landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

De grote Lenteschoonmaak

Doe mee met de grote Lenteschoonmaak van Mooimakers!

In 2023 vindt de grote Lenteschoonmaak plaats van zaterdag 18 maart tot en met zondag 2 april. Tijdens deze grootschalige Vlaamse opruimactie zullen er duizenden vrijwilligers zwerfvuil te lijf gaan over heel Vlaanderen! Dat kunnen kleine opruimacties van de eigen stoep of straat zijn of grote acties waarbij een hele buurt wordt gemobiliseerd.

Wat hebt u nodig voor de lenteschoonmaak?

Opruimmateriaal, zoals grijpers, handschoenen en hesjes zowel voor kinderen als volwassenen, kan u het hele jaar door bestellen via de webwinkel van Mooimakers.
De bestelling wordt gratis geleverd op het door u doorgegeven adres.

Zwerfvuilniszakken kan u bestellen bij de gemeente via milieu@roosdaal.beof telefonisch op 054/89 13 32. Er zijn zowel gewone witte als blauwe pmd-zwerfvuilniszakken beschikbaar.

Wat doet u met de volle zwerfvuilniszakken?

Een ophaling aanvragen kan door een SMSje te sturen naar 0473 61 29 36 met melding van je naam en het adres waar de zak werd achtergelaten.

Sluikstorten en grote of gevaarlijke voorwerpen ruimt u niet zelf op. U kan ze met foto en vindplaats melden via milieu@roosdaal.beof telefonisch op 054/89 13 32.
We komen ze dan zo spoedig mogelijk opruimen.

Voelt u het kriebelen om deel te nemen?

Registreer u dan via de website van Mooimakers om uw zwerfvuilactie extra in de kijker te zetten.
Maakt u een foto tijdens de lenteschoonmaak? Stuur die gerust naar milieu@roosdaal.be

Veel wandel- en opruimplezier!

Kaart zwerfvuilactie

Planten bomen

Met het ondertekenen van de bomencharter op 12 maart 2020 engageerde de gemeente Roosdaal zich om samen met haar inwoners, verenigingen, scholen, bedrijven, ... ongeveer 5000 bomen te planten tussen 2019 en 2024.

Bomen geven veel voordelen:

 • Betere luchtkwaliteit en opnamen van CO2
 • Bescherming tegen de gevolgen van de klimaatverandering
 • Buffer tegen geluid
 • Mentaal welzijn

Heb jij in 2020, 2021, 2022 of 2023 een of meerdere bomen  geplant in jouw (voor)tuin, weide, boomgaard, ...? Vul dan het formulier in. Zo kunnen we opvolgen hoeveel bomen er bij komen en duw je onze teller mee omhoog.

WEDSTRIJD
Bij het invullen van het formulier vóór 15 december 2023 maak je automatisch kans om een van de vijf waardebonnen van 50 euro te winnen. Deze bonnen worden in januari 2024 verloot. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht en kunnen hun bon afhalen op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.
Je kan per gezin/adres slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd, ook al zou je het formulier meerdere keren invullen. Het kan zijn dat iemand van de gemeente langskomt om naar de beplanting te kijken of dat er een foto wordt gevraagd.

Ken je nog een lapje grond waar ruimte is voor extra bomen? Laat het ons dan weten via milieu@roosdaal.be .

Pagina-update 18/01/2023.

Hier krijgt u de actuele informatie en updates i.v.m. de aanleg van het mobipunt te parking Omer De Vidtslaan x Ninoofsesteenweg (N8). Duur werken: 23/01/2023 - begin april 2023.

Bezoek regelmatig deze pagina, ze wordt aangepast/aangevuld tijdens het verloop van de werken.

Moeilijk te onthouden url? Je komt automatisch op deze pagina terecht via www.roosdaal.be/mobipunt


Contactgegevens

Infobrief

Algemeen

Fasering en verkeer

Plannen

Updates (laatste 18/01/2023)


 Contactgegevens

 • Aannemer: Pevenage & Zn: werfleider Steven Baert, 09 360 26 47, info@pevenage.be 
 • Gemeente Roosdaal:
   • technische dienst – afdeling openbare werken - van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal - 054 89 13 38 – technischedienst@roosdaal.be
   • technische dienst – mobiliteit – van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal – 054 89 13 42 - mobiliteit@roosdaal.be

20230118 situeringsplan2


 Infobrief

In de week van 09/01/2023 wordt een infobrief bezorgd bij de bewoners en bedrijven in de omgeving.

 • lees hier de infobrief (infovergadering 17/01/2023)
 • bekijk hier het bedelingsplan

Algemeen

 • (Verkeers)hinder bij werken is onvermijdelijk. Dat is niemands ‘schuld’. De hinder wordt zo veel als mogelijk beperkt, rekening houdend met verschillende factoren. Wij vragen hiervoor uw begrip en aangepast rijgedrag ter plaatse. Stelt u toch een probleem vast: blijf rustig, neem contact op met de werfleider of de gemeente via de contactgegevens. Meestal is er een oplossing. In geval die er niet (snel of voldoende) is, vragen wij uw begrip.
 • Bestuurders: matig uw snelheid in de omliggende straten rond de werf. Blijf hoffelijk.
 • Mindervaliden of mensen die moeilijk te been zijn: neem contact op met de werfleider. Zo is er extra werfaandacht ter hoogte van uw adres.
 • Hulpdiensten
  • zijn op de hoogte en houden rekening met de werfomstandigheden
  • doe je een telefonische oproep naar de hulpdiensten, vermeld dan nogmaals dat er werken zijn en vermeld ook duidelijk waar de woning zich bevindt of waar er hulp nodig is
 • De Lijn wordt op de hoogte gebracht (zie verder).
 • Leveranciers en transport: breng leveranciers of koerierdiensten op de hoogte van de (werf)situatie. Verwacht of ervaar je een probleem? Informeer tijdig bij de werfleider of de gemeente via de contactgegevens.
 • Wat is een mobipunt (ook hoppinpunt genoemd) precies? Lees meer.

Fasering en verkeer

De duur van de werken is beperkt (1 fase).

De verkeershinder is beperkt:

 • er worden geen straten afgesloten
 • alle bewoners en bedrijven blijven bereikbaar
 • op de Omer De Vidtslaan wordt tijdelijk, ter hoogte van de werken, een snelheidsbeperking ingevoerd van 30 km/u
 • De Lijn verplaatst tijdelijk de halte 'Pamel Schoon Verbond' (rijrichting Ninoofesteenweg) (schuift iets op richting Pamel centrum)
 • het voetpad/fietspad op de Omer De Vidtslaan (stap-/rijrichting Ninoofsesteenweg) wordt t.h.v. de werf  tijdelijk afgesloten. Voetgangers en fietsers worden omgelegd via de KMO-zone (komt uit aan de bushalte op de Ninoofsesteenweg).
 • voetgangers op de Omer De Vidtslaan, vanaf de Ninoofsesteenweg en staprichting Pamel centrum, kunnen oversteken op het zebrapad op het kruispunt (verkeerslichten Ninoofsesteenweg)
 • de parkeerplaatsen in de werfzone zijn tijdens de werken niet beschikbaar. Er wordt een tijdelijke extra parking ingericht t.h.v. de Opperheilbeekweg (vrij perceel rechtover ingang recyclagepark).
 • bekijk het signalisatieplan

 Plannen

Bekijk hier de plannen van de herinrichting.


 Updates

18/01/2023

 • toevoeging situeringsplan
 • toevoeging infolink mobipunt/hoppinpunt (Algemeen)

16/01/2023

 • opbouw infopagina
Parkeerschijfverplicht

In de Pamelse Klei en de Rik Van Saenestraat geldt een beperkte parkeertijd.

Voor niet-bewoners en bewoners zonder bewonerskaart geldt hier een parkeerregeling met tijdsduurbeperking. Voor hen is het gebruik van de parkeerschijf verplicht van 9 uur tot 18 uur, alle dagen behalve op zon- en feestdagen. Met een geldige parkeerschijf kan men 2 uur parkeren, te rekenen vanaf het uur dat werd aangeduid op de schijf.

Inwoners van de blauwe zone kunnen een bewonerskaart aanvragen. Voor hen is het gebruik van de parkeerschijf niet verplicht. Een bewonerskaart kan je aanvragen via parkeren@roosdaal.beof telefonisch op 054 89 13 40.

De bewonerskaart wordt afgeleverd onder de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager woont in de blauwe zone;
 • De aanvrager is in het bevolkingsregister van de gemeente Roosdaal ingeschreven op het adres waarvoor de bewonerskaart aangevraagd wordt en de aanvrager is op dit adres gedomicilieerd;
 • Het voertuig waarvoor de kaart wordt aangevraagd is ingeschreven op dit adres;
 • Als het gaat om een firmawagen legt de aanvrager het ‘attest firmawagen’ voor. (document te bekomen op aanvraag)
 • De aanvrager moet een in België geldig (voorlopig) rijbewijs voor een voertuig van de betreffende categorie hebben.

Er kunnen maximaal twee voertuigen vermeld worden op de bewonerskaart. Beide nummerplaten zullen worden vermeld op één bewonerskaart.

Volgende documenten moet je aanleveren:

 • Het inschrijvingsbewijs van je wagen (deel I met de naam van de houder bij de inschrijving);
 • Je identiteitskaart;
 • Je rijbewijs;
 • Voor een firmawagen: het ingevulde ‘attest firmawagen’.

Voor het bekomen van een bewonerskaart dient er een retributie van € 24,00 betaald te worden. De retributie is deels verschuldigd bij de aanvraag per volledige maand binnen het jaar.

Hoe gebruik je je bewonerskaart?
Leg je bewonerskaart goed zichtbaar in het voertuig achter de voorruit. Het kenteken en de geldigheidsduur moeten goed leesbaar zijn.

De bewonerskaart is jaarlijks vernieuwbaar.

Geef mee vorm aan een mooi en duurzaam Pajottenland

Streekorganisatie Pajottenland+ is al even in stilte bezig met de voorbereiding van een nieuwe ‘Lokale Ontwikkelingsstrategie’. Voor de opmaak van zo’n strategie rekenen de leden van Pajottenland+ ook op geëngageerde, creatieve en positieve Pajotten. Om zo veel mogelijk ideeën te verzamelen, zullen in december drie plus-avonden plaatsvinden.

Boerenlandschap Pajottenland krijgt vorm

Boerenlandschap Pajottenland is kandidaat om in 2024 één van de drie Vlaamse Landschapsparken te worden. De partners werken momenteel hard aan een ambitieus masterplan. In oktober, november en december zijn er thematische workshops en werkgroepen. En op 16 november is er een infomarkt voor de inwoners.

In 2021 lanceerde de Vlaamse Regering een oproep waarbij regio’s hun kandidatuur konden indienen voor een erkenning als Landschapspark. Een jaar later werd bekend gemaakt dat 7 kandidaten door mochten gaan naar de volgende ronde van de oproep Landschapsparken. De kandidatuur van Boerenlandschap Pajottenland was er één van.

Sindsdien werkt de gebiedscoalitie achter Boerenlandschap Pajottenland aan een stevig dossier waarmee ze in mei 2023 kandidaat wil zijn voor de finale selectie. ​Deze coalitie bestaat uit de provincie Vlaams-Brabant en zeven Pajotse gemeenten, Herne, Gooik, Galmaarden, Dilbeek, Roosdaal, Lennik en Sint-Pieters-Leeuw, aangevuld met de Cultuurregio Zender, het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Toerisme Vlaams-Brabant en Boerenbond, en ondersteund door Leader Pajottenland + en Agentschap Natuur en Bos.

In de voorbije maanden werd er werk gemaakt van een uitgebreide gebiedsanalyse en de opmaak van een landschapsbiografie voor het Pajottenland. ​Vanaf oktober verschuift de focus op de visievorming. Aan de hand van een reeks thematische workshops, infomomenten en werkgroep-vergaderingen zal er samen met de Pajotten en hun middenveldorganisaties geschreven worden aan een ambitieus masterplan voor een toekomstig landschapspark in hun streek.

Voor een landschapspark in het Pajottenland is het belangrijk dat de ontwikkeling en versterking van het landschap gebeurt vanuit een integrale visie. Het ontwikkelen van klimaat-robuuste natuur en het opwaarderen van het erfgoed moet er hand in gaan met nieuwe ontwikkelingskansen voor landbouw, maar ook met het versterken van het lokaal ondernemerschap en met het verder promoten van duurzaam toerisme en recreatie. Vandaar dat al deze sectoren betrokken worden bij de opmaak van het masterplan voor Boerenlandschap Pajottenland.

Een boerenlandschap voor en door de Pajotten

Een werkgroep met Pajotse landbouwers kwam al een eerste keer samen begin oktober. In de loop van november en december vinden er verschillende thematische workshops plaats en wordt er een werkgroep op thema ‘klimaat en natuur’ opgericht.

Ook de Pajotse burger zal uitvoerig geconsulteerd worden. Op woensdag 16 november vindt er in het Plattelandscentrum Paddenbroek een eerste infomarkt plaats over de kandidatuur van het Pajottenland als landschapspark.


Infomarkt op 16 november

De infomarkt over het Landschapspark ‘Boerenlandschap Pajottenland’ voor de inwoners vindt plaats op woensdag 16 november van 14 tot 20.30 uur in het Plattelandscentrum Paddenbroek, Paddenbroekstraat 12 in Gooik. ​Pajotten kunnen er terecht met hun vragen of voorstellen.

 Meer info :
Boerenlandschap Pajottenland krijgt vorm (vlaamsbrabant.be)

Infomarkt Landschapspark Boerenlandschap Pajottenland - 16/11 | Provincie Vlaams-Brabant (vlaamsbrabant.be)

Infomarkt Landschapspark Boerenlandschap Pajottenland | Facebook

Ruimte voor water

Samen met steden en gemeenten, waterbeheerders, beleidsmakers en middenveldorganisaties (natuur, landbouw en recreatie) bedacht "Ruimte voor Water" we het voorbije jaar vijf combinaties van maatregelen of ‘alternatieven’ om schade door overstromingen in de toekomst te voorkomen. Tegelijkertijd brengen die alternatieven kansen in beeld voor natuur, landbouw, recreatie en wonen. Binnenkort onderzoeken zij die vijf alternatieven.

De verschillende alternatieven, de types onderzoeken en de aanpak om die onderzoeken uit te voeren en de alternatieven te beoordelen, bundelden ze in een Onderzoeksnota. Voor ze starten met de verschillende onderzoeken, krijg jij de kans om nog even mee te denken. Ben je benieuwd naar wat er kan veranderen in jouw buurt? Kom dan zeker langs op één van de infomarkten of online infosessies in november. De experten geven je graag een woordje uitleg bij de alternatieven en de manier waarop zij ze in 2023 onderzoeken. Je kan er vragen stellen, feedback geven én wordt getrakteerd op een drankje.

De geplande infomarkten:

 • Dinsdag 15 november 2022 (17 tot 20 uur): Regio Aalst – Dendermonde – Lebbeke (De Foyer, cc De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst)
 • Donderdag 17 november 2022 (17 tot 20 uur): Regio Denderleeuw – Liedekerke – Affligem (Zaal Den Breughel, Dorp 11, 9470 Denderleeuw)
 • Woensdag 22 november 2022 (17 tot 20 uur): Regio Geraardsbergen (Het Koetshuis, Abdijstraat 10, 9500 Geraardsbergen)
 • Woensdag 30 november 2022 (17 tot 20 uur): Regio Ninove – Roosdaal (Jeugdcentrum De Kuip, Parklaan 1, 9400 Ninove)

Online infosessies

Naast de 4 fysieke infomarkten worden er ook 2 online infosessies georganiseerd op 29 november en 1 december 2022, telkens van 20 tot 21u30.
Inschrijven voor de online infosessies verplicht via de website van "Ruimte voor Water" 

Pajotse Klimaatsofa 2022

Vanaf dit najaar trekt de Pajotse Klimaatsofa door de regio. Elke maand vleien gepassioneerde experten zich neer op onze sofa. In een ongedwongen en knus Pajots sfeertje geniet je van zeven boeiende lezingen over onderwerpen die onze wereld nóg mooier kunnen maken.

De rode draad is een duurzame wereld op vlak van mobiliteit, water, landbouw, energie en voeding. We starten en eindigen met twee kleppers van formaat. Nic Balthazar trapte de reeks op donderdag 29 september 2022 af in Gooik en Tine Hens is hekkensluiter op donderdag 30 maart 2023 in Sint-Pieters-Leeuw.

De Pajotse Klimaatsofa houdt telkens halt op inspirerende plaatsen waar informatie en verbinding centraal staan. Uiteraard is er ook ruimte om je eigen zegje te doen. Info en inschrijvingen op https://avansa-hallevilvoorde.be/klimaatsofa