voor 15 mei 2023 geheel vrijblijvend aan via volgend formulier: https://forms.office.com/e/UmczrrRUey   

Wanneer de aannemer(s) bekend zijn ontvang je een offerte waarna je beslist of je effectief deelneemt of niet.

Verkeersbord werken

Tijdens de paasvakantie zullen er op verscheidene locaties te Roosdaal herstellingswerken van het wegdek uitgevoerd worden door de gemeente.
Voor de uitvoering van deze werken zal de straat t.h.v. de werf afgesloten worden voor alle verkeer. Omleggingen worden gesignaleerd. Hierbij een overzicht:

 • werken uitgevoerd - Koning Albertstraat t.h.v. huisnummer 42-44: van dinsdag 11 april tot en met maandag 17 april 2023
  • omleiding via: Koning Albertstraat, Ninoofsesteenweg en Daalbeekstraat
  • de rijbaan wordt terug vrijgegeven op dinsdagochtend 18 april 2023

 

 • werken uitgevoerd - Herststraat t.h.v. huisnummer 1: van dinsdag 11 april tot en met vrijdag 14 april 2023
  • Omleiding via:
    • Lostraat, Korte Kamstraat, Profetenstraat, Kattemstraat en Abeelstraat
    • Abeelstraat, Kattemstraat, Profetenstraat en Lostraat

 • werken uitgevoerd - Kloosterstraat – Reusestraat: t.h.v. het kruispunt Kloosterstraat – Reusestraat – Weverstraat: van maandag 3 april tot en met vrijdag 7 april 2023
  • Omleiding via: Populierstraat, Bosstraat en Lostraat